TransFrameNet:Using

From Sanat

apply.v

 • Finishing,
  he
  hän
  put the original back into its envelope,
  applied
  laittoi
  the merest smear of thin gum
  erittäin ohuen kaistaleen purukumia
  to the flap and
  stuck it down
  ja sulki sen
  .
 • I don't like to recommend a product to someone with sensitive skin, but would suggest that before
  you
  <empty>
  apply
  käytät
  any hair product
  mitään hiustuotteita
  to your hair, you try a simple skin test first.
 • But,
  as yet
  toistaiseksi
  ,
  few linguists
  vain harvat lingvistit
  have
  ovat
  applied
  soveltaneet
  the insights from conversation analysis
  keskusteluanalyysin tuloksia
  to functionalist studies of linguistic structure
  lingvistisen rakenteen funktionaalisiin opintoihin
  .
 • Sykes's system
  Sykes-järjestelmää
  , which was also used for interlocking railway swing bridges across rivers,
  was
  <empty>
  applied
  sovellettiin
  widely
  laajalti
  in Britain and in the USA, Russia, and Japan
  Britanniassa, USA:ssa, Venäjällä ja Japanissa
  .
 • This method
  Tätä menetelmää
  could probably be
  voitaisiin varmaankin
  applied
  soveltaa
  widely
  laajalti
  , as it is not limited to strong photodissociating systems and does not, like absorption, require a third state to which excitation is caused in the probe step.
 • Standards of modesty
  Siveyskäsityksiä
  are
  <empty>
  applied
  sovelletaan
  indiscriminately
  satunnaisesti
  to sexual and defaecatory concepts
  seksuaalisuutta ja suolen toimintaa koskevissa määritteissä
  .
 • That description
  is
  <empty>
  the one
  <empty>
  consistently
  johdonmukaisesti
  applied
  käyttävät
  by God and Moses
  Jumala ja Mooses
  to the Promised Land
  Luvatusta maasta
  .
 • This approach
  Tätä lähestymistapaa
  , pioneered by Weber (1964, pp.88-115),
  has been
  on
  widely
  laajalti
  applied
  käytetty
  in studies of industrial conflict
  teollisten konfliktien tutkimuksessa
  .
 • The King's religious policies
  kuninkaan uskontopolitiikka
  ,
  strictly
  tiukasti
  applied
  käyttämä
  by Archbishop Laud
  Arkkipiispa Laudin
  , gave offence to the Puritan merchants and artisans.
 • When selecting projects
  projekteja valittaessa
  ,
  the criteria
  kriteerit
  applied
  käyttämät
  by management
  Johdon
  indicate a fear of the high risk of the market.
 • Inside
  Sisällä
  ,
  Titford and Barwick
  Titford ja Barwick
  could
  saattoivat
  apply
  <empty>
  the soft-talk
  jutustella
  while lining their elegant pockets with silver
  samalla kun vuorasivat tyylikkäät taskunsa hopealla
  .
 • Additional expenditure on these businesses to the date of their disposal
  Liiketoiminnan lisäkuluja niiden käyttöpäivämäärään asti
  were not reflected in the Group profit and loss account, but
  were
  <empty>
  applied
  käytettiin
  to reduce the carrying value
  pienentämään kirjanpitoarvoa
  .
 • In recent years,
  TL
  Termoluminenssiajoitusta
  has
  on
  increasingly
  yhä kasvavassa määrin
  been
  <empty>
  applied
  käytetty
  to the dating of terrestrial sediments
  maanpäällisten sedimenttien iänmääritykseen
  .
 • This can be repeated at the start of every session of leash training: hold the leash in your right hand and then
  apply
  <empty>
  a light touch
  kosketa kevyesti
  with your left hand
  vasemmalla kädellä
  .
 • Take great care not
  to
  <empty>
  apply
  käytä
  too much
  liikaa
  adhesive
  liimaa
  as it will show through or seep out
  , sillä se näkyy tai tihkuu läpi
  once the glass is pressed on to the picture.
