TransFrameNet:Success or failure

From Sanat

fail.v

 • Everybody wanted me to succeed, and
  I
  minä
  was scared I
  would
  saattaisin
  fail
  epäonnistua
  .
 • As reported on June 6,
  the RPF
  RPF
  had succeeded in capturing the town of Biumba the previous day but
  failed
  epäonnistui
  to hold it
  pitämään sitä
  ; the official death toll was 24 rebels and three government soldiers killed.
 • If
  I
  minä
  ever try to escape, and
  fail
  epäonnistun
  , he'll never let me out again.
 • Film is a personal effort and if you fail,
  you
  sinun
  should
  pitää
  fail
  epäonnistua
  for the right reasons
  oikeista syistä
  .
 • Both Hathor and her potential victims became exceedingly drunk and merry, so
  she
  hän
  failed
  epäonnistui
  at her task
  tehtävässään
  .
 • Lorrain Osman, Britain's longest-serving unconvicted prisoner,
  Lorrain Osman, Britannian pisimpään vankilassa ilman tuomiota istunut vanki,
  failed
  ei onnistunut
  at the High Court in London
  Lontoon Korkeimmassa oikeudessa
  yesterday
  eilen
  to have 30 bags of documents returned to him
  saamaan 30 salkullista asiakirjoja palautetuksi itselleen
  .
 • `
  Your men
  Sinun miehesi
  failed
  epäonnistuivat
  at the house
  ensin talossa
  and
  then
  sitten
  on the train
  junassa
  , ``Dashwood reminded him.
 • If
  he
  hän
  failed
  epäonnistuisi
  at first
  ensin
  , he would know better next time.
 • Just before Christmas
  Aivan joulun alla
  the DPP, Mr Allan Green, QC,
  DPP Allan Green, QC,
  failed
  epäonnistui
  in his attempt to have the cases against the seven officers reinstated
  yrityksessään ottaa seitsemää virkamiestä vastaan nostetut syytteet uudelleen käsittelyyn
  .
 • Town
  Kaupunki
  fail
  epäonnistui
  in gallant glory bid
  pyrkimyksessään uljaaseen kunniaan
 • Mr Dave Nellist, 39, and Mr Terry Fields, 55, expelled by the Labour Party for their Militant Tendency links, both
  Dave Nellist, 39 sekä Terry Fields, 55, jotka Työväenpuolue oli karkottanut riveistään heidän Militant Tendency -yhteyksiensä vuoksi,
  failed
  epäonnistuivat
  in defiant stands against official candidates
  uhmakkaalla asenteellaan virallisiin ehdokkaisiin nähden
  .
 • Following the introduction of the reforming legislation
  Uudistuksia sisältävän lainsäädännön jälkeen
  ,
  successive governments
  seuraavat hallitukset
  have
  eivät ole
  failed
  onnistuneet
  to keep the level of benefits payable under the system of social insurance in line with rising costs
  säilyttämään sosiaaliturvasta maksettavien etujen tasoa kohonneiden kustannusten mukaisina
  .
 • First, there is the point that
  Heath
  Heath
  signally
  erikoisesti
  failed
  epäonnistui
  to get his popular backing against `union blackmail ``
  saamaan kannatusta kansalta "ammattiliittojen kiristämisen" suhteen
  .
 • `
  We
  Me
  have tried many times in recent years to land Catholic players but
  failed
  epäonnistui
  --
  largely because the players themselves were worried about adverse reaction in their own neighbourhood
  pitkälti siksi, että he itse olivat huolissaan vastareaktioista omassa naapurustossaan
  .
 • That
  he
  hän
  had
  oli
  failed
  epäonnistunut
  miserably
  surkeasti
  in the role
  roolissaan
  did not worry him -- yet.
 • She hadn't given a thought to her lack of coif;
  her mind
  hänen ajatuksensa
  was too occupied with trying to think of an excuse for remaining in her gown, and
  failing
  epäonnistui
  dismally
  surkeasti
  .
 • The UK
  Iso-Britannia
  narrowly
  täpärästi
  failed
  epäonnistui
  in late January
  tammikuun lopussa
  in an attempt to win international approval for its policy of involuntary repatriation of the Vietnamese ``boat people in Hong Kong
  yrityksessään voittaa kansainvälistä hyväksyntää politiikalleen palauttaa vietnamilaisia venepakolaisia Hong Kongiin vasten heidän tahtoaan
  .
 • The reason
  why
  miksi
  Berg
  Berg
  ultimately
  viime kädessä
  failed
  epäonnistui
  was Esal's failure as a business and Berg's unsuccessful commodity dealing in the year ended March 1984.
 • PETER Cameron-Webb, one of the men at the centre of the largest Lloyd's scandal in history,
  PETER Cameron-Webb, mies erään historian suurimman Lloyd's-skandaalin keskiössä,
  yesterday
  eilen
  failed
  epäonnistui
  in the Appeal Court
  hovioikeudessa
  to overturn a judgment against him for £5million
  kumoamaan 5 miljoonan punnan tuomion häntä vastaan
  .
 • After all, if
  the executives
  johtajat
  fail
  epäonnistuvat
  in the new location
  uudessa paikassa
  , the employer will have made a costly mistake.
 • It's about
  you
  sinun
  failing to answer genuine questions raised by your art and, thus, surely,
  failing
  epäonnistumisesta
  as an artist
  taiteilijana
  .

