EVE:haapa

  From Sanat

  haapa

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *haapa

  • suomen haapa
  • karjalan hoapa
  • vepsän hab
  • vatjan aapa
  • viron haab
  • eteläviron haav
  • liivin ǭbõ

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Yleisitämerensuomalainen haapa merkitsee kaikkialla samaa puuta, metsähaapaa (Populus tremula).

  Alkuperä

  Sanaa haapa on kauan pidetty kantasuomea vanhempana perintösanana, mutta nykytiedon valossa se sitä tuskin on, sillä itämerensuomen sanan vastineiksi esitetyt haavan nimitykset etäsukukielissä, pohjoissaamen suhpi vastineineen muissa saamen kielissä sekä niittymarin шопке ja vuorimarin шапки, eivät ole äänteellisesti säännöllisessä suhteessa sen kanssa. Niinpä näille sanoille ei voi rekonstruoida yhteistä kantamuotoa.

  Äänneasultaan samantapaisia haapapuun nimityksiä on myös muissa pohjoisen Euroopan kielissä, esimerkiksi balttilaisissa ja germaanisissa: latvian apse, ruotsin asp, saksan Espe, englannin aspen jne. Näidenkin sanojen äännesuhteet ovat epäselvät, joten näyttää vahvasti siltä, että niin ne kuin uralilaisetkin haavan nimet ovat rinnakkaisia lainoja jostakin jo kadonneesta kielestä.