 • As with all sunscreens,
  it
  sitä
  should be
  tulee
  applied
  käyttää
  hourly
  joka tunti
  .
 • Intracervical inseminations
  Kohdunkaulansisäisiä inseminaatioita
  were
  <empty>
  applied
  käytettiin
  in subsequent menstrual cycles
  perättäisissä menstruaalijaksoissa
  .

employ.v

 • The teachers' unions
  Opettajien ammattiliitot
  adopted a policy of industrial action and
  employed
  käyttivät
  techniques appropriate to an industrial conflict
  tekniikkaa, joka sopi työtaisteluun
  .
 • To achieve this
  they
  ne
  employed
  käyttivät
  strategies similar to those used by schoolteachers and referred to by Hargreaves (1975) as `the liontamer ``, `the entertainer and the `new romantic ``
  samanlaista taktiikkaa kuin opettajat, ja Hargreaves (1975) kutsui sitä nimillä "leijonankesyttäjä", "viihdyttäjä" ja "uusromantiikka"
  .
 • It is prohibited
  to
  <empty>
  employ
  käyttää
  methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment
  sellaisia sodankäynnin menetelmiä tai keinoja, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan odottaa aiheuttavan laajalle leviävää, pitkäaikaista ja vakavaa tuhoa luonnonympäristölle
  .
 • The associations between this allegedly purposeless irresponsibility and a galloping crime rate
  Mielleyhtymää tarkoituksettoman vastuuttomuuden ja kasvavien rikoslukujen välisestä yhteydestä
  have come
  to be
  <empty>
  employed
  käytetty
  regularly
  säännöllisesti
  in postwar discourses on the decline and fall of the `British way of life ``
  sodanjälkeiseen keskusteluun "brittiläisen elämäntyylin" täydellisestä rappeutumisesta
  .
 • The receipts and payments method
  Tulojen ja menojen kirjaamista
  is
  <empty>
  commonly
  yleisesti
  employed
  käytetään
  for shorter time periods
  lyhyemmillä ajanjaksoilla
  , say up to one month.
 • A notation that
  Merkintätapa, jota
  is
  <empty>
  frequently
  toistuvasti
  employed
  käytetään
  particularly when discussing anisotropy of crystals or of polymers
  erityisesti keskusteltaessa kiteiden ja polymeerien anisotropiasta
  is that of Voigt (Lehrbuch der Kristallphysik (1910).
 • Instead,
  the armed forces (especially the army, which could pose a potential threat to his rule)
  asevoimat (erityisesti armeija, joka saattoi uhata hänen hallintoaan)
  is
  on
  regularly
  säännöllisesti
  employed
  käyttänyt
  as a massive source of cheap labour
  valtavasti halpatyövoimaa
  .
 • Stays imposed on the grounds of delay or for any other reason
  Myöhästymisen tai minkään muun syyn vuoksi aiheutunutta lykkäystä
  should only be
  tulee ainoastaan
  employed
  käyttää
  in exceptional circumstances
  poikkeustapauksissa
  .
 • In Animal Liberation and all his subsequent writings on the topic
  Teoksessaan "Oikeutta eläimille" ja kaikissa sen jälkeen julkaisemissaan aihetta koskevissa kirjoituksisswa
  ,
  Singer
  Singer
  employs
  alleviivaa
  his animal-enhanced equality principle
  eläinten tasa-arvon periaatetta
  to argue that the consequences for all concerned would on balance be best served by almost total vegetarianism
  väittäessään, että kaikkia asianosaisia koskevat seuraukset olisivat parhaiten tasapainossa lähes täydellistä vegetarismia noudattamalla
  .
 • Most
  Useimmat
  are
  <empty>
  employed
  palvelevat
  simply to enhance product appeal
  vain tuotteen houkuttelevuutta
  : colour, smell, texture or flavour.
 • None the less,
  unison doublings
  äänen kaksinkertaistamista
  should be
  tulisi
  very sparingly
  erittäin säästeliäästi
  employed
  käyttää
  in all but the full orchestra
  aina, jos koko orkesteria ei käytetä
  .