pull off.v

 • CORNARD United
  CORNARD United
  were desperately close to
  pulling off
  onnistua
  a famous victory
  kuuluisassa voitossa
  ,
  with cup holders Sudbury being saved by a late goal to force a replay
  cupia johtavasta Sudburysta tehdessään viime hetken maalin, joka johti lisäajalle
  , writes ALAN COCKSEDGE.
 • This is the way hooligans are seen -- as perpetrators of
  the gratuitously outrageous act which
  täysin törkeiden tekojen
  nobody else
  kukaan muu
  could ever manage
  to
  <empty>
  pull off
  onnistua
  .
 • `So you're more or less convinced that
  we
  me
  pulled
  onnistuimme
  it
  siinä
  off
  <empty>
  ?
 • Any honest assessment of
  his
  hänen
  chances of
  pulling
  onnistua
  this
  tässä
  off
  <empty>
  should start from the realisation that he has only a few rusty tools at his disposal.
 • RAP trio KRU
  RAP-trio KRU
  pulled off
  sai aikaan
  an uplifting non-stop performance
  onnistuneen non-stop-esityksen
  at the Arena of Stars in Genting Highlands
  Genting Highlandsin Arena of Stars -areenalla
  last Sunday
  viime sunnuntaina
  .
 • In Toronto
  Torontossa
  ,
  With the wild-card spot on the line
  villi kortti panoksena
  ,
  the New York Yankees
  New York Yankees
  pulled off
  sai aikaan
  their first ninth-inning comeback of the season
  kauden ensimmäisen yhdeksännen pelivuoron paluun
  when Pat Kelly's two-run homer capped a four-run rally
  , kun Pat Kellyn kahden juoksun kotiutus toi neljä juoksua
  .
 • On Capitol Hill, lawmakers hailed
  the U.S. military
  USA:n armeijaa
  for
  pulling off
  vetäytymisestä
  the daring rescue
  uskaliaasta pelastustehtävästä
  but intensified criticism of the administration's Bosnia policy.

