TransFrameNet:Reforming a system

  From Sanat

  overhaul.v

  • Now is the time to extend, update, renovate and generally
   overhaul
   kunnostaa
   your home
   kotisi
   .
  • The airline
   Lentoyhtiö
   has beefed up the awards provided by its frequent-flier programme, and
   overhauled
   lisännyt
   its aircraft
   lentokoneisiinsa
   to give more leg room
   jalkatilaa
   .
  • The men
   Miesten
   only had to scrape the ship and careen her, recaulk her seams and
   overhaul
   kunnostaa
   her rigging
   takila
   in readiness for the voyage home to market
   valmistautuessaan kotimatkalle kohti markkinoita
   .
  • Full gas fired central heating is installed and
   the system
   järjestelmä
   has been
   on
   fully
   täysin
   overhauled
   huollettu
   within the last twelve months
   viimeisten kahdentoista kuukauden aikana
   .
  • Municipal government throughout the Grand Duchy
   Ympäri suuriruhtinaskuntaa kunnanhallintoja
   was
   <empty>
   overhauled
   uusittiin
   in the 1770s
   1770-luvulla
   .
  • Now I believe you're having
   your dairy
   meijeriäsi
   overhauled
   kunnostetaan
   at the moment
   tällä hetkellä
   .
  • In Aischines' time, and precisely in 357
   Aiskhineksen aikana ja tarkalleen vuonna 357
   ,
   Euboulos' government
   Eubuluksen hallitus
   had
   oli
   overhauled
   uusinut
   the system of naval finance and administration
   laivaston talous- ja hallintojärjestelmän
   .
  • When Mo said she was in favour of
   overhauling
   muuttamisen
   the system
   järjestelmän
   , Sharon asked: `How?
  • Peter Chambers of the Hessle Bookshop, Humberside, and a member of the NBS committee, conceded that if the sale was to survive
   it
   se
   had
   to be
   <empty>
   completely
   kokonaisuudessaan
   overhauled
   tarkistettava
   .
  • The relationship between the party and the government
   Puolueen ja hallituksen suhde
   had to be
   oli
   completely
   kokonaan
   overhauled
   muutettava
   , Mr Modrow urged.
  • In the interest of safety
   Turvallisuuden vuoksi
   ,
   the hydraulic system and the prop
   hydraulinen järjestelmä ja potkuri
   were
   <empty>
   overhauled
   huollettiin
   completely
   perusteellisesti
   .
  • So,
   winter moorings
   talvikiinnitykset
   have
   to be
   on
   overhauled
   huollettava
   , making sure that the chain hasn't become too worn and that shackles are secure.
  • There
   was only one difficulty, apart from
   yksi vaikeus: sen lisäksi, että
   the various standard cars
   erilaisia standardiautoja
   overhauled
   kunnostettiin
   there
   siellä
   and put back into service, there were seven Feltham type cars awaiting spare parts.
  • Unless
   it
   sitä
   is
   <empty>
   quickly
   nopeasti
   overhauled
   muuteta
   , there will be long lasting damage to trans-Atlantic relations, to the environment and to the competitiveness of EC industry.
  • Without any kind of warning to Phelps,
   he
   hän
   executed an unnecessarily dramatic handbrake turn, followed his quarry for long enough to ascertain its speed,
   then
   sitten
   quickly
   nopeasti
   overhauled
   ohitti
   it
   sen
   , flashing his `Police.
  • `
   It
   Se
   began
   to
   <empty>
   overhaul
   korjata
   itself
   itseään
   only as a result of demands from the public and from individual scientists
   vasta yleisön ja yksittäisten tiedemiesten vaatimusten seurauksena
   .
  • A lady from Doncaster wrote and offered me a cooker, so
   Frank and his friends
   Frank ja hänen ystävänsä
   went to pick it up,
   overhaul
   kunnostamaan
   it
   sen
   and bring it here.
