TransFrameNet:Reforming a system

From Sanat

overhaul.v

 • Now is the time to extend, update, renovate and generally
  overhaul
  kunnostaa
  your home
  kotisi
  .
 • The airline
  Lentoyhtiö
  has beefed up the awards provided by its frequent-flier programme, and
  overhauled
  lisännyt
  its aircraft
  lentokoneisiinsa
  to give more leg room
  jalkatilaa
  .
 • The men
  Miesten
  only had to scrape the ship and careen her, recaulk her seams and
  overhaul
  kunnostaa
  her rigging
  takila
  in readiness for the voyage home to market
  valmistautuessaan kotimatkalle kohti markkinoita
  .
 • Full gas fired central heating is installed and
  the system
  järjestelmä
  has been
  on
  fully
  täysin
  overhauled
  huollettu
  within the last twelve months
  viimeisten kahdentoista kuukauden aikana
  .
 • Municipal government throughout the Grand Duchy
  Ympäri suuriruhtinaskuntaa kunnanhallintoja
  was
  <empty>
  overhauled
  uusittiin
  in the 1770s
  1770-luvulla
  .
 • Now I believe you're having
  your dairy
  meijeriäsi
  overhauled
  kunnostetaan
  at the moment
  tällä hetkellä
  .
 • In Aischines' time, and precisely in 357
  Aiskhineksen aikana ja tarkalleen vuonna 357
  ,
  Euboulos' government
  Eubuluksen hallitus
  had
  oli
  overhauled
  uusinut
  the system of naval finance and administration
  laivaston talous- ja hallintojärjestelmän
  .
 • When Mo said she was in favour of
  overhauling
  muuttamisen
  the system
  järjestelmän
  , Sharon asked: `How?
 • Peter Chambers of the Hessle Bookshop, Humberside, and a member of the NBS committee, conceded that if the sale was to survive
  it
  se
  had
  to be
  <empty>
  completely
  kokonaisuudessaan
  overhauled
  tarkistettava
  .
 • The relationship between the party and the government
  Puolueen ja hallituksen suhde
  had to be
  oli
  completely
  kokonaan
  overhauled
  muutettava
  , Mr Modrow urged.
 • In the interest of safety
  Turvallisuuden vuoksi
  ,
  the hydraulic system and the prop
  hydraulinen järjestelmä ja potkuri
  were
  <empty>
  overhauled
  huollettiin
  completely
  perusteellisesti
  .
 • So,
  winter moorings
  talvikiinnitykset
  have
  to be
  on
  overhauled
  huollettava
  , making sure that the chain hasn't become too worn and that shackles are secure.
 • There
  was only one difficulty, apart from
  yksi vaikeus: sen lisäksi, että
  the various standard cars
  erilaisia standardiautoja
  overhauled
  kunnostettiin
  there
  siellä
  and put back into service, there were seven Feltham type cars awaiting spare parts.
 • Unless
  it
  sitä
  is
  <empty>
  quickly
  nopeasti
  overhauled
  muuteta
  , there will be long lasting damage to trans-Atlantic relations, to the environment and to the competitiveness of EC industry.
 • Without any kind of warning to Phelps,
  he
  hän
  executed an unnecessarily dramatic handbrake turn, followed his quarry for long enough to ascertain its speed,
  then
  sitten
  quickly
  nopeasti
  overhauled
  ohitti
  it
  sen
  , flashing his `Police.
 • `
  It
  Se
  began
  to
  <empty>
  overhaul
  korjata
  itself
  itseään
  only as a result of demands from the public and from individual scientists
  vasta yleisön ja yksittäisten tiedemiesten vaatimusten seurauksena
  .
 • A lady from Doncaster wrote and offered me a cooker, so
  Frank and his friends
  Frank ja hänen ystävänsä
  went to pick it up,
  overhaul
  kunnostamaan
  it
  sen
  and bring it here.
 • Concern has been raised in Parliament today and the Social Security Select Committee called for
  the eight month old agency
  kahdeksan kuukauden ikäinen virasto
  to be
  on
  overhauled
  uudistettava
  .
 • Here
  Täällä
  tramcar bogies
  raitiovaunujen kääntötelit
  are
  <empty>
  overhauled
  huolletaan
  , wheels re-tyred, under-frames fabricated, pantographs made, and a thousand-and-one other jobs carried out to keep the tramway operational.
 • The steering box
  Ohjausjärjestelmä
  was
  <empty>
  recently
  hiljattain
  overhauled
  huollettiin
  and new track rod ends fitted to the steering linkages.

