Etymologiadata:imsm:okci

From Sanat

*okci

Vastineet:

 • Suomi: ohto←
 • Karjala:
 • Vepsä:
 • Vatja:
 • Pohjoisviro:
 • Eteläviro: otś
 • Liivi: okš

mksm. *okci < vksm. *x (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

ohto1 (Jusl 1745; kansanr., nykymurt. harv.) ’karhu; isokokoinen eläin t. ihminen (paik. KarjKann) / Bär; großes Tier, großer Mensch
~ ka ohto id. (< sm).
Demin. sanasta *oksi (: ohden) (vrt. sm vanhat pn:t Oksiniemi, Ohdenpää), jota vastaa vi (Wied) ott (g. ota, ote, oti) ’karhu’, pn. Otepää, Ohesaare | li okš id. = mdE ovto, ofto, M ofta id.
Kansanr. otso on syntynyt siten, että ohto sanan ht:n on luultu edustavan alkup. ts-yhtymää.
Lähdekirjallisuus:
 • Moller 1756 Beskr 63–64 (sm ohto ~ vi Ottepä)
 • Ganander 1787 NFL 2 283a (sm ohto ~ vi oht)
 • Lindström Suomi 1852 68 (otso, ohto ~ md)
 • O. Donner 1875 Boningsplatser 132 (+ li)
 • Ahlqvist 1877 SKR 18 (otsootsa)
 • Paasonen 1909 MdChr 103
 • Setälä 1921 Kielentutkimus 161–62 (otso, ohto kansanetym. otsa sanaan)
 • Posti 1942 SUST 85 8 (ohto < *okt-)
 • Nirvi 1944 Sanankieltoja 67–69 (sm vi li md; sm ohto < *okto)
 • SKES 1958 420 (ka < sm)
 • E. Itkonen 1968 SKK 500 (< *okte)
 • Hakulinen 1979 SKRK4 56 (ohto < okto, alkup. oksi: ohden)
 • Nirvi 1982 Suomi 123:3 9 (ohto ← *oksi)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Länsiuralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Lindström 1852: 68 = ers овто, mkš офта 'karhu'
Zhivlov 2014 JoLR: 116 Lisätieto Rekonstruktio *i̮kti. Kur *okti olisi tuottanut mordvalaiskieliin *u:n.

EVE:n sana-artikkeli

EVE:ohto

Keskustelu

Johtamaton muoto *oksi : *ohden näyttäisi säilyneen suomessakin monissa Oks(i)- ja Oh(d)en-alkuisissa paikannimissä. --Ante Aikio (keskustelu) 27. elokuuta 2022 kello 23.24 (EEST)