FinnFrameNet:People by morality

From Sanat

elostelija

 • Ei hän sulkenut siihen » sekakansaa »: syömäriä, juomaria ja muita elostelijoita, vaan Herran kansaa.
 • Niissä on synneissä tuntonsa paaduttaneita elostelijoita, niissä on pintapuolisia, kewytmielisiä leijailijoita, niissä on myöskin raskasmielisiä mietiskelijöitä ja niissä on niitä, jotka walhetieteen lumoihin eksytettyinä luulemat tuolla huudollaan awaawansa itselleen tion jonnekin korkeamman tiedon maille.
 • Kuuluisa parisilainen ilonainen Violetta Valery on kutsunut luokseen ystävättäriään puol'maailmnsta ja suurkaupungin elostelijoita.
 • Hän otti insinööri Harrisoniksi itseään nimittävän nuoren miehen vastaan virkahuoneessaan, johon Tukholman nuoret elostelijat saapuivat liikeaikana maksamaan lainojaan huimaavine korkoineen.
 • Entiset panimoherrat ja nautinnonhimoiset elostelijat, sekä varsinaisen yläluokan lehdistö on koettanut kiihoittaa mieliä sitä vastaan.

hulttio

 • Arvatenkin Amosovin, tai Maljavinin, Borodatovin, kaikkien noiden pietarilaisten hulttioiden luo?..
 • Asia, joka näyttää jo unohdetulta vaikka ei vielä ole montakaan kuukautta kulunut kun se vereksimmillään ja ilkeimmillään oli, on noiden joidenkuiten hulttioiden, ihmisarvonsa tuntemattomien olioiden — työnhaluisten kohtelu.
 • Jos piispalle kirkon isänä oli alentavaa, että hänen poikansa seurusteli kaikkien saaren hulttioiden, maan töryn, meren likaisimman ryönän kanssa, sai hän kyllä kaikessa katkeruudessaan kuullakin tämän häpeänsä.
 • Välipä sillä, johtuiko se siitä, tai jostain muusta syystä, mutta varmaa kuitenkin on, ettei hän huomannut appelsiinin kuorta, jonka joku hulttio oli viskannut tielle.
 • — ja hänestä olisi luultavasti tullut hulttio, opettajien kauhu ja tovereitten kiusanhenki.
 • Tom Skelton on hulttio.
 • — Kehtasiko tuo nuori hulttio panetella minua sinulle?
 • Muuten, missä se nuori hulttio on?
 • Västa kun he olivat ajaneet nom puolen turmin ajan, käännähti hän Jackiin päin ja sanoi omituisesti hymyillen: — Mitäs nyt kuuluu, Jack, senkin hulttio?
 • Blenkinsiä voidaan pitää hulttiona.
 • — Toisessa elokuvassaan KOVA KOVAA VASTAAN Wallace Beery esiintyy halveksittuna, vanhana hulttiona, joka tarpeen tullen kuitenkin osoittaa ihmeteltävää lujuutta — yksi noista unohtumattomista luonnekuvista, jotka ovat tehneet hänen nimensä niin kuuluisaksi.

pahantekijä

 • Saksien tarkoituksena oli taas helpottaa varkaiden ja muiden pahantekijöiden kiinniottamista ja kiinnipitämistä.
 • Vihdoin tytölle kirkastui ihmeellisin sana, mitä hän saattoi kuulla: » Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. »
 • Minä jätän siis Kortea-armoisan Konsistoriumin walistuneen tutkinnon alaiseksi, moidaanto moisia nimettömiä hämäistyslirjoituksia, joita kuljeksimat ja karanneet pahantekijät omat sepustelleet ja joiden kautta rahmas moidaan mielellä aiheettomiin käräjöimisiin, ottaa tuttisteltamiksi, koska lain muotoja tuntematon ei ole tilaisuudessa etsiä hymitystä pakosalle lähteneeltä pahantekijältä.
 • Sitämastoin Summarberg uäyttää ulkomuodoltaan aiman katumattomalta, paatuneelta pahantekijältä.
 • 14. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
 • Nämä hämärähenget, Lontoon alamaailman veijarit, varkaat ja pahantekijät, elävät yhteiseloaan omien lakiensa alaisina, pahaan sopeutuneina.
 • Pienemmille pahantekijöille anotaan taas lastensuojelulautakunnan harkinnan 'paikkaa tavallisesti johonkin valtion avustamaan yksityiseen koulu- tai turvakotiin ( Lauste, Seimelä, Onnela y. m. ), joka kasvatusperiaatteittensa ja kurinpitokeinojensa laatuun nähden on koulun ja kasvatuslaitoksen välimuoto.
 • Muistakaamme Häntä, joka piikkikruunulla kruunattuna lepää kovalla vuoteella, ristinpuulla, rukoillen anteeksiantamusta pahantekijöille.
 • Mutta valtion rankaisutoiminta käytti tietenkin esivallan miekkaa ennen kaikkea peloituskeinona taltuttaakseen paatuneita pahantekijöitä.

