EVE:kasvaa

  From Sanat

  kasvaa

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *kasva-

  • suomen kasvaa
  • karjalan kasvoa
  • vepsän kazda
  • vatjan kazvaa
  • viron kasvama
  • eteläviron kasuma
  • liivin ka’zzõ

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Merkitykset 'kasvaa, varttua, kehittyä; laajeta, suureta' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Lisäksi transitiivinen merkitys 'kasvattaa, tuottaa' esiintyy karjalassa ja viron murteissa. Suomen murteissa esiintyy myös merkityksiä 'tuottaa (satoa); (taikinasta) kohota, nousta'. Viron murteissa tavataan myös merkitys 'itää'.

  Alkuperä

  Kantasuomen sana voidaan palauttaa länsiuralilaisen kantakielen asuun *kaswa-. Sanan säännöllisiä vastineita ovat ersän касомс ja mokšan kas̀ə̑ms 'kasvaa, lisääntyä'. Muodollisesti sana voisi palautua uralilaiseen kantakieleen saakka, mutta koska varmoja vastineita on vain mordvalaiskielissä, voidaan sana varmuudella rekonstruoida ainoastaan länsiuraliin.