Etymologiadata:imsm:hulas

From Sanat

*hulas

Vastineet:

  • Suomi: hulas
  • Karjala:
  • Vepsä:
  • Vatja:
  • Pohjoisviro:
  • Eteläviro:
  • Liivi:

mksm. *hulas (J.P.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:hulas/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Germaanisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Toivonen 1944 Vir: 348–52 ← ge *hula ’ontto’ ~ *hulaz ’loukko’, vrt. msk holr ’ontto’, hol ’aukko’, no hol, ru hål ’reikä, aukko; kolo, syvennys, kuoppa; pesä, luola’, mfr, meng hol ’ontto; luola’, mysa, kysa hol, sa hohl ’ontto’
Nuutinen 1984 Vir: 176–83 - Vastaan Sanan merkitys on ’nurkkahirren pää, rakennuksen ulkonurkka, nurkkasalvos’, ei ’aukko, kolo’
Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Nuutinen 1984 Vir: 176–83 ← ba vrt. lt šùlas ’tukipuu, paalu, tynnyrinkimpi ym.; oven t. portin pieli’ (> lv šuls ’rakennuksen päätyyn lisärakennusta tehtäessä pantu lovellinen tukipuu’)
1991 LägLoS: 117 + + Puolesta Äänteellisesti ja semanttisesti parempi kuin ge selitys
Junttila 2012 SUST 266: 286 - Vastaan Lt šulas on Smoczyńskin (2007) mukaan ← pl szuło ’puinen aidanseiväs tai seinän kannattava pystyhirsi’
Junttila 2016 Vir: 139 + Vastaan (puoltoargumentein) Derksen (2015) on Smoczyńskiin nähden vastakkaisella kannalla

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:hulas