rikoksentekijä

 • — Erikoisen tärkeä sija Lombroson järjestelmässä on synnynnäisillä rikoksentekijöillä, joiden olemassaolo johtuu pääasiallisesti perinnöllisyydestä ja joko fyysillisestä, moraalisesta tai intellektuaalisesta degeneroitumisesta.
 • Useimmilla rikollisilla on solakka vartalo ja harmahtava tai keltainen ihonväri, monasti on heillä liian monta sormea tai varvasta, ja hyvin usein on miespuolisilla rikoksentekijöillä rintanäppylät sangen kehittyneitä.
 • Kaikilla suurilla naispuolisilla rikoksentekijöillä on ollut litteä nenä.
 • Nuorilla rikoksentekijöillä ymmärretään voimassa olevan rikoslain mukaan 15 — 18 ikävuoden välissä olevia henkilöitä.
 • RVpA:n ja rikoslain uusia säännöksiä annettaessa ei muutettu nuorista rikoksentekijöistä annettua lakia eikä muidenkaan lakien säännöksiä, joiden mukaan voidaan jättää syyttämättä tai tuomitsematta.
 • Kantelu vankilaoikeuden päätöksestä nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 15 §:ssä tarkoitetussa asiassa tutkittiin KKO:ssa.
 • Heitä ei voida sanoa rikoksentekijöiksi sanan teknillisessä mielessä, koskei heitä tuomita varsinaiseen rangaistukseen.
 • Tuota Lombroson väitettä, että muutamat ihmiset syntyvät rikoksentekijöiksi, on jo ruvettu hyvinkin voimakkaasti epäilemään, ja sensijaan on todettu, että se enimmäkseen on ympäristö ja esimerkin voima, joka siihen on syynä.

rikollinen

 • Tutkimuksissa on rajoitettava populaatiota järkevällä tavalla, ja silloin on kokemuslause, että rikolliset toistavat rikoksiaan, hyvä lähtökohta — mutta ei tuomarille.
 • Konkurssiaallon mukana ovat tulleet rikolliset, jotka pyrkivät hyötymään yritysten talousvaikeuksista.
 • Näin hän sanoo: » Sillä usein ulen kokenut ja saan imeläkin joka päiwä kokea, kuinka waikea on semminkin oman » tunnon taistelussa, uskoa, että Kristus on annettu, ei pyhäin, wanhurstasten mahdollisten, ystämäinsä, maan jumalattomain syntisten, mahdottomain ja rikollistensa edestä, jotta hyttiin olisiwat ansainneet Jumalan mihan ja iankaikkisen kuoleman. "

roisto

 • Oikeuden eteen joutuvat hänen mukaansa " kaikki roistot ".
 • Dublinin poliisi kertoo, että roistot sujauttavat rottansa avoimelle ikkunalle tai aurinkoterassille ja jäävät odottamaan, että heidän kauhistuneet uhrinsa - jotka ovat yleensä naisia - pakenevat.

väärintekijä

 • Ja synnin satoa, sitä se on tuo väärintekijän ulkonainen menestys.
 • Minkätähden salli vanhurskas Jumala jumalattoman ja väärintekijän nauttia ulkonaista onnea?
 • Niin yksinomaan hänen ajatuksensa ovat olleet kiintyneinä väärintekijöiden paljastamiseen, että vääryyttä kärsivä on muuttunut paljaaksi vääryyden objektiksi, jolla ei ole oikeata omantakeista elämää.
 • Se rangaistus, mikä kohtasi Jerusalemia, kuvaa selvästi tulevaa väärintekijöiden surmaamista Harmagedonin taistelussa, ja villejä eläimiä käytetään siinä hävityksessä ilmeisesti siksi, että ihmiset ovat kohdelleet epäoikeudenmukaisesti sekä tappaneet kevytmielisesti eläimiä uhmaten Jumalan ilmaisemaa lakia. "
FEE 
age (info)
descriptor (info)
origin (info)
persistent_characteristic (info)
person (info)