restructure.v

 • On the other hand
  a horizontal merger
  horisontaalinen fuusio
  may be the best way
  to
  <empty>
  restructure
  järjestellä uudelleen
  an industry
  teollisuudenalaa
  (see GEC/Plessey merger below),
  in order to enable British firms to face foreign competition more effectively
  jotta brittiläiset yritykset pystyvät tehokkaammin kohtaamaan ulkomaista kilpailua
  .
 • The NEB
  NEB:n
  was created by the government in 1975 to help
  restructure
  järjestelläkseen uudelleen
  British industry
  brittiläiste teollisuutta
  by selective intervention, particularly in areas of high unemployment
  valikoivalla interventiolla etenkin korkeasta työttömyydestä kärsivillä alueilla
  .
 • The Plessey takeover coupled with these collaborative ventures
  Plesseyn yrityskaappaus yhdessä näiden uskaliaiden yhteistyöhankkeiden kanssa
  has
  on
  radically
  radikaalisti
  restructured
  muuttanut
  Britain's electronics industry
  Britannian elektroniikkateollisuuden rakennetta
  in the run up to the completion of the Single European Market in 1992.
 • The Community would monitor
  Hungary
  Unkarin
  's programme
  to
  <empty>
  restructure
  uudistus-
  its economy
  talouden
  on more market-oriented lines
  markkinakeskeisemmillä perusteilla
  , and disburse the second and third tranches of the money only if satisfied about progress.
 • Profound technological developments
  Merkittävät teknologiset kehitysaskeleet
  have already critically
  ovat jo ratkaisevasti
  restructured
  muuttaneet
  the economies of developed societies
  kehittyvien yhteiskuntien talousrakenteita
  from the production of things
  tavaroiden tuotannosta
  to the production of knowledge
  tiedon tuotantoon
  .
 • In November 1911 Chapman added his own voice to many others suggesting plans for
  restructuring
  rakenteen muuttamisesta
  the entire league system
  koko liigajärjestelmän
  .
 • Amdahl Corp
  Amdahl
  is
  <empty>
  restructuring
  järjestelee uudelleen
  its European operations
  Euroopan toimintojaan
  ,
  putting its Huron applications development and delivery system into a separate business unit headquartered in the UK, and restoring the mainframe operations to their pre-1981 borders
  sijoittamalla Huron-sovelluskehityksen ja toimitusjärjestelmän omaan liiketoimintayksikköönsä, jonka pääkonttori sijaitsee Britanniassa, sekä palauttamalla keskustietokonetoiminnot vuotta 1981 edeltäviin rajoihin
  .
 • In the run-up to the single European market next year (if the Maastricht treaty ever gets ratified)
  Ottaessaan vauhtia Euroopan yhtenäisille markkinoille ensi vuonna (jos Maastrichtin sopimus koskaan ratifioidaan),
  Oracle Corp
  Oracle
  has
  on
  restructured
  uudelleenjärjestellyt
  its European operations
  Euroopan toimintonsa
  into four divisions
  neljään osastoon
  .
 • The qualifying rounds, which have been played on a regional basis -- Asia, Americas, Africa, Europe etc.
  Alkuerät, jotka on pelattu alueellisin perustein – Aasia, Amerikat, Afrikka, Eurooppa jne.
  -- are likely
  to be
  <empty>
  restructured
  järjestelemään uudelleen
  on a North/South basis
  pohjoinen/etelä-perusteella
  .
 • Keeping the length almost the same
  Hän säilytti pituuden melkein samana
  ,
  he
  <empty>
  restructured
  ja muutti
  the front
  etupuolelle
  with a textured cut
  karkeapintaisen leikkauksen
  for a more casual look
  tehdäkseen ulkoasusta rennomman
  .
 • But out of a concern for
  restructuring
  uudistamisesta
  the traditional communities of feudal Europe
  feodaalisen Euroopan perinteisten yhteisöjen
  into mobile free persons with inalienable rights
  liikkuviksi, vapaiksi henkilöiksi, joilla on luovuttamattomia oikeuksia
  , modern individualism is born.
 • Their first single `Mystery Train ``
  Heidän ensimmäistä singleään "Mystery Train"
  is
  on
  restructured
  uudistettu
  with bleeps and beats
  piipityksillä ja rytmeillä,
  to sound altogether moodier
