TransFrameNet:Response

From Sanat

respond.v

 • A study by Wing and Brown (1970) suggested that
  people with schizophrenia
  skitsofreniasta kärsivät ihmiset
  were likely
  to
  <empty>
  respond
  reagoivat
  to understimulation
  liian vähäisiin virikkeisiin
  by withdrawal and regression
  vetäytymällä ja taantumalla
  .
 • The congress, in the town of Komrat
  Komratin kaupungissa kongressi
  ,
  was
  oli
  responding
  vastaamassa
  to a decision by the Moldavian Supreme Soviet on July 27 to reject proposals to create within Moldavia an autonomous Gagauz republic or region
  27. heinäkuuta Moldovan ylimmän neuvoston päätökseen, joka hylkäsi ehdotukset muodostaa Moldovan sisälle autonominen Gagauzin tasavalta tai alue
  .
 • If anyone had been crying for help,
  the firemen
  palomiesten
  must have
  olisi pitänyt
  responded
  reagoida
  by now
  tähän mennessä
  .
 • The inspectors
  Tarkastajat
  responded
  reagoivat
  with orders for sluicing and cleansing and ventilating
  määräyksillä, jotka koskevat huuhtelua, puhdistusta ja tuuletusta
  .
 • The Prime Minister
  Pääministeri
  , however,
  responded
  vastasi
  with the instinctive nationalist belligerence that came most naturally to her
  vaistonvaraisella nationalistisella hyökkäävyydellä, joka oli hänelle kaikkein luontaisinta
  .
 • The Turkish government
  Turkin hallitus
  responded
  vastasi
  with indignation
  närkästyneenä
  to the German move
  Saksan toimenpiteeseen
  ,
  repeating previous allegations that Germany supported the PKK at a political level
  toistamalla aiemmat väitteensä siitä, että Saksa tuki PKK:ta poliittisella tasolla
  .
 • British pacifists
  Brittiläiset pasifistit
  responded
  reagoivat
  to the Russian Revolution
  Venäjän vallankumoukseen
  with euphoria
  euforisesti
  .
 • But Ken Threlfall, general manager of the county ambulance service, said a duty on-call system, which involves
  staff
  henkilökunta
  responding
  on valmiudessa
  from home
  kotonaan
  , was in operation on December 22 when the accident took place.
 • An assertive person
  Itsevarma henkilö
  evaluates a situation, decides how to act, and
  responds
  reagoi
  without undue anxiety or guilt
  ilman kohtuutonta huolta tai syyllisyyttä
  .
 • He punched a volley which almost drove Chang into the court surrounds, yet
  the American
  yhdysvaltalainen
  not only reached it but
  responded
  vastasi
  at full stretch
  kaikin voimin
  with a perfect lob
  täydellisellä koholyönnillä
  ; quick-witted as well as fleet-footed play.
 • After the fighting had spilled over into Thailand
  Kun taistelut olivat levinneet Thaimaahan,
  ,
  Thai forces
  thaijoukot
  responded
  reagoivat
  with helicopter and fighter-bomber attacks against Khun Sa's soldiers
  helikopteri- ja hävittäjäpommittajaiskuilla Khun Sa'n sotilaita vastaan
  .
 • The East German regime
  Itä-Saksan hallitus
  responded
  reagoi
  with difficulty
  hankalasti
  to these pressures
  näihin paineisiin
  .
 • China
  Kiina
  responded
  vastasi
  with help for Romanian flood victims, and a warm welcome when Mr Ceausescu went to Beijing in mid-1971
  tarjoamalla apua Romanian tulvien uhreille, ja herra Ceausescu sai lämpimän vastaanoton, kun hän vieraili Pekingissä vuoden 1971 puolivälissä
  .
 • In September
  Syyskuussa
  Nicholas
  Nikolai
  responded
  vastasi
  with a formal declaration of war
  virallisella sodanjulistuksella
  .