 • Many
  Monet
  certainly
  employ
  käyttävät
  electricity
  sähköä
  to find prey
  saalistamiseen
  .
 • He used
  long words
  pitkiä sanoja
  he
  , joita hän
  never
  ei koskaan
  normally
  employed
  käyttänyt
  , and he could hear the falsity of his `cultivated ``accent.
 • Smells
  Hajuja
  are
  <empty>
  employed
  käytetään
  most widely
  yleisesti
  to find food
  ruuan etsimiseen
  , but they also help many animals and plants to avoid being eaten.
 • Therefore,
  we
  <empty>
  employed
  käytimme
  a gel-extraction method
  geelimenetelmää
  (33) and renatured the eluted protein as described in Materials and Methods.
 • The research project
  Tutkimusprojekti
  will
  <empty>
  employ
  käyttää
  plume dispersion models
  viuhkamaista leviämismallia
  in order to model dispersal by wind
  mallintaessaan tuulen avulla tapahtuvaa leviämistä
  and will need to integrate this and other environmental data with detailed demographic records.
 • Another danger comes from
  domestic powders and sprays
  kodin jauheet ja suihkeet
  that
  are
  <empty>
  employed
  käytetään
  excessively
  liian runsaasti
  -- on the lawn for example.
 • It is interesting to note that, because of
  the computer production technique
  tietokoneistetun tuotantotekniikan ansiosta
  employed
  käytetyn
  , the Genesis sails should be more accurately one-design than a handmade Dacron sail.
 • The camouflage devices
  naamiointilaitteet
  employed
  Käytetyt
  are truly remarkable.
 • A double decoration mash
  kaksinkertainen koristevaahto
  is
  on
  employed
  Käytössä
  .

operate.v

 • The inevitable result is that the more adventurous or less safe ways of
  operating
  lentää
  public transport aircraft
  kuljetuslentokoneita siviilissä
  are far less common now than they were before the days of flight recorders.
 • Loganair
  Loganair
  usually
  operates
  liikennöi
  a Shorts 360 aircraft
  Shorts 360 -konetta
  on the Edinburgh -Wick-Kirkwall route
  Edinburgh -Wick-Kirkwall -reitillään
  .
 • Two passengers
  Kaksi matkustajaa
  were
  <empty>
  operating
  käytti
  lap-top computers
  kannettavia tietokoneita
  when a Boeing 747-400 started oscillating left and right during flight
  , kun Boeing 747-400 alkoi heilahdella vasemmalle ja oikealle lennon aikana
  .
 • Eventually he managed to sit in a chair unaided and began to attend the hospital school, where
  he
  hän
  operated
  käytti
  a computer
  tietokonetta
  with a mouth-held drumstick
  pitämällä rumpupalikkaa suussa
  .
 • Insist on a demonstration if
  you
  sinä
  're unsure how
  to
  <empty>
  operate
  käytetään
  the equipment
  laitetta
  .
 • The repeater bolt thrower has a crew of two models and if one crewman is slain then
  the remaining crewman
  toinen heistä
  can continue
  to
  <empty>
  operate
  käyttöä
  the machine
  koneen
  without any reduction in performance
  suorituskyvyn kärsimättä
  .
 • Cold weather enabled the
  resorts
  lomakohteet
  to
  <empty>
  operate
  käyttämään
  their snowmaking machines
  lumitykkejä
  and ensure a solid white carpet back to the village which survived a warm patch over Christmas and is predicted to last long through the months ahead.
 • With little additional labour available, employers compete fiercely for
  labour
  työvoimasta
  to
  <empty>
  operate
  , jota tarvitaan käyttämään
  newly installed machinery
  juuri asennettuja koneita
  .
 • `
  We
  <empty>
  operate
  Suunnittelemme
  a menu
  ruokalistan
  to get the best out of the rations
  niin, että saamme annoksista parhaan tuoton
  , ``Lamb says.