  • Concern has been raised in Parliament today and the Social Security Select Committee called for
   the eight month old agency
   kahdeksan kuukauden ikäinen virasto
   to be
   on
   overhauled
   uudistettava
   .
  • Here
   Täällä
   tramcar bogies
   raitiovaunujen kääntötelit
   are
   <empty>
   overhauled
   huolletaan
   , wheels re-tyred, under-frames fabricated, pantographs made, and a thousand-and-one other jobs carried out to keep the tramway operational.
  • The steering box
   Ohjausjärjestelmä
   was
   <empty>
   recently
   hiljattain
   overhauled
   huollettiin
   and new track rod ends fitted to the steering linkages.

  restructure.v

  • On the other hand
   a horizontal merger
   horisontaalinen fuusio
   may be the best way
   to
   <empty>
   restructure
   järjestellä uudelleen
   an industry
   teollisuudenalaa
   (see GEC/Plessey merger below),
   in order to enable British firms to face foreign competition more effectively
   jotta brittiläiset yritykset pystyvät tehokkaammin kohtaamaan ulkomaista kilpailua
   .
  • The NEB
   NEB:n
   was created by the government in 1975 to help
   restructure
   järjestelläkseen uudelleen
   British industry
   brittiläiste teollisuutta
   by selective intervention, particularly in areas of high unemployment
   valikoivalla interventiolla etenkin korkeasta työttömyydestä kärsivillä alueilla
   .
  • The Plessey takeover coupled with these collaborative ventures
   Plesseyn yrityskaappaus yhdessä näiden uskaliaiden yhteistyöhankkeiden kanssa
   has
   on
   radically
   radikaalisti
   restructured
   muuttanut
   Britain's electronics industry
   Britannian elektroniikkateollisuuden rakennetta
   in the run up to the completion of the Single European Market in 1992.
  • The Community would monitor
   Hungary
   Unkarin
   's programme
   to
   <empty>
   restructure
   uudistus-
   its economy
   talouden
   on more market-oriented lines
   markkinakeskeisemmillä perusteilla
   , and disburse the second and third tranches of the money only if satisfied about progress.
  • Profound technological developments
   Merkittävät teknologiset kehitysaskeleet
   have already critically
   ovat jo ratkaisevasti
   restructured
   muuttaneet
   the economies of developed societies
   kehittyvien yhteiskuntien talousrakenteita
   from the production of things
   tavaroiden tuotannosta
   to the production of knowledge
   tiedon tuotantoon
   .
  • In November 1911 Chapman added his own voice to many others suggesting plans for
   restructuring
   rakenteen muuttamisesta
   the entire league system
   koko liigajärjestelmän
   .
  • Amdahl Corp
   Amdahl
   is
   <empty>
   restructuring
   järjestelee uudelleen
   its European operations
   Euroopan toimintojaan
   ,
   putting its Huron applications development and delivery system into a separate business unit headquartered in the UK, and restoring the mainframe operations to their pre-1981 borders
   sijoittamalla Huron-sovelluskehityksen ja toimitusjärjestelmän omaan liiketoimintayksikköönsä, jonka pääkonttori sijaitsee Britanniassa, sekä palauttamalla keskustietokonetoiminnot vuotta 1981 edeltäviin rajoihin
   .
  • In the run-up to the single European market next year (if the Maastricht treaty ever gets ratified)
   Ottaessaan vauhtia Euroopan yhtenäisille markkinoille ensi vuonna (jos Maastrichtin sopimus koskaan ratifioidaan),
   Oracle Corp
   Oracle
   has
   on
   restructured
   uudelleenjärjestellyt
   its European operations
   Euroopan toimintonsa
   into four divisions
   neljään osastoon
   .
  • The qualifying rounds, which have been played on a regional basis -- Asia, Americas, Africa, Europe etc.
   Alkuerät, jotka on pelattu alueellisin perustein – Aasia, Amerikat, Afrikka, Eurooppa jne.