succeed.v

 • On 11 February 1987
  11. helmikuuta 1987
  the plaintiffs
  asianomistajien
  succeeded
  onnistui
  in raising a sufficient sum to meet the liabilities
  kerätä riittävä summa velkojen kattamiseen
  and the receivers were discharged.
 • Because of our volunteer system and our love of the job I think
  we
  me
  always
  succeeded
  onnistuimme
  in this aim
  tässä tavoitteessa
  .
 • If
  we
  me
  can't
  emme
  succeed
  onnistu
  with our plan
  suunnitelmassamme
  in just two days all this goes up, and us along with it.
 • As a `failure ``
  he/she
  hänellä
  may then become less capable of
  succeeding
  onnistua
  in subsequent tasks
  seuraavissa tehtävissä
  .
 • Another salesman
  Toinen myyntimies
  may communicate imperfectly but
  succeed
  onnistuu
  in making a sale
  kaupanteossa
  because one of the triggers used was sufficient to motivate the purchase
  , koska eräs käytetyistä houkuttimista riitti motivoimaan asiakkaan
  .
 • On May 29
  29. toukokuuta
  Gabonese troops
  Gabonin joukot
  ,
  using extended powers under the state of emergency
  jotka käyttivät lisävoimia hätätilanteessa
  ,
  succeeded
  onnistuivat
  in regaining control of Port Gentil
  saamaan Port Gentilin takaisin hallintaansa
  .
 • And you'd better hope
  we
  me
  succeed
  onnistumme
  .
 • The same tenacious vanity which enabled him to survive the next nine years of penury wrecked
  his
  hänen
  chances of
  succeeding
  onnistua
  as a writer
  kirjoittajana
  .
 • Unless you focus closely on the problem,
  you
  sinä
  'll
  <empty>
  never
  et koskaan
  succeed
  onnistu
  in your research or writing
  tutkimus- tai kirjoitustyössä
  .
 • After much effort
  suuren vaivan jälkeen
  ,
  Jack
  Jack
  succeeded
  onnistui
  in prising open the door with his screw-driver
  vääntämään oven auki ruuvimeisselillään
  .
 • Now
  Nyt
  this girl
  tämä tyttö
  has
  on
  succeeded
  onnistunut
  where Morgause failed
  siinä, missä Morgause epäonnistui
  .
 • Another A group perspective is that
  girls
  tytöt
  do
  kyllä
  succeed
  onnistuvat
  at what primary schools ask them to do
  siinä, mitä peruskoulu heiltä odottaa
  , but that primary schools and teachers fail to prepare them adequately for more advanced mathematics.
 • From a Weberian point of view the professions can be seen as
  occupational groups which
  miehitysjoukkona, joka
  have
  ei ole
  succeeded
  onnistunut
  in controlling and manipulating the labour market in such a way that they can maximize their rewards
  valvomaan ja manipuloimaan työmarkkinoita niin, että ne voivat maksimoida palkkionsa
  .
 • It is generally accepted that in order
  to
  <empty>
  succeed
  onnistuisi
  on a plea of unreasonableness
  valituksessaan kohtuuttomuudesta
  it is not necessary for the covenantor to show that the covenantee had acted oppressively.
 • GPRA
  GPRA
  will not
  ei tule
  succeed
  onnistumaan
  without the strong commitment of the federal government's political and senior career leadership
  ilman liittovaltion hallituksen poliittisen ja ylemmän johdon voimakasta sitoutumista
  .
 • In this small volume,
  the Charlesworths
  Charlesworthit
  have
  ovat
  succeeded
  onnistuneet
  on both fronts
  molemmilla rintamilla
  and provide an excellent account of the core issues for a broad range of readers.
 • As a result,
  he
  hän
  succeeded
  onnistui
  ,
  in less than a decade
  alle vuosikymmenessä
  ,
  in making himself the ruler of Europe from the gates of Moscow to the English Channel
  tekemään itsestään Euroopan hallitsijan Moskovan porteilta aina Englannin kanaalille asti
  .
 • GAO
  GAO
  succeeds
  onnistuu
  in its mission
  tehtävässään
  when its findings and recommendations lead to improvements wherever federal dollars are spent
  , kun sen tulokset ja suositukset johtavat parannuksiin aina, kun valtion rahaa käytetään
  .
 • The health care organizations that
  Terveydenhuolto-organisaatiot, jotka
  succeed
  onnistuvat
  in the 21 stcentury
  21. vuosisadalla
  will be those that improve quality and reduce cost.
 • now that's one of my favorite shows i really enjoy
