FinnFrameNet:Judgment communication

From Sanat

arvioida

 • Toisaalta kritisoin sairauspäivärahaa koskevaa uudistusta sillä perusteella, että kotiäideiltä ollaan viemässä perustoimeentulon turva sairauden aikana.

arvostella

 • Muttilainen joutui esivaalin aikoihin somaan saumaan, kun Ahtisaari arvosteli ay-kenttää Oulun puheessaan.
 • Koira ja kissa löysivät siinä virheitä, apina arvosteli tanssia ankarasti, jänis, hevonen ja hirvi laskivat siitä leikkiä ja vieläpä aasillakin oli jotakin pahaa sanottavana.
 • Euroopan neuvosto arvosteli Neuvostoliittoa
 • Ihmisten on opittava asiallisesti arvostelemaan toisinkin ajattelevien maailmankatsomusta ja ymmärtämään poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä laajemmasta kuin omasta ahtaasta näkökulmastaan.
 • Keskustelu loppui tähän ja sen päätöslauselmaksi hyväksyttiin: Kokous lausuu sen mielipiteen, että nuorisoseurojen, vastatakseen niitä vaatimuksia, joita niille, kansannuorison mielipiteitten ja katsantotapojen muodostajina asetetaan, tulee henkisten ja siveellisten harrastusten yhteydessä ja ohella yhä voimakkaammin kääntää huomiotaan taloudellisiinkin harrastuksiin, voidakseen kasvattaa jäseniään kykeneviksi arvostelemaan esintyviä elämänilmiöitä, sekä pystyäkseen elontaisteluissa pysymään pystössä.
 • — » Niin, sinä otat asian aina siltä kannalta, sain kuulla toverieni arvostelevan mielipidettäni keskustellessamme tuosta hirveästä uutisesta, joka viime viikolla oli julkaistuna lehdissä ja jonka päällekirjoitus oli: » Nuori morsian hyppäsi J:n rautatiesillalta jokeen loukkautuen vaikeasti.
 • Mahdollisesti ei moni myöskään tiedä taiteilija Aksel Gallen-Kallelan arvostelevan sen aivan ensiluokkaisen kauniiksi puuksi.
 • Toivon teidän arvostelevan minua terävästi.
 • Mutta olen niin useasti kuullut nuorten miesten arvostelevan tyttöjä sanoen, että tuo tyttö on sellainen, joka ei jätä rauhaan, vaan soittaa ja kirjoittaa alinomaa.
 • Senpä vuoksi onkin erityinen ilo havaita sellaista ymmärtävää oikeudenmukaisuutta ja arvosteluotteiden yleispätevää varmuutta, mikä tälle tohtori Laurilan arvostelevalle esitykselle on niin ominaista ja minkä saavuttamiseksi hän on tarvinnut vertailevasti tarkistaa käsityksensä yksityiskohtia muiden Tolstoi-tutkijain ja -arvostelijain kanssa, — tahtomatta tällä vähimmässäkään määrässä tehdä epäilyksen alaiseksi arvostelijan itsenäisyyttä.
 • Korkein neuvosto arvosteli Jeltsiniä
 • Salolainen arvosteli keskustaa sanomalla olevan jopa taktisesti ajattelematonta, että hallitusosapuolten suunnastakin kuuluu haikailuja kolmen suuren hallituspohjaan.

arvostella ankarasti

 • Etelä-Savossakin kuntia on arvosteltu siitä, että vaikka vuosikate on pieni ja velkaa riittää, kassavarat ovat jopa muhkeita.
 • Eduskunnan laki- ja talousvaliokuntaa sekä sen keskustalaista puheenjohtajaa Heikko Kokkoa on arvosteltu hitaudesta.
 • Viime vuonna kiinalaisia arvosteltiin ankarasti, kun he saapuivat suoraan Kiinasta Stuttgartin MMkisoihin ja voittivat kaikki naisten juoksumatkat 800:sta 10 000 metriin.
 • Tilaisuudessa piirimiesten taholta käytettiin useita puheenvuoroja, joissa arvosteltiin ankarasti kauppa- ja teollisuusministeri Olavi Salosen kaavailuja pidättää 30 % kantorahatuloista sulkutileille.
 • Myös puolueen ja sen eduskuntaryhmän puheenjohtajien tilannekatsauksissa arvosteltiin ankarasti sitä tapaa, jolla terveen parlamentarismin periaatteita rikottiin hallitusta muodostettaessa.
 • Vanhoilliset arvostelivat hallitusta, Gaidar pyysi tukea keskustalta
 • Venäläiset toverit arvostelivat suomalaisia ankarasti jouk-
 • Kokous arvosteli presidenttiä ja hallitusta siitä, että ne yrittivät ensin kaikin tavoin vaimentaa EY-keskustelua.
 • Lakon aikana sen johtajaa Risto Kuismaa arvosteltiin ankarastikin.
 • Mubarak erotti tiistaina sisäministerinsä Hassan al-Alfin arvosteltuaan tätä ankarasti Luxorin alueen turvatoimista.

arvostelu

 • Etupäässä hän arvostelee vuosisatamme alussa vaikuttaneita englantilaisia ja pohjoisamerikkalaisia tutkijoita, mutta myös Hegel ja v. Ranke joutuvat hänen arvostelunsa kohteiksi.
 • Se. että sensori oli jättänyt tämän tekemättä, ei todista vielä sitä, että hänen arvostelunsa olisi väärä.
 • Urheilussa arvostan sitä, että urheilija uskaltaa laittaa itsensä alttiiksi arvostelulle.
 • Vuortaman mukaan urheilijoita ja erotuomareita saa arvostella, sillä he asettuvat alttiiksi julkiselle arvostelulle.
 • Monet ammattiliitot jatkoivat tiistaina hallituksen arvostelua.
 • Myös Yhdysvalloissa Rabinin arvostelua Shamirin asutuspolitiikkaa kohtaan pidettiin tervetulleena.
 • Teoksen loppuosassa on lisäksi julkaistu muutama asiakirja ja parinkymmenen kaupunkihistoriallisen teoksen arvostelu tai lyhyt esittely.
 • Mukaan olisi kuitenkin mahtunut myös Anderssonin arvostelu Pauli Mattilan väitöskirjasta ( LM 1985, s. 109 ss. ) sekä Mahkosen — Koskelon teos Avoliitto vai avioliitto ( 1984 ).
 • Lauri Viljasen alkusanat hänen arvostelussaan » Nuorena nukkuneesta » olivat kuin viihdyttävä loppusulkumerkki tuolle Koskenniemen panemalle alkumerkille.
 • Kreikkalaisessa kansanvallassa esiintyneet puutteet, jotka Platon silloisten valtiollisten olojen arvostelussaan terävästi, paljastaa, ovat saaneet hänet, suunnitellessaan yhteiskunnan vapauttamista vallitsevista epäkohdista, panemaan toivonsa tehostettuun kansalaisopetukseen.

haukkua

 • Kilpailulautakunnan päätös on otettu koko Skotlannissa vastaan kansallisena loukkauksena, ja juryn puheenjohtaja Basil Walpoole on haukuttu perusteellisesti. Walpoole on puolustautunut: Kilpailutoimikunta huomasi, että Indalla on oikean silmän yläpuolella syntymämerkki.
 • MIELENKIINTOISTA on ollut havaita, että Yleisradion taloudenpitoa on haukuttu taholta, joka tavallaan vastaa siitä.
 • - Minua on haukuttu riittävän paljon, olen immunisoitunut.
 • Ensinnäkin heitä on haukuttu sen vuoksi, että he muka kuvittelivat mahdottomia.
 • Ja lopuksi MTK haukkuu hallituksen.
 • Rakennusarkkitehti haukkuu kylänraittia hajanaiseksi.
 • Sinä haukut minua aina, sen sijaan, että haukkuisit autonkuljettajaa.
 • - On turha haukkua sosiaaliturvaa.
 • Myyntijohtaja Pekka Gestrinin mukaan ensimmäiset kirjeen saaneet ovat jo ehtineet haukkua pankkinsa, mutta uudistus on saanut myös kiitosta.
 • Bändiä on jo ehditty haukkua itsensä myymisestä ja kaupallisuuteen heittäytymisestä, mutta noista puheista ei kannata välittää.
 • On typerää haukkua ammattiliittoja joustamattomuudesta.

