TransFrameNet:Resolve problem

From Sanat

clear up.v

 • LUKE
  LUKE
  SAT ON AN expo love-seat in Club World at Heathrow, drinking Volvic and availing himself of a complimentary fax machine --
  clearing up
  selvittäen
  the initial paperwork
  alustavaa paperityötä
  with Mike
  Miken kanssa
  on the poem
  runoon liittyen
  .
 • `There are
  a few details
  muutamia yksityiskohtia
  I
  <empty>
  want
  to
  <empty>
  clear up
  selvittää
  with the other girls
  muiden tyttöjen kanssa
  , ``she told me.
 • She
  Hän
  wanted
  to
  <empty>
  clear up
  selvittää
  the situation
  tilanteen
  with Gail
  Gailin kanssa
  .
 • I must go and break it to dear Dimity, and
  then
  sitten
  we
  meidän
  must
  täytyy
  clear up
  siivota
  things
  <empty>
  here
  täällä
  , and set off for Thrush Green without delay.
 • It was at the time of the Bulganin-Khruschev circus and
  my leave
  lomani
  was very short -- not long enough
  to
  <empty>
  clear up
  selvittämään
  my mother's affairs
  äitini asioita
  as I wished to do
  siten kuin olin toivonut
  .
 • You
  <empty>
  seem
  to have
  <empty>
  cleared
  selvittäneen
  this whole misunderstanding
  tämän koko väärinkäsityksen
  up
  <empty>
  quite satisfactorily
  varsin hyväksyttävästi
  .
 • Gardeners have been arguing about this for years, so I hope
  we
  <empty>
  can
  voimme
  clear
  selvittää
  the matter
  asian
  up
  <empty>
  now
  nyt
  once and for all
  kertaheitolla
  .
 • Fact sheet
  Tietopaketti,
  to
  jonka määrä on
  clear up
  selventää
  home income cases
  kotona tehtävää ansiotyötä
 • We
  <empty>
  will do everything we can
  to
  <empty>
  clear up
  selvittääksemme
  the open questions
  avoimet kysymykset
  . ”
 • Skandia chief executive Bjorn Wolrath, who will head the combined group, said
  the merger
  fuusio
  cleared up
  selvitti
  the ownership uncertainty surrounding Skandia
  Skandian omistajuuteen liittyvät epäselvyydet
  .
 • It is easy to see, then, that
  with a good brushing method
  hyvällä harjaustekniikalla
  you
  <empty>
  can
  voit
  clear up
  parantaa
  this condition
  nämä oireet
  and prevent gum disease.
 • Mr Chris Brasher, the race chairman
  Herra Chris Brasher, kilpailun puheenjohtaja
  ,
  cleared up
  selvitti
  the confusion
  hämmingin
  last night
  viime yönä
  ,
  saying: `There was a misunderstanding
  sanomalla: "Asiaan liittyi väärinkäsitys
  .

deal.v

 • It doesn't seem fair that
  my relatively small problem
  suhteellisen pieni ongelmani
  has been
  on
  dealt
  hoidettu
  with
  <empty>
  so efficiently
  niin tehokkaasti
  , whereas you and others I know have to struggle on with far greater difficulties.
 • Any dissent or misunderstandings
  kaikki erimielisyydet ja väärinkäsitykset
  can be
  Voit
  dealt
  hoitaa
  with
  <empty>
  there and then
  saman tien
  in a battle fought on your ground, at your choice of time and to your agenda
  omalla maallasi taistellen, itse valitsemanasi aikana ja oman asialistasi mukaisesti
  .
 • If the customer feels that
  her request or complaint
  hänen pyyntönsä tai valituksensa
  has been
  on
  dealt
  käsitelty
  with
  <empty>
  pleasantly and fairly
  miellyttävästi ja reilusti
  , she is likely to come back again and make further purchases.
 • `
  We
  <empty>
  are
  Olemme
  now
  nyt
  dealing
  tekemisissä
  with a situation where all of us are exposed to a cannabis-like substance
  sellaisen tilanteen kanssa, jossa me kaikki altistumme kannabiksen kaltaiselle aineelle
  .
 • West German Chancellor Helmut Kohl
  Länsi-Saksan liittokansleri Helmut Kohl
  broke off his visit to Poland on Friday and flew home
  to
  <empty>
  deal
  käsitelläkseen
  with a dramatic political situation
  dramaattista poliittista tilannetta,
  after East Germany opened its borders to the West
  kun Itä-Saksa avasi rajansa länteen
  .
 • Decide whether a governor or group of governors forming a sub-committee should be appointed to assist
  the chairman
  puheenjohtajaa
  in
  dealing
  hoidossa
  with urgent pupil matters
  kiireellisten oppilasasioiden
  and to assume responsibility in special needs.
 • The charter
  Toimilupa
  covers not only salaries, a minimum wage and maternity benefit but
  deals
  käsittelee
  with many issues
  myös monia muita asioita
  .
 • THE Chancellor
  Valtiovarainministerin
  had
  to
  <empty>
  deal
  käsiteltävä
  with two major issues
  kahta merkittävää kysymystä
  in framing yesterday's Budget
  laatiessaan eilisen budjettia
  .
 • Frontier communities
  Rajaseudun yhteisöt
  were left alone to devise ways of
  dealing
  hoitaa
  with unusual crises and opportunities
  yllättäviä kriisejä ja mahdollisuuksia
  without having to conform to rules that bore no relation to local conditions
  ilman, että niiden olisi tarvinnut mukautua sääntöihin, joilla ei ollut mitään tekemistä paikallisten olosuhteiden kanssa
  .
 • She
  Hän
  cut copy and
  dealt
  käsitteli
  with crises and problems
  kriisejä ja ongelmia
  .
 • Consequently, it can be planned so that it is raised at the most appropriate time for
  it
  se
  to be
  <empty>
  dealt
  hoidetaan
  with
  <empty>
  effectively
  tehokkaasti
  .
 • Publicity will inevitably be a challenge when a new post or system is established, and
  in this case
  tässä tapauksessa
  the challenge
  haaste
  has been
  on saatu
  dealt
  hoidettua
  with
  <empty>
  effectively
  tehokkaasti
  .
 • For non-responders, once the above
  items
  kohdat
  have been
  on
  dealt
  hoidettu
  with
  <empty>
  satisfactorily
  hyväksyttävästi
  , supportive psychotherapy and drugs for specific indications may be added.