 • Software users
  Ohjelmistojen käyttäjien
  should
  pitäisi
  operate
  käyttää
  secure and efficient housekeeping systems
  turvallisia ja tehokkaita järjestelmiä
  to reduce the danger of unauthorized copies being made of programs
  , joilla voidaan vähentää vaaraa laittomien ohjelmistokopioiden ottamisesta
  .

use.v

 • He
  Hän
  had
  oli
  used
  käyttänyt
  words
  sanoja
  as weapons
  aseina
  to slash and destroy her self-esteem
  naisen itsekunnioituksen tuhoamisessa
  .
 • If it were true that
  the private sector
  yksityinen sektori
  uses
  käyttää
  resources
  resursseja
  more productively than the public sector
  tuottavammin kuin julkinen sektori
  , the transfer of resources might directly produce more output.
 • Over the centuries
  vuosisatoja
  citrus fruits
  Sitrushedelmiä
  have also been
  on
  used
  käytetty
  to cure fever and protect against poisoning
  kuumelääkkeenä ja suojana myrkytyksiltä
  .
 • If it had been impossible for one reason or another
  to
  <empty>
  use
  käyttää
  a boat
  venettä
  on the water
  vedessä,
  I would have done the best I could with a plummet and noted what I could see from the banks.
 • Then
  Sen jälkeen
  local coal
  paikallista hiiltä
  was
  oli
  used
  käytetty
  for steam power
  höyryvoimaan
  in the same factories
  samoissa tehtaissa
  .
 • You
  <empty>
  use
  käytetään
  it
  Sitä
  with just one hand
  vain yhdellä kädellä
  ,
  leaving the other free
  , jolloin toinen käsi jää vapaaksi
  .
 • You
  <empty>
  can
  voidaan
  use
  käyttää
  contrasting thread
  Kontrastilankaa
  to tone with a Fair Isle pattern
  Fair Isle -kuvioon
  in this case
  tässä tapauksessa
  .
 • Champagne
  samppanjaa
  has
  ovat
  long
  pitkään
  been
  <empty>
  used
  käyttäneet
  by the city institutions
  Kaupungin virastot
  to woo clients
  asiakkaiden kosiskeluun
  .
 • Are
  <empty>
  they
  niitä
  being
  <empty>
  used
  Käytetäänkö
  for other work
  muuhun työhön
  ? ``he said.
 • This
  Tätä
  is
  <empty>
  used
  käytetään
  because Saint Francis was supposed to be so gentle that he could actually speak to the birds
  , koska Franciscus Assisilaisen uskottiin olleen niin lempeä, että hän pystyi puhumaan lintujen kanssa
  .
 • One Midlands wine wholesaler was ordered to clear dust from
  a warehouse floor
  varaston lattialta
  used
  , jota käytettiin
  only for cased goods
  vain laatikoihin pakatuille tuotteille
  , the association said.
 • Treatment regimens which included ciprofloxacin and amikacin
  Siprofloksasiinia ja amikasiinia sisältävät hoito-ohjelmat
  were
  <empty>
  used
  tehosivat
  successfully
  parhaiten
  , although prolonged therapy was required.
 • Vibrational spectroscopy
  Värähtelyspektroskopiaa
  has been
  on
  used
  käytetty
  successfully
  menestyksellä
  for quantitative analysis
  kvantitatiiviseen analyysiin
  , but considerable care is needed to ensure accurate results.
 • Doctors
  Lääkärit
  frequently
  toistuvasti
  used
  käyttivät
  their medical-moral language
  omaa lääketieteen moraalikieltään
  to offer a set of prescriptions based `on the conventional wisdom of their own social milieu ``
  tehdessään oman sosiaalisen ympäristönsä perinteiseen tietoon perustuvia lääkemääräyksiä.
  (p. 42).
 • They advised on
  the tactics that
  taktiikasta, jota
  had been
  oli
  successfully
  menestyksellä
  used
  käytetty
  to defeat Labour in April
  työväen puolustamiseen huhtikuussa.
  , particularly in attacking their leading opponent personally.