 • Animals and plants
  Eläimet ja kasvit
  respond
  reagoivat
  to these changes
  näihin muutoksiin
  through a process known as photoperiodism
  prosessilla, jota kutsutaan valojaksoisuudeksi
  .
 • The celebration of this World Communications Day underlines the need for
  the Church
  kirkon
  to
  <empty>
  respond
  vastata
  to the many unprecedented changes brought about by the communications media and their effects on modern living
  moniin viestintävälineiden aiheuttamiin ennenkuulumattomiin muutoksiin ja siihen, kuinka ne vaikuttavat nykyajan elämään
  .
 • This helps
  them
  heitä
  to
  <empty>
  respond
  vastaamaan
  sensitively
  ymmärtäväisesti
  to their clients' suggestions
  asiakkaidensa ehdotuksiin
  and to furnish a diagnosis and accusation of guilt which is highly acceptable to the victim.
 • Government
  Hallituksen
  needs to listen to the public and
  respond
  reagoida
  accordingly
  sen mukaisesti
  .
 • Will
  <empty>
  the Minister
  ministeri
  respond
  Vastaako
  positively
  myönteisesti
  by stating that he will grant both applications to allow that small number of people to be retained in my constituency
  toteamalla, että hän hyväksyy molempien hakemusten sallivan, että pieni joukko ihmisiä säilyy minun vaalipiirissäni
  ?
 • The intrinsic relationship between the local sector and its communities,
  its
  sen
  flexibility and ability
  to
  <empty>
  respond
  vastata
  quickly
  nopeasti
  to encompass new needs
  uusiin tarpeisiin
  , makes the sector even more vital in times of recession.
 • He
  Hän
  doesn't
  ei
  respond
  vastaa
  to my friendly greeting
  ystävälliseen tervehdykseeni
  .
 • Each pupil
  Kunkin oppilaan
  then has
  to
  <empty>
  respond
  vastattava
  to each statement
  jokaiseen väitteeseen
  by saying whether they strongly agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, strongly disagree
  sanomalla, ovatko he vahvasti samaa mieltä, samaa mieltä, eivät samaa tai eri mieltä, eri mieltä tai vahvasti eri mieltä
  .
 • At the John Radcliffe Hospital, Professor Andrew McMichael's looking at how
  the body
  keho
  responds
  reagoi
  to the virus
  virukseen
  .
 • Iraq
  Irak
  responded
  vastasi
  to the air war
  ilmasotaan
  with anti-aircraft fire and ground-to-air missiles
  ilmatorjuntatulella ja maasta ilmaan -ohjuksilla
  .
 • These cells
  Nämä solut
  respond
  reagoivat
  quite vigorously
  varsin voimakkaasti
  when medium and high spatial frequency stimuli are used
  käytettäessä keskialueen tai korkeiden spatiaalisten taajuuksien ärsykkeitä
  , but are less responsive when low spatial frequency stimuli are employed.
 • The Israel government
  Israelin hallitus
  responded
  vastasi
  by imposing strict curfews on restless areas
  määrämällä ankarat ulkonaliikkumiskiellot rauhattomille alueille
  .
 • Saudi Arabia
  Saudi-Arabia
  responded
  vastasi
  on Feb. 3
  helmikuun 3. päivänä
  by banning the recruitment of Thai workers
  kieltämällä thaityöläisten rekrytoinnin
  .

response.n

 • The rebel legislators
  Kapinallisten lainsäätäjät
  made no
  immediate
  välitöntä
  response
  vastausta
  .
 • Although a summit appears a distant possibility,
  Taiwan's
  Taiwanin
  reluctance to make a
  formal
  virallista
  response
  vastausta
  suggests it does not want to engage in a war of words with China.
 • Bankers
  Pankkiirit
  , however, gave a
  cool
  viileän
  response
  vastauksen
  to the proposed scheme
  ehdotettuun suunnitelmaan
  , arguing that the Hong Kong-dollar bond market was not yet ready to provide the financial infrastructure needed to make Sir Donald's proposal feasible.