ivallinen

 • Jälleen ilmestyi Masonin kasvoille ohut, hieman ivallinen hymy.

ivata

 • Kaikkea yli ja tuollepuolen aineen tähtäävää pidettiin pilkkana, sitä ivattiin ja herjattiin,
 • Sensuurikiellon syynä oli Ninotchkan pureva tapa ivata Stalinin ajan terrorihallintoa.
 • Lehtimiehenä Moberg alkoi yhä terävämmin nähdä ja ivata yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia: hänellä oli vapaat näkymät sekä yhteiskunnan julkisivuun että sen takapihalle päin, ja hänen kokemuksensa sekä ihmisistä että kirjallisesta työstä karttuivat nopeasti.

kehu

 • Kierrosta on jo kokeiltu innostuneiden kehujen saattelemana.
 • Neue Westfälische -lehdessä Rasilainen sai erittäin runsaasti kehuja.
 • Lopputulos on hyvä, mutta esityksemme ei vielä isompia kehuja ansaitse.

kehua

 • Kehuimme kalaa ja kalan laittajia, pyytäjiä erittäinkin.
 • Kehuimme kovasti Ivalon uutta hotellia, ehkä liiaksikin, koska emäntä ja keittäjä pitivät velvollisuutenaan tuoda esiin myös rakennuksen huonot puolet.
 • Sitten yritettiin rahvasta ymmärtämään leivän jatkona peuranjäkälää, jota kehuttiin hyvinkin ravitsevaiseksi ja terveelliseksi, mutta yleisempään suosioon se ei päässyt.
 • Ja kun isänmaallisissa juhlissa pidettiin loistopuheita oli se vaan ori, suomalainen ori, jota kehuttiin, jonka kunniaksi maljoja juotiin.
 • Kuutsa kehui Elorantaa
 • Matikainen kehui vastustajaa
 • Mummu ei kuitenkaan suoraan Eevalle hänen kiltteyttänsä kehunut, mutta Eeva kuuli sen kuitenkin mummon kehuessa häntä ystävilleen,
 • Humalassa tuli, kuten Kusti oli ajatellutkin, mutta Kusti ei ollut huomaavinaan sitä ollenkaan, vaan teki innoissaan työtänsä ja mielihyvin rintaa paisuttaessa tunsi oikein kiitollisuutta juoppo-Brummerille, kun tämä kehui häntä ahkerasta ja hyvästä työstä.
 • Hänen isäntänsä sai kuulla hänen menettelystään ja kehui häntä.
 • Jopa kartanlukijani Stafan Parmanaer kehui työtäni, mutta en vain saanut Kankkusta kiinni.
 • Hän kehui rakennuksia myös rakennustaiteellisesti arvokkaiksi.

kiitellä

 • Samalla hän kiitteli presidentti Mauno Koivistoa, joka " on palauttanut suomalaisen kansanvallan parlamentarismin tielle ".
 • Samalla hän kiitteli Jazzin peliä sanoen joukkueen olevan todella hyvä.

kiitettävä

 • SVUL:n puheenjohtaja Jukka Uunila kehui velkojien kiitettävää kärsivällisyyttä ja kertoi vain miettineensä, olisiko niiden pitkämielisyys enää riittänyt, jos vastuuvapautta ei olisi nyt myönnetty.

kiitos

 • Täydet tuvat ja mainio musiikkivalikoima saivat kuulijoiden ja kriitikoiden kiitokset.

kirjallisuuskriitikko

 • 38 Nuori kirjallisuuskriitikko Van Wyck Brooks puolestaan näki suuressa yleisössä versoja, jotka ojentautuvat kohti " johtajuuden aurinkoa ja vettä ".

kriitikko

 • Uuteen ajanjaksoon kuuluu, että Vihavaisen omaksuu suomettumisen käsitteen, jota tähän saakka etupäässä vain ulkomaiset ulko- ja sisäpolitiikkamme kriitikot ovat käyttäneet.
 • 39 Esim. feodaalikauden historian osalta kriitikot ovat katsoneet, että Venäjän historiaa tuli menneinä vuosikymmeninä tavaksi keinotekoisesti lähentää länsieurooppalaiseen kehitykseen, jolloin sen erikoispiirteet hämärtyivät.

kriittinen

 • Hän kuittasi eräiden ministereiden kriittiset lausunnot toteamalla, että " hengessä on aina parantamisen varaa ", ja vakuutti, että hallituksen yhteistyökyky on edelleen hyvä.
 • Zdanovinkaan kriittiset mielenilmaisut eivät johtaneet mihinkään seurauksiin.
 • Artikkeliin on liitetty John Gaddisin ja Bruce Kuniholmin kriittiset kommentit.
 • Rousseaun kriittiset esseet » Discours sur les Sciences et les Arts » tai » Discours sur I' orgine de I'inegalité parmi les hommes 19 on myös monessakin suhteessa terävä analyysi eurooppalaisesta yhteiskunnasta ja sen epäkohdista, hänen » Contrat Social » taas tälle kritiikille rakentuva johdonmukainen esitys siitä, kuinka kansa voi tulla vapaaksi ja mitä se merkitsee.
 • Vaikuttiko esim. se, että jonkun kirjailijan kriittisiä teoksia myytiin ja luettiin laajasti, yhteiskuntaan?
 • Kannattajat puolestaan pitivät EU-kriittisiä kannanottoja tervetulleina nyt, kun EU:n kehittämisvaihtoehdoista keskustellaan.
 • Keskeisimmät kriittisistä huomautuksista ovat ehkä koskeneet suppeaa kosketuspintaa kysymykseen tulevien oikeudenalojen metodiseen kehitykseen ja uusiin tutkimuskohteisiin.
 • Onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka laajaa kannatusta ja minkälaisia käytännön ilmenemismuotoja saa keskustapuolueen puheenjohtajan kriittisessä puheenvuorossaan esittämä näkemys, jonka mukaan kaikenlainen suoran toiminnan painostus laillisesti valittuja valtioelimiä vastaan on tuomittava samalla kun keskustapuolueen olisi voimakkaasti ja rohkeasti puolustettava yksityistä yritteliäisyyttä ja omistusoikeutta.

kriittisesti

 • Pearson tunnettiin kriittisistä kirjoituksistaan, joissa hän usein saattoi päivänvaloon skandaaleja ja turmelusta Yhdysvaltain hallituksen keskuudessa.
 • Kiitän ystäviäni ja kollegojani saamistani kriittisistä huomautuksista.
 • EU-arviot ovat myönteisimmät etelässä ja tulevat kriittisemmiksi pohjoiseen päin mentäessä.
 • Pankkitukeen kohdistuvat yhä kriittisemmiksi käyvät puheet johtivat siihen, että pankkiosakkeet saivat eteensä reilunmittaisen miinuksen.

