Etymologiadata:imsm:jää-

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

*jää-

Vastineet:

mksm. *jää- (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:jää-/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 1999 Poluilla: 216–17 + + < *jäxe- ← *ǵeǵhē- > mint jahā-ti ’jättää, hylkää’, oss zajyn, zajun ’jäädä’ Yllättävä *ä-vokaali selittynee sillä, ettei *je- ollut mahdollinen. Konsonanttisubstituutio sama kuin sanassa juoda. Itrans ja trans merkitys ovat ie sanalla lähekkäin (vrt. oss ’jäädä’)
Holopainen 2019: 110 - - Vastaan Alkuperäinen *je- on ollut uralilaisessa sanastossa mahdollinen. Uskottavia rinnakkaistapauksia *ǵh:n substituutiolle ei ole. Alkuperäinen merkitys iir taholla on luultavammin ollut pikemmin ’jättää’.

Hylätty etymologia: imsm jää- ~ unk jön, msP ji- ’tulla’, haI jö̆- ’tulla, saapua’ < sm-ug. Ks. SSA s.v. jäädä

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:jää-