 • The United States on Wednesday announced
  it
  se
  would provide dlrs 10 million in
  response
  vastauksena
  to the appeal
  pyyntöön
  .
 • Senior Western officials were gathering this weekend in Paris to discuss the rapid deployment force and formulate a
  response
  vastauksen
  to the Bosnian crisis
  Bosnian kriisiin
  .
 • The economic reports received a
  mixed
  kahtalaisen
  response
  vastaanoton
  on Wall Street.
 • They elicited an
  immune
  immuuni-
  response
  vasteen
  by injecting a piece of the cancer cell into a healthy volunteer.
 • ``That would not be a smart move, Fallon said, as it would invite
  immediate
  välittömän
  response
  vastareaktion
  from planes with weapons designed to take out those radars
  lentokoneilta, joiden aseet on suunniteltu sellaisten tutkien tuhoamiseen
  .
 • Hope for a
  positive
  myönteisestä
  response
  reaktiosta
  in the bond market
  arvopaperimarkkinoiden
  to the expected rate action
  odotettuun kurssimuutokseen
  inspired a dollar rally Monday.
 • Defense Minister Charles Million, in an interview with France Info radio, said France awaited a
  positive
  myönteistä
  response
  vastausta
  from its allies
  liittolaisiltaan
  ``in the next 48 hours.
 • ``NATO and United Nations military commanders have judged
  this
  tätä
  to be an
  <empty>
  appropriate
  asianmukaisena
  response
  vastauksena
  to the demands by the United Nations
  Yhdistyneiden Kansakuntien vaatimuksiin
  , the statement said.
 • Differences over
  Russia's
  Venäjän
  brutal
  säälimättömästä
  response
  reaktiosta
  to the uprising
  kansannousuun
  almost caused Clinton to reject Yeltsin's invitation to Moscow for the 50th anniversary of the Allies' victory over Germany in World War II and summit talks.
 • The officer said
  the four Palestinian plainclothes police in the convoy
  neljä kuljetussaattueen palestiinalaista siviilipoliisia
  fired in the air in
  response
  vastauksena
  to the ambush
  väijytykseen
  and then rushed to the Israelis to administer first aid.
 • There was no
  immediate
  välittömästi
  rebel
  kapinalliset
  response
  reagoineet
  to Zedillo's new effort at reconciliation
  Zedillon uuteen sovintoehdotukseen
  .
 • The statement said
  the raid
  ylläkköhyökkäys
  was made in
  response
  vastauksena
  to continued Serb aggression
  jatkuneisiin serbien vihamielisyyksiin
  after Thursday's strike
  torstain iskun jälkeen
  .
 • The killings
  Tappamisten
  were alleged to be in
  response
  vastaus
  to actions of the pro-independence Free Papua Movement and protests against the expansion of the Freeport mine
  itsenäisyyttä puolustavan Papuan vapautusliikkeen toimiin ja mielenosoituksiin, jotka vastustavat Freeportin kaivoksen laajennusta
  .
 • The agency, monitored in Nicosia, said
  the move
  toimenpide
  was in
  response
  vastaus
  to an appeal by Romanian President Ion Iliescu
  Romanian presidentin Ion Iliescun pyyntöön
  .
 • Its president, Dr Milton Lum, said the
  prompt
  nopea
  response
  vasteaika
  of the ambulance
  ambulanssin
  would help reduce injury and prevent deaths.
 • Cem said ``the
  response
  vastaus
  of Greece
  Kreikan
  to this initiative
  aloitteeseen
  will display and prove the good will of the both countries in the eyes of the international community.
 • The
  response
  reaktio
  of many parents
  Monien vanhempien
  is
  to prepare their kids for the worst
  varustaa lapsensa pahimman varalta
  : the sale of bullet-proof jackets and schoolbags has sharply increased.