kritiikki

 • Tässä hänen kritiikkinsä kohdistuu nimenomaan Alan Macfarlanen ja Keith Thomasin 1970-luvulla kirjoittamia klassikoita vastaan.
 • Samanaikaisesti hänen kritiikkinsä kommunisteja kohtaan kirpeni.
 • Näin eurosentrismin kritiikki olisikin paradoksaalisesti juuri eurosentrismin huippu!
 • Itse asiasisältöön on huomautettava, että Ståhlbergin kritiikki koski aivan toista kysymystä, ja Serlachius taas teki vielä Moringia olennaisesti jyrkemmän eron luvanhakuvelvollisuuden ja yleisen kiellon välille pyrkien minimoimaan edellisen merkitystä.
 • Pohjana merkantilismissa, josta käytetään myös termiä merkantiilijärjestelmä, on Adam Smithin kritiikki 1600 — 1700-luvuilla vallinneelle taloudelliselle järjestelmälle.
 • Seppo Lindblom sanoo, että näiden arvostelijoiden kritiikin suurin osa kohdistuu itse sopimiseen eli nykyiseen työehtosopimusjärjestelmään.
 • Monet kritiikkiä esittäneet epäilivät, että totuutta ei tuoda julki ja käytännössä päätös on jo tehty muualla.
 • Naganon olympiavoittaja Jani Soininen heittää kritiikkiä niille, jotka mäkiryhmän rahahanoja kääntelevät.
 • 13 Wallerstein on myös ryhtynyt hakemaan modernisaatioteorian kritiikilleen tukevampaa pohjaa luonnontieteen piirissä tapahtuneesta kehityksestä.
 • Lesley Stephenin kirjasto ja Julia Stephenin ruokasali toimivat Virginia Woolfin maailmankuvan jakajina ja loivat lähtökohdan hänen julkisen ja yksityisen vallankäytön kritiikilleen.
 • Tämä myöskin antaa heidän kritiikilleen sen myrkyltä löyhkäävän häijyyden, jota ainoastaan karmeilta odottaisi, jos niillä puheen lahjaa olisi.
 • Se, että huomautuksessa on kysymys vain noudatettua menettelyä koskevasta kritiikistä, merkitsee myös sitä, että huomauttamisvaltuus ei sisällä mitään määräämisvaltaa tai kieltämisvaltaa.
 • — OikaiSU. Erehdyksen kautta oli eilisessä teatteriarvostelussamme viimeinen lause nti Grahnia koskevasta kritiikistä joutunut hra Trouppia ja nti Scherschakowia koskevain kritiikkien väliin.

kritisoida

 • Linjan opettaja Pauli Mahlamäki vetoaakin käsiohjelmassa voimakkaasti nukketeatterin puolesta suuria organisaatioita kritisoiden.
 • Nyt ei mennyt, mutta toivottavasti seuraavassa pelissä taas menee, Hakan valmentaja Keith Armstrong visioi kritisoiden samalla peliareenan kuntoa.
 • Eurooppalaiset eläinsuojelujärjestöt avasivat tiistaina kampanjan, joka kritisoi EU:n tulevan kemikaaliohjelman eläinkokeita.
 • Sen puitteissa kehittyi ns. kotiseudunsuojaliike ( Heimatschutz ), joka kritisoi teollistumisen vaikutuksia tukeutuen idealisoituun menneisyyteen.
 • Lehtosaaren kanssa samaa mieltä on Savonlinnan kaupunginjohtaja Vesa Reinikainen, joka kritisoi Eero Rantalaa myös oopperajuhlien johtamisesta.
 • Samalla kritisoin muutamia ehdotuksen kohtia, jotka mielestäni herättävät epäilyksiä.
 • Sen sijaan kritisoin monien muiden tapaan kirkkoa siitä, että se ei kykene tarjoamaan muita konkreettisia palveluja jäsenilleen, eikä huolehtimaan esimerkiksi vähäosaisten kansalaisten hyvinvoinnista.
 • Väitöskirjatyössä on paljon kritisoitavaa.
 • Ensinnäkin ko. tilaisuuden keskustelusta ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä tilaisuuteen oli saapunut luonnollisesti enemmän niitä, joilla on jotain kritisoitavaa.
 • Työllistämisprojektista hän löytää kritisoitavaa ainoastaan työllistämisjakson lyhyydestä.
 • Nykyajasta hän ei hakemallakaan löydä mitään kritisoitavaa
 • Ihmisellä on vastuu teknologian tuottajana myös teknologian aiheuttamista seuraamuksista ekosysteemille, muistuttaa lukija ja kritisoi moottoriurheilua.
 • Hyvinkään pelinjohtaja Aulis Paski kävi vielä ottelun jälkeen kuumana ja kritisoi tuomareita voimakkaasti.
 • Sitä oli edeltänyt puhallinmusiikkiviikko, jota kritisoitiin siitä, että konserteissa ei ollut kuulijoita kuin kourallinen.
 • Hän kritisoi tulkintaani kuitenkin jälleen tavalla, joka tekee vääryyttä tekstilleni.
 • Turvanen kritisoi valmennusta, mutta hän kieltää myös urheilijoilta pullan syömisen.
 • Valiokunta kritisoi Aaltoa varovaisesti lahjusrikospykälän vaatia-verbin tulkinnan jyrkentämisestä ja epäillyn oman lausunnon nostamisesta kolmen todistajan lausuntoja tärkeämmäksi.

kritisointi

 • Yksittäisiin veroihin kohdistuvien rasitusvertailujen kritisoinnissa on lähemmin puututtu yhtiöveron sekä yksityisten henkilöiden tuloveron kansainvälisiin vertailu-: mahdollisuuksiin.
 • Maatalouden kummallisten rakenteiden kritisointi ei tarkoita sitä, että maanviljelijöissä ihmisinä olisi jotain negatiivista.

kunnia

 • Milloin sattui jotakin olemaan, silloin he iloitsivat vilpittömästi ja koko liike toimihenkilöilleen, juoksupoikaan asti, sai kiitosta ja kunniaa siitä, että oli hommannut tavaraa, — niin että sai taas jotakin edes maistiaisiksi.
 • 5 Gideonin armeijassa oli vain 32.000, kun taas vihollisella oli neljä kertaa niin suuri määrä. ~Ja Herra sanoi Gideonille: 'Liian paljon on väkeä sinun kanssasi, antaakseni Midianin heidän käsiinsä; kenties kerskaisi Israel minua vastaan sanoen: Oma käteni vapautti minut'. " ( Tuomarit 7:2 ) Jos nuo 32.000 olisivat ryhtyneet toimintaan ja voittaneet taistelussa, niin he olisivat olleet hyvin vähän taipuvaisia antamaan kunniaa siitä Jehova Jumalalle, heidän Vapauttajalleen ja Pelastajalleen.
 • Turun seudulla varsin tunnettu bändi tekee kunniaa menneiden vuosikymmenien musiikille soittamalla jopa 30-luvulta asti periytyvää jatsahtavaa jumpbluesia.

kunniamaininta

 • Edam-juustosta saatiin myös valtion kunniamaininta.

moittia

 • Luin äskettäin eräässä lehdessä kirjoituksen, jossa moitittiin sitä seikkaa, että eduskuntaan valitaan henkilöitä ajamaan sellaisia asioita, joita he pintapuolisesti tuntevat, tai joihin eivät ensinkään ole perehtyneet, ja että tavallinen valistunut työmieskin olisi enemmän paikallaan eduskunnassa kuin jokin korkeasti oppinut, elämää kokematon.
 • Slovakia julkaisi veteraanien lausunnon, jossa moitittiin paikallista puoluejohtoa liian pehmeistä otteista.
 • Vihreät moittivat keskustaa myös siitä, että se tuo jatkuvasti esiin myös koskiensuojelulain purkamisen aikakin Kollajan altaan osalta.
 • Veneilijät moittivat satamaa
 • He moittivat valintaa myös tasa-arvolain vastaiseksi ja puutteellisin tiedoin tehdyksi.

paheksunta

 • Koska juttu on eittämättömästi tosi, niin toivomme, että kaikki, jotka omaavat hieman edellämainittujen herrojen käsityksestä eroavan mielipiteen sekä oppikoulusivistyksestä että urheilumme arvon mukaisesta esiintymisestä urheiltaessa, hyväksyvät yksimielisesti nuo kolme huutomerkkiä juttumme loppuponneksi ja yhtyvät tässä lausumaamme paheksuntaan tapauksen johdosta.
 • Väite kohtuullisuuden vaikeaselkoisuudesta el kuitenkaan pidä paikkaansa ja mitä tuohon kohtuullisenkin alkoholijuomien käytön " julkiseen paheksuntaan " tulee, niin tuskinpa siitä on ollut raittiudelle paljonkaan hyötyä, mutta kylläkin kansamme alkoholijuomien käyttötavoille silkkaa vahinkoa.
 • Ristiinalaisehdokkaan puhelinkampanja loppui yleisön paheksuntaan

palopuhe

 • kin kulunut 50 vuotta siitä, kun saari joutui eristyksiin manner-Kiinasta sisällissodan jälkeen, eivätkä Kiinan johtajien palopuheet jälleenyhdistymisestä enää välttämättä sytytä taiwanilaisia.

pilkallinen

 • — Kiitos! sanoin ja tein samalla pilkallisen kumarruksen.

pilkanteko

 • Harvinaista ei ole myöskään asetelma, jossa kristitty kasvattaja jää yksin taistelemaan kristillisten arvojen puolesta tai kokonainen kasvattajien ryhmä joutuu pilkanteon kohteeksi puolustaessaan kristillistä elämää, mainitsi rehtori Jouko Pu-
 • Tällöin jouduin usein samanikäisten ajattelemattomien toverien pilkan kohteeksi juuri tuosta syystä, että vanhempani olivat kuuromykkiä- Se herätti arkuutta ja pelkäsin käyttää kovin vapaasti viittomakieltä vanhempieni tai muiden kuuromykkäin seurassa paikoilla, missä oli useampia muita kuulevia ihmisiä.
 • Presidentti tuskin on halunnut julkisen pilkan kohteeksi, vaan pyrkii hoitamaan yhteiskunnan asioita.
 • Jostakin käsittämättömästä syystä pesäpallo on nyt joutunut huonoon maineeseen ja helppohintaisten irvileukojen pilkan kohteeksi.
 • Vanhoillisuutensa vuoksi yliopistot joutuivat uudenaikaisen luonnontieteen harrastajien pilkan ja halveksunnan alaisiksi.
 • Vanhempien tulisi toimittaa toteensa hoitoon, ettei tämä kiusallisen vikansa vuoksi joutuisi tovereiden pilkan kohteeksi ja tulisi araksi ja syrjäänvetäytyväksi.
 • Itsetietoisessa ja katkeroituneessa sävyssä Eerik Tuurenpoika vaati selvitystä menettelyyn, joka saattoi hänet yleisen pilkanteon kohteeksi.
 • Autoileva nainen on ollut miehen pilkanteon aiheena aina siitä saakka l. un Henry Ford teki autosta perheasian.
 • Rautateiden omistamat asuintalot, joka puolella rautatieverkkoamme, ovat kautta maailman sivun olleet — usein aiheettomasti kylläkin — sellaisten rautatieläisten, jotka eivät itse niissä asusta hienoisen pilkanteon aiheena.

pilkanteko kohde

 • Itsetietoisessa ja katkeroituneessa sävyssä Eerik Tuurenpoika vaati selvitystä menettelyyn, joka saattoi hänet yleisen pilkanteon kohteeksi.
 • Hän oli jo sisäänpääsytutkinnossa joutunut toisten rohkeampien pilkanteon kohteeksi.

pilkata

 • Hän puhuu Jumalan Pojan uudelleen ristiinnaulitsemisesta ja hänen pilkkaamisestaan.
 • Esikoisen kuoleman, joka oli rangaistus heidän Jumalan pilkkaamisestaan, tuli opettaa näille Egyptin hallitusmiehille, että heidän jumalansa olivat valhejumalia, joilla ei ollut valtaa eikä voimaa antaa heille elämää, ja jotka eivät voineet kestää suuren Jehova Jumalan edessä.
 • Mutta Pekka ja Liisa eivät välittäneet heidän pilkkaamisestaan.
 • Pienikin vihan siemen kasvoi hänen sydämessään kaameaksi katkeruuden puuksi, ja synnynnäisenä ivailijana hän pilkkasi surkeilematta kaikkea ympärillään.
 • Muutamat näistä paimenista tuomitsivat ja pilkkasivat niitä lampaita, jotka olivat ulkopuolella ja uhkasivat niitä, jotka olivat sisäpuolella; toiset taasen koettivat entistä innokkaammin harjoitella — « jumalisuuden ulkokuorta ".
 • Gaddafi pilkkasi Yhdysvaltoja
 • Khomeini antoi määräyksensä, koska hänen mielestään Rushdien kirja Saatanalliset säkeet pilkkasi islamia, koraania ja profeetta Muhammedia.
 • Valtionvarainministeri Viinanen pilkkasi Ahon hallituksen aikana Ruotsin politiikkaa, joka ei uskonut yhtä sokeasti suurtyöttömyyden siunauksellisuuteen kuin Ahon ja Lipposen hallitukset.
 • Pääministeri Esko Ahoa hän pilkkasi valtiofilosofiksi, jonka uusi työnjako-oppi ei toimi.
 • Dianan kerrottiin äskettäin sairastuneen uudelleen bulimiaan, mutta prinsessa pilkkasi lehtikirjoituksia laukomalla, että hänenhän pitäisi olla " koko ajan pää vessanpytyssä ".
 • Monilla nuorilla on kiinnostusta seurakunnan työtä kohtaan, mutta pelko siitä, että kaverit pilkkaavat häntä uskovaiseksi estää mukaan menon.
 • Meidän aikamme niiniveläiset pilkkaavat nyt Jumalan liittokansaa, kuten assyrialaisetkin sanoivat israelilaisille: " Sanokaa näin Hiskialle, Juudan kuninkaalle: 'Älä anna Jumalasi, johon sinä luotat, pettää itseäsi äläkä ajattele: Jerusalem ei joudu Assurin kuninkaan käsiin.
 • He pilkkaavat väitettä, että muka ainoastaan yksi mies koko Yhdysvalloissa kykenisi johtamaan kansaa merentakaisten levottomuuksien aikana.
 • Ja jos lapset nyt näkevät Sinun ristivän silmäsi, he pilkkaavat Sinua vieraalla kielellä.
 • Vähitellen intermezzot alkoivat ottaa yhä enemmän etäisyyttä suuriin oopperoihin, ne alkoivat pilkata niitä ja lopulta itsenäistyivät omaksi genrekseen, opera buffaksi.
 • Syytteestä Kiantoa vastaan luovuttiin kuitenkin Painohallituksen yliasiamiehen lausunnon perusteella eikä Kianto itsekään myöntänyt halunneensa pilkata Jumalaa.
 • Hän voi pilkata sitä ja kirota sen, mutta ilman sieluaan hän ei voi elää.
 • » Älä pilkkaa minua », sanoi haastateltava lievä epätoivo kuvastuen äänessään. »
 • - Nyt saan varmasti ainakin ruotsinkielisten vihat päälleni, kun pilkkaan Runebergiä.
 • Minä pilkkaan kirkkoja ja teen papit teeskentelijöiksi, jotka siunaavat murhan ja varkauden, ja minä värjään heidän kätensä punaisiksi urhoollisten miesten verestä, joiden hautapaikkaa kukaan ei tiedä.
 • ( Galatalaisille 4:26, engl. reunani. ) Jumalaa ei voi pilkata rankaisematta.
 • Kansainvälinen lehdistö pilkkasi maata: " Ecuadorin suurin mielipuoli ottaa vallan hullujenhuoneessa ", kirjoitti Lontoossa ilmestyvä The Guardian.
 • Hän oli vähitellen ruvennut kiintymään Sobranteen, vaikkakin hän yhä pilkkasi maata, ja hän tiesi, ettei hän koskaan enää joutuisi näkemään Alhionin kalkkivuoria.
 • Presidentti Ahtisaari vaatii Yleisradion yksityistämistä, koska presidenttiä on pilkattu Ylen viihdeohjelmissa ilman poliittisia perusteita.
 • Runo-Suomesta puhumisesta minuakin on pilkattu, mutta siinä saattaakin olla arvoja, jotka kannattaa ottaa vakavasti, hän sanoo.
 • Kaikki näkevät silloin ja ymmärtävät selvän selvästi, että ihmistekoiset opinkappaleet ovat olleet petosta ja että niitä on käytetty houkutus- ja riistokeinoina ja että niiden avulla on pilkattu Jumalan pyhää nimeä.
 • Heitä pelotti, Liina ja Tiina alkoivat taas itkeä, mutta Siina pilkkasi heitä.
 • Fariseukset katseliwat ilkkuen heidän turhaa ponnisteluaan, kansa katseli pettyneenä ja pilkkasi heitä.
 • Silloin poistuivat he pilkaten häntä.
 • Pravda pilkkaa kiinalaisia
 • Sosialistien johtajaa Renardia tervehdittiin suosionosoituksin keskiviikkona Monsissa, kun hän pilkkasi rauhanhierojia ja sanoi taistelun tavoitteena olevan pakottaa hallitus peruuttamaan säästäväisyyslakinsa.
 • Luontoharrastuksensa takia hän on joutunut koulutovereidensa pilkan kohteeksi.
 • Hän pilkkasi minua alussa siksi, etten ollut käyttänyt viilaa päästäkseni ulos.
 • Hän oli hyvä mies, mutta kerran hän pilkkasi minua ja sen vuoksi hän on nyt tuolla maan alla.

pilkka

 • Mamman poika joutuu koulussa pian toverien armottoman pilkan kohteeksi, vaikea sielullinen kolaus yhteiselämässä ensi askelelta ottavalle.
 • Tämä pikantti seikka sai aikaan sen, että paavi joutui yleisen pilkan kohteeksi.

protesti

 • Tämä lausunto on synnyttänyt protestien aallon ja tuonut viime hetkillä kilpaan uutta jännitystä.
 • Näihin aikoihin, naapurin protestien säestämänä myös suomalaiset saivat tutustua neuvostoelämän saloihin mm. sellaisten kirjoittajien kuin Arvo Tuomisen, Unto Parvilahden ja Boris Björkelundin muistelmien kautta.

protestoida

 • Hän protestoi siihen omalla, norminvastaisella käytöksellään.
 • Mikkeliläisjoukkue protestoi, koska Akilles peluutti Janne Sairasta joukkueiden välisessä ottelussa, vaikka Sairasen edustusoikeus kuului vielä Kamppareille.
 • Wei protestoi tempauksellaan maansa olympiakomitean AOC:n päätöstä vastaan jättää hänet pois Barcelonan olympiajoukkueesta.
 • Kansanedustaja Riitta Kauppinen protestoi tavalla, jota valtiopäiväjärjestys ei salli.

protestointi

 • Suomalaisten protestoinnit sääntöjenvastaisuudesta eivät auttaneet.

saada kunniamaininta

 • Kunniamaininnan sai Manuela Bosco.
 • Kunniamaininnan sai kotkalainen CT Centre korjausrakentamisen verkoston kehittämisestä.

saada tunnustus

 • Viimeksi Havukainen sai tunnustusta West Side Storyn toteutuksesta Helsingin kaapelitehtaalla.
 • Itä- ja Keski-Suomen Keinosiemennysyhdistys sai tunnustusta hyvästä jalostustyöstä.
 • Lukuromaanien sarjana on saanut tunnustusta Libri-sarja, jossa on ilmestynyt Bronten, Defoen, Hugon, Valeran ja Dickensin teoksia uusina suomennoksina.
 • Sosiaalihistorian esityksenä teos on saanut tunnustusta myös Neuvostoliitossa ( vrt.
 • Suomalainen lihantutkimus saanut tunnustusta ulkomailla

soimata

 • Aviomies: — Sinäkö soimaat minua huolimattomuudesta, sinä, joka et edes viitsi katsoa, että liivintaskuni olisi ehyt!
 • Senkin aasi, mietti Kalle soimaten itseään.

suositus

 • Tilojen käyttäjiä on valistettu kauppa- ja teollisuusministeriön suositusten mukaisesti laskemaan lämpötilaa, luettelee Kokkonen.

syyttää

 • Etiopian ja Eritrean välit olivat täysin kunnossa maaliskuun 6. päivään saakka, jolloin väkivaltaisuudet alkoivat molempien maiden syytettyä toisiaan tunkeutumisesta.
 • En halua syyttää häntä mistään, vaikka
 • Hän kertoi ensin ryypiskelleensä Turpeisen kanssa, ja kummankin tultua juovuksiin oli Turpeinen alkanut syyttää häntä rahojensa varastamisesta.
 • Armenialaiset ovat syyttäneet Azerbaidzhania Vuoristo-Karabahin asukkaiden alistamisesta, kun taas azerien mukaan alueelle on soluttautunut taistelijoita Armenian puolelta.
 • Eteläisessä Kärntenin osavaltiossa, jonka pääministeri Haider on, hänen asianajajansa ovat haastaneet oikeuteen kymmeniä poliittisia vastustajia, yleisönosastokirjoittajia ja toimittajia, jotka ovat syyttäneet Haideria natsisympatioista tai rasismista.
 • Schenkille myönnettiin avioero vaikka hänen vaimonsa syytti häntä julmuudesta.
 • Vuonna 1949 silloinen puoluejohtaja Boleslaw Bierut syytti häntä puoluevihollisten pääsystä asevoimiin ja puolueeseen, ja vuotta myöhemmin hänet vangittiin samanaikaisesti Gomulkan kanssa.
 • Eva Jelen syytti kiinalaisia taktikoinnista.
 • Erityisesti vasemmisto-oppositio syytti hallitusta valtiosäännön vähemmistösuojan loukkaamisesta, jos se pyrkii eduskunnan tahdon vastaisesti viemään asiaa eteenpäin kunnallisten keskusjärjestöjen kautta.
 • PLO:n YK-tarkkailija Nasser al-Kidwa syyttää Israelia PLO:n johtajien surmista.
 • Korkman syyttää teollisuutta Ylijohtaja Korkman syyttää Teollisuuden Keskusliiton toimintaa laskukauden tullessa.
 • Slovenia syytti presidenttineuvostoa samalla yrityksistä vaikuttaa sunnuntaina järjestettävän kansanäänestyksen tulokseen.
 • He syyttivät tuomioistuinta puolustuksen toiminnan estämisestä ja siitä, ettei ulkomaisia toimitta-
 • Vastapuolet syyttivät toisiaan junttauksesta, epärehellisyydestä ja valheiden levittämisestä.
 • Gorbatshov syytti Jeltsiniä perestroikan hylkäämisestä
 • „ Äiti! " sanoi hän vihdoin silmät itkusta pöhöttyneinä. „ Isä syyttää minua kaikesta ja lähettää minut aina asioille eikä Kirstiä milloinkaan! "
 • Isä syyttää poikiaan — he omat hänen tuskiensa lähteenä!
 • Nuusku pidätti Ravun ja syytti häntä varkaaksi.

syytös

 • Monet juutalaiset pitävät häntä Jumalana ja uskovat häneen, mutta on niitäkin, jotka esittävät syytöksiä hänestä minulle sanoen hänen olevan sinun majesteettiutesi vastustajan, keisari.
 • He saivat vastenmielisyyttä erästä ranskalaista kuvernööriä kohtaan, ja kun he esittivät syytöksiä hänestä hänen päällysmiehelleen, niin eräs kanslisti ilmaisi heidät, ja seuraus siitä oli, että 40.000 muhammedilaisten rajuinta ja urhoollisinta sotilasta nosti kapinan.
 • Tuolloin Honecker lennätettiin Moskovasta Berliiniin vastaamaan syytöksiin Berliinin muurin yli paenneiden surmauttamisesta.
 • Brysselissä ranskalaisten syytöksiin suhtaudutaan vakavasti, vaikka koko jupakkaa luonnehditaan samalla kummalliseksi ja poliittisesti valitettavaksi.
 • Jeltsin kiisti Snegurin syytökset, että Dnesterin alueella oleva Venäjän alainen 14. armeijakunta olisi siirtynyt Dnesterin kapinallisten puolelle.
 • Eversti Gvero torjui Slovenian syytökset ja sanoi, että slovenialaiset ovat pystyttäneet uusia tiesulkuja ja pysyttelevät taisteluasemissaan.

taidekriitikko

 • Lehti esim kertoo pohjoismaisten taidekriitikkojen seminaarista, joka viime vuoden puolella oli koolla Espoon Hanasaaressa, ja jutusta käy ilmi, että Taide-lehden 6 000: n levikki nostaa sen pohjoismaiden suurilevikkisimmäksi kuvataidelehdeksi.
 • Oikeaksi tunnustettu on taiteen harrastajien ja taidekriitikkojen suhtautuminen kuvaamataiteilijain aihevalintaan, jonka peruspiirteenä on melko täydellinen välinpitämättömyys kuvattavasta sellaisenaan.

teilata

 • Ihmetystä herätti kesällä puoluekokousten aikaan erään naiskokousedustajan haastattelu tässä lehdessä, jossa hän teilasi naispresidenttiehdokkaat kokonaan.
 • V. J. Snellman teilasi ohjelman perusteellisesti: » detta himphamp av fraser med stora maskor däremellan, idel snömos, idel svassande om den oerhörda liberalismen ».
 • Yhdysvallat teilaa salajuoniväitteet hölynpölyksi

tunnustus

 • Näytelmän osajako tuntui onnistuneelta ja näyttelijät saivat osakseen tunnustusta suorituksistaan.
 • Muutkin solistit saivat tunnustusta suorituksistaan.
 • Tässä mielessä väittelijän pitkäjänteisyys ansaitsee täyden tunnustuksen.
 • Palkitsemisen tarkoituksena oli sekä tunnustuksen antaminen hyvästä suorituksesta että laajemmin nuorison historian harrastuksen lisääminen.

tuomita

 • Tuomitsetko minua, etten kunnioita kotia ja vanhempiani?
 • Tuomitsetko ensin itsesi Jumalan sanan mukaan, wai saawatko omat mielipiteesi, kulloinkin käytännössä olewat
 • Maon kannattajat tuomitsevat tämän " pyrkimyksenä fysiokratiaan ".
 • Nuoret tuomitsevat rattijuopumuksen
 • Neuvostoliiton ulkoministeriön edustaja tuomitsi sen viime viikolla puuttumisena Neuvostoliiton sisäisiin asioihin.
 • Sähköliiton puheenjohtaja Seppo Salisma tuomitsi liittonsa kesäpäivillä lauantaina Kiljavalla hallituksen ja työnantajien aikeet puuttua lakko-oikeuteen ja lakkoavustusten verottomuuteen.
 • Mutta jo sitä ennen olivat tietyt henkilöt tuominneet itsensä.
 • Ovathan lääkäritkin tuominneet sen epäterveelliseksi.
 • ja häiritsemättä saisimat harhaoppejansa lewittää, joka jo kyllin siitäkin näkyy, että he nurkkakokouksissaan epäluulon alaisia ja kirkon tuomitsemia kirjoja suosittelewat.
 • Vaikkakin paavi tuomitsi Lamennais'in mielipiteet ja kirjat, Rosendalin mielestä katolinen kirkko juuri saman miehen esiintymisen ansiosta alkoi kiinnittää vakavaa huomiota yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
 • — Sillä jos sinä tuomitset rakkauden mukaan, niin sinä voit ratkaista kaikki asiat aivan helposti ilman kaikkia lakikirjoja.
 • Vastausta seurasi useampia kymmeniä puheenvuoroja, joissa kaikki puhujat tuomitsivat ilkityön harkitsemattomaksi ja rangaistuksen alaiseksi teoksi. Suomalaiset porvarilliset edustajat lausuivat ymmärtävänsä, että kommunistien maassa harjoittama kiihoitustyö oli teon aiheuttanut, kun taasen vasemmistopuhujat ja ruotsalaiset, yhtä poikkeusta lukuunottamatta, selittivät tekoa ns. " Lapuan liikkeen " harjoittaman kiihoituksen tulokseksi sekä tuomitsivat mainitun liikkeen.
 • Mäntyharjun järjestötkin tuomitsevat ratalinjauksen
 • Uusi puheenjohtaja tuomitsi valintansa jälkeisessä tiedotustilaisuudessa yritykset toteuttaa eduskunnan hylkäämä koulun oppituntien vähentäminen kiertotietä.
 • Israel tuomitsi arvostelun tuoreeltaan toteamalla, että turvallisuusneuvosto hyödyttää kannanotollaan vain Irakin presidenttiä Saddam Husseinia, joka yrittää kääntää huomion pois Persianlahden kriisistä.
 • Hän tuomitsi Gorbatshovin syrjäyttäneet " rikolliset voimat ". - Olemme täällä osoittaaksemme, että olemme päättäneet estää vallankaappauksen, julisti Sobtshak.
 • Elinkeinoelämän energialobbarit tuomitsivat selonteon täysin.
 • Työnantajat tuomitsivat mielenosoituslakon laittomaksi
 • Isä ei varmastikaan antaisi hänelle koskaan lupaa sotaan lähtöön, sillä hän oli joskus kuullut isän puhuvan sodasta ja aina silloin oli tämä tuominnut sodan.
 • Jos minä tuomitsen teidät, elkää minua moittiko.
 • Minä tuomitsen kristinopin, minä lausun kristillistä kirkkoa vastaan hirvittävimmän kaikista syytöksistä, mitä yksikään syyttäjä milloinkaan on lausunut.

vastasyytös

 • Samanaikaisesti kun Etelä-Vietnamin joukkojen ilmoitettiin supistavan sotilaallista toimintaansa kansallisen vapautusrintaman sissien asemia vastaan Mekongin suistossa, taistelevien osapuolien esittämät syytökset ja vastasyytökset heikensivät toiveita siitä, että tulitauko johtaisi pysyvään aselepoon ja rauhanneuvotteluihin.
 • Koko keskiviikkopäivän sinkoilleet myrkylliset syytökset ja vastasyytökset likaisista tempuista kuumassa mafia-kysymyksessä vei pohjan asiallisesta keskustelulta, ja tunnin kestänyt väittely meni nimittelyksi ja solvailuksi.
 • Syytökset ja vastasyytökset esitetään tälle valiokunnalle.
 • Ei suinkaan herättäisi hämmästystä, jos Saksan ja Italian vastasyytökset Neuvostoliittoa vastaan osoittautuisivat oikeutetuiksi.

väheksyntä

 • Iloamme on lisännyt sekin, että tänä aikana, jolloin kotiapulaisen työ on tullut yhä enemmän väheksytyksi, ystävämme on antanut kauniin esimerkin uskollisesta palveluksesta.

väheksyä

 • On täysin käsittämätöntä, kuinka tohtorismies jatkuvasti syyllistyy toista mieltä olevien kuntalaisten aliarvioimiseen ja väheksymiseen.

vähätellä

 • - Niin, onhan 130 kisaa kiva summa, mutta itse en ole kisoja liiemmin laskeskellut, laukaalainen vähätteli saavutustaan rallin aluspäivinä.
 • Ulkoministeri Milutinovic vähätteli mielenosoituksia sanoen, että ihmisillä on oikeus ilmaista mielipiteitään kunhan se tapahtuu rauhanomaisesti.
 • Tammisuo vähätteli tekemäänsä

ylistys

 • ja jos alkoholinvastustajat näkisivät näitä kurjia, olisivat he ehkä vähemmän innokkaita ylistyksissään " lisäsi hän.
 • Syvä itsekkyyskö piilee hänen ylistyksissään, kun hän kaikkea kotoista, vaikka kuinkakin vieraan mielestä huonoa, rakastaa, ja vieroo kaikkea, mikä on vierasta, vaikka ehkä hyvinkin kaunista ja jaloa.
 • Maupertuis'n kirja todisti hänelle yhä selvemmin, että hän oli ollut näissä ylistyksissään oikeassa.

ylistää

 • Koko maan säveltäjät ovat ylistäneet tätä oopperaa, jota parhaillaan sovitetaan orkesterille.
 • Suomen menestyksekkäät maajoukkuepelaajat ovat ylistäneet mojovin mainesanoin kotimaista kiekkoliigaa viime vuosina.
 • Siinä hän ylistää seuraajaansa John Majoria.
 • Ohjaaja ylistää tekstiä ja vertaa näytelmää Tshehov-klassikkoihin.
 • Tämä vastasi hänen hyväilyihinsä ja ylisti häntä kovin, mutta potkaisi koiraansa, kun tämä myös tuli toivottamaan hänet tervetulleeksi kotiin.
 • Päätoimittaja piti hänelle puheen, jossa hän rohkaisevin sanoin ylisti häntä, entistä korpivaeltajaa sanomalehdistön renkinä ja nykyistä suurtilallista, jolla itsellään oli renkejä ja piikoja, kohottaen maljan hänelle näillä sanoilla:
 • Miksi isä löi vetoa Danfordin puolesta ja ylisti häntä kaikille muille, mutta koetti tehdä hänet arvottomaksi tyttärensä silmissä?
 • Tällainen valtava Mao Tse-Tungia ylistävä juliste on nähtävissä Cantonin kaupungissa Kiinassa.
 • Tinon lauluissa sitä ylistetään rakkauden saarena.
 • 4. Ylistetty; mitä pitemmälle mennään, sitä vähemmän sitä ylistetään.
 • Näitä Riian vanhimpia varten onkin Henrik varsinaisesti kronikkansa kirjoittanut, he ovat domini ja sodi, jotka, kuten hän sanoo, ovat häntä siihen kehoittaneet ja heille hän omistaa viimeiset sanansa 1: » mihin kuninkaat eivät pystyneet, sen on Neitsyt Maria palvelijoidensa, riikalaisten, välityksellä lyhyessä ajassa ja helposti saattanut päätökseen Hänen nimensä kunniaksi... palatkaa iloisina kotiinne, riikalaiset, teitä on alati seuraava maineikkaan voiton triumfi, kunnia olkoon Jumalalle, yli kaikkien tähtien ylistetty olkoon Jumala. »
 • MUU nyt olisi näyttänyt ulkomaalaisen silmissä yli maailman ylistetty suomalainen sotilas, joka toikkelehti tolkuttomassa humalassa.
 • Riittää, kun kuulemme nuo milloin sooloina, milloin trioina tai laulukvartetteina kauneutta tavoittavat ja nuoruuden päivien ihanuutta ylistävät sävelet.
 • B:n tunne-elämän hehkusta ja syvyydestä kertovat taas monet hänen, jopa ilmeistä aistihurmaa ylistävät kirjoituksensa.
 • Me vanhukset myönnämme mielellämme tappiomme varsinkin luettuamme lehdistön sinua ylistävät lausunnot.
 • Tällaiseksi sitä ylistetään intiaanien tarussakin.
 • Meillä jokainen uusi tulokas on » filmituotantomme valioluokkaa, joka vilpittömästi ilahduttaa suomalaisen elokuvan ystäviä » ja sen mukaan sitä ylistetään maasta taivaaseen, olipa se sitten sisällöltään minkälainen hyvänsä.
 • Mutta jo paljon ennen häntä ylisti kreikkalainen matkustaja ja maantieteilijä Strabo Ranskanmaan kauneutta.
 • Ja tästä hyvästä työstä ylisti häntä muuan aikalainen näin: " Kiitos sinulle Solon!
 • Siitä lähtien hänelle annettiin nimeksi Bar-Kochba, ja koko Juuda, yhdessä useiden vanhimpien rabbiinien kanssa ylisti häntä Messiaana.
 • Huippukokouksen puheenjohtajana ollut Kirgistanin presidentti Askar Akajev ylisti rauhanturvapäätöstä.
 • Puheosuudessaan hän ylisti karjanlantaa kestävän viljelyn tukipilariksi.
 • Ei sitä iltaa, ettei hän ylistäisi kauneuttani ja ihanteitani.
 • Ruotsin teollisuusliitto ylisti pakettia, kun taas sosiaalidemokraattinen ammattiliitto LO suunnitteli jo maanantaina vastalausetoimia sosiaalisektorin leikkauksia vastaan.
 • Opettajat ylistävät naisoppilaitaan ahkeriksi ja pystyviksi.
 • Säveltäjä Heikki Sarmanto ylistää yhteistyötään mustien laulajien kanssa.
 • Lebedeva ylistää puolisoaan työteliääksi mieheksi, joka kotioloissa on itse rauhallisuus ja huomaavaisuus.
 • Ylistä sitä!
 • Ylistä häntä siitä, että joka hetki olet siinä siunauksen virrassa, joka tyynenä mutta varmana virtaa lävistetyistä käsistä köyhiin syntisiin, jotka eivät epärehellisyydellään ja hengen vilpillä tyrehdytä tätä siunauksen täyteyttä omalla kohdallaan.
 • Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

???

