Etymologiadata:imsm:hirvas

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

*hirvas

Vastineet:

mksm. *hirvas < kksm. *širwas < vksm. *šïrwas (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:hirvas/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Wiklund 1916 MO: 170 178 ← lt *širvis, vrt. mpr sirwis ’metsäkauris’
1994 SEGV: s.v. irvi2 x Tarkennus: vrt. myös lt šìrvas 'kimo hevonen' Lähtömuoto ⇐ kie *ḱer- ’pää, sarvi’; baI sanueen yhteys juureen *ḱer ~ *ker 'tumma, likainen, harmaa' on sekundaarinen
1991 LägLoS: 105–6 + + Puolesta hirvi ja hirvas kuuluvat etymologisesti yhteen

Hylätty etymologia: ← ge: kge *steura(z) > go stiur, msk stjórr, mys stior ’härkä’ , ks. 1991 LägLoS s.v. hirvas

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:hirvas