Etymologiadata:imsm:ahtingas

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

*ahtingas

Vastineet:

mksm. *ahtingas (S.J.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:ahtingas/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Balttilaisperäinen
Thomsen 1890: 75–6, 157 + + - ← ba vrt. lt ãkstinas 'piikki, pistin, tutkain', latg akstyns 'piikki' ba -kst- → ims -ht-; -t-n heikko aste kadonnut, koska vahva-asteisia muotoja ei sanalla ole; sisätavun ba -i- → ims -i-
Jacobsohn 1922: 143–4 + + Tarkennus: ← ba *aštin-, vrt. mksl остьнъ 'oka, piikki, kärki' Liettuassa [= itäbaltissa] on sanaan kehittynyt -s-n ja -š-n edellä yleinen toissijainen -k-, kuten sen slaavilainen vastine osoittaa; lähtömuoto ⇐ ie *aḱ- [*h2eḱ-] 'terävä'
Liukkonen 1999: 15–6 - Vastaan Balttilaislaina tuhat ei osoita suhdetta ba -kst- → sm -h-, sillä sen lähtömuoto on *tūšamtis eikä *tūkstantis; -r- variantissa sm ahringas on sanan ahrain vaikutusta
2010 IMSK III: 215 x + Tarkennus: sm ja li < vi < ksm *aštin- Sm länsimurteissa olisi odotuksenmukaista -t-n heikon asteen säilyminen, mutta Kettunen (SM III B 48) on selittänyt sm ja li sanat lainoiksi virosta, josta -t-n heikko aste on kadonnut

Hylätty etymologia: ← ba *ašningas vrt. lt asnìngas 'pistelevä', ks. Nikkilä 2001 FUF 400, Nilsson 2001 LiBa 186, Junttila 2012 SUST 270–1

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:ahtingas