EVE:anoa

  From Sanat

  anoa

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *ano-

  • suomen anoa
  • karjalan anuo
  • vepsän '
  • vatjan anoa
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Suomen ja karjalan verbi anoa merkitsee nöyrästi tai vaativasti pyytämistä, kerjäämistäkin. Vatjastakin anoa-verbistä on muutama merkintä tässä merkityksessä. Suomen murteissa, etenkin lännessä, myös äänestäminen tai virkaan valitseminen voi olla anomista. Länsipohjan murteissa (meän kielessä) anoa taas merkitsee 'toivottaa' (esimerkiksi hyvää päivää).

  Alkuperä

  Anoa palautuu länsiuralilaisen kantakielen verbivartaloon *ana-, jonka vastine on ersämordvan анамс ja mokšamordvan anams 'pyytää, anoa; vaatia'. Itämerensuomen *o-vartaloinen verbi lienee alun perin johdos: myös samaan pesueeseen kuuluva anella viittaa aiempaan *ana-vertaloon.