TransFrameNet:Ruling legally

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

rule.v

 • Twelve years later
  Kaksitoista vuotta myöhemmin
  ,
  in Minnesota
  Minnesotassa
  ,
  the supreme court
  korkein oikeus
  ruled
  julisti
  as a matter of law
  lain
  that anyone who had been hypnotised could not testify in court
  , jonka mukaan kukaan, joka oli hypnotisoitu, ei voinut todistaa oikeudessa
  .
 • A LOW-FLYING seagull was partly responsible for the death of a jockey and his horse
  Matalalla lentävä lokki oli osittain vastuussa jockeyn ja hänen hevosensa kuolemasta
  ,
  an Australian coroner's court
  australialainen tuomioistuin
  ruled
  ilmoitti
  yesterday
  eilen
  .
 • Now
  Nyt
  a select committee
  valittu komitea
  has
  on
  ruled
  ilmoittanut
  that broadcasts are not privileged
  , että lähetykset eivät saa etuoikeuksia
  .
 • This appeal raises
  a point of law that
  laista, josta
  hitherto
  tähän mennessä
  has not been
  ei ole
  ruled
  ilmoittanut
  upon
  <empty>
  in this court
  tämä tuomioistuin
  .
 • In a separate case
  Erillisessä oikeusjutussa
  last Friday
  viime perjantaina
  ,
  Mr Justice Popplewell
  Justice Popplewell
  ruled
  ilmoitti
  in the High Court
  Korkeimmalle oikeudelle
  that the courts were not an appropriate place to decide a child's educational needs
  , että oikeuden istunto ei ollut oikea paikka päättää lapsen koulutustarpeista
  .
 • Now, however, the Coal Board took the view that as
  the Secretary of State
  ulkoministeri
  had
  ei ollut
  never
  koskaan
  formally
  virallisesti
  ruled
  ilmoittanut
  on the consent to demolish following the inquiry
  suostumuksestaan purkamiseen kyselyn jälkeen
  , they were not obliged to honour their undertaking.
 • Hopes of golf making an Olympic comeback in 1992 failed yesterday when
  the IOC
  IOC
  ruled
  päätti
  against its inclusion as an exhibition sport in Barcelona
  olla ottamatta sitä näytelajiksi Barceloonaan
  .
 • The District judge for Guam
  Guamin alueen tuomari
  ruled
  päätti
  on March 26
  26. maaliskuuta
  that the law was ``obviously unconstitutional
  , että laki oli "ilmeisesti perustuslain vastainen"
  and suspended its enforcement pending a full hearing on its constitutionality.
 • The Habsburgs were the traditional enemy and
  still
  yhä
  ruled
  hallitsivat
  `unredeemed ``Italians
  "lunastamattomia" italialaisia
  .
 • In the High Court
  Korkeimman oikeuden
  Judge John Prosser
  tuomari John Prosser
  has
  on
  ruled
  määrännyt
  that Repetitive Strain Injury is is a ``meaningless term, and has ``no place in the medical books.
  , että toistuva rasitusvamma on "merkityksetön", eikä sillä ole "sijaa lääketieteellisessä kirjallisuudessa".
 • THE Government's coalfield massacre plan was in total disarray yesterday after
  the High Court
  Korkein oikeus
  ruled
  määräsi
  it was illegal
  sen olevan laitonta
  .
 • Serbia tried to stop the Slovene referendum by asking
  the federal constitutional court in Belgrade
  Belgradin valtiollista perustuslakituomioistuinta
  to
  <empty>
  rule
  tuomitsemaan
  it illegal
  sen laittomaksi
  .
 • It was not clear how this infringement is supposed to have taken place since
  the constitutional court
  perustuslakituomioistuin
  has not
  ei ole
  ruled
  antanut tuomiota
  on it
  siitä
  (as it should).
 • But the proposed new right of way descended a fairly steep slope by means of steps and
  Mr Evans
  herra Evans
  ruled
  tuomitsi
  it virtually unusable by people with prams
  sen käytännössä käyttökelvottomaksi vaunuja käyttäville
  .
 • TRANSACTIONS on the money market worth £6bn undertaken by Hammersmith and Fulham Council
  Hammersmithin ja Fulhamin kaupunginvaltuuston 6 miljardin punnan rahansiirtoja
  may have to be honoured, even if
  ruled
  tuomittaisiinkin
  unlawful
  laittomiksi
  , it was suggested in the High Court yesterday.
 • Florida's Supreme Court
  Floridan Korkein oikeus
  ruled
  määräsi
  the men had no right to privacy
  , ettei miehillä ollut oikeutta yksityisyyteen
  because they willingly took part in criminal activities
  , koska he olivat halukkaasti mukana rikollisessa toiminnassa
  .
 • The testimony of Pedro Castro Tojín
  Pedro Castro Tojínin todistusta
  was
  <empty>
  ruled
  ei voitu
  to be inadmissible evidence
  ottaa huomioon
  because of his relationship with the victim
  , koska hänen suhteensa uhriin esti sen
  .
FEE 
authority (info)
case (info)
duration (info)
epistemic_stance 
finding (info)
legal_basis (info)
particular_iteration (info)
place (info)
re_encoding 
time (info)
verb_chain