FinnFrameNet:Opportunity

From Sanat

mahdollisuus

  • Siten on paikallaan todeta — juridisiin näkökohtiin viitaten — että Neuvostoliiton muualla hävinneissä Euroopan maissa ajaman ns. jurisdiktioperiaatteen mukaisesti siihen vetoaminen " olisi antanut Neuvostoliitolle mahdollisuuden vaatia sotasyyllisyydestä syytettäviä suomalaisia poliitikkoja neuvostoliittolaiseen tuomioistuimeen ".
  • 1990-luvun lukuihin vaikutti myös vuonna 1994 voimaan astunut kotikuntalaki, joka antaa opiskelijoille mahdollisuuden vaihtaa kirjansa opiskelupaikkakunnalle.
  • Siitä huolimatta, että näyttelyssä esillä oleva aineisto, on tarkoitettu etupäässä edellämainittuja laitoksia varten, on näitä esineitä mahdollisuus hankkia myös yksittäiseen käyttöön.
  • Päätöksenteon julkisuutta halutaan lisätä siten, että ihmisillä olisi mahdollisuus ottaa kantaa heitä itseään koskeviin asioihin jo valmisteluvaiheessa.

???

  • Uusi projekti panee pääpainon inventoinnille, joka toisaalta koskee tutkimuksen tämänhetkistä tilannetta, toisaalta mahdollisuuksia tutkia tulevaisuudessa toistaiseksi koskemattomia kulttuurikerroksia.
  • Olen Ylikankaan kanssa aivan samaa mieltä siinä, että Etelä-Suomessa talonpojilla ei ollut mahdollisuuksia nousta aseisiin, ja siksi tyytymättömyys ( johon kyllä oli runsaasti aihetta ) ei johtanut kylätappeluita merkittävämpiin purkauksiin.
  • 17 Vuoden 1916 aikana ruplan ulkomaisen arvon aleneminen oli hyvin vähäistä, mikä antoi Suomen Pankille mahdollisuuden pitää kaikki valuuttakurssit lähes ennallaan.
  • Asetelma sisältää tietenkin eettisiä pulmia mutta myös mahdollisuuden edistää oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.
  • On kuitenkin hyvin ymmärrettävää, ettei kirjoittajalla ole ollut mahdollisuutta ryhtyä etsimään tietoja kymmenistä yritysarkistoista.
  • Sen sijaan yksityisluennoista ilmoitettiin vain mahdollisuus niiden pitämiseen.
FEE 
agent (info)
desirable_situation (info)
opportunity (info)
place (info)