   -- are likely
   to be
   <empty>
   restructured
   järjestelemään uudelleen
   on a North/South basis
   pohjoinen/etelä-perusteella
   .
  • Keeping the length almost the same
   Hän säilytti pituuden melkein samana
   ,
   he
   <empty>
   restructured
   ja muutti
   the front
   etupuolelle
   with a textured cut
   karkeapintaisen leikkauksen
   for a more casual look
   tehdäkseen ulkoasusta rennomman
   .
  • But out of a concern for
   restructuring
   uudistamisesta
   the traditional communities of feudal Europe
   feodaalisen Euroopan perinteisten yhteisöjen
   into mobile free persons with inalienable rights
   liikkuviksi, vapaiksi henkilöiksi, joilla on luovuttamattomia oikeuksia
   , modern individualism is born.
  • Their first single `Mystery Train ``
   Heidän ensimmäistä singleään "Mystery Train"
   is
   on
   restructured
   uudistettu
   with bleeps and beats
   piipityksillä ja rytmeillä,
   to sound altogether moodier
   jotka tekevät siitä kaikin puolin tunnelmallisemman
   , while `Senses is one of those emotional anthems that sits at the end of the set.
  • If the formal organisation is highly centralised, there will be limits to how far
   a task
   tehtävää
   can be
   voi
   restructured
   uudistaa
   by an individual manager
   yksittäinen johtaja
   .
  • Thus the government rejected the argument that the best way to improve the long-run viability of the industry would be
   to
   <empty>
   restructure
   uudelleenjärjestely
   it
   sen
   by merging the two leading manufacturers
   fuusioimalla kaksi johtavaa valmistajaa
   .
  • We
   <empty>
   do not see any need
   to
   <empty>
   restructure
   uudelleenjärjestellä
   these services
   näitä palveluita
   at the moment
   tällä hetkellä
   , but we do see a need for closer collaboration between the external and internal services.
  • Atco Qualcast, signalled as up for sale by BCI some two years ago, without takers
   Atco Qualcastin, jonka BCI on noin kaksi vuotta sitten ilmoittanut olevan myynnissä mutta jota kukaan ei ole ostanut
   ,
   has been
   on
   restructured
   järjestellyt uudelleen
   at BCI's expense
   BCI:n kustannuksella
   by the very team now taking it over
   sama tiimi, joka nyt on valtaamassa sitä
   .
  • He
   Hän
   is reluctant to use the bank's funds to subsidise the balance of payments deficits of eastern Europe, nor
   to
   <empty>
   restructure
   järjestelemään uudelleen
   industrial sectors not yet ready for privatisation
   teollisuudenaloja, jotka eivät vielä ole valmiita yksityistämiseen
   ,
   in energy safety and military conversion
   energiaturvallisuudessa ja sotilaallisten markkinoiden konvertoinnissa
   .
  • They can be grouped under two headings, those seeking to `restructure for labour ``and
   those
   niihin, jotka
   seeking
   to `
   <empty>
   restructure
   uudistamaan rakennetta
   for capital
   pääoman vuoksi
   .
  • They can be grouped under two headings,
   those
   niihin, jotka
   seeking
   to `
   <empty>
   restructure
   uudistamaan rakennetta
   for labour
   työvoiman vuoksi
   ``and those seeking to `restructure for capital.
  • The local museum
   Paikallinen museo
   has been
   on
   completely
   täysin
   restructured
   uudistettu
   for the show that travels to the Kimbell in January
   tammikussa Kimbelliin saapuvaa esitystä varten
  • He had just persuaded
   the Operative Builders Union
   Rakentajien liiton
   to
   <empty>
   restructure
   uudistamaan
   itself
   itsensä
   as the Grand National Guild of Builders
   Rakentajien suureksi kansalliseksi killaksi
   .
  • The contrary view is that, in the light of the single market, it is important that
   all companies
   kaikilla yrityksillä
   have equal opportunities to expand or
   restructure
   tehdä uudelleenjärjestelyjä
   as much by way of acquisition as by organic growth
   niin yritysostojen kuin orgaanisen kasvun myötä
   .