  jotka tekevät siitä kaikin puolin tunnelmallisemman
  , while `Senses is one of those emotional anthems that sits at the end of the set.
 • If the formal organisation is highly centralised, there will be limits to how far
  a task
  tehtävää
  can be
  voi
  restructured
  uudistaa
  by an individual manager
  yksittäinen johtaja
  .
 • Thus the government rejected the argument that the best way to improve the long-run viability of the industry would be
  to
  <empty>
  restructure
  uudelleenjärjestely
  it
  sen
  by merging the two leading manufacturers
  fuusioimalla kaksi johtavaa valmistajaa
  .
 • We
  <empty>
  do not see any need
  to
  <empty>
  restructure
  uudelleenjärjestellä
  these services
  näitä palveluita
  at the moment
  tällä hetkellä
  , but we do see a need for closer collaboration between the external and internal services.
 • Atco Qualcast, signalled as up for sale by BCI some two years ago, without takers
  Atco Qualcastin, jonka BCI on noin kaksi vuotta sitten ilmoittanut olevan myynnissä mutta jota kukaan ei ole ostanut
  ,
  has been
  on
  restructured
  järjestellyt uudelleen
  at BCI's expense
  BCI:n kustannuksella
  by the very team now taking it over
  sama tiimi, joka nyt on valtaamassa sitä
  .
 • He
  Hän
  is reluctant to use the bank's funds to subsidise the balance of payments deficits of eastern Europe, nor
  to
  <empty>
  restructure
  järjestelemään uudelleen
  industrial sectors not yet ready for privatisation
  teollisuudenaloja, jotka eivät vielä ole valmiita yksityistämiseen
  ,
  in energy safety and military conversion
  energiaturvallisuudessa ja sotilaallisten markkinoiden konvertoinnissa
  .
 • They can be grouped under two headings, those seeking to `restructure for labour ``and
  those
  niihin, jotka
  seeking
  to `
  <empty>
  restructure
  uudistamaan rakennetta
  for capital
  pääoman vuoksi
  .
 • They can be grouped under two headings,
  those
  niihin, jotka
  seeking
  to `
  <empty>
  restructure
  uudistamaan rakennetta
  for labour
  työvoiman vuoksi
  ``and those seeking to `restructure for capital.
 • The local museum
  Paikallinen museo
  has been
  on
  completely
  täysin
  restructured
  uudistettu
  for the show that travels to the Kimbell in January
  tammikussa Kimbelliin saapuvaa esitystä varten
 • He had just persuaded
  the Operative Builders Union
  Rakentajien liiton
  to
  <empty>
  restructure
  uudistamaan
  itself
  itsensä
  as the Grand National Guild of Builders
  Rakentajien suureksi kansalliseksi killaksi
  .
 • The contrary view is that, in the light of the single market, it is important that
  all companies
  kaikilla yrityksillä
  have equal opportunities to expand or
  restructure
  tehdä uudelleenjärjestelyjä
  as much by way of acquisition as by organic growth
  niin yritysostojen kuin orgaanisen kasvun myötä
  .
 • If creditors turn the proposals down, the company warns that
  it
  sen
  will have
  to
  <empty>
  restructure
  tehtävä uudelleenjärjestelyjä
  under Norwegian bankruptcy laws
  Norjan konkurssilakien mukaisesti
  , which would mean it would be 1994 or 1995 before anybody got paid.
 • They put their faith and money in
  a bank that
  pankkiin, jota
  was being monitored and
  restructured
  uudellenjärjesteltiin
  under the close supervision of the Bank of England
  Bank of Englandin läheisessä valvonnassa
  .
 • Two weeks ago
  the couple, whose income is £73,000 a year
  pariskunta, jonka tulot ovat 73 000 puntaa vuodessa
  , planned
  to
  <empty>
  restructure
  järjestelevänsä uudelleen
  their finances
  talouttaan
  because of fear of a hung Parliament or a Labour win
  pelätessään päätöksentekoon kykenemätöntä parlamenttia tai työväenpuolueen voittoa
  .
 • Our on-going employees have also had to participate in the task of keeping costs under control as
  we
  <empty>
  freeze salary levels and
  restructure
  järjestelemme uudelleen
  staff benefits
  henkilöstöedut
  .
 • Meanwhile
  Sillä välin
  ,
  NCