FinnFrameNet:Justifying

From Sanat

oikeuttaa

 • Mitä minä teen oikeuttaakseni Mestarien valinnan Heidän ottaessaan minut armeijansa riveihin?
 • Kedner — Roos II s. 340 ss., erit. s. 346. Erityisenä syynä, joka oikeuttaa poikkeamaan julkisen ostotarjouksen mukaisesta hinnasta, on esim. se, että tarjouksesta on kulunut jo pitkä aika tai että tarjouksen yhteydessä käytettävissä olleet tiedot ovat olleet puutteellisia tai että sen jälkeen on ilmaantunut uusia tärkeitä yhtiön arvoon vaikuttavia seikkoja.
 • Myös normit, jotka määräävät, että sopimusosapuolten tekemä sopimus tulee sivullishenkilöitä sitovaksi, voidaan selittää ja oikeuttaa tällä tavalla.
 • Mikä on se ontologia tai epistemologia, joka oikeuttaa meidät sanomaan:
 • Skinheadit oikeuttavat tekonsa vetoamalla isänmaallisuuteen ( nurkkapatriotismia! ) ja suomalaisen kulttuurin puhtauteen.
 • Keskiajalta periytyvien mielikuvien ohella taustalla vaikutti orjakaupan puoltajien halu oikeuttaa liiketoimintansa kiistämällä afrikkalaisten inhimillisyys.

peruste

 • Hänen perusteensa tälle aiheettomalle otaksumalle johtuu useista epäilijäkirjailijoista, jotka taas vuorostaan nojautuvat Mahabharataan ja Ramayanaan ja erittäinkin jälkimmäisessä olevaan välilauluun, jota kutsutaan Bhagavad Gitaksi.

perustella

 • Ja millä perustelet kantaasi?
 • Jos luonnollisena kysymyksenä voidaan pitää sitä, joka koskee heikkoa kohtaa, on luonnollista, että ei kysytä: millä oikeastaan perustelet sen, että olet ehdottoman raitis?
 • Toisen eri mieltä olleen jäsenen ( Roos ) lausunnon mukaan vastaajalla ei ole alkuperäisen syytteen perusteella ollut aihetta perustella kiistämistä myös avunantorikoksen osalta.
 • Myös Klamin tapa perustella kannanottojaan, erityisesti vakiintuneista käsityksistä poikkeavia kannanottoja, » avoimesti vaikuttaminen », ansaitsee osalleen useita kriittisiä kommentteja.

puolustaa

 • Olisikohan tässä jotakin ajatuksen aihetta niille, jotka puolustavat tanssia » taiteena »?
 • Tiedän, että jotkut puolustavat tanssia sillä, että se muka tuo väkeä tuvan täydeltä.

???

 • Kuuskoski puolusti sosiaalipolitiikkaansa loppuun saakka.
 • » Maanpuolustusnuoriso » lehdessä, joka on Akateemisen Ilmasuojeluyhdistyksen äänenkannattaja, siis n. s. sivistyneen nuorison äänitorvi, koettaa muuan kirjoittaja puolustella sotaa muka sivistystä edistävänä tekijänä historiassa.
FEE 
FEEM 
act (info)
action (info)
agent (info)
circumstances (info)
domain (info)
duration (info)
means (info)
reason (info)
state_of_affairs (info)