FinnFrameNet:Conduct

From Sanat

huono käytös

 • Mikä mahtaa olla syynä nykyajan nuorison huonoon käytökseen.
 • Nämä seikat ka; kki kokeneet opettajat ymmärtävät, ja useimmat myös myöntänevät, että niistä ovat syyt lasten huonoon käytökseen etsittävissä.
 • Pian aukeni hänen silmänsä näkemään. „ Minä olen ", arveli hän „ itse syypää vaimoni huonoon käytökseen minua kohtaan.
 • Kun jotkut vangin ominaisuudet ( huono käytös, vaikea luonne, turmeleva vaikutus, erikoinen sairaus ) ovat sellaiset, ettei hän sovi yhteisvangiksi, voiko hänet:
 • Ei ole lasten huono käytös likimainkaan aina siveellisesti niin huonoa, kuin miksi aikuinen sen helposti saattaa tuomita.
 • Naispoliisien tehtäviin kuuluu m.m. huoltaa naisia, jotka ovat yrittäneet tehdä itsemurhan, kuulustella naisia ja lapsia väkivaltarikosten sattuessa, hoitaa prostituoituja koskevia asioita, kuljettaa naisvankeja vankilasta oikeuteen ja päinvastoin, saattaa naisvankeja matkoilla, hoitaa tapauksia, joissa naisia syytetään juopumuksesta ja huonosta käytöksestä, suorittaa vartiopalvelusta kaduilla, puistoissa ja aukioilla, avustaa naisten ja lasten kuulusteluissa, toimittaa naisvankien ruumiintarkastukset, huoltaa naisvankeja vankiloissa, valvoa lasten kaupustelulupia, pitää silmällä epäiltyjä taloja, avustaa bordellien tarkastuksissa, hankkia suojaa turvattomille naisille ja lapsille, tarkastaa huvittelupaikkoja sekä ilmoittaa niiden laatu, päivystysvuorot poliisilaitoksessa, ilmoittaa kaikki lapsia kohdanneet pahoinpitelytapaukset, toimittaa arkaluontoisia tutkimuksia, jotka koskevat synnytyksen salaamista, lapsenmurhia, sikiönlähdettämistä, kaksinnaimista y. m., valvoa panttilainakonttoreita, tarkastaa naisten yömajoja, ilmoittaa eläinrääkkäystapaukset ja lisäksi he saavat vielä esiintyä sovittelijoina perheriidoissa ja huoltaa laiminlyötyjä lapsia.
 • Englannin jalkapalloliitto FA on asettanut pelaajaan syytteeseen huonosta käytöksestä.
 • Meteliin sattui tulemaan poliisimestari Tavaststjernakin, ja hän otti heti selvän siitä, kuka tuon vihaisen koiran omistaja oli, aikeissa panna hänet vastaamaan koiransa huonosta käytöksestä.
 • Nopeiden moottoriveneiden omistajat ovat osoittaneet useasti erittäin huonoa käytöstä " leikkiessään " matkustajalaivojen kanssa ja kiertäessään lenkkiä niiden ympärillä.
 • Sen sijaan että tyydyttäisiin ihmisten huonoa käytöstä tilastonumeroin osoittamaan ja enemmän taikka vähemmän filosofisten mietiskelyjen esittämiseen, pyritään lähestymään itse pahan juurta, pyritään näitä ilmiöitä tieteellisesti ymmärtämään ja tieteellisesti käsittelemään.
 • Allekirjoittaneella oli kunnia alustaa mainittu keskustelukysymys ja siinä lähemmin perustella tuollaisen erikoislaitoksen tarpeellisuutta sellaisia oppilaita varten, jotka henkisen epänormaalisuutensa vuoksi ovat vaikeasti ohjattavia ja pahennukseksi tovereilleen ja joiden huono käytös siis on ensisijassa synnynnäisten ja sisäisten huonojen ominaisuuksien seuraus.
 • Epäsiisti asunto, lasten huono käytös ilmaisevat epäsiistin naisen luonteen.
 • Mutta meidän ei ole pyrittävä ainoastaan siihen, että meitä ei moitittaisi huonosta käytöksestä, vaan että meille annettaisiin erikoistunnustus hyvästä.
 • Edelleen kirjoittaja toteaa, että laiskottelevalle vangille voitaisiin antaa ahkeruudesta nolla vasta sen jälkeen kun vankia on esim. huonosta käytöksestä ehdollisesti rangaistu.
 • Kreikkalaiset puolestaan valittivat nousukasmaisten roomalaisten valtiaiden huonoa käytöstä.
 • Mutta huonoa käytöstä ei voi puolustaa.
 • Kommunistivankien huono käytös aiheuttanut anteeksi- Palautettujen seassa everstiluutnantti.
 • Erottamisen syynä on useimmiten ollut juopumus, toisinaan myös huono käytös ja tottelemattomuus, sekä tappelu julkisella paikalla, eräässä tapauksessa rikos.
 • Joskus kuulee sanottavan, kun matkailijat osoittavat huonoa käytöstä tähän tapaan: » Mistähän paikkakunnalta nuokin retkeilijät ovat, kun heille ei ole kouluissa eikä yhdistyksissäkään opetettu parempia esiintymistapoja? »
 • Hukan juoni oli tavallaan melko kulunut, koska siinäkin puitiin nuorten huonoa käytöstä ja oli puolesta- ja vastaanpuhujia.
 • Ja onko koskaan kuultu, että kukaan pyytäisi anteeksi huonoa käytöstään, puuttuvaa kykyään, pientä sivistystään?
 • 2. 10 §:n 2. momentti, mikä sääntöehdotuksessa kuului: " Jos katuu huonoa käytöstään... ", muutettiin kuuluvaksi: " Kun fuksi katuu huonoa käytöstään... ".
 • Mutta kun Ruuna näki, että olimme hänen ystäviään, niin se rupesi häpeämään huonoa käytöstään, lakkasi puremasta ja potkimasta ja alkoi lihota.
 • Tavallisesti huonot työläiset häpeävät huonoa käytöstään kun Ford heitä nuhtelee, katuvat, pyytävät anteeksi ja tekevät parannuksen.
 • Ylitarkastaja Kosti Pirjola piti kaksi luentoa lasten huonon käytöksen yhteiskunnallisista syistä ja tällaisten lasten kasvattamisesta.
 • Hienon ja huonon käytöksen, miellyttävän ja vastenmielisen olemuksen välisen eron huomaa jokainen, vaikkei sitä ehkä muille tunnustakaan.
 • Täti oli hänen Unkarin-matkansa jälkeen ankarasti moittinut ja nuhdellut häntä huonosta käytöksestä ".
 • Kun Trine ottaa hellyttääkseen pitäjän silmäntekeviä naisia lähetysompeluseurassa, syytetään vaimoa huonosta käytöksestä, kun hän ei osaa edes kiittää saamastaan avustuksesta, vaan » saapuu kuin susi metsästään avustusta hakemaan. »
 • Tämmöistä sanotaan muualla maailmassa huonoksi käytökseksi.

