Etymologiadata:imsm:hirvas/KBL

From Sanat

*HIRVAS > sm ka hirvas

A kuohitsematon urosporo; B maho lehmä

Merkitysten levikki
b b A A A

vsm A

Balttilaislainaetymologia

< kksm *širwas s. → ksaa 1092 *se̮rvēs > P (ylsaa) sarvvis täysikasvuinen urosporo

← kba *śirwas ~ mpr sirwis, ^hirvi

Sanan mainitsee Thomsen 1890: 225 hirvi-etymologiansa yhteydessä. Wiklund 1916: 170, 178 esittää sen erillisenä ba lainana.

Päätelmät

Pp Vie Ek hirvas A on varmaankin saamen antaman mallin mukaan s:sta hirvi muodostettu johdos. Ksaa *se̮rvēs on ⇐ *se̮rve̮ ’hirvi’. Kaukaa poronhoitoalueen ulkopuolelta Kuusjoelta ja Askolasta merkitty hirvas B on varmaan erillinen johdos, mutta sen motivaatio jää hämäräksi. Suora balttilaislaina on suppean levikin takia paljon epätodennäköisempi selitys.

Ei suoraan ← ba, vaan ⇐ hirvi.

Murteet merkitysten levikkikartalla
Lo Ep Pp Sa Kk Vie Ek Au ly ve
ink
S L K I R va
li M T V