FinnFrameNet:Avoiding

From Sanat

kaihtaa

 • Ja tää on totta, sillä valhetta kaihdan — hän päältänne vie vaikka viimeisen paidan.
 • Tuota miime mainittua en oikein tarkoin tiedä, koska minä en milloinkaan öisin mene maalle, sillä minä kaihdan kastuneita jalkoja, äkäisiä rentiäMuonosti kaswatettuja koiria ja sonnia, jotka yöunestaan herätetään.
 • Hän kaihtoi ajattelemasta, mitä kaikkea hän voisi miehelle tehdä, jos tahtoisi.
 • Kläessäiiu hän kaihtoi paljastamasta omaa sisintä itseään, mutta joutsenlaulussaan luin avaa meille koko nöyrän, rehellisen sielunsa, ja inc olemme tästä lahjasta hänelle syvästi kiitollisia.
 • Senvuoksi se kaihtoi julkisuutta.
 • Se kaihtoi päivänvaloa, ja vasta kun pimeä tuli, uskaltautui se lymypaikastaan ulos.

karsastaa

 • Turkki puolestaan karsasti ajatusta Kyproksen kysymyksen vuoksi.
 • Kansa karsasti koko ajatusta
 • Sen jälkeen tähdet suhtautuvat mukavasti ja vain vaihtomiehet ehkä hieman karsastavat ulkopuolista.
 • Uudenmaan demarit karsastavat hallitusvastuuta

karttaa

 • Varapääministerin mukaan Itä- Zairessa nyt olevat pakolaiset kuuluvat maihin, joiden johdossa olevilla hallituksilla ei ole mitään syytä karttaa velvollisuuksiaan ottaa nämä ihmiset vastaan omien rajojensa sisälle.
 • Te annatte toisille oikeuden vapauteenne. ) os ette ole voinut suorittaa velkojanne oikeaan aikaan, koetatte te karttaa velkojaanne, ja arkailette puhuessanne hänen kanssaan, jos hän viimein teidät tapaa.
 • « Ivalon kertomatapa 00 arvokasta, vakavai; miehellistä: hän karttaa kaikkea häikäisevää heijastusta ja äitelää bempeämielis-yyttä.
 • Raamattua arvostelevaa järkeisoppia on meidän kartettava niinkuin kuolettavaa myrkkyä, sillä se eksyttää totuudesta ja vie sellaiseen epäjumalanpalvelukseen, että tiedemiesten sanaa pidetään Jumalan sanaa korkeampana.
 • Jos tahdomme säilyttää työkykymme murtumattomana, on meidän kartettava väkijuomia.

kierrellä

 • Hän kierteli vastaamasta Leenan kysymyksiin, otti vain silloin Leenan syliinsä ja puristi rinitaansa vasten ikäänkuin sanattomana vastauksena.

kiertää

 • On esiintynyt tapauksia, jolloin koodien säätämän kotityökiellon kiertämiseksi asuinhuonetta on ruvettu nimittämään työhuoneiksi.

pakoilla

 • Yhdysvaltain presidentti pani vieläkin paremmaksi, hän pakoili Vietnamin sotaa.
 • Siitä sai Arhippa lukea, että tyttö on annettava, koska asiasta oli jo aikaisemmin puhuttu ja koska puhe oli käynyt siihen suuntaan, vaikka olikin tytön haluttomuus käynyt ilmi, muun muassa siitä, että hän pakoili sulhasia.
 • Yhdysvaltain presidentti pani vieläkin paremmaksi, hän pakoili Vietnamin sotaa.
 • Myöhemmin hän pakoili venäläistä partiota lähellä Itävallan rajaa, mutta pääsi salakuljettamaan negatiivit Itävallan puolelle.

pidättäytyä

 • " Koska eräiltä myllyiltä yhä edelleen vastataan tukku- ja vähittäisliikkeiden tekemiin tiedusteluihin siihen tapaan, että: " kyllä meillä on viljaa ja jauhoa, mutta Viljavarasto ei anna luovuttaa ", tai " pyytäkää Viljavarastolta lupaa, niin saatte ", katsomme asialliseksi huomauttaa, ettei Valtion Viljavarasto turhan takia pidättäydy luovuttamasta viljatuotteita siviilikulutukseen.
 • Yleisö on sangen huomiokykyistä ja moittii mielellään eikä suinkaan pidättäydy levittämästä moitteitaan.

