Etymologiadata:imsm:hooli

From Sanat

*hooli

Vastineet:

mksm. *hooli < kksm. *šooli (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

huoli (Agr; yl.) ’Sorge’, huolekas, huolellinen, huoleton, huolehtia, huolia, huoltaa, vanh. huolla (: huolen, Agr) ’surra, murehtia; mennä naimisiin (et. naisesta)
~ ink hōlihuoli’, hōlehtiahuolehtia’ | ka huolihuoli, huolenpito, vaiva, murhe; halu’, huoliehuolia, kelpuuttaa; ottaa varteen, piitata’ | ly huoĺhuoli’, huoĺittadakiirehtiä’ | ve hoĺhuoli, murhe’, hoĺeti̮inhuoleton’ | va ōle̮vahuolellinen’ | vi hoolhuoli, murhe’, hoolakashuolellinen’, hoolitsedahuolehtia’ | li ūoĺ, vuoĺsuru, huoli, huolenpito’, ūoĺikšəhuolehtia’ (sm > lpN fuollâ (In Ko Kld T) ’huoli’)
? = lpN soallotpuhdistaa hampaitaan (hammastikulla)’.
Baltt lainaetymologiaa on pidetty mahdollisena (ksm *šōle- ~ *šola- < baltt *žalā), vrt. liett žalàvahinko, vioittuma, vamma’, latv zalbavahinko, haava, arpi’ = ven nazóla, nazólmurhe, huoli’ (< ieur *ǵhal-vahinko, vamma; vika’). Ks. myös huoltua.
Lähdekirjallisuus:
 • Ganander 1786 NFL 1 201 (sm ~ vi)
 • Ahlqvist 1856 WotGr 141 (+ va)
 • Lönnrot 1858 Hiisi 572 (+ lp fuola)
 • Thomsen 1890 BFB 41 (+ li)
 • Kettunen 1922 LVeHA 1 9 (+ ve)
 • Mägiste 1928 Demin 176 (+ ka)
 • Lagercrantz 1939 LpWsch 145 (lp < sm)
 • Nirvi 1955 Suomi 107:1 20–47 (+ ly; lp < sm)
 • SKES 1955 87
 • Koivulehto 1987 LStA 161 196–200 (+ lp soallot (tieto Sammallahdelta); < baltt)
 • Häkkinen 1987 ES 53–54

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 1987 FS Steinitz: 196 208 + + + = saa soallot ’puhdistaa hampaitaan’ ← ba (ba-sl) *žalā > lt žalà ’vahinko, vioittuma, vamma’ ~ lv zalba ’vahinko, haava, arpi’, ven назóла, назóл ’murhe, huoli’ Ba < ie *ǵhal- > iiri, msk [ks. tarkemmin]
Hofstra 2003 FS Honti: 206–7 s Vastaan Lähtö- ja kohdemuotojen väliltä puuttuu semanttinen yhteys
Junttila 2011 SSGL 38: 123 s b Vastaan Oletetulla lähtömuodolla ei varmaa etymologiaa
Junttila 2015: 180 254 f Vastaan Ims oo_i < a_i (Aikio 2015 SUSA) < ur a_i, joten muotoja sm huoli (< kksm *šōli < vksm *šali) ja lt žala ei voi yhdistää keskenään
Germaanisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Hofstra 2003 FS Honti: 204–9 - ← ge(L) *fōl-, vrt. geL *fōlijan- > meng fēlan ’koskea; aistia’, mfr fēla ’tuntea (aistimus), ms gi-fōlian ’tuntea, aistia, huomata’, mysa fuolen ’tuntea (aistimus); hyväillä; kosia’ Ge *fōlijan on merkityssyistä tuskin selitettävissä v:n fallan ’pudota; kaatua’ kausatiivina

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli

EVE:n sana-artikkeli

EVE:huoli

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:hooli