Etymologiadata:imsm:hooli

From Sanat

*hooli

Vastineet:

mksm. *hooli < kksm. *šooli (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:hooli/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 1987 FS Steinitz: 196 208 + + + = saa soallot ’puhdistaa hampaitaan’ ← ba (ba-sl) *žalā > lt žalà ’vahinko, vioittuma, vamma’ ~ lv zalba ’vahinko, haava, arpi’, ven назóла, назóл ’murhe, huoli’ Ba < ie *ǵhal- > iiri, msk [ks. tarkemmin]
Hofstra 2003 FS Honti: 206–7 s Vastaan Lähtö- ja kohdemuotojen väliltä puuttuu semanttinen yhteys
Junttila 2011 SSGL 38: 123 s b Vastaan Oletetulla lähtömuodolla ei varmaa etymologiaa
Junttila 2015: 180 254 f Vastaan Ims oo_i < a_i (Aikio 2015 SUSA) < ur a_i, joten muotoja sm huoli (< kksm *šōli < vksm *šali) ja lt žala ei voi yhdistää keskenään
Germaanisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Hofstra 2003 FS Honti: 204–9 - ← ge(L) *fōl-, vrt. geL *fōlijan- > meng fēlan ’koskea; aistia’, mfr fēla ’tuntea (aistimus), ms gi-fōlian ’tuntea, aistia, huomata’, mysa fuolen ’tuntea (aistimus); hyväillä; kosia’ Ge *fōlijan on merkityssyistä tuskin selitettävissä v:n fallan ’pudota; kaatua’ kausatiivina

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:hooli