väistellä

 • Julkisuutta väistellään nyt lähes epätoivoisesti: kielteistä mediapainetta ei liitosta kohtaan saa tulla.

väistää

 • Täytyy huilata hetki kunnolla ennen kuin alkaa suunnittelemaan tulevia kuvioita, Kononen väisti kysymyksen ensi vuoden MM-Sevillasta ja Sydneyn olympialaisista vuonna 2000.
 • Hän väisti ongelman runoilemalla rallin pelkästään sinisistä kengistä otsikolla Glauci Calcei.
 • Aikoinaan kyselin isoisältä asiasta, hän väisti kysymyksen, eikä halunnut ikävistä asioista puhua.
 • Juvan ammattioppilaitoksen edustaja Jari Purhonen väisti sudenkuopat mallikkaasti.
 • Ainakin kansantaloustieteilijät väistivät keskustelun juuri silloin kun sitä olisi tarvittu.
 • Jos me väistämme tuota tehtävää tai luovumme siitä, ellei meidän onnistu löytää tietoista ja selvää menettelytapaa, pelastaa kapitalismi itsensä sukupolven ajaksi, sillä välin kuin me olemme takertuneina pikku - politiikkaan.
 • Mutta me olemme panneet airot veteen ja väistämme uhkaavaa tuhoa, seuraten tarkoin ja kylmäverisesti nyt peränpitäjäksi ryhtyneen harppuunimiehen komentoa ja liikuttaen kevyttä venettämme, joka helposti tottelee jokaista pitkien airojen vetäisyä, milloin eteen-, milloin taaksepäin, milloin ympäri kuten hyrrää.

vältellä

 • Isometsä kertoi, että ennen muuta hän välttelee hiihtämistä pakkasessa.
 • Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Mauri Pekkarisen mielestä hallitus välttelee keskustelua vaalien tärkeimmästä kysymyksestä.
 • Eteläsavolaiset piiripomot välttelevät vastausta siitä, panevatko he paperit vetämään.
 • Joukkueiden vältellessä virheitä ratkaisevaksi virheeksi nousi Raßa:n antennilyönti, josta Passarit siirtyi 2014-10-13 00:00:00 johtoon.
 • Ei sitä ihminen tiedä mihin toiseen pahaan yhtä pahaa vältellessään joutuu.
 • — Nyt on karkausvuosi ja hän saa joka päivä käyttää koipiaan kosijattaria vältellessään.
 • Nykyisten sääntöjen puitteissa merkkimestaruutta jahtaavat tallit voivat valita haluamansa 10 MM-rallia 14 vaihtoehdon joukosta, mikä tarkoittaa, että ne voivat vältellä kohtaamasta toisiaan kaikissa kisoissa.
 • Hän kunnioitti Profiiliamme syvästi, mutta yritti parhaansa mukaan vältellä törmäämästä tähän hotellissa.
 • Hän oli syntiä vältellessään tehnyt syntiä, ja nyt oli edessä iankaikkinen kärsimys.
 • Hän muisteli ilolla aikaa, jolloin hän oli ollut maassamme vältellessään tsaarin ohranaa vuonna 1906.
 • Jotkut ovat epäsuomalaista ulko-olentoa vältellessään ruvenneet sen asemesta käyttämään erästä toista sijamuotoa, mutta epäsuomalaisuus ei suinkaan ole siitä haihtunut.

