EVE:valta

From Sanat

valta

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *valta

  • suomen valta
  • karjalan valta
  • vepsän vald
  • vatjan valta
  • viron vald
  • eteläviron vald
  • liivin vālda

Levikki ja merkitykset

Valta on kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä mahtia, voimaa ja mahdollisuutta päättää omista ja muiden asioista. Yleisiä sivumerkityksiä ovat 'lupa, valtuus, vapaus tehdä jtk.' ja edelleen 'tahto' (vrt. valloillaan).

Suomenlahden eteläpuolisten kielten vastineilla on yhtä lailla keskeisenä, 'hallinnon' kautta syntyneenä merkityksenä 'alue', joka viron yleiskielessä on vakiintunut tarkempaan 'kunnan', liivissä taas 'valtion' merkitykseen.

Alkuperä

Valta on saatu kantasuomeen kantaskandinaavin sanasta *walda-, josta ovat peräisin mm. muinaisruotsin vald 'valta, mahti; voima; oikeus' ja nykyruotsin våld 'väkivalta'.