EVE:anoa

From Sanat

anoa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ano-

  • suomen anoa
  • karjalan anuo
  • vepsän '
  • vatjan anoa
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Suomen ja karjalan verbi anoa merkitsee nöyrästi tai vaativasti pyytämistä, kerjäämistäkin. Vatjastakin anoa-verbistä on muutama merkintä tässä merkityksessä. Suomen murteissa, etenkin lännessä, myös äänestäminen tai virkaan valitseminen voi olla anomista. Länsipohjan murteissa (meän kielessä) anoa taas merkitsee 'toivottaa' (esimerkiksi hyvää päivää).

Alkuperä

Anoa palautuu länsiuralilaisen kantakielen verbivartaloon *ana-, jonka vastine on ersämordvan анамс ja mokšamordvan anams 'pyytää, anoa; vaatia'. Itämerensuomen *o-vartaloinen verbi lienee alun perin johdos: myös samaan pesueeseen kuuluva anella viittaa aiempaan *ana-vertaloon.