EVE:mato

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

mato

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *mato

  • suomen mato
  • karjalan mato
  • vepsän mado
  • vatjan mato
  • viron madu
  • eteläviron mado
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
Merkitys 'mato' tai 'toukka' löytyy kautta koko itämerensuomen. Sekä karjalassa ja vepsässä että kaikissa Suomenlahden eteläpuolisissa murteissa sanalla on lisäksi merkitys 'käärme'.

Alkuperä

Kantasuomen sanalla on vastine saamessa, esimerkiksi pohjoissaamen muohcu 'koi'. Sana palautuu (johdoksena) kantasaamen asuun *muoce̮, ja sillä on edustus useimmissa saamelaiskielissä (etelä-, piitimen- ja turjansaamea lukuunottamatta). Itämerensuomalais-saamelainen sana on ikivanha laina kantairanin sanasta *matsa-, jonka johdosta *mātsiyakas edustaa muun muassa paštun kielen māšay 'hyttynen'. Merkityseroista huolimatta etymologia on uskottava: itämerensuomalaisten ja saamelaiskielten sanat ovat äänteellisesti säännöllisiä vastineita, ja iranilainen lainaetymologia on äänteellisesti moitteeton. Itämerensuomalaisten kielten ja saamelaiskielten merkitykset voidaan johtaa jonkinlaisen 'hyönteisen' merkityksestä, vaikka tarkka kehitys ei olekaan aivan selvä.