 • ``
  It
  Se
  is a
  on
  proper
  asianmukainen
  response
  vastaus
  of the young people
  nuorten ihmisten
  to the scorched-earth tactics of the militants
  militanttien poltetun maan taktiikkaan
  , he said.
 • An administration official, speaking on condition of anonymity, said chief U.S. negotiator Richard Holbrooke, an assistant secretary of state, is advocating a
  military
  sotilas-
  response
  toimia
  against the Serbs
  serbejä vastaan
  .
 • It said that ``
  Fatah
  Fatah
  is capable of making an
  appropriate
  asianmukaisen
  response
  vastauksen
  at the appropriate time
  oikeaan aikaan
  .
 • Law said the decision to allow private candidates to apply was because
  response
  vastakaiku
  towards the fund
  rahaston herättämä
  was very poor.
 • The caller, echoing many past IRA statements, blamed all the injuries on a
  slow
  hidasta
  response
  reagointia
  by police
  poliisin
  .
 • Thursday's leaflet marked the first
  response
  reaktio
  by Hamas
  Hamasin
  to the agreement
  sopimukseen
  since it was initialed on Sunday.
 • Already it has scheduled a meeting to study
  the government's
  hallituksen
  response
  vastausta
  to the weather crisis
  sääkriisiin
  .
 • A currency trader at Credit Lyonnais said that the absence of a
  clear
  selkeän
  U.S.
  Yhdysvaltain
  response
  vastauksen
  to the renewed weakness of the dollar
  dollarin uuteen heikentymiseen
  was worrying market participants.
 • ``The provocative action of one side have produced a
  response
  reaktioon
  from the other
  toisen osapuolen
  and because of that the flames of war in the Balkans have been fanned even more, Lavrov said.
 • There was no
  immediate
  välitöntä
  response
  vastausta
  from Indian officials
  Intian viranomaiset
  to Ayala-Lasso's remarks
  Ayala-Lasson kommentteihin
  .
 • There
  has been no
  eivät ole
  formal
  virallista
  response
  vastausta
  from federal authorities
  liittovaltion viranomaiset
  , and negotiations to free the hostages have been conducted by Dagestani officials.
 • We want to get
  customers'
  asiakkaiden
  response
  reaktion
  for these new service
  näihin uusiin palveluihin
  , before laying further business plan, he added.
 • At present,
  public
  yleisön
  response
  reaktiot
  for local holiday packages
  paikallisiin lomapaketteihin
  has often met with lukewarm response, forcing tour agencies to concentrate on foreign holidaymakers.
 • The
  tough
  ankarat
  military
  sotilaalliset
  response
  reaktiot
  on both days
  Molempien päivien
  appeared to signal a new Israeli strategy to confront escalating guerrilla attacks by Hezbollah.
 • Looking at the
  response
  vastausta
  given
  by the children
  lasten
  , Wilson believed that the staff would return to spend some time with the children.
 • From school to university level students often choose subjects to study and options within a subject on the basis of
  their own (or other people's)
  he itse (tai muut ihmiset)
  emotional
  emotionaalisesti
  response
  reagoivat
  to the teacher
  opettajaan
  .
 • Individual
  yksittäisiä
  responses
  vastauksia
  in a class test were compared with responses to the same items presented in an interview: many were found to differ.
 • In the intestine Oe. columbianum L4 migrate deep into the mucosa, provoking an
  inflammatory
  tulehdus-
  response
  reaktion
  with the formation of nodules which are visible to the naked eye.
 • Ceramics are valuable clinical materials because they invoke
  either a neutral or positive biological
  joko neutraalin tai positiivisen biologisen
  response
  reaktion
  in the body
  kehossa
  .
FEE 
agent (info)
dimension (info)
manner (info)
place (info)
purpose (info)
responding_entity (info)
response (info)
role (info)
time (info)
trigger (info)
verb_chain