EVE:valta

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *valta >

  • suomen valta
  • karjalan valta
  • vepsän vald
  • vatjan valta
  • viron vald
  • eteläviron vald
  • liivin vālda

Merkitykset

karjala, vatja, liivi

Merkitys 'valta' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Vatjassa, virossa ja etelävirossa esiintyy myös merkitys 'kunta, pitäjä' sekä liivissä 'hallinto, alue, valtio'. Karjalassa tavataan myös merkityksiä '(oma) valta, valtuus; lupa, oikeus, mahdollisuus; vapaus; rauha'.

Alkuperä

Sana on lainattu kantasuomeen kantagermaanin tai kantaskandinaavin sanasta *walda-, josta ovat peräisin mm. muinaisruotsin vald 'valta, mahti; voima; oikeus' ja nykyruotsin våld 'väkivalta'.