välttelevä vastaus

 • Tarjosin hänelle alituisesti apuani, mutta sain häneltä vain vältteleviä vastauksia.
 • Osastopäällikkö kumminkin antoi vältteleviä vastauksia, eikä asia edistynyt.
 • Julkisuuden välttelyn lisäksi Leevi and the Leavingsin tarunhohtoa lisää se, ettei bändi ole koskaan tehnyt yhtään julkista keikkaa.
 • Vaikka menettely mahdollistaa muun muassa täytäntöönpanon välttelyn, se ei si- nänsä muodosta uhkaa järjestelmän toiminnalle.
 • Työnantaja oli irtisanonut huoltomiehen työsopimuksen toistuvan työpaikalta poissaolon ja työtehtävien välttelyn perusteella.
 • Vastuun välttelyn hän kruunasi vetoamalla sekä omaan tietämättömyyteensä että taitamattomuu-
 • » Että Rangaistuslain 13 ja 1.423: 1 art:n nojalla syytteeseen asetetun Brutus Lagercrantzin suhteen määräjtyn tutkinnon ja tuomion välttelyn ehkäisykeinon on Pietarin Piirioikeus, asiamiehensä valantehneen asianajajan Pereversewin pyynnöstä jolle Lagercrantz oli antanut valtakirjan kaikkien sekä sivili- että rikosasiaii ajamiseen, muuttanut 3 päivänä kuluvaa lokakuuta 500 ruplan suuruisen takauksen ja että Lagercrantz sen jälkeen kun Piirioikeus oli siitä hänelle tiedon antanut, oli 4 päivänä lokakuuta ilmoittanut, ettei hän ollut valtuuttanut Pereversewiä anomaan hänen päästämistään vapaaksi takaussummaa vastaan sekä että kysymyksen sellaisen ehkäisykeinon määräämisestä hän jättää oikeuden harkinnasta riippuvaksi.
 • Huolestuttavaa on, ettei veronkierto enää rajoitu vain yksittäiseen kuutamokeikkailuun.

välttely

 • Käsivaiva taisi vaikuttaa Jokisen laukausten välttelyyn.
 • Eli sen ykkösehdokas, Arkansasin kuvernööri William Clinton uhkaa kaatua skandaalien sarjaan: avioliiton ulkopuolisten suhteiden julkituloon ja Vietnamin sodan välttelyyn.
 • Kauppias oli jo suuttunut välttelystä, sen hänen jyrkkä äänensä kyllin selvään todisti.
 • suuntaan, joka varmistuessaan merkitsisi siirtymistä konfliktien hätäisestä välttelystä pitkäjännitteisen rauhanpolitiikan aikakauteen.
 • Siten joudutaan luvussa 6 puhuttaessa asevelvollisuuden välttelystä osittain palaamaan tapahtumien siihen vaiheeseen, joka on ohitettu jo luvussa 5 ( kutsuntalautakuntien ratkaisut ).
 • Pohjimmiltaan on kyse välttelystä kokea pettymyksiä.
 • Palestiinalaisia Rabin sen sijaan moitti keskeisen neuvottelukysymyksen eli palestiinalaisten itsehallinnon välttelystä.
 • Vesa-Matti Loiri kehittelee työn välttelystä taidetta järjestyksessä toisessa Turhapuro-leffassa Professori Uuno DG. Turhapuro ( 1975 ).
 • Luulen, että useimmissa tapauksissa on kysymys vastuun pakenemisesta ja häpeän välttelystä ja näin teidät leimataan aggressiivisiksi ja kyvyttömiksi hallitsemaan perheenne kriisitilanteita.

välttyä

 • Kuin ihmeen kautta hän välttyi joutumasta kiskoille, jossa hänen eväspakettinsa murskautuivat.
 • Nopean jarrutuksen ansiosta hän välttyi ajamasta Rahikaisen päälle.
 • Brittiläiset joukot vangitsivat Mikojanin Transkaukaasiassa kansalaissodan aikana vuonna 1918 ja hän välttyi hädintuskin teloitukselta.
 • Lisäksi hän sai aivotärähdyksen ja leukanivelissä havaittiin vaurioita, mutta murtumilta hän välttyi.