 • However,
  MRI
  Magneettikuvausta
  is
  <empty>
  currently
  nykyään
  used
  käytetään
  as second line investigation
  toisena tutkimustapana
  , for example to characterise a known liver lesion seen on computed tomogram rather than for full abdominal staging.
 • Where metal guttering shows signs of deterioration, but it isn't serious enough for replacement,
  use
  käytä
  self-adhesive flashing tape
  itsekiinnittyvää vilkkuvaa teippiä
  to protect the damaged areas
  suojaamaan vahingoittuneita alueita
  .
 • Like Psycho, this was
  a film that
  elokuva, joka
  used
  käytti
  monochrome
  mustavalkotekniikkaa
  to capture its milieu, the sleazy underbelly, the forgotten nooks and crannies of the American dream
  miljöön, rähjäisen todellisuuden, unohdettujen nurkkausten ja niihin piiloutuneen amerikkalaisen unelman vangitsemiseen valkokankaalle
  .
 • Alternatively,
  use
  käytä
  a rug or foam mat
  mattoa tai vaahtomuovialustaa
  to protect you from a hard floor
  suojaksesi kovalla lattialla
  .
 • Try recording a blues progression and
  use
  käytä
  the blues scale
  blues-skaalaa
  for improvising
  improvisointiin
  .
 • We
  <empty>
  still
  edelleen
  continue
  to
  <empty>
  use
  Käytämme
  normal APL programs
  normaaleja APL-ohjelmia
  for some of our applications
  joissakin sovelluksissamme
  .
 • When
  would
  <empty>
  you
  sinä
  use
  käyttäisit
  a serial file
  sarjatiedostoa
  for information retrieval
  tietojen palauttamiseen
  ?
 • Carter
  Carter
  had
  oli
  used
  käyttänyt
  television
  televisiota
  in a somewhat haphazard fashion
  jokseenkin sattumanvaraisesti
  , but Reagan `marshaled his television appearances to promote his policies.
 • You
  <empty>
  can
  Voit
  use
  käyttää
  your FlexiLoan
  FlexiLoania
  to buy anything you like
  mihin tahansa ostoksiin
  -- hi-fi system, video camera, kitchen equipment, sports gear, or even a holiday.
 • But
  they
  niitä
  are still
  edelleen
  used
  käytetään
  as nest-eggs
  pesämunina
  and, in particular, they could find favour among directors with substantial interests in multi-nationals.
 • Try
  using
  käyttää
  any substantial cardboard box
  mitä tahansa suurta pahvilaatikkoa
  as a simple but effective filing cabinet
  yksinkertaisena mutta tehokkaana asiakirjakaappina
  .
 • She
  Se
  uses
  käyttää
  her silk
  silkkiään
  to line the walls and also to bind particles of soil together into a circular lid three-quarters of an inch across
  seinien vuoraamiseen ja myös mullan sitomiseen parin sentin kokoiseksi pyöreäksi kanneksi
  .
 • I
  Minä
  certainly never used
  to
  <empty>
  use
  käyttänyt
  my sense of humour
  huumorintajuani
  to attempt to pull girls
  tyttöjen viehättämiseen
  .
 • I
  Minä
  use
  käytän
  filter matting
  suodatinkangasta
  in my wine filter process
  viinin suodattamisessa
 • I
  Minä
  unashamedly admit that I
  sometimes
  joskus
  use
  käytän
  this song
  tätä kappaletta
  as a form of social control
  sosiaaliseen kontrolliin
  .
 • They
  He
  'll
  <empty>
  use
  käyttävät
  it
  sitä
  as an excuse
  tekosyynä
  .
 • `
  My mother
  Äitini
  used
  käytti
  this romantic outlook
  tätä romanttista ajattelutapaa
  as a strength
  voimavarana
  on occasions
  silloin tällöin
  to escape from the world
  paetessaan maailmaa
  .
 • Today
  Tänään
  we
  <empty>
  use
  käytämme
  polarised sunglasses
  aurinkolaseja
  to cut out the dazzle of polarised light reflected from water and other bright surfaces
  suojaamaan vedestä ja muista kirkkaista pinnoista heijastuvalta häikäisyltä
  .
