EVE:kuningas

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

kuningas

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kuningas

  • suomen kuningas
  • karjalan kuninkas
  • vepsän kunigaz
  • vatjan kunikaz
  • viron kuningas
  • eteläviron kuning
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
Merkitys 'kuningas' esiintyy suomessa, karjalassa, vepsässä, pohjoisvirossa ja etelävirossa. Vatjassa ja karjalassa esiintyy merkitys 'keisari' myös merkityksen 'kuningas' lisäksi.

Alkuperä

Sana on lainattu kantasuomeen kantagermaanin sanasta *kuningaz, josta periytyy muinaisenglannin kuningasta merkitsevä cyning, nykyenglannin king. Johdoksia samasta germaanisesta *kun-kannasta ovat myös muut germaanisten kielten 'kuningas'- sanat, kuten islannin konungr, ruotsin konung ~ kung ja saksan König.