EVE:kasvaa

From Sanat

kasvaa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kasva-

  • suomen kasvaa
  • karjalan kasvoa
  • vepsän kazda
  • vatjan kazvaa
  • viron kasvama
  • eteläviron kasuma
  • liivin ka’zzõ

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Merkitykset 'kasvaa, varttua, kehittyä; laajeta, suureta' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Lisäksi transitiivinen merkitys 'kasvattaa, tuottaa' esiintyy karjalassa ja viron murteissa. Suomen murteissa esiintyy myös merkityksiä 'tuottaa (satoa); (taikinasta) kohota, nousta'. Viron murteissa tavataan myös merkitys 'itää'.

Alkuperä

Kantasuomen sana voidaan palauttaa länsiuralilaisen kantakielen asuun *kaswa-. Sanan säännöllisiä vastineita ovat ersän касомс ja mokšan kas̀ə̑ms 'kasvaa, lisääntyä'. Muodollisesti sana voisi palautua uralilaiseen kantakieleen saakka, mutta koska varmoja vastineita on vain mordvalaiskielissä, voidaan sana varmuudella rekonstruoida ainoastaan länsiuraliin.