FinnFrameNet:Place weight on

From Sanat

huomio

  • Teoksessa, jota osittain on tahattomasti ja tahallisesti ymmärretty väärin, on arvokasta huomion kiinnittäminen hallintoharkinnan ja lainkäyttöharkinnan tavoitteelliseen erilaisuuteen ja pysyvää hallintotoimintaa koskevien periaatteiden tuominen Suomen oikeustieteeseen ja aikaisempaa korostetummin myös hallintokäytäntöön.
  • Erityisen huomion kiinnittäminen ja painoarvon kohdentaminen vain argumentoinnin ongelmiin johtaa helposti metodin vääristymään.

painopiste

  • Tutkimuksen painopiste on viime vuosina ollut metallurgisen koksin ja aktiivihiilen valmistamisessa turpeesta.
  • Tutkimuksen painopiste on käsitteellisissä ongelmissa ja tietyissä Euroopan maissa voimassaolevissa oikeusjärjestyksissä.
  • Yhtiön toiminnan painopiste ei ollut kuljetustan järjestämisessä.
  • Tutkimuksen painopiste on selkeästi esikoloniaalisessa kaudessa ja ainoastaan viimeisessä jaksossa 'Owamboland and European expansion 1860 — 1920' käsitellään siirtomaakautta.

painottaa

  • Perjantaina alkanut konventti painotti kauttaaltaan Jumalan tahdon oppimista Raamatusta.

painotus

  • Hurriganes on ollut yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä suomalaisia rockyhtyeitä, kun painotus asetetaan sanalle rock.
  • Kauppaoppilaitoksessa painotus on taloudessa ja kaupallisissa asioissa.
FEE 
action (info)
agent (info)
artifact (info)
consideration (info)
degree (info)
manner (info)
time (info)
undertaking (info)