Etymologiadata:imsm:vërso-

From Sanat

*vërso-

Vastineet:

mksm. *vërso- (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

verso (Agr; paik. etup. länsimurt.) ’Trieb, Sproß, Schößling’, versoa (Gan 1787; melko laajalti et. länsimurt.) ’lähteä kasvamaan; vesoa
~ ka versuoversoa’ (luult. < sm) | vi võrseverso’, võrsudaversoa’.
Lähdekirjallisuus:
  • SKES 1978 1710 (sm ka (luult. < sm) vi)
  • Parpola 1999 Poluilla 201 (< varh. k-arj *verśa, vrt. sanskr valśa ’verso’)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Parpola 1999: 201 ← varhaiskar *verśa, vrt. mint valśa ’verso’; < kie *velḱ-o-/*volḱ-o-; vrt. myös mint vr̥kṣá- ’puu’ < kie *vl̥ḱ-so- Merkitys ’verso’ tavataan vain indoarjassa. -rs-yhtymä sekä vokaalisekvenssi eo viittaavat lainaan
NES 2004: s.v. verso Puolesta
EES 2012: s.v. võrsuma Puolesta
Aikio 2013: 167 Puolesta
Holopainen, Junttila & Kuokkala 2017: 119 x Puolesta (vasta-argumentein) Esiarjalaisen etymologian epävarmuutta aiheuttaa, että *eo-vokaalisekvenssiä ei kantasuomea vanhemmissa perintösanoissa tai arjalaislainoissa juuri esiinny. Myös kar *wr̥kćá- [sic!] sopii originaaliksi, koska uralilainen *er voi olla kar *:n substituutio.
Holopainen 2019: 307–08 x Puolesta (vasta-argumentein) Arjalainen etymologia (joko esiar ← esiar *verćšo- [> kar *warćša-] t kar *wr̥ćša-) on epävarma ksm vokaalin * (< *eo?) takia. *-o ei selity johtimeksi. Jos lainaoriginaalina on *wr̥ćša- (josta mint vr̥kṣá- ’puu’ jne.), ongelmana on ksm sanan *s (odotuksenmukainen olisi esiksm *š).

EVE:n sana-artikkeli

EVE:versoa

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:vërso-