EVE:mehiläinen

  From Sanat

  mehiläinen

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *mehi→

  • suomen mehiläinen
  • karjalan mehiläine
  • vepsän '
  • vatjan mehiläin
  • viron '
  • eteläviron mehi(lä)ne
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Merkitys ‘mehiläinen’ löytyy kaikista kielissä, joissa sanaa tavataan. Suomen murteissa esiintyy myös merkitys ‘kimalainen’.

  Alkuperä

  Sanalla on vastineita useissa uralilaisissa kielissä: ersän мекш, mokšan meš, niitty- ja vuorimarin мӱкш, komin мош, udmurtin муш, unkarin méh. Nämä sanat edustavat johtamatonta perusvartaloa *mekšə, josta kantasuomen *mehiläinen on johdettu. Uralilainen sana on alkujaan lainasana esiarjalaisesta kielestä, kantaindoirania edeltävästä kielimuodosta. Siinä sana on ollut asussa *mekš, josta sittemmin ovat kehittyneet kantaindoiranin *mákš, jota edustaa sanskritin mákṣ ‘kärpänen, mehiläinen’ (sanskritissa myös johdos mákṣikā) ja avestan (johdos) maxšī.