TransFrameNet:Subversion

From Sanat

undermine.v

 • A programme of acquisitions which results in repeated dilution
  Hankintaohjelma, joka johtaa toistuvaan laimentamiseen
  would
  tulisi
  seriously
  vakavasti
  undermine
  heikentämään
  Anglo-Welsh's ability to diversify, whichever direction they eventually wished to go
  englantilais-walesilaista monimuotoisuutta, mihin suuntaan he lopulta päättävätkin lähteä
  .
 • The Times said
  The Independent's move
  Independentin liike
  was `absurd ``and
  undermined
  heikensi
  by its own declared circulation figures since the price cut
  sen itse julkistamansa levikkiluvut hinnanalennuksen jälkeen
  .
 • The three parties had disagreed on major issues and
  the coalition
  koalitiota
  had been
  oli
  undermined
  horjuttanut
  by national discontent over recent austerity measures
  kansallinen tyytymättömyys viimeaikaisista säästötoimista
  .
 • Further,
  the principle of freely swapping weather data
  ajastusta vapaasti vaihdettavista säätiedoista
  could be
  saattaisi
  undermined
  horjuttaa
  by a firm setting out to market the information at the highest price
  Yritys, joka esittää tietoja markkinoiden korkeimmalla hinnalla
  .
 • This insurrection
  tämän kapinan
  was eventually
  viime kädessä
  undermined
  vaimensi
  by the government
  Hallitus
  .
 • The marriage
  avioliittoa
  was
  <empty>
  soon
  pian
  undermined
  horjuttivat
  by Price's homosexuality and alcoholism
  Pricen homoseksuaalisuus ja alkoholismi
  .
 • Business confidence
  luottamusta liiketoimintaan
  was
  <empty>
  undermined
  horjutti
  in 1990
  vuonna 1990
  by a series of spectacular corporate failures
  Sarja merkittäviä liiketoiminnan epäonnistumisia
  .
 • The Red Cross claims that
  every misuse of the symbol
  jokainen symbolin väärinkäyttö
  undermines
  horjuttaa
  its authority
  sen vaikutusvaltaa
  and endangers its members operating in difficult conditions.
 • Subject specialization and formal teaching
  Aiheeseen erikoistumista ja muodollista opetusta
  would be
  <empty>
  undermined
  horjutettaisiin
  .
 • He
  hän
  was trying
  to
  <empty>
  undermine
  horjuttaa
  her self-confidence
  naisen itseluottamusta
  , make her believe she couldn't stand up to the exigencies of canal life.
 • The value of this announcement as a ``confidence-building measure
  Tämän ilmoituksen arvo luottamusta rakentavana eleenä
  is
  koki
  severely
  vakavan
  undermined
  kolauksen
  by statements issued during Baker's visit by hardline Housing Minister Ariel Sharon promising increased Jewish settlement in the occupied territories
  lausunnoista, joita kovan linjan ministeri Ariel Sharon antoi Bakerin vierailun aikana lupaamalla juutalaisten siirtokuntien kasvua miehitetyillä alueilla
  .
 • Too often
  liian usein
  ,
  unnecessary organisational problems
  Tarpeettomat organisatoriset ongelmat
  undermine
  horjuttavat
  the process
  prosessia
  .
 • The general election, due by Jan. 19, 1992, had been called on Oct. 7, after
  Flemish and Walloon differences
  Flaamien ja Vallonien erimielisyydet
  had
  olivat
  undermined
  horjuttaneet
  the coalition
  koalitiota
  on two occasions
  kahdessa tapauksessa
  .
FEE 
activity (info)
agent (info)
cause (info)
counter_actor (info)
degree (info)
frequency (info)
iteration 
state_of_affairs (info)
time (info)
verb_chain