EVE:kesä

  From Sanat

  kesä

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *kesä

  • suomen kesä
  • karjalan kesä
  • vepsän keza
  • vatjan tšesä
  • viron kesa
  • eteläviron kesä
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Kesä tarkoittaa lämmintä vuodenaikaa suomen itämurteissa ja pohjalaismurteissa samoin kuin itäisemmissä itämerensuomalaisissa kielissä. Suomen lounais- ja hämäläismurteissa, virossa ja etelävirossa sana merkitsee kuitenkin 'kesantoa' eli viljelemättömänä pidettävää peltoa, josta muualla suomessa käytetään johdossanaa kesanto.

  Alkuperä

  Kesällä on tarkat äänteelliset vastineet saamelaiskielissä, kuten pohjoissaamen geassi 'kesä', sekä mordvalaiskielissä ersän кизэ ja mokšan kiza 'kesä; vuosi'. Niinpä se periytyy länsikantauralilaisesta sanasta *kesä. Tätä on ehdotettu lainatuksi kantaindoeuroopan sanasta *h1es-en- tai *h1es-er-, joiden edustajia ovat slaavilaiskielissä mm. venäjän осень ja puolan jesień 'syksy'.

  Lainaoletus on kuitenkin varsin epävarma, ennen kaikkea koska kantaindoeuroopan ns. laryngaali *h oli jokin hyvin heikko konsonantti, joka sanan alussa katoaa kaikissa tunnetuissa indoeurooppalaisissa kielissä. Lainaetymologia sen sijaan edellyttäisi sen omaksumista länsikantauraliin vahvana *k:na.