  • If creditors turn the proposals down, the company warns that
   it
   sen
   will have
   to
   <empty>
   restructure
   tehtävä uudelleenjärjestelyjä
   under Norwegian bankruptcy laws
   Norjan konkurssilakien mukaisesti
   , which would mean it would be 1994 or 1995 before anybody got paid.
  • They put their faith and money in
   a bank that
   pankkiin, jota
   was being monitored and
   restructured
   uudellenjärjesteltiin
   under the close supervision of the Bank of England
   Bank of Englandin läheisessä valvonnassa
   .
  • Two weeks ago
   the couple, whose income is £73,000 a year
   pariskunta, jonka tulot ovat 73 000 puntaa vuodessa
   , planned
   to
   <empty>
   restructure
   järjestelevänsä uudelleen
   their finances
   talouttaan
   because of fear of a hung Parliament or a Labour win
   pelätessään päätöksentekoon kykenemätöntä parlamenttia tai työväenpuolueen voittoa
   .
  • Our on-going employees have also had to participate in the task of keeping costs under control as
   we
   <empty>
   freeze salary levels and
   restructure
   järjestelemme uudelleen
   staff benefits
   henkilöstöedut
   .
  • Meanwhile
   Sillä välin
   ,
   NCR
   NCR
   has
   on
   restructured
   järjestellyt uudelleen
   its OEM Marketing & Sales Group
   OEM:n markkinointi- ja myyntiryhmänsä
   to provide a single point of contact and foster strategic partnerships
   tarjotakseen yhden kontaktipisteen ja vaaliakseen strategisia kumppanuuksia
   .
  • The research aims to assess the extent and ways in which
   such companies
   tällaiset yritykset
   have
   ovat
   restructured
   uudelleenjärjestelleet
   their activities
   toimintojaan
   in response to the volatile international economy of the last fifteen years
   vastauksena viimeisten viidentoista vuoden epävakaaseen kansainväliseen taloustilanteeseen
   .
  • The purchaser
   Ostaja
   may also wish
   to
   <empty>
   restructure
   uudelleenjärjestellä
   the new group
   tämän uuden ryhmän
   ,
   making it difficult to identify the earnings solely attributable to the original target company
   mikä tekee vaikeaksi tunnistaa ansiot, jotka ovat peräisin yksinomaan alkuperäisestä kohdeyrityksestä
   .
  • On June 22,
   West Germany
   Länsi-Saksa
   agreed
   to
   <empty>
   restructure
   uudelleenjärjestelemään
   over a 14-year period
   14 vuoden aikana
   a debt of DM3,000 million due for payment by March 1991
   3 000 miljoonan DEM:n velan, joka erääntyy maaliskuussa 1991
   .
  • It
   Se
   issued a call for an immediate ceasefire, and
   restructured
   uudelleenjärjesteli
   the existing ceasefire monitoring group
   nykyisen tulitauon seurantaryhmän
   under 15 Nigerian and 15 Zaïrean officers
   15 nigerialaisen ja 15 zairelaisen upseerin alaisuuteen
   .
  • It
   Se
   has hived off its peripherals business as an independent company, Lexmark, got out of desktop applications software altogether,
   restructured
   uudelleenjärjesteli
   the rest of the company
   loput yrityksestä
   into semi-autonomous divisions
   puoliksi autonomisiin osastoihin
   , and shed thousands of staff.
  • The Better Business Scheme
   Better Business Scheme
   was
   <empty>
   restructured
   uudelleenjärjesteltiin
   during the year
   vuoden kuluessa
   ,
   with additional support being offered to companies threatened by the depressed economic climate
   ja lisätukea tarjottiin yrityksille, joita talouden taantuva ilmapiiri uhkasi
   .
