EVE:kuningas

  From Sanat

  kuningas

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *kuningas

  • suomen kuningas
  • karjalan kuninkas
  • vepsän kunigaz
  • vatjan kunikaz
  • viron kuningas
  • eteläviron kuning
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · [3619 ]

  Merkitys 'kuningas' esiintyy suomessa, karjalassa, vepsässä, pohjoisvirossa ja etelävirossa. Vatjassa ja karjalassa esiintyy merkitys 'keisari' myös merkityksen 'kuningas' lisäksi.

  Alkuperä

  Sana on lainattu kantasuomeen kantagermaanin sanasta *kuningaz, josta periytyy muinaisenglannin kuningasta merkitsevä cyning, nykyenglannin king. Johdoksia samasta germaanisesta *kun-kannasta ovat myös muut germaanisten kielten 'kuningas'- sanat, kuten islannin konungr, ruotsin konung ~ kung ja saksan König.