  i
  <empty>
  've been trying to tape that one for years and
  haven't
  en ole
  succeeded
  onnistunut
  in doing so
  siinä
  yet
  vielä
 • When
  he
  hän
  finally
  succeeded
  onnistui
  ,
  after a prolonged siege and heavy losses
  pitkällisen piirityksen ja raskaiden tappioden jälkeen
  , he punished the local population by cutting off the noses and lips of all men — except those who played wind instruments.
 • The country
  Maa
  has
  on
  succeeded
  onnistunut
  economically
  taloudellisesti
  by fixing the best price it can get for everything
  saamalla parhaan mahdollisen hinnan kaikesta
  , but the domestic market pays high prices because of a stiff sales tax and surprisingly convoluted and inefficient distribution systems.
 • Gavrilets also identifies the cost of female choosiness as a critical issue: many models of sympatric speciation depend on the assumption that
  females
  naarat
  always
  aina
  succeed
  onnistuvat
  in mating
  parittelussa
  even if the male type they prefer is rare, so their choosiness has no cost.
 • and
  nearly
  melkein
  succeeded
  onnistui
  .
 • Gates
  Gates
  wants to, and has,
  succeeded
  onnistunut
  in his profession
  ammatissaan
  .
 • elusive, he says, working to enunciate like a young Alec Guinness but
  succeeding
  onnistui
  only
  in nullifying his natural Scots charm
  mitätöimään luonnollisen skotlantilaisen viehätysvoimansa
  .
 • Never a true superstar,
  he
  hän
  managed
  to
  <empty>
  succeed
  onnistui
  mainly because he continued to perform and his voice miraculously seemed to improve with age
  suurelta osin siksi, koska hän jatkoi esiintymistä ja koska hänen äänensä vaikutti hämmästyttävästi vain paranevan iän myötä
  .
 • After shuttering the DOE, Clinton could depict himself as
  a crusader against waste and bureaucracy who
  taistelijana jätteitä ja byrokratiaa vastaan, joka
  succeeded
  onnistui
  where even Reagan failed
  siinä, missä Reagan epäonnistui
  .
 • Where Clinton has deployed his own formidable brain, primarily in economic and some areas of domestic policy
  Kun Clinton on käyttänyt omaa terävää älyän, pääasiassa talouden ja joillakin sisäpolitiikan alueilla
  ,
  he
  hän
  has
  on
  largely
  suurelta osin
  succeeded
  onnistunut
  .
 • In Weisberg's view
  Weisbergin mielestä
  ,
  Bradley
  Bradley
  succeeded
  onnistui
  in making Gore ``look like a complete ass
  saamaan Goren näyttämään täysin toopelta
  .
 • Take the now-retired Paul Simon of Illinois, who took a courageous position in support of the balanced-budget amendment and held to it consistently -- even in 1995, when
  the Democrats
  demokraatit
  were one vote short, and
  wouldn't have
  eivätkä olisi
  succeeded
  onnistuneet
  in defeating the amendment
  kukistamaan muutosta
  without the help of Republican Mark Hatfield
  ilman republikaani Mark Hatfieldin apua
  .
 • There are
  a few good schools
  muutamia hyviä kouluja
  , even in Harlem,
  which
  jotka
  have
  ovat
  succeeded
  onnistuneet
  by doing end runs around the unionized bureaucracy of the central system
  voittamaan keskusjärjestelmän järjestäytyneen byrokratian
  .
 • He
  Hän
  is
  <empty>
  succeeding
  onnistui
  as a political pundit
  poliittisena asiantuntijana
  in part because of his interesting vantage point -- he hates Hillary but loves Bill -- and in part because he is the Michael Milken of the attention economy
  osittain hänen kiinnostavan etulyöntiasemansa vuoksi - hän ei voi sietää Hillaryä mutta pitää Billistä -- ja osittain siksi, että hän on huomiotalouden Michael Milken
  .
 • The cynical spin:
  Anyone
  Kuka tahansa
  can
  voi
  succeed
  onnistua
  if he stops wasting his energy on others
  , jos lakkaa tuhlaamasta energiaansa muihin
  .
 • What is clear is that the surest way
  to
  <empty>
  succeed
  onnistua
  in a reasonable amount of time
  kohtuullisessa ajassa
  is to have access to a large and diverse pool of genetic variation.
 • He
  Hänen
  needs to keep his finger on the pulse
  to
  <empty>
  succeed
  menestyäkseen
  during the short tourist season
  lyhyen turistikauden aikana
  .