 • An initial investigation was carried out using
  text which
  tekstiä, jota
  the rule-based systems
  sääntöperusteisissa järjestelmissä
  had failed to
  deal
  käsittelemään
  with
  <empty>
  adequately
  riittävästi
  (estate agent's literature).
 • Fortunately, the main entry was cross-referenced to ``Psycholinguistics (W.J.M. Levelt), and
  much that was lacking in Clark's entry
  suurinta osa siitä, mikä puuttui Clarkin hakusana-artikkelista,
  is
  on
  dealt
  käsitelty
  with
  <empty>
  adequately
  riittävässä määrin
  there
  siinä
  .
 • A monitor detected
  some low level skin contamination and also some contamination on the person's personal clothing
  vähän saastetta iholla sekä jossain määrin henkilön vaatteissa
  ,
  which
  minkä jälkeen ne
  were
  <empty>
  effectively
  tehokkaasti
  dealt
  käsiteltiin
  with
  <empty>
  .
 • It must show that
  serious offences against the criminal law
  vakavat rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
  will be
  <empty>
  effectively
  tehokkaasti
  dealt
  käsitellään
  with
  <empty>
  .
 • Unfortunately,
  when such influences are considered as explanations of the results of free-running experiments
  kun tällaisia vaikuttimia pidetään vapaamuotoisten kokeiden tulosten selityksinä
  ,
  the following problems
  seuraavia ongelmia
  have
  ole
  never
  ei koskaan
  been
  <empty>
  satisfactorily
  riittävässä määrin
  dealt
  käsitelty
  with
  <empty>
  .
 • I hope that the reader will feel that
  I
  <empty>
  have
  Olen
  satisfactorily
  riittävässä määrin
  dealt
  käsitellyt
  with the first
  ensin mainittua
  .
 • Lexical processing
  Leksikaalinen prosessointi
  may be
  voidaan
  adequately
  riittävässä määrin
  dealt
  hoitaa
  with
  <empty>
  either by the use of wordlists or simple morphological processing
  käyttämällä joko sanalistoja tai yksinkertaista morfologista käsittelyä
  .
 • However,
  it
  se
  can not
  ei voi
  adequately
  riittävässä määrin
  deal
  käsitellä
  with either issue
  kumpaakaan ongelmaa
  without stepping out of its self-constructed framework which sees prejudice as the unenlightened, deviant behaviour of individuals
  astumatta ulos itse rakentamastaan kehyksistä, joiden näkökulmasta ennakkoluulot ovat yksilöiden sivistymättömän ja poikkevan käytöksen ilmentymiä
  .
 • The common law requirements of contract formation
  Tapaoikeuden vaatimuksia sopimusten laatimiselle
  are
  <empty>
  adequately
  riittävässä määrin
  dealt
  käsitellään
  with
  <empty>
  in standard works on contract
  sopimuksia koskevissa perusteoksissa
  .
 • And just as
  Digby
  Digby
  was
  oli
  dealing
  hoitamassa
  with the train lobby
  rautatielobbareita
  in Brighton
  Brightonissa
  , Geoffrey was getting ready to phone the Office of Patents in order to get back the designs of his brilliant invention.
 • I am being polite about the way in which the Government have behaved when I say that
  they
  se
  have
  on
  dealt
  käsitellyt
  with our recommendations
  suosituksiamme
  in a cavalier fashion
  ylimielisellä tavalla
  .
 • To preclude a charge from being a floating charge, the restriction must substantially deprive
  the company
  yritykseltä
  of the power
  to
  <empty>
  deal
  hoitaa
  with its assets
  omaisuuttaan
  in the normal course of business
  normaalissa liiketoiminnassa
  .
 • The training provided in the socio-educational as well as in methodology and didactic areas, enables
  qualified teachers
  päteville opettajille
  to
  <empty>
  deal
  käsitellä
  with individuals and groups
  yksilöitä ja ryhmiä
  in a sensible and up-to-date way
  järkevällä ja ajanmukaisella tavalla
  .
 • The US family planning programme established in 1970
  Yhdysvaltain perhesuunnitteluohjelma, joka perustettiin vuonna 1970,
  dealt
  oli tekemisissä
  with more than 4,000,000 low-income women
  yli 4 000 000 pienituloisen naisen kanssa
  every year
  vuosittain
  through some 4,000 clinics
  noin 4 000 klinikalla
  .
 • Delegates to the conference, held in Pershore, Worcestershire, urged the government issue guidance to prevent
  independent schools
  itsenäisiä kouluja
  from trying
  to
  <empty>
  deal
  käsitellä
  with abuse allegations
  hyväksikäyttösyytöksiä
  internally
  sisäisesti
  .
 • Thus evidence was taken on the need for the bill and why
  it
  sitä
  was proposed
  to
  <empty>
  deal
  hoitamaan
  with problems
  ongelmat
  in a particular way
  määrätyllä tavalla
  .
 • Richard Cecil
  Richard Cecil
  dealt
  käsitteli
  with this
  tätä
  in a sermon that in its day was much admired and was published with the title, A Friendly Visit to the House of Mourning
  saarnassa, joka sai omana aikanaan osakseen paljon ihailua ja joka julkaistiin otsikolla "Ystävällinen vierailu surutalossa"
  :
 • We have issued an updated code of guidance for
  authorities
  viranomaisille,
  dealing
  jotka ovat tekemisissä
  with applicants
  hakijoiden kanssa
  under the homelessness legislation
  kodittomuuslainsäädännön perusteella
  .
 • In accordance with standing order A thirteen little C this motion will stand referred to the Community and Environment Services Committee for consideration and report unless
  the Council
  kunta
  decide
  to
  <empty>
  deal
  käsitellä
  with it
  sitä
  at this meeting
  tässä kokouksessa
  .
 • Judges of the High Court who regularly hear AJRs are, presumably, expert in the law of judicial review but not in
  employment law which
  työlainsäädännössä, jota
  industrial tribunals
  työtuomioistuimet
  deal
  käsittelevät
  with
  <empty>
  regularly
  säännöllisesti
  .
 • I have explained how easy
  rabbits
  jäniksien
  are
  to
  <empty>
  deal
  on toimia
  with
  kanssa
  in a dead-end
  umpikujassa
  , but a blockage can occur in the middle of a burrow when a number of rabbits have accumulated one behind the other.