  • With careful planning
   Huolellisella suunnittelulla
   ,
   groups that include `1929 holding companies ``
   ryhmät, joihin sisältyy "vuoden 1929 holding-yhtiöitä",
   may be
   voidaan
   restructured
   järjestellä uudelleen,
   so they obtain the benefits available to `1990 holding companies
   jotta ne saavat itselleen "vuoden 1990 holding-yhtiöiden" edut
   .
  • Previously organised along functional lines
   Aiemmin toiminnallisiin linjoihin organisoitu
   ,
   Bow Valley (in which British Gas has a 54% stake)
   Bow Valley (josta British Gas omistaa 54 % osuuden)
   restructured
   uudelleenjärjesteltiin
   into separate business units, each an autonomous profit centre
   erillisiin liiketoimintayksiköihin, joista kukin on autonominen tulosyksikkö
   .
  • The Guild sees a need for
   MAFF
   MAFF:n
   to be
   <empty>
   restructured
   uudelleenjärjestelylle
   so that food comes first
   siten, että ruoka on etusijalla
   .
  • The GEF
   GEF joka
   ,
   restructured
   uudelleenjärjesteltiin
   in response to Third World criticism of the dominant role played by western donor countries
   vastauksena kolmannen maailman kritiikille, joka koski länsimaisten lahjoittajamaiden hallitsevaa roolia
   , will now be ``transparent and accountable to contributors and beneficiaries alike.
  • Thus,
   radical reform
   radikaali uudistus
   restructures
   muuttaa
   rape offences
   raiskausrikoksia
   in ways that it is hoped will facilitate the prosecution process without jeopardising the interests of the accused
   tavoilla, joiden toivotaan helpottavan syytösprosessia vaarantamatta syytetyn etuja
   .
  • The works
   Teoksista
   become part of the site and
   restructure
   uudistavat
   the organisation of the site
   paikan järjestystä
   both conceptually and perceptually
   sekä käsitteellisesti että hahmottamisen kannalta
   .
  • As for the representative level
   Edustajatasolla
   I
   <empty>
   would
   <empty>
   restructure
   järjestelisin uudelleen
   the county championship
   kreivikunnan mestaruuskilpailut
   .
  • There is a strong argument for extending the offence of rape to cover these other sexual indignities, or for
   restructuring
   uusimisesta
   the law
   lain
   so that there are degrees of sexual assault
   siten, että seksuaalisessa väkivallassa on eri asteita
   .
  • The new Cabinet
   Uusi kabinetti
   held its first session on June 28, and agreed on proposals
   to
   <empty>
   restructure
   järjestellä uudelleen
   the government
   hallitus
   ,
   in particular by merging a number of specialized ministries into a Ministry of Economy
   etenkin yhdistämällä joukko erikoistuneita ministeriöitä talousministeriöksi
   .
  • After failing to raise new equity and facing $120m in bond repayments
   Epäonnistuttuaan uuden osakepääoman keräämisessä ja joutuessaan maksamaan takaisin 120 miljoonan dollarin arvosta obligaatioita
   ,
   GPA
   GPA
   has abandoned its current efforts
   to
   <empty>
   restructure
   järjestellä toimintaansa uudelleen
   .
  • Over the previous two years
   Viimeisten kahden vuoden aikana
   the lower-school IS work
   alakoulun IS-työt
   had been
   on
   restructured
   uudistettu
   to incorporate new elements and an increased use of project work
   tuomalla mukaan uusia elementtejä ja lisäämällä projektityön käyttöä
   .
  • The minister
   Ministeri
   ,
   who
   joka
   had
   oli
   radically
   radikaalisti
   restructured
   uudistanut
   French research and technology
   ranskalaista tutkimusta ja teknologiaa
   , actually handed in his resignation on 2 February after a clash with President Francois Mitterrand -- but it only became public last week.
  • A business rate will also be levied, but
   both these two components of local authority finance will
   molemmat näistä paikallisviranomaisen talouden komponenteista
   be
   <empty>
   radically
   radikaalisti
   restructured
   uudistetaan
   .