välttää

 • Kannattaa välttää luokkataistelua yhteiskunnassa, jossa Marxin luokkaopit ovat vuosikymmeniä sitten menneen talven lumia.
 • - Pitää yrittää välttää törmäyksiä ja hakea tukea molemmilta puolilta.
 • Olisiko kyse siitä, että kun itsellä ei ole kapasiteettia keskustella moisista jutuista niin haluaa välttää myös tilanteita, joissa siitä joutuu puhumaan ja opettamaan?
 • Tätä olin toivonut välttäväni vielä muutaman vuoden.
 • — Olin toivonut, vastasi hän hermostuneesti, ennättäväni kymmenen junalle ja välttäväni heidät.
 • n Nyt toivon uhkaavat vaarat välttäväni, ja tieni johtavan, vaikkakin pimeitten polkujen kautta, valon ja onnen maille " ja rohkeana, mieli uskallusta uhkuen hän astui laaksoon ja alkoi uransa ahertavan kansan keskuudessa.
 • Mutta jos olin toivonut välttäväni Railin kaikkinäkevät silmät, niin petyin.
 • Totesimme kaikki yhdessä, että Jeesus tulee pian, ja niinkuin eräs iäkäs uskovainen täti sanoi, että " minä luulen välttäväni luonnollisen kuoleman, sillä Herran tulon kohina kuuluu. "
 • Näissä oloissa on vaikea välttää puuttumasta ennen pitkää suurimpiin työttömyys ja sairauspäivärahoihin sekä eläkkeisiin.
 • - Tärkeintä on välttää joutumasta tekemisiin laskeuman kanssa.
 • g. Vältä hankailemasta silmiä käsilläsi tai karkealla vaatteella.
 • Vältä käymästä kodeissa, joissa on sairaita.
 • Mutta sen kohtalon vältät uskomalla häneen, joka oli Jumalan hylkäämä, jotta sinulla olisi Jumalan mielisuosio.
 • Ja miksi sinä vältät katsoa ihmisiä silmiin?
 • Novera vältti rahoituskriisin
 • Harding vältti vankilan luopumalla kilpaurastaan
 • Uudet korkeat maanmittausmaksut johtavat siihen, että maanomistajat välttävät maanmittaustoimituksia joka puolestaan johtaa sinänsä tarpeellistenkin lohkomisten ja halkomisten siirtymistä ja ruuhkautumista tulevaisuuteen.
 • Susien määrästä ei olla tietoisia, sillä ne välttävät poromiesten näkösälle tuloa.
 • Vierailun aikana presidentti Bill Clinton vältti keskustelua kiistanalaisista aiheista, kuten juutalaisten siirtokunnista ja Jerusalemin asemasta.
 • Kärynnyt uimari vältti kilpailukiellon
 • Ranskalainen ohjaajatar Aline Isserman välttää sudenkuopat ja tekee tummanpuhuvan psykologisen trillerin kamppailusta totuuden ja valheen välillä, joka kouraisee katsojaa varsin syvältä.
 • Akavassa osataan laskea, että sen koulutetulla jäsenistöllä on paremmat mahdollisuudet välttää lomautukset ja irtisanomiset kuin muilla.
 • Panostamalla kuntoutukseen ja avohuollon toimiin voidaan Ahon mukaan välttää turvautumasta laitoshoitoon mahdollisimman pitkään.
 • Saattaa olla etua, jos yritätte välttää hengittämästä suoranaisesti multapölyä.
 • Ympärc-ikää heidät vartiostoilla, että vältettäisiin vallankumoukselliselle armeijalle sopimattomat itsetuomiot ja estettäisiin nämä Kenraalit välttämästä heitä odottavaa tuomiota.
 • - Lääkärit ovat neuvoneet Michaelia välttämästä nyt turhia riskinottoja.
 • Tietämättömyys uhkaavasta vaarasta estää avuttomia ihmisiä välttämästä suurta vaaraa ja keksimästä keinoa, millä pelastua siitä.
 • Siksipä ihmisten yleensä pitäisi välttää nousemasta vuoteesta nopeasti.
 • Naisten pitäisi välttää seurustelemasta samaan aikaan syntyneiden kanssasisariensa kanssn.

???

 • Heränneet papit, joita aina on totuttu leimaamaan jäykimmän vanhoillisuuden ruumiillistuneiksi edustajiksi ja maailmaa pakeneviksi askeeteiksi, osoittivat tässä monihaaraisessa ja laajakantoisessa kysymyksessä asiantuntemusta ja harrastusta, joka jättää useimmat muut papit kauas jälkeensä.
FEE 
agent (info)
circumstances (info)
degree (info)
explanation (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
purpose (info)
reason (info)
time (info)
undesirabale_situation 
undesirable_situation (info)