 • They
  He
  use
  käyttävät
  imported raw materials
  tuontiraaka-aineita
  .

utilise.v

 • This is essential to bridge sectoral barriers, to ensure cohesive and effective group work in obtaining reliable analyses of local circumstances, and in
  utilising
  hyödynnettäessä
  local resources
  paikallisia resursseja
  to the full
  täysimittaisesti
  .
 • Integrated rural development advocates the promotion of community-led initiatives, geared to the needs of specific target groups in the rural population and
  as far as possible
  mahdollisimman pitkälle
  utilising
  hyödynsivät
  indigenous resources
  syntyperäisiä resursseja
  to meet those needs
  tarpeiden täyttämiseksi
  .
 • The PLUS skills are: planning and managing change, leading and motivating people,
  utilising
  hyödynsivät
  resources
  resursseja
  and undertaking self-development.
 • XT intrinsics makes no distinction between physical information and logical information -- sentences and pages are physical occurrences, paragraphs are logical -- whilst Fresco allows
  the designer
  suunnittelijan
  to
  <empty>
  utilise
  käyttää
  resources that are independent of the application
  resursseja, jotka eivät riipu sovelluksesta
  .
 • In ten years of programming I now have
  many companies
  monet yritykset
  utilising
  hyödyntävät
  database applications
  tietokantasovelluksia
  for names and addresses
  nimien ja osoitteiden
  , every one of them would have benefited by including Rapid Address within the database.
 • In some languages
  Joissain kielissä
  you
  <empty>
  may be able
  to
  <empty>
  utilize
  hyödyntää
  material from grammar books
  kielioppikirjojen materiaalia
  for these lists
  näissä luetteloissa
  .
 • Select and
  utilise
  hyödynnä
  raw materials and packaging
  raaka-aineita ja pakkausta
  in such a way as to minimise waste, and ensure that waste materials are reprocessed or disposed of responsibly
  niin, että minimoit jätteen määrän ja varmista, että jäte käsitellään uudelleen tai hävitetään vastuullisesti
 • But these are different ways of
  utilizing
  hyödyntää
  existing chemical skills
  olemassa olevia kemian alan keksintöjä
  in a new amalgam
  uudessa amalgaamissa
  .
 • Only within the past decade or so have accountants themselves fully appreciated the wider ramifications of capital expenditure and the need to consult ant
  utilise
  hyödyntää
  the skills of other `experts ``such as marketing managers
  muiden asiantuntijoiden kuten markkinointipäälliköiden osaamista
  .
 • It helped to develop valuable projects;
  it
  se
  utilized
  hyödynsi
  market skills
  markkinaosaamisen
  in the implementation of schemes
  suunnitelmien toteuttamisessa
  ; and it began that process of integrating central-government departments into corporate entities through which regional problems might be better addressed.
 • Utilising
  hyödyntäminen
  modern technology and traditional hop aromas
  Nykyaikaisen tekniikan ja perinteisen humala-aromin
  to recreate the atmosphere of the bygone days spent `Hopping Down in Kent ``
  menneiden päivien tunnelman luomisessa humalankeruutapahtumassa Kentissä.
  .
 • Mr Govind said the finance minister had announced that 100% equity would be allowed on some developments if
  they
  ne
  utilised
  hyödyntäisivät
  advanced technology
  uusinta tekniikkaa
  and were in the country's interest.
 • The first electronic reference books
  Ensimmäiset elektroniset hakuteokset
  ,
  therefore
  tästä syystä
  ,
  have
  ovat
  utilised
  hyödyntäneet
  the same underlying technology as the latest laptop and palmtop computers
  samaa tekniikkaa kuin uusimmat kannettavat ja kämmentietokoneet
  .
 • If only
  a running shoe
  juoksukengissäkin
  could
  voitaisiin
  utilise
  hyödyntää
  carbon technology
  hiilikuitutekniikkaa
  in this way
  tällä tavoin
  .
 • There would be every justification to grant-aid this type of work, leaving developers and speculators to concentrate on additional building when they see that
  they
  he
  can
  voivat
  utilise
  käyttää
  the facilities
  uusia tiloja
  throughout the year
  koko vuoden
  .
 • German scientists
  Saksalaiset tiedemiehet
  (reports the Daily Telegraph) have found a way of
  utilising
  käyttää
  enzymes
  entsyymejä
  to break down nitrates to nitrogen gas
  nitraattien pilkkomiseen typpikaasuiksi
  .
 • In actuality it was
  Morrissey
  Morrissey
  utilising
  hyödynsi
  his long sought-after position of power
  pitkään kaivattua voima-asemaansa
  to extract a little revenge
  koston saavuttamiseksi
  , nothing more than `Look at me now, you spineless bastards ``.
 • Erm, again
  we
  <empty>
  utilize
  Käytämme
  ninety one point nine two percent of the available inspecting officers' time
  99,92 % tarkastajien ajasta
  for inspections
  tarkastuksiin
  , rather than the national average of eighty four point three nine percent.
 • The river
  Jokea
  was generally
  yleisesti
  utilised
  käytettiin
  to make water defences
  vesiesteisiin
  and it is these which give to the châteaux the picturesque quality which so many possess.
 • The budget
  budjettia
  can therefore be
  voi tästä syystä
  usefully
  hyödyllisesti
  utilized
  käyttää
  as a control mechanism
  ohjausmekanismina
  by management in the reporting of external results
  Johto raportoi ulkoisista tuloksista
  .
 • Similarly, brewing came increasingly to be concentrated in
  major provincial centres like Burton and Norwich
  tärkeimmissä maaseutukeskuksissa kuten Burtonissa ja Norwichissa
  ,
  which
  , jotka
  utilized
  hyödynsivät
  the rail network
  rautatieverkostoa
  to the full
  täysimittaisesti
  to distribute their product
  tuotteidensa jakelussa
  .
 • In 1989-90
  Vuosina 89 - 90
  ,
  Pipe
  Pipen
  utilised
  <empty>
  149 horses
  149 hevosta
  to win those 224 races
  oli mukana voittamassa 224 lähtöä
  ; last season 179 horses were pressed into action to achieve the record.
 • Some of these are footloose industries, such as
  the aluminium plants in Scotland
  Skotlannin alumiinitehtaat
  utilizing
  , jotka hyödyntävät
  cheap hydroelectric power
  halpaa vesivoimaa
  , while others are based on the processing of agricultural products, including milk, meat and vegetables.
 • As a woman's sexuality must be controlled by
  the male authority who
  miespuolinen auktoriteetti, jonka
  should then
  pitäisi voida
  utilize
  käyttää
  it
  sitä
  solely for his own benefit
  ainoastaan omiin tarkoituksiinsa
  , in their natal home women are not sexually active.
 • This technique
  Tätä tekniikkaa
  has been
  on
  utilised
  sovellettu
  successfully
  menestyksellä
  in adults
  aikuisten kohdalla
  to elucidate the pathophysiology of constipation, diarrhoea, and as a clinical test to determine the severity of colonic motility disorder in symptomatic patients
  ummetuksen ja ripulin patofysiologian valaisemisessa sekä kliinisenä testinä määrittämään paksusuolen liikkuvuushäiriön vakavuutta oireisilla potilailla
  .
 • Rather
  conflict
  konflikti
  must be controlled and
  must be
  tulee
  utilized
  hyödyntää
  profitably
  tuloksellisesti
  in order to create more and better cultural means of living and working together
  , jotta voidaan luoda lisää ja parempia kulttuurisia keinoja asua ja tehdä työtä yhdessä
  ``(1967: xi).
FEE 
agent (info)
circumstances (info)
containing_event (info)
degree (info)
depictive (info)
duration (info)
explanation (info)
frequency (info)
group (info)
instrument (info)
manner (info)
means (info)
outcome (info)
period_of_iterations (info)
place (info)
purpose (info)
role (info)
time (info)
verb_chain