EVE:haapa

From Sanat

haapa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *haapa

  • suomen haapa
  • karjalan hoapa
  • vepsän hab
  • vatjan aapa
  • viron haab
  • eteläviron haav
  • liivin ǭbõ

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Yleisitämerensuomalainen haapa merkitsee kaikkialla samaa puuta, metsähaapaa (Populus tremula).

Alkuperä

Sanaa haapa on kauan pidetty kantasuomea vanhempana perintösanana, mutta nykytiedon valossa se sitä tuskin on, sillä itämerensuomen sanan vastineiksi esitetyt haavan nimitykset etäsukukielissä, pohjoissaamen suhpi vastineineen muissa saamen kielissä sekä niittymarin шопке ja vuorimarin шапки, eivät ole äänteellisesti säännöllisessä suhteessa sen kanssa. Niinpä näille sanoille ei voi rekonstruoida yhteistä kantamuotoa.

Äänneasultaan samantapaisia haapapuun nimityksiä on myös muissa pohjoisen Euroopan kielissä, esimerkiksi balttilaisissa ja germaanisissa: latvian apse, ruotsin asp, saksan Espe, englannin aspen jne. Näidenkin sanojen äännesuhteet ovat epäselvät, joten näyttää vahvasti siltä, että niin ne kuin uralilaisetkin haavan nimet ovat rinnakkaisia lainoja jostakin jo kadonneesta kielestä.