successful.a

 • His son, Ahmad, called on
  successful
  onnistuneita
  candidates
  ehdokkaita
  to `follow the ideas of the late Imam Khomeini.
 • Successful
  Sisään päässeet
  applicants
  hakijat
  may be eligible for assistance with travel and removal expenses.
 • He said: `If
  I
  minä
  'm not
  en
  successful
  onnistu
  at Highbury
  Highburyssa
  , I'll leave or I'll get pushed out, and that's the way it should be.
 • He was about thirty-five or -six and, whatever he did,
  he
  hän
  was
  <empty>
  successful
  onnistui
  at it
  siinä
  .
 • The qualities which make
  a girl
  tytöstä
  smart and
  successful
  menestyneen
  at her work
  työssään
  would similarly make for her success in the marriage market.
 • Afro-Caribbeans
  Afrikankaribialaisia
  are seen as both lazy and as extraordinarily
  successful
  menestyneinä
  in activities requiring considerable physical exertion and mental discipline such as sport and athletics
  toimissa, joissa vaaditaan merkittävää fyysistä ponnistelua ja henkistä kuria kuten erimerkiksi urheilussa
  .
 • Gerald
  Geraldista
  became
  tuli
  so
  niin
  successful
  menestynyt
  in farming and property
  maataloudessa ja kiinteistöbisneksessä
  that he was able to retire at the age of forty
  , että hän pystyi jäämään eläkkeelle neljäkymmentä täytettyään
  .
 • Although energetic and
  successful
  menestyi
  in all school activities
  kaikissa koulun liittyvissä asioissa
  ,
  Ernest
  Ernest
  twice ran away from home before joining the Kansas City Star as a cub reporter in 1917.
 • Analysis of
  those groups
  noista ryhmistä
  successful
  , jotka onnistuivat
  in the lobbying of the American Congress in the 1950s
  lobbaamisessa Amerikan Kongressissa 1950-luvulla
  demonstrated the strength of his arguments.
 • If
  we
  me
  are
  <empty>
  successful
  onnistumme
  in obtaining major reviews
  hankkimaan suurimmat katsaukset
  , this could require assembling multi-disciplinary teams at short notice to work intensively against tight deadlines.
 • Their Ms made 379 of their side's 524 runs, but
  the New Zealand Ms
  New Zealand Ms
  were
  <empty>
  far less
  paljon heikommin
  successful
  menestyi
  .
 • Deng
  Deng
  appears
  to be
  <empty>
  no more
  sen enempää
  successful
  onnistuneen
  than Mao
  kuin Mao
  in solving the successful
  ratkaisussaan
  than Mao in solving the succession problem.

unsuccessful.a

 • An
  unsuccessful
  Epäonnistunut
  applicant
  hakija
  could appeal to the regional committee.
 • Babbitt, 54, a former Governor of Arizona, was an
  unsuccessful
  epäonnistunut
  candidate
  ehdokas
  for the 1988 Democratic presidential nomination.
 • Chief executive Tom Hughes said the reason for the delay was to inform the
  unsuccessful
  epäonnistuneita
  candidates
  ehdokkaita
  before a public announcement was made.
 • You will be told if
  you
  sinä
  are
  et
  unsuccessful
  onnistu
  in your application
  hakemuksessasi
  and you will have the right to have your application reviewed.
 • He
  Hän
  was
  <empty>
  unsuccessful
  epäonnistui
  in his attempt to restart peace talks
  yrityksessään käynnistää rauhanneuvottelut uudelleen
  when he met leaders of the three factions in Sarajevo on July 3
  tavatessaan kolmen ryhmittymän johtajia Sarajevossa heinäkuun 3. päivänä
  .
 • On the other hand, if
  your lecturer
  luennoitsija
  is apparently
  ei selvästi
  unsuccessful
  onnistu
  at the job of transmitting his knowledge and enthusiasm to you
  tehtävässään siirtää tietojaan ja innostustaan sinuun
  , it may be you, the student, who is at fault.
 • Although
  unsuccessful
  epäonnistui
  in his 1990 Senate and 1991 gubernatorial campaigns
  vuoden 1990 senaatinvaalikampanjassaan ja vuoden 1991 kuvernöörinvaalikampanjassaan
  ,
  Duke
  Duke
  had shown himself to be a skilled politician capable of mobilizing considerable support amongst the white working class.
 • The teacher
  Opettaja
  is condemned, not for trying to be strong, but for
  being
  <empty>
  unsuccessful
  epäonnistuessaan
  in her attempt to reassert authority
  yrityksessään palauttaa auktoriteetti
  :
 • Strutt
  Strutt
  was
  <empty>
  unsuccessful
  epäonnistui
  with the conversion attempt
  kääntöyrityksessään
  but kicked a 25-metre penalty goal five minutes later to put Bangor eight points ahead.
 • Parents strive to ensure that their children are placed in the best possible schools, follow with avid interest their educational attainments, often placing the children under great pressure if
  they
  he
  are
  ovat
  relatively
  suhteellisen
  unsuccessful
  epäonnistuneita
  .
 • Why
  Miksi
  were
  <empty>
  they
  he
  unsuccessful
  epäonnistuivat
  ?
FEE 
agent (info)
circumstances (info)
degree (info)
depictive (info)
explanation (info)
goal (info)
means (info)
place (info)
re_enconding 
role (info)
time (info)
verb_chain