EVE:maksa

From Sanat

maksa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *maksa

  • suomen maksa
  • karjalan maksa
  • vepsän maks
  • vatjan mahsa
  • viron maks
  • eteläviron mass
  • liivin maksā

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi · [4804 ]

Merkitys 'maksa' tavataan kaikissa itämerensuomalaissa kielissä. Vepsän sanalle on kehittynyt myös merkitys 'ystävä'.

Alkuperä

Sana on peritty uralilaisesta kantakielestä ja sillä on vastineita kaikissa uralilaisen kielikunnan ryhmissä: eteläsaamen mueksie (vastine myös uumajansaamessa sekä vanhassa "ruotsinlapin" kirjakielessä), ersämordvan максо, mokšamordvan maksa, niitty- ja vuorimarin мокш, komin мус, udmurtin мус, pohjoismansin mājt (vastine myös muissa mansin keilissä), pohjoishantin măχəl (vastine myös muissa hantin kielissä), unkarin máj ja tundranenetsin мыд (vastine myös enimmissä muissa samojedikielissä). Merkitys 'maksa' löytyy kaikkialta.