kiukutella

 • Oletko milloinkaan nähnyt pojan tai tytön aamiaispöydässä kiukuttelevan sanoen: ::En minä huoli tätä.
 • — Mutta jos taas kuulen sinun kiukuttelevan huomen aamulla, niin tulen takaisin.
 • Hänellä oli suuret, jykevät kourat, mutta harvapa silti oli nähnyt häntä raskasmielisenä tai masentuneena, ei koskaan oltu kuultu hänen valittavan tai kiukuttelevan.
 • Hän nosti kiukuttelevan tytön ja kantoi hänet uunin eteen.

käyttäytyminen

 • Lapsen eroottinen käyttäytyminen kohdistuu yleensä omaan ruumiiseen ( vrt. masturbaatio ).
 • Neuvostoliiton poliittinen käyttäytyminen maatamme kohtaan oli uhkaavaa.

käyttäytyä

 • Koko seurue purskahti vilkaasecn nauruun, lukuunottamatta vieressäni istuvaa leskirouvaa, joka kenties piti itseään liian vieraana käyttäytyäkseen niin toverillisesti tohtori Viallia kohtaan.
 • Komisario teki parhaansa käyttäytyäkseen luonnollisesti, mutia hän tiesi epäonnistuneensa.
 • Työläiset puolustavat oikeuksiaan, mutta kuluttajat pinnistelevät käyttäytyäkseen sopivasti.
 • Virkamieslautakunnan toimittamassa suullisessa käsittelyssä annettujen työyhteisöön kuuluneiden henkilöiden lausumien ja asiakirjojen perusteella katsottiin selvitetyksi, että tiedekuntasihteeri käyttäytyi jatkuvasti sopimattomasti tiedekunnan kanslian henkilökuntaa, opintosihteeriä, opiskelijoita ja yliopiston muun hallinnon virkamiehiä kohtaan ja että tiedekuntasihteeri oli tullut kyvyttömäksi johtamaan työyksikköään, toimimaan yhteistyössä muiden
 • Vaan kuinka käyttäytyi juhlayleisö: valtava puheensorina ei tauonnut esiintymisen ajaksi juuri lainkaan ja vain muutama ihminen todella kuunteli nuorten esitystä.
 • Hän käyttäytyi kuin eläin, silminnäkijä Richard Pillovv, 47, kertoo.
 • Niin, meillä, Jumalan kiitos, on kaikin puolin hyvä 010, kun me vain olisimme kiitolliset ja käyttäytyisimme sopivasti. "
 • Mekäyttäytyisimme Kuin pelkurit Koirat ja salailisimme anteeksi pyydellen Almohadien polvia! »
 • Kysykäämme itseltämme, miten me käyttäytyisimme heidän asemassaan.
 • Konnat korjaa poliisi, elleivät käyttäydy hyvin.
 • Mutta jos pakkoluokka järjestetään viimeiseksi luokaksi, johon kuuluvat vain ne vangit, jotka eivät käyttäydy hyvin, eivätkä tee ahkerasti työtä, ja jos luokkamerkistä heti voidaan päättää, millainen on vangin työtehokkuus ja käytös, sellainen järjestelmä toteuttaa asteettaisen käsittelyn hengen.
 • Majanhoitajalla on näet oikeus pidättää kortti takanaan, jos yöpyjä käyttäytyy moitetta herättävästi.
 • Ulkopuolella studionkin hän käyttäytyy osansa mukaisesti.
 • määrännyt sille lääkkeet, ja sitten » aftiekkar, » joka oli myynyt lääkkeet, vallesmanninkin kanssa he olivat olleet tekemisissä j. n. e., j. n. e. Loppujen lopuksi kutsuttiin häihin koko pitäjän herrasväki, joka saapui kuin mihinkin komediaan, mutta virnailu jäikin sikseen, niin arvokkaasti käyttäytyi morsiuspari.

käyttäytyä huonosti

 • Muutoin ei Matti nyt sulhasena ollessaan ollenkaan käyttäytynyt huonosti.
 • Että hän oli käyttäytynyt huonosti isäänsä kohtaan, ja että pienokainen olikin lopulta hänen eitä hänen äitinsä.
 • Olin käyttäytynyt huonosti häntä kohtaan ja senvuoksi tunsin olevani ikäänkuin syyllinen siihen, että hänelle oli sattunut onnettomuus.
 • Mutta Onesimus oli käyttäytynyt huonosti isäntäänsä kohtaan, ehfen jotakin häneltä » varustanut ja oli nyt tullut Roomaan ja siellä oli Piitimali saanut Jumalan sanalla synnyttää hänet ( m. 10 ).
 • Syyksi erottamiseen kapteeni sanoi, että van Bekkum oli käyttäytynyt huonosti.
 • Jos he käyttäytyvät huonosti Skenäsissä, niin heidät siirretään takaisin piirivankilaan.
 • Muissakin maissa käytetään samansuuntaista menettelyä: lapset, jotka laiminlyövät koulunkäyntinsä taikka käyttäytyvät huonosti koulussa eivätkä ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa, voidaan sijoittaa vartavasten perustettuun erikoiskouluun, jossa tietopuolisen kouluopetuksen ohessa heitä opastetaan johonkin ammattiin.
 • f ) Jos koulussa on oppilas, joka käyttäytyy huonosti, vastustaa opettajaa ja esimerkillään houkuttelee toisetkin oppilaat samaan, niin onko paikallaan alentaa sellaisen oppilaan käytösnumero 9?
 • Jos puiden kerääjä käyttäytyy huonosti, synnyttää. se maanomistajassa katkeruutta Ja on muistettava, etttt. siten tuotetaan vahinkoa koko kansantaloudelle, Joa esim vahingoitetaan sellaisia puita, Jotka metfiUnholdolliscsti on Jätetty Ja täytyy jättää kaavamaan.
 • Te olette kyllä käyttäytynyt huonosti, mutta ihmisen ci pidä olio ipttkömihoinm. fe on mimm peri aatteen i. "
 • Opettaja voidaan erottaa, jos hän käyttäytyy huonosti, mutta Vihtoria ei voi erottaa millään.
 • Ja jos kouluaikana käyttäytyy huonosti, niin milloin sitä sitten oppii kunnolliseksi ihmiseksi.
 • Jos oppilas käyttäytyy huonosti, alennetaan hänet yhteisiin makuusaleihin ja asuntoihin epämääräiseksi ajaksi.

käytös

 • Näiden työmaiden toiminta on vuoden aikana ollut varsin menestyksellistä, ja miesten käytös niillä on yleensä ollut hyvä.
 • Nuorten miesten käytös on parantunut, mistä voimme ilolla mainita.

käytöstapa

 • Yllämainitussa näytelmässä kielentutkija ja fonetikko Henry Higgins ottaa sivistääkseen nuoren katutytön, ja saatuaan hänestä sekä kieleltään että käytöstavoiltaan hienon naisen, nai hänet.
 • Hän on epäsovinnainen niin käytöstavoiltaan kuin myös Libyan ulkopolitiikan suhteen.
 • Kotimaassa pyritään standardisoimaan käytöstavoiltaan mallikelpoinen joulupukki.

oikutella

 • Venäläiset viranomaiset ovat viime päivinä oikutelleet muutenkin kuin pitämällä murtajansa laiturissa.
 • Nyt nuo jäljellejääneet ovat koko syystalven uurastaneet osiensa kimpussa, välillä hieman oikutelleet tupakkanälässään, mutta tietoisina siitä, että taiteilijoilla on omat kärsimyksensä, ovat yrittäneet uudelleen.

oikuttelu

 • kerron postivirkailijoiden oikuttelusta!
 • Mummo ei puhunut Helmille sanaakaan äskeisestä oikuttelusta.
FEE 
affected_party (info)
agent (info)
circumstances (info)
degree (info)
domain (info)
frequency (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
reason (info)
time (info)