EVE:kivi

  From Sanat

  kivi

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *kivi

  • suomen kivi
  • karjalan kivi
  • vepsän kivi
  • vatjan tšivi
  • viron kivi
  • eteläviron kivi
  • liivin ki’v

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Merkitys 'kivi' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Myös merkitys 'verkon paino (kives)' tavataan suomessa ja inkeroisessa; tässä merkityksessä esiintyy myös johdos kives suomessa ja karjalassa.

  Alkuperä

  Kantasuomen sana palautuu kantauralin sanaan *kiwǝ 'kivi', jonka vastineita tavataan useimmissa uralilaisen kielikunnan haaroissa: ersän кев, mokšan ḱev́ , niitty- ja vuorimarin кӱ, komin -ки yhdyssanassa изки myllynkivi ja udmurtin кӧ, itähantin köγ (vastine myös muissa hantin kielissä), pohjoismansin kaw (vastineet myös muissa mansin kielissä) ja unkarin .