 • Häntä syytettiin diktaattorin otteista, ihmisoikeuksien loukkauksista ja opposition tukahduttamisesta.
 • Indonesialaiset opiskelijat osoittivat suosiotaan joukkokokouksen puhujille Jakartan yliopistolla torstaina.
 • Pääministeri Tshou En-lai ja Shanghain vallankumouskomitean jäsenet osoittivat suosiotaan presidentti Nixonin sanoille.
 • Kissoja vihaavien paavien jälkeen kissan suosio alkoi kasvaa taas 1700-luvulla, kun Ranskan ja Englannin älymystöpiirit ylistivät kissoja lemmikkeinä ja kuvasivat niitä maalauksissaan.
 • Hän auttoi aina köyhiä ja kaikki ylistivät häntä hänen anteliaisuutensa tähden.
 • Kriitikot ylistivät laulusolisteja Monica Groopia ja Jorma Silvastia.
 • Mekin ylistämme voittajaamme, Jeesusta Kristusta.
 • Siis me ylistämme häntä joka päivä: valoisina, hämärinä, jopa pimeinäkin päivinä soikoon hänen ylistyksensä kansansa keskuudessa!
 • Mutta vaikka siis päätämmekin, että ydin 1863 v:n kieliasetuksessa on kaiken keskustelun ulkopuolella, jää tuo asetus kuitenkin, huolimatta eduskunnan hyväksyvistä lausunnoista, aina vaan hallinnolliseksi.
 • Sensuurin moittijoiden olisi myös ajateltava, että he kohdistavat syyttelynsä henkilöihin, jotka sodan aikana eivät voi puolustautua tai vastata syytöksiin.
 • ' — Mutta, jos suostun, mikä takaa minulle, ettette vieritä syytä niskoilleni?
 • Neuvostojohtaja toisti vetoomuksensa idän ja lännen välisten keskustelujen aloittamisesta Euroopan turvallisuuskooferenssin järjestämiseksi ja syytti nimeltä mainitsemattomia länsimaita näiden keskustelujen viivyttämisestä.
 • Hän syytti oppositiota demokratian vastaisista toimista demokratian lisäämisen varjolla.
 • Hänen mukaansa myös kaikki venäläismielisinä esiintyneet edustajat buuattiin armotta hiljaisiksi.
 • Yleisö buuasi ratkaisulle, sillä heitto näytti kolmen pisteen arvoiselta.
 • Asiantunteva yleisö huomasi heti suomalaisen sorron ja buuasi voimakkaasti liian alhaisista pisteistä.
 • - Jos yleisössä joku buuasi, hän oli vain kateellinen minulle, naisluistelun murheenkryyni vähätteli.
 • Elämänsä lopullakin hän kertoi itse antaneensa tuon nimen vapaussota ja paheksui sitä yliolkaisuutta, jolla hän oli todennut vapaussoturien ansiot sivuutettavan.
 • Ylityksiä paheksui myös Keskustan valtuustoryhmä.
 • Kun amerikkalaiset ampuvat alas matkustajakoneen, niin Suomi tuomitsee sen heti ja jyrkästi.
 • Werner Wiskarin suomalaista nykyjournalismia paheksuva artikkeli Kanava -lehdessä no.
 • 1 Walkerilla on selitys sillekin, miten Brandonin kotona voitiin esittää isännän elämää vahvasti paheksuva näytelmä.
 • Tänä päivänä on muotia moittia pääomavaltaista suurteollisuutta siitä, että se investoidessaan tuottaa vain vähän uusia työpaikkoja ja siten vain marginaalisesti vaikuttaa suurtyöttömyyteen.
 • Oikeuskäytännössä on katsottu ratkaisussa KKO 1939 II 522, että siirronsaajalla oli oikeus moittia KS 84 §:n mukaisesti velkojainkokouksen päätöstä.
 • Avoimesti ei tosin kukaan yritäkään häntä arvostella.
 • Davis ivasi minua aamulla, ja nyt hän saa maksun siitä.
 • Hän ivasi heitä hyväntahtoisesti liiallisesta nukkumisesta.
 • Aina hän ivasi kosijoitaan ja ihailijoitaan, mutta sitä enemmän he juoksivat Miryn perässä ja tyttö vain nauroi heille.
 • He pilkkaavat Jehova-nimeä ja koettavat saattaa tämän Korkeimman pyhän nimen huonoon huutoon.
 • Sinä olet syöttänyt heille kyynelten leipää, olet juottanut heille maljoittain kyyneleitä; olet pannut meidät riidaksi naapureillemme, meidän vihollisemme pilkkaavat meitä.
 • Tim on loukannut itsensä ja jotkut lapset pilkkaavat häntä.
 • Huhu hänen hienosta sukuperästään alkoi levitä: Mies ivasi häntä, ihmiset katselivat häntä ja supisivat keskenään jotain hänestä.
 • Pappi ivasi naista tämän vanhoista virsistä, mikä raskautti naisen sydäntä.
 • En ihmettelekään sitä, sillä jokainen ihminen pelkää joutuvansa pilkatuksi.
 • Ja kaiken surkeuden perimmäisenä syynä on lopultakin vain se, että joulun Herra, Kristus on karkoitettu lukemattomista ihmissydämistä, että Hän on joutunut pilkatuksi ja häväistyksi kokonaisten kansojen keskuudessa, eivätkä nekään, jotka ovat pidättäytyneet
 • Pohjoismaita jyrkemmin Ranskan metsäteollisuuden moitteet kohdistuvat maan hallitukseen.
 • Gripenbergin moitteet osuvat aivan oikeaan.
 • Toistaiseksi pidämme tämän vain omana tietonamme, eikö niin? » sanoi hän ja hänen äänensä kuulosti niin moittivalta, että se säikytti Doraa, » ainakin muutaman päivän tulee meidän rakkautemme saada olla rauhassa ihmisten tunkeilevalta uteliaisuudelta. » »
 • Pula-ajan syitä etsittäessä ei ole jäänyt osattomaksi tältä moittivalta arvostelulta maassamme keskeisimmän harrastuksen kohteeksi maanviljelijöiden kesken tullut kotieläinjalostustoimintakaan.
 • Pelkäsin heidän syyttävän minua Maa-lehtemme väheksymisestä.
 • Kaikki vanha velkani oli verellä peitetty ja Pyhä Henki sanoi minulle: » Minä olen poistanut sinua syyttävän kirjoituksen, nyt olet Minun. »
 • Mutta kirjan kirjoittaja, niin kouluakäymätön kuin olikin, ei ollut mikään tavallinen poropeukalo, joka olisi hämmästynyt tiedemiesten pilkasta ja naurusta.
 • Hän kantoi ristiään ja ihmiset pilkkasivat häntä.
 • Ranskalaiset pilapiirtäjät pilkkasivat kuningasta, joka anoi almuja tarjoilijattarelta.
 • Ilkeät pojat pilkkasivat häntä ja kutsuivat häntä suutarin Santuksi.
 • He pilkkaavat väitettä, että muka ainoastaan yksi mies koko Yhdysvalloissa kykenisi johtamaan kansaa merentakaisten levottomuuksien aikana.
 • Ja kunnian paholainen sanoo toiselta puolen: katso kuinka toveritkin pilkkaavat sinua, kun olet noin hullu.
 • Muinaisaikojen Mooab pilkkasi Jehovaa ja Hänen esikuvallista kansaansa, israelilaisia.
 • Hän pilkkasi Versiniä hänen viiksiensä ja tummaverisyytensä tähden.
 • — Niin harvinaista on tällainen rakkaus maailmassa, että Fransiskuksenkin entiset ystävät pilkkasivat häntä ja pitivät häntä hulluna.
 • Vaikka ohjelmistojätti meni uuteen suuntaan täyttä höyryä, asiantuntijat pilkkasivat Gatesia ja kumppaneita myöhäisestä startista.
 • Mieluummin saavat he pilkata minua ja paiskata saappaitaan päälleni kuin häpeäisin sotalippuani.
 • Kielto pilkata julkisesti Jumalaa säilyy myös uudistetussa rikoslaissa.
 • Samassa kuuli hän pilkallisen naurun takanaan ja — owi paiskattiin kiinni.
 • Kun Hiskian lähetit Eljakim, Sebna ja Jooa pyysivät ettei Rabsake puhuisi hebrean, vaan aramean kieltä, jottei kansa ymmärtäisi ja kävisi alakuloiseksi, saivat he pilkallisen vastauksen pyyntöönsä ja Rabsake astui esiin ja kovalla äänellä huusi juudan kielellä kansalle, koettaen lupauksilla taivuttaa sitä antautumaan.
 • Kososen kritiikin kohteena oli myös pelipaikkakunta.
 • distö etsii sensaatiota, kertoo osatotuuksia ja saattaa asettaa joskus yksityisen kansalaisenkin häikäilemättömän panettelun kohteeksi Asiaa ei suinkaan toiseksi muuta
 • Artikkelissa sanotaan, että Neuvostoliiton kommunistipuolue, neuvostoyleisö ja taiteellisesti luova älymystö ovat päättäväisesti tuominneet Solzhenitsynin ja muiden hänen kaltaistensa valheellisen panettelun Neuvostoliiton yhteiskuntaa kohtaan.
 • Opetuslapsilla ei ollut oikeutta tuomita sitä, joka tunnusti syntinsä.
 • Etupäässä hän arvostelee vuosisatamme alussa vaikuttaneita englantilaisia ja pohjoisamerikkalaisia tutkijoita, mutta myös Hegel ja v. Ranke joutuvat hänen arvostelunsa kohteiksi.
 • Inkerissä sikäläisiä kouluoloja omilla oppikirjoillaan ja suunnitelmillaan sekä » kansallisella ja isänmaallisella » mielellään » parantamassa », sellaisia, jotka täällä ihailevat naapurin oloja ja kehuvat niitä.
 • Lentävä räätäli joutui pilkan kohteeksi ja lauluissa ja komedioissa ivattiin häntä.
 • Myös Nyström ja Falström pitimät kiinni aikaisemmista moitteistaan.
 • Jääköön sentähden eräät hänen moitteistaan omaan armoonsa.
 • Toiselta puolen on Didon'in kirjassa myöskin mietteitä, jotka tuntuvat nimenomaisiksi moitteiksi Paavikunnan omaa entisyyttä vastaan.
 • Vakkuri ihmetteli suhtautumista suurpetoihin ja moitti petojen suojelijoita, jotka asuvat usein kaupungissa.
 • Amerikkalainen elokuvatähti Arnold Schwarzenegger on voittanut oikeudessa korvauksia englantilaiselta toimittajalta, joka syytti häntä juutalaisvastaiseksi Adolf Hitlerin ihailijaksi.
 • Hän moitti hallitusta väärin ajoitetusta politiikasta.
 • Hän moitti palkansaajien keskusjärjestöjä siitä, että ne eivät ole riittävästi puolustaneet julkisen sektorin palkansaajia.
 • Elli: ( naurahtaen ): Riittää jo, älä innostu liikaa Ainon miestä moittiessasi.
 • — Kuule Esteri —, sanoi täti, heidän ollessaan kahdenkesken, — uskon sinun tekevän suuren erehdyksen moittiessasi Hannua pikkuasioista.
 • — Yhtä hyvin voisitte syyttää Isäänne murhasta.
 • Niinpä tekijä päättelee, ettei Niilo Wälläriä koskevilla moitteilla ollut seuraamuksia, kun VTL:n aineistossa ei ole siitä tietoja ( s. 156 ).
 • Puoluevaltuuskunnan keskustelussa kritisoitiin keskustan johtoa ja ministereitä.
 • Hallitusta ja erityisesti Mäkelää kritisoitiin keväisestä esityksestä ulottaa nuorten palkka-ale kaikkiin vastavalmistuneisiin.
 • Neuvosto on tuominnut karkotukset kansainvälisen oikeuden loukkauksena.
FEE 
addressee (info)
cognizer (info)
communicator (info)
containing_event (info)
degree (info)
depictive (info)
evaluee (info)
expressor (info)
extent_of_acclaim (info)
frequency (info)
grounds (info)
internal_cause (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
message (info)
particular_iteration (info)
place (info)
reason (info)
result (info)
role (info)
time (info)
topic (info)