  • Bayer and MAN
   Sekä Bayer että MAN
   both
   restructured
   tekivät uudelleenjärjestelyjä
   privately
   yksityisesti
   .
  • Equally, if
   the board of directors
   hallitus
   could be
   voitaisiin
   restructured
   uudistaa
   so that it effectively monitored the executive managers of the company
   siten, että se tosiasiassa valvoisi yrityksen toimitusjohtajia
   , who would monitor the board itself?
  • But leaving this to one side, Pearlin and Schooler do deal with some methods of
   mentally
   mentaaliseen
   restructuring
   uudistamiseen
   the meaning of the difficulty
   vaikeuden merkityksen
   that are commonly used to reduce distress.
  • An ANC statement on March 1 had criticized
   the Law and Order Minister, Adriaan Vlok
   laki- ja järjestysministeri Adriaan Vlokia
   , for
   unilaterally
   yksipuolisesta
   restructuring
   uudelleenjärjestelystä
   the police force
   poliisivoimien
   without reference to recent proposals made to the government by the ANC
   ilman, että hän olisi ottanut huomioon ANC:n hallitukselle tekemiä viimeaikaisia ehdotuksia
   .
  • Unfortunately for them, the theory remains unproven for there is no evidence that
   the central nervous system of any human being
   kenenkään ihmisen keskushermosto
   has ever
   olisi
   restructured
   koskaan uudistanut
   itself
   itseään
   in the manner suggested
   sillä tavoin
   .
  • Will
   it
   se
   be ready to accept demilitarisation, adopt a neutral status, and
   fundamentally
   perustavalla tasolla
   restructure
   uudelleenjärjestelemään
   its economic and other relations with Eastern Europe
   taloudellisia ja muita suhteitaan Itä-Eurooppaan
   ?
  • The example was quoted of
   the Social Work Department
   sosiaalityön virastoa
   being
   oltiin
   extensively
   kattavasti
   restructured
   uudistamassa
   to meet the requirements of the Community Care legislation and to bring the service closer to the consumer
   yhteisöhoitolain vaatimusten mukaiseksi ja palvelun tuomiseksi lähemmäs kuluttajaa
   .
  • By contrast, capital consists of units of money and is thus
   a malleable entity
   mukautuvainen entiteetti
   ,
   easily
   joka helposti
   restructured
   voidaan järjestää uudelleen
   into larger aggregations
   suuremmiksi kokonaissummiksi
   .
  • It has some
   2,100 commercial system integrators, OEMs, master resellers and value-added resellers
   2 100 kaupallisten järjestelmien yhdistäjää, OEM:ää, pääjälleenmyyjää ja lisäarvoa tarjoavaa jälleenmyyjää,
   restructured
   jotka on uudelleenjärjestelty
   into those four categories
   näihin neljään kategoriaan
   .
  • As you will see from this issue of AEA Times, there has been an enormous response to the announcement that
   we
   <empty>
   are
   to
   <empty>
   restructure
   uudelleenjärjestäytyä
   into three divisions
   kolmeen osastoon
   from 1 April next year
   ensi vuoden huhtikuun 1. päivästä lähtien
   .
  • Opus Systems Inc, of Fremont, California
   Fremontissa, Kaliforniassa sijaitseva Opus Systems Inc
   ,
   which
   joka
   has now emerged
   restructured
   uudelleenjärjesteltynä
   from a brief encounter with Chapter 11 bankruptcy protection
   kohdattuaan lyhyesti Chapter 11 -konkurssisuojan
   , has started shipping OpusFS resource sharing software to its SparcCard add-in board users.
  FEE 
  agent (info)
  cause (info)
  circumstances (info)
  degree (info)
  duration (info)
  entity (info)
  event_description (info)
  explanation (info)
  final_category (info)
  initial_category (info)
  manner (info)
  means (info)
  place (info)
  purpose (info)
  re-encoding 
  time (info)
  verb_chain