 • Any omissions, misunderstandings or disagreements
  Kaikki puutteet, väärinkäsitykset ja erimielisyydet
  must be identified quickly and
  dealt
  käsiteltävä
  with
  <empty>
  .
 • One of the functions of later life
  is
  on
  dealing
  käsitellä
  with
  <empty>
  and coming to terms with
  many earlier experiences
  useita aiempia kokemuksia,
  to review life and evaluate it
  jotta elämää voisi tarkastella ja arvioida
  .
 • `Every member of the commission was sorry that
  Leeds
  Leedsin tapaus
  had
  to be
  <empty>
  dealt
  otettava käsiteltäväksi
  with
  <empty>
  at all
  yleensäkään
  .
 • However, physically to move the records in line with this boundary reorganisation would have been a formidable and costly task, so
  enquiries
  tiedusteluja
  continue
  to be
  <empty>
  dealt
  käsitellään
  with
  <empty>
  under the old district boundaries
  vanhojen piirirajojen mukaisesti
  .
 • On 2 July 1991 the judge gave directions for
  the substantive hearing
  asian oikeuskäsittelyä
  ,
  which
  joka
  was
  to be
  <empty>
  dealt
  hoitaa
  with
  <empty>
  by hearing oral evidence
  kuulemalla suullisia todistajanlausuntoja
  .
 • This
  Tätä
  is
  <empty>
  dealt
  käsitellään
  with
  <empty>
  in more detail
  tarkemmin
  in the chapter on arena displays
  areenanäyttöjä koskevassa kappaleessa
  .
 • Some of these issues
  Joitakin näistä kysymyksistä
  we
  <empty>
  shall
  <empty>
  deal
  käsittelemme
  with
  <empty>
  more fully
  perusteellisemmin
  in Chapter 5 on the interview
  kappaleessa 5, joka koskee haastattelua
  .
 • Feminist psychologists too are becoming more aware that
  they
  heidän
  should be
  ei pitäisi
  dealing
  käsitellä
  with `race ``differences
  "rotueroja"
  ,
  not as biological or cultural categories, but as historical and social relations which affect all their work
  biologisina tai kulttuurisina luokkina vaan historiallisina ja sosiaalisina suhteina, jotka vaikuttavat heidän kaikkeen työhönsä
  .
 • As well as supplying the field staff with identification of rocks,
  the work
  työhön
  also involves
  dealing
  käsittely
  with
  rock aggregates
  kivikertymien
  for potential use as suitable road metal or for use in the production of concrete
  sen määrittämiseksi, sopivatko ne käytettäviksi teiden rakennusmetalleina tai betonintuotannossa
  .
 • I would be glad if
  you
  <empty>
  could
  voisit
  deal
  hoitaa
  with
  the above
  edellä mainitun
  in terms of your role as contact with DSO staff
  DSO:n henkilökunnan yhteyshenkilönä
  .
 • Brooke J.
  Brooke J:n
  had
  to
  <empty>
  deal
  käsiteltävä
  with a similar point
  samanlaista näkökohtaa
  in a different context
  eri asiayhteydessä
  in the recent case of In re X (A Student), 11 November 1991, to which we have referred
  viimeaikaisessa In re X (A-opiskelija) -tapauksessa 11. marraskuuta 1991, mihin olemme viitanneet
  .
 • He said
  some of the cases
  jotkut tapaukset
  should be
  pitäisi
  dealt
  käsitellä
  with
  <empty>
  soon
  nopeasti,
  so that the principles for deciding who should be granted asylum `can emerge and be tested on appeal
  jotta periaatteet siitä, keille turvapaikka tulisi myöntää, voivat tulla esille ja jotta niitä voidaan koetella muutoksenhakuprosesseissa
  ``.
 • The biochemistry of cells is basically just the chemistry of
  the larger molecules that
  niiden suurempien molekyylien
  the physicists
  joita fyysikot
  can't
  eivät pysty
  yet
  vielä
  deal
  käsittelemään
  with
  <empty>
  through quantum theory calculations
  kvanttiteorialaskennalla
  .
 • As
  matters of race and social work
  rotuun ja sosiaalityöhön liittyviä kysymyksiä
  are
  <empty>
  so frequently
  niin usein
  dealt
  käsitellään
  with
  <empty>
  through rhetoric
  retoriikan keinoin
  , a valuable opportunity to gain some `facts ``in this area was missed.
 • We
  <empty>
  shall only succeed in
  dealing
  hoitamaan
  with the problems
  ongelmat
  through a vast international cooperative effort
  mittavalla kansainvälisellä yhteistyöllä
  .
 • This, in turn, might account for
  our
  <empty>
  difficulty in
  dealing
  käsitellä
  with objects
  objekteja
  through academic studies dominated by language
  kielen hallitsemien akateemisten tutkimusten kautta
  .
 • I mean
  that
  se
  has
  to be
  <empty>
  dealt
  hoidettava
  with
  <empty>
  through the development control processes
  kehityksen hallintaprosessien avulla
  .
 • I
  <empty>
  have
  Olen
  dealt
  käsitellyt
  with
  them
  nämä asiat
  very promptly, as, indeed, a Home Secretary should
  hyvin nopeasti, kuten sisäministerin kuuluukin
  .
 • At first
  Aluksi
  ,
  Iveco
  Iveco
  dealt
  käsitteli
  with
  the different companies
  eri yrityksiä
  as separate legal entities
  laillisesti erillisinä kokonaisuuksina
  .
 • By and large, however, we should try to ensure that
  waste
  jätteet
  is
  <empty>
  dealt
  käsitellään
  with
  as close as possible to its source
  mahdollisimman lähellä alkuperäänsä
  .
 • Somewhat the same difficulty arises when
  outside bodies
  ulkopuoliset elimet
  wish
  to
  <empty>
  deal
  suhtautua
  with
  the civil service
  valtionhallintoon
  as such
  sellaiselta kannalta
  .
 • If the pipe has leaked owing to other causes such as wear and tear, faulty joints, etc, it would be appropriate
  to
  <empty>
  deal
  käsitellä
  with the claim
  vaadetta
  as a burst pipe claim
  rikkoutuneeseen putkeen liittyvänä vaateena
  .
 • The hon. Gentleman makes a serious point about concrete cancer and
  money
  rahaa
  will have to be found
  to
  <empty>
  deal
  käsittelyyn
  with that
  tämän ongelman
  in due course
  asianmukaiseen
  .
 • On TV. he had heard
  so-called experts
  niin kutsuttujen asiantuntijoiden
  pontificating on how
  to
  <empty>
  deal
  käsitellä
  with terrorists
  terroristeja
  in hostage situations
  panttivankitilanteissa
  -- how the hostages should try to establish a rapport with their captors.
 • All the points
  Kaikki näkökohdat
  are
  <empty>
  dealt
  käsitellään
  with
  <empty>
  in short separate entries
  lyhyissä erillisissä merkinnöissä,
  for maximum clarity
  jotta ne olisivat mahdollisimman selkeitä
  .
 • She
  Hän
  also
  deals
  hoitaa
  with tax affairs
  veroasioita
  for some of the younger generation Guinnesses
  tiettyjen nuoremman sukupolven Guinnessien
  .
 • She was lured into the private sector by the ambitious plans of
  her former colleague, Mr Colin Stringer
  entisen kollegansa herra Colin Stringerin
  ,
  who
  joka
  has been
  on
  dealing
  ollut tekemisissä
  with mentally handicapped people
  mielenvikaisten ihmisten kanssa
  for 25 years
  25 vuoden ajan
  .
 • I
  <empty>
  've done nothing but
  deal
  hoitanut
  with the Briant project
  Briantin projektia
  for days
  useiden päivien ajan
  , it seems to me!

fix.v

 • The Administration is threatening to withhold payments and even cancel the $3,900m contract to modernise the US air traffic control system if
  IBM
  IBM
  does not
  ei
  fix
  ratkaise
  the problems
  ongelmia
  quickly
  nopeasti
  .
 • We
  <empty>
  're trying
  to
  <empty>
  fix
  ratkaista
  the problem
  ongelman
  by reducing costs
  kuluja leikkaamalla
  -- we have cut our staff to 40,000 from 60,000 at the end of 1992.
 • It is designed to enable
  system administrators
  järjestelmien ylläpitäjät
  to identify and
  fix
  ratkaista
  problems
  ongelmia,
  before they come to most users' attention
  ennen kuin ne tulevat useimpien käyttäjien tietoon
  .
 • If they know everything about a job then
  they
  he
  may well be able
  to
  <empty>
  fix
  ratkaista
  the problems
  ongelmat
  for you
  sinun puolestasi
  .
 • But be warned, if you buy your machine from a retailer the
  manufacturer
  valmistajan
  doesn't have
  to
  <empty>
  fix
  korjata
  it
  sitä
  under law -- this is the responsibility of the dealer you bought it from.
 • `Well today
  you
  sinun
  had just better
  on vain parasta
  fix
  korjata
  it
  se,
  so there won't be any damage
  jotta siitä ei aiheudu mitään vahinkoa
  , ``she said, and then speared him with a saccharin smile.
 • A spokesman called for
  consumers
  kuluttajia
  to save water by turning off taps while brushing teeth,
  fixing
  korjaamaan
  drips and leaks
  tippuvat hanat ja vuodot
  , collecting rainfall for garden use and to water the garden only when the weather is cool.

resolve.v

 • PEOPLE living near a Middlesbrough mosque
  IHMISET, jotka asuvat lähellä Middlesbroughin moskeijaa,
  appear
  to have
  <empty>
  resolved
  ratkaisseen
  a dispute with the local Muslim community
  kiistan paikallisen muslimiyhteisön kanssa
  .
 • The Merseyside members
  Merseysiden jäsenet
  would
  <empty>
  resolve
  ratkaisisivat
  the dispute
  kiistan
  in their own way
  omalla tavallaan
  without his help
  ilman hänen apuaan
  .
 • But he must be all too aware that it won't impress the Soviet citizens facing economic crisis, and waiting in the food queues, nor
  will
  <empty>
  it
  se
  immediately
  välittömästi
  resolve
  ratkaise
  the ethnic problems which beset him
  etnisiä ongelmia, jotka häntä ahdistavat
  .
 • Lawyer B
  Juristi B
  , however, tried
  to
  <empty>
  resolve
  ratkaista
  the issue
  ongelman
  in the terms of the presenting, everyday, discourse
  arkisella esitystavalla
  .
 • The Council
  Kunnanvaltuusto
  had
  oli
  by this stage
  tähän mennessä
  resolved
  ratkaissut
  the issue of its degree classification
  tutkintojen luokitteluun liittyvän kysymyksen
  , so that separate degrees with separate admission for honours and ordinary students were no longer to be offered.
 • I
  <empty>
  could only
  Saatoin
  resolve
  ratkaista
  the confusion
  hämmingin
  by refusing to be involved with any political activity
  vain kieltäytymällä kaikesta poliittisesta toiminnasta
  .
 • This appears to be
  the first contradiction which
  ensimmäinen ristiriita, jonka
  the bishops
  piispat
  later sought
  to
  <empty>
  resolve
  ratkaisemaan
  by withdrawing from the direct contact method
  luopumalla suorasta yhteystavasta
  .
 • Within a hundred years
  Sadan vuoden sisällä
  ,
  Kepler
  Kepler
  resolved
  ratkaisi
  these
  nämä
  by translating the planetary orbits into ellipses with the sun at a focus of each ellipse
  muuttamalla planeettojen kiertoradat ellipseiksi, joiden keskustassa aurinko sijaitsi
  .
 • Its pattern-searching strategy
  Sen kuvionhakustrategia
  resolves
  ratkaisee
  many theoretical issues
  monia teoreettisia ongelmia
  by placing them within the constraint of empirical evidence
  sijoittamalla ne empiirisen näytön rajoitteisiin
  .
 • I am not suggesting for a moment that
  this kind of problem
  tällainen ongelma
  can be
  voidaan
  resolved
  ratkaista
  merely by putting more resources in
  vain lisäämällä resursseja
  , but at the same time there is need to spend more money, perhaps.
 • This issue must have been raised before and BSM would presumably be gratified to see
  the situation
  tilanne
  successfully
  onnistuneesti
  resolved
  ratkaistaan
  , once and for all.
 • Moderator I would simply cite as an example of what I have in mind
  the conferences organized by the assembly council which
  neuvoston järjestämät konferenssit, jotka
  successfully
  onnistuneesti
  resolved
  ratkaisivat
  the problem of necessary buildings
  tarvittavien rakennusten ongelman
  .
 • There are
  tricky design and methodological issues which would need to be worked out
  monimutkainen suunnittelu ja metodologiset kysymykset, jotka on selvitettävä
  , as foreshadowed earlier in this paper and by no means
  fully
  täysin
  resolved
  ratkaistu
  in the preliminary study
  esitutkimuksessa
  .
 • R — Replied to An SSR has been generated in response to the SPR and the user who entered it has been informed, but
  the problem
  ongelmaa
  is not yet
  ei vielä ole
  fully
  täysin
  resolved
  ratkaistu
  .
 • By then she had a terrible headache, but Hyper. 0 / 6. one dose, relieved the headache instantly,
  the numbness
  tunnottomuus
  was 50% improved after one minute and
  completely
  täysin
  resolved
  hävinnyt
  after 30 minutes
  30 minuutissa
  .
 • He played down suggestions that
  President Bush and M Delors
  presidentti Bush ja M Delors
  could
  voisivat
  resolve
  ratkaista
  the central dispute over agricultural subsidies
  keskeisen kiistan maataloustuista
  at the EC -US summit
  EY-Yhdysvallat-huippukokouksessa
  in Washington
  Washingtonissa
  next week
  ensi viikolla
  .
 • The separation
  Ero
  also
  resolves
  ratkaisee
  the problem of remorse when we tax ourselves about an unphilosophical action we may have taken
  katumuksen ongelman, kun kuormitamme itseämme sillä, että olemme ehkä tehneet epäfilosofisen teon
  .
 • This problem
  Tämän ongelman
  should
  pitäisi
  soon
  pian
  resolve
  ratkaista
  itself
  itse itsensä,
  as you adjust to the diet
  kun sopeudut ruokavalioon
  .
 • Senior staff
  Vanhempi henkilöstö
  tried
  to
  <empty>
  resolve
  ratkaista
  the problem
  ongelman
  through a combination of individual counselling sessions and by eliciting his help in a long-term project to repair the pool tables
  yhdistelmällä, johon kuului yksilöllisiä neuvontaistuntoja ja hänen apunsa hyödyntämistä pitkäaikaisessa projektissa, jossa korjattiin biljardipöytiä
  .
 • If
  the discrepancy between `is ``and `ought
  ero sanojen "on" ja "pitäisi" välillä
  were ever
  koskaan
  finally
  lopullisesti
  resolved
  selvitettäisiin
  in effect the world of practical experience would be destroyed.
 • The debate in physics has highlighted
  other issues that
  muita ongelmia, joita
  will not be so
  ei niin
  simply
  yksinkertaisesti
  resolved
  ratkaista
  .
 • But
  if there is any real doubt in marginal cases
  jos rajatapauksissa on todellista syytä epäilyyn,
  the officer's need to cover himself against the possibility of criticism from above
  toimihenkilön tarve suojata itseään ylemmän tahon arvostelulta
  normally
  normaalisti
  resolves
  ratkaisee
  the issue
  kysymyksen
  in favour of sampling
  näytteenottoa puoltaen
  .
 • Such issues
  Tällaiset ongelmat
  can only be
  voidaan
  resolved
  ratkaista vain
  at local level
  paikallisella tasolla
  .
 • In an emergency case, for example, the court may consider it just and convenient to impose an immediate interlocutory injunction, leaving
  the merits of any defence
  minkä tahansa puolustuksen ansiot
  to be
  <empty>
  resolved
  ratkaistavaksi
  at trial
  oikeudenkäynnissä
  .
 • The Lebanese, it seemed, were brother Arabs when they were allies but foreigners themselves, ignored and disregarded, when
  internecine feuds
  keskinäinen vihanpito
  had
  to be
  <empty>
  resolved
  ratkaistava
  within the Palestinian resistance movement
  Palestiinan vastarintaliikkeen sisällä
  .
 • This apparent contradiction
  Tämä näennäinen ristiriita
  is only
  vain,
  resolved
  ratkeaa
  when we realize that man in his (sic) present state is sub-human -- ie less than God intended and created
  kun ymmärrämme, että ihminen nykyisessä tilassaan on ali-ihminen – ts. vähemmän, kuin mitä Jumala tarkoitti ja loi
  .
 • This gross contradiction in public spending priorities
  Tämä räikeä ristiriita julkisten menojen prioriteeteissa
  must be
  täytyy
  resolved
  ratkaista
  in favour of a genuine `green ``future for the Valleys
  laaksojen aidon "vihreän" tulevaisuuden puolesta
  .
 • The Edinburgh ``female question
  Edinburghin "naiskysymys"
  was ``
  <empty>
  resolved
  ratkaistiin
  by the 1910 agreement
  vuoden 1910 sopimuksella
  , resolved
  that is, as far as the men of the STA were concerned
  tai ainakin STA:n miehet pitivät sitä ratkaistuna
  .
 • Finally
  Lopulta
  ,
  the problem
  ongelma
  was
  <empty>
  resolved
  ratkesi,
  by the speaker rephrasing the question as `D'où tu es?
  kun puhuja esitti kysymyksen uudelleen muodossa "D'où tu es?"
 • The problem
  Ongelma
  was
  <empty>
  resolved
  ratkaistiin
  using a trick called isotopic substitution
  käyttämällä keinoa, jota kutsutaan isotooppiseksi substituutioksi
  .
 • This
  Tämä
  might be
  saatettaisiin
  resolved
  ratkaista
  with a written constitution and the formation of user committees
  kirjallisilla säännöillä ja käyttäjäkomiteoiden muodostamisella
  ; but committee members sometimes fail to comprehend that they represent the whole user body and only put forward their own ideas.
 • The situation
  Tilanne
  would be
  <empty>
  resolved
  ratkeaisi,
  if a transfusion were required
  jos tarvittaisiin verensiirtoa
  .
 • A year later
  Vuotta myöhemmin
  ,
  he
  hän
  resolved
  ratkaisi
  his uncertainty
  epävarmuutensa
  in favour of Washington
  Washingtonin hyväksi
  .
 • The dynastic struggle
  Dynastioiden taistelu
  was
  <empty>
  eventually
  lopulta
  resolved
  ratkesi
  in favour of the Habsburgs
  Habsburgien hyväksi
  ,
  but not before the death of Zápolya in 1540
  mutta ei ennen Zápolyan kuolemaa vuonna 1540
  .
 • First, it is to assist
  people
  ihmisiä
  to
  <empty>
  resolve
  ratkaisemaan
  their disputes
  kiistansa
  as easily as possible
  niin helposti kuin mahdollista
  and, secondly, it should enable the making or declaring of law that applies in those disputes.
 • On the one hand, hints are provided that
  the Arab-Israeli conflict and the Palestinian issue
  arabien ja Israelin välinen konflikti ja Palestiinan-kysymys
  will be
  <empty>
  resolved
  ratkaistaan
  as part of any new security system
  osana mitä tahansa uutta turvallisuusjärjestelmää
  .
 • Rather, it is due to a complex interplay of
  extrinsic and intrinsic factors
  sellaisten ulkoisten ja sisäisten tekijöiden
  ,
  which
  jotka
  are not unique to the tropics and which have
  to be
  <empty>
  resolved
  ratkaistava
  individually
  yksilöllisesti
  for any particular forest
  kussakin metsässä
  .
 • I knew that
  such contradictions
  tällaiset ristiriidat
  could be
  voisi
  resolved
  ratkaista
  for Jean-Claude
  Jean-Claude
  in his work
  omassa työssään
  , and I felt that he, like me, should not allow them to dominate life.
 • In an LEA where
  schools
  kouluja
  are encouraged
  to
  <empty>
  resolve
  ratkaisemaan
  these matters
  nämä ongelmat
  for themselves
  itse
  and
  in their own ways
  omalla tavallaan
  , the character of official thinking about classroom practice is not particularly important.
 • `
  I
  <empty>
  could have
  Olisin voinut
  resolved
  selvittää
  it
  sen
  for you
  puolestasi
  , ``he said, `
  if only you'd come to see me earlier
  jos vain olisit tullut tapaamaan minua aiemmin
  .
 • `It is, after all, what we brought
  you
  sinut
  here for --
  to
  jotta
  resolve
  ratkaisisit
  our problems
  ongelmamme
  for us
  meidän puolestamme
  .
 • The strike was called off on Feb. 21 after
  all 20 of the workers' claims
  työläisten kaikki 20 vaatimusta
  were
  <empty>
  resolved
  ratkaistiin
  in negotiations with the government
  neuvotteluissa hallituksen kanssa
  .
 • Where two rules are inconsistent
  Jos kaksi sääntöä ovat yhteensopimattomia
  ,
  a court
  oikeudella
  will lean towards
  resolving
  ratkaista
  the conflict
  ristiriita
  in a way that gives effect to the commercial intention of the rules
  sellaisella tavalla, joka suosii sääntöjen kaupallista tarkoitusta
  .
 • This is
  a problem which
  ongelma, jonka
  a ``legal right of reply -- requiring a correction without compensation
  "laillinen vastineoikeus" – korjauksen vaatiminen ilman hyvitystä
  --
  could
  voisi
  resolve
  ratkaista
  more effectively
  tehokkaammin
  .
 • Some problems
  Jotkut ongelmat
  are recurring, and have
  to be
  <empty>
  resolved
  ratkaistava
  fairly regularly
  melko säännöllisesti
  .

solve.v

 • Second,
  people
  ihmiset
  can
  voivat
  solve
  ratkaista
  problems
  ongelmia
  without knowing how they do it
  tietämättä, kuinka he tekevät sen
  .
 • It
  <empty>
  helps
  to
  <empty>
  solve
  ratkaista
  our problems with Chrissie and Fred
  ongelmamme Chrissien ja Fredin kanssa
  by making it clear that we are doing something about the food costs
  selventämällä, että olemme tekemässä jotakin ruokakustannuksille
  .
 • And a secret unravelled …
  the bones that
  luut, jotka
  solve
  ratkaisevat
  the mystery of the Ice Age
  jääkauden mysteerin
  .
 • But
  eagle-eyed Customs men
  haukansilmäiset tullivirkailijat
  solved
  ratkaisivat
  the case of the Maltese pigeon
  maltalaisen kyyhkyn tapauksen,
  when the stowaway popped her head out of a brandy bottle presentation box
  kun salamatkustaja nosti päänsä brandypullon esittelylaatikosta
  .
 • Chelsea, meanwhile, are looking at
  Bournemouth's Vince Bartram
  Bournemouthin Vince Bartramia
  to
  <empty>
  solve
  ratkaisevan
  their goalkeeper crisis
  heidän maalivahtikriisinsä
  .
 • The Lugbara
  Lugbarat
  solve
  ratkaisevat
  this problem
  tämän ongelman
  by appealing to witchcraft
  vetoamalla noituuteen
  .
 • The question
  Kysymys
  can be
  voidaan
  solved
  ratkaista
  either by using differentiation (more accurate) or by tabulation (approximate)
  käyttämällä joko derivointia (tarkempaa) tai taulukointia (likimääräistä)
  .
 • Engaged as consultants
  Konsulteiksi palkatut
  ,
  Alec Issigonis and Alex Moulton
  Alec Issigonis ja Alex Moulton
  half
  puoliksi
  solved
  ratkaisivat
  the problem
  ongelman
  by changing the rear suspension
  muuttamalla takakiinnitystä
  , but it took another outsider to put BRM on the right track.
 • This is
  a problem which
  ongelma, jonka
  the band themselves
  yhtye itse
  could
  voi
  easily
  helposti
  solve
  ratkaista
  by restructuring their media policy.
  uudistamalla mediakäytäntöjään
 • However, it is not certain that
  this
  tämä
  completely
  täysin
  solves
  ratkaisee
  the problem
  ongelman
  .
 • The new range of Access shower trays from Nordic
  Nordicin uusi Access-suihkutelineiden mallisto
  neatly
  kätevästi
  solves
  ratkaisee
  all these problems
  kaikki nämä ongelmat
  .
 • Such spectacular animals have obviously attracted much attention, and one might suppose that
  the problem of how they lived
  kysymys siitä, kuinka ne elävät,
  would have been
  olisi
  satisfactorily
  tyydyttävästi
  solved
  ratkaistu
  long ago
  jo kauan sitten
  .
 • “ It is no longer enough merely to acknowledge the facts … and to hope that
  science
  tiede
  will
  <empty>
  solve
  ratkaisee
  by itself
  itse
  the problems that it is creating
  ongelmat, joita se luo
  .
 • The relations between forces and displacements may then be expressed in matrix form and,
  using modern computers
  käyttämällä nykyaikaisia tietokoneita
  ,
  many practical elastic and other problems
  monet käytännön elastiset ja muut ongelmat
  may be
  voidaan
  solved
  ratkaista
  by manipulation of this matrix
  tätä matriisia käsittelemällä
  .
 • Also there should be
  an effective and widely respected authority which
  tehokas ja laajaa kunnioitusta nauttiva viranomainen, joka
  can
  voi
  solve
  ratkaista
  disputes
  kiistoja
  and give penalties
  in the case of infringement of mutually agreed codes of practice
  jos yhteisesti sovittuja toimintasääntöjä rikotaan
  .
 • A new $6 billion sewage treatment plant
  Uusi 6 miljardin dollarin jätteidenkäsittelylaitos
  , intended
  to
  <empty>
  solve
  ratkaista
  pollution problems
  saasteongelmia
  in Boston
  Bostonin
  Harbour, could threaten the survival of the 350 remaining Northern right whales.
 • It is probable that
  current developments in IT
  informaatioteknologian nykyiset kehitysaskeleet
  will
  <empty>
  solve
  ratkaisevat
  many of our present and future problems
  monia nykyisiä ja tulevia ongelmiamme
  in ways which we can not foresee
  tavoilla, joita emme pysty ennustamaan
  .
 • Form an equation and
  solve
  ratkaise
  it
  se
  to find how much Gregory had at first
  selvittääksesi, kuinka paljon Gregorylla oli aluksi
  .
 • People like Thatcher and the Royals
  Thatcherin ja kuninkaallisten kaltaiset ihmiset
  could
  voisivat
  solve
  ratkaista
  the Ethiopian problem
  Etiopian ongelman
  within ten seconds
  kymmenessä sekunnissa
  but Band Aid shied away from saying that.
 • But
  the problem
  ongelmaa
  is not
  ei
  so simply
  yksinkertaisesti
  solved
  ratkaista
  .
 • If you do close then
  it
  se
  will
  <empty>
  pretty conclusively
  melko vakuuttavasti
  solve
  ratkaisee
  my dilemma about whether or not I could have afforded to tap 50 quid out of my grant for a subscription next term
  pulmani siitä, olisiko minulla ollut varaa käyttää 50 puntaa avustuksestani ensi kauden tilaukseen
  .
 • It's
  a problem
  ongelma, jota
  people
  ihmiset
  are always thinking about, but
  never
  eivät koskaan
  wholly
  täysin
  solve
  ratkaise
  .
 • `
  I
  <empty>
  never
  En koskaan
  really
  todella
  solved
  ratkaissut
  that problem
  sitä ongelmaa
  , ``Kureishi admits.
 • It
  Se
  has also
  on myös
  elegantly
  tyylikkäästi
  solved
  ratkaissut
  the problems surrounding theft
  varkauteen liittyvät ongelmat
  with the aid of a computer
  tietokoneen avulla
  .
 • The problem
  Ongelma
  was
  <empty>
  solved
  ratkesi,
  with the arrival of the two young ladies whom Oliver had met one evening in Fagin's house
  kun paikalle saapui kaksi nuorta naista, jotka Oliver oli tavannut yhtenä iltana Faginin luona
  .
 • In the textbook situation
  Mallitilanteessa
  we
  <empty>
  solve
  ratkaisemme
  the problem that is put in front of us
  ongelman, joka asetetaan eteemme
  .
 • Because Kenamun has lost his best man, and I have no faith in
  his
  hänen
  ability
  to
  <empty>
  solve
  ratkaista
  this
  tätä
  on his own
  itsenäisesti
  .
 • The establishment of a secure air-reinforcement route was
  a problem that
  ongelma, joka
  had
  to be
  <empty>
  solved
  ratkaistava
  by the Air Staff
  ilmavoimien henkilöstön
  in conjunction with the Foreign Office
  yhdessä ulkoministeriön kanssa
  .
 • `It was
  the ticking of the old Guinness clock up there which
  Vanhan Guinness-kellon tikitys siellä ylhäällä
  solved
  ratkaisi
  the thing
  asian
  for me
  minun puolestani
  .
 • Certainly an observer of the National Curriculum scene in France or West Germany would have to admit that
  achieving successful cross-curricular approaches
  menestyksekkäiden, useita oppiaineita yhdistävien lähestymistapojen löytäminen
  is extremely difficult and
  has not been
  eikä sitä ole
  adequately
  tyydyttävästi
  solved
  ratkaistu
  , even with their long experience.
 • He was looking forward to being a father,
  the Fraser -- MacFadyen case
  Fraser–MacFadyenin tapaus
  was
  oli
  finally
  vihdoin
  solved
  ratkaistu
  , and everything was going his way.
 • The case of Operation Food Production launched in 1980 is such an example, where
  enormous state farms
  suunnattoman suuria valtiollisia maatiloja
  have been set up
  to
  <empty>
  solve
  ratkaisemaan
  the `food problem ``
  "ruokaongelma"
  once and for all
  kertaheitolla
  .
 • They
  He
  have
  ovat
  solved
  ratkaisseet
  something important
  jotakin tärkeää
  for themselves
  omalta kannaltaan
  in the turn and turn about of a twosome
  kaksikon käännöksessä ja täyskäännöksessä
  .
 • `Creating fictitious crime is one thing,
  solving
  ratkaiseminen
  it
  sen
  in real life
  tosielämässä
  is something else, ``said Melissa patiently.
 • Pairing Breaking into sub-groups rather than
  solving
  ratkaista
  the conflict
  konflikti
  as a group coalition
  koalitiona
  .
 • We
  <empty>
  are not concerned
  to
  <empty>
  solve
  ratkaisemaan
  (1)
  kohtaa (1)
  as a whole
  kokonaisuutena
  .
 • The crystal structure of CypA
  CypA:n kristallirakenteen
  has been
  on
  solved
  osoitettu
  as a complex with a peptidyl-prolyl isomerase (PPIase) -substrate analogue tetrapeptide and in an uncomplexed form
  olevan kompleksi, jolla on peptidyylipropyyli-isomeraasi (PPIaasi) -substraattianalogi tetrapeptidi ja ei-kompleksisessa muodossa
  .
 • They have an apparatus that solves the necessary equations, just as
  our brains
  aivomme
  unconsciously
  tiedostamatta
  solve
  ratkaisevat
  equations
  yhtälöitä
  every time we catch a ball
  aina, kun otamme pallon kiinni
  .
 • Military action
  Sotilastoimet
  may
  voivat
  solve
  ratkaista
  a little domestic difficulty
  eräitä sisäpoliittisia ongelmia
  in the United States
  Yhdysvalloissa
  ,
  with sections of American opinion hyped up for the kill
  kun osa amerikkalaisesta mielipide-ilmastosta innostuu verenvuodatuksesta
  .
 • WE
  <empty>
  WILL
  EMME
  never
  koskaan
  solve
  ratkaise
  problems
  ongelmia
  in meetings
  kokouksissa
  .
 • A group of experts in Europe
  Eurooppalainen asiantuntijaryhmä
  set out
  to
  <empty>
  solve
  ratkaisemaan
  problems to do with language learning in continuing education
  ongelmia, jotka liittyvät kielen oppimiseen jatkokoulutuksessa
  for adults beyond formal schooling
  muodollisen koulutuksen läpäisseen aikuisten
  .
 • Even with the optimism of the participants
  they
  he
  could not expect
  to
  <empty>
  solve
  ratkaisevansa
  such a problem
  tällaista ongelmaa
  in four days
  neljässä päivässä
  .
 • Brooke-Rose
  Brooke-Rose
  here succeeds in
  solving
  ratkaisemaan
  the problems encountered in her earlier novels with the integration of `form ``and `content
  aiempien romaaniensa ongelmat, jotka liittyvät "muodon" ja "sisällön" yhdistämiseen,
  by demonstrating that metaphor is a powerful cognitive tool with specific social uses
  näyttämällä, että metafora on voimakas kognitiivinen työkalu, jolla on määrättyjä sosiaalisia käyttötarkoituksia
  .
 • If you take much longer clearing up this Flaschner business, it'll be
  the first murder in the history of the British police
  ensimmäinen murha Britannian poliisilaitoksen historiassa,
  to be
  jonka
  solved
  ratkaisee
  by a walking skeleton
  kävelevä luuranko
  .
 • The subgroup generated by the 180° turns on the 3 3 cam
  Alaryhmä, joka muodostuu 3 3 -kameran 180° käännöksistä voidaan
  always
  aina
  be
  <empty>
  solved
  ratkaista
  in 15 moves
  15 siirrolla
  .
 • Well, Isabel told herself, putting back the magazine, here
  is
  on
  one mystery
  eräs mysteeri,
  partially
  joka on osittain
  solved
  ratkaistu
  ,
  one set of questions answered
  yksi kysymysjoukko, johon on vastattu
  .
 • But
  he
  hän
  solved
  ratkaisi
  this
  tämän
  for her
  naisen puolesta
  .
 • But
  it
  se
  solved
  ratkaisi
  the problem of Thérèse's tantrums at night
  Thérèsen yöllisten raivokohtausten ongelman
  , it cured them in no time.
 • In other words, they were not at all conscious of
  the perceptual information that
  aisti-informaatiosta, joka
  had
  oli
  solved
  ratkaissut
  the problem
  ongelman
  for them
  heidän puolestaan
  .
 • We
  <empty>
  {{{1}}}
  solve
  ratkaista
  LP (1, …, 1)
  LP (1, …, 1)
  to obtain an efficient solution
  saadaksemme toimivan ratkaisun
  .
 • Some cases, the easy ones,
  Jotkut tapaukset, nimittäin helpot,
  were
  <empty>
  solved
  ratkaisi
  by it
  se
  like an intellectual puzzle
  kuin älyllisen arvoituksen
  .
 • Bolivian political parties rejected a statement of Jan. 27, 1990, from Chile's Foreign Minister-designate Enrique Silva Cimma that
  problems with Bolivia
  Bolivian ongelmat
  could be
  voidaan
  solved
  ratkaista
  independently of the sea outlet issue
  laskujokikysymyksestä riippumatta
  .

work through.v

 • As
  students
  opiskelijat
  work through
  suorittavat
  the projects in the Student's Book
  Opiskelijan kirjan projekteja
  , they carry out a number of tasks and activities which form the basis for similar projects of their own.
 • Other structures
  Muita rakenteita
  are
  <empty>
  worked through
  työstetään
  in the studio
  studiossa
  .
 • Working through
  Selviytyminen
  these difficult times
  näistä vaikeista ajoista
  is a challenge for all our staff who have maintained their integrity, application and cheerfulness.
 • After
  working through
  suorittanut
  this example
  tämän esimerkin
  try to come up with some other bass line/double-stop ideas of your own.
 • Mace believes
  those copyright and interface issues
  näitä tekijänoikeus- ja rajapintakysymyksiä
  are
  <empty>
  now
  nyt
  being
  <empty>
  worked through
  käsitellään
  in the current round of legal skirmishes between Intel Corp and its iAPX-86 impersonators such as Advanced Micro Devices
  tämänkertaisissa oikeuskiistoissa Intelin ja sen iAPX-86-imitoijien, kuten Advanced Micro Devicesin, välillä
  .
 • It is worth
  working through
  käydä läpi
  the logical notation
  looginen merkkijärjestelmä
  , however,
  for ease of reference later
  myöhemmän käytön helpottamiseksi
  .
 • The disadvantage, of not gaining any practical experience of the knowledge
  you
  <empty>
  acquire while
  working through
  suoritat
  the course
  kurssia
  , can be overcome.
 • In practice
  Käytännössä
  , moreover,
  treatments for such patients
  tällaisten potilaiden hoitomenetelmät
  tend to be chosen empirically and
  worked through
  niitä sovelletaan
  on a trial and error basis
  yritys ja erehdys -periaatteella
  , whatever might be thought to be the underlying pathophysiology.
FEE 
agent (info)
beneficiary (info)
cause (info)
circumstances (info)
co_participant (info)
containing_event (info)
degree (info)
duration (info)
frequency (info)
instrument (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
outcome (info)
place (info)
problem (info)
resultant_situation 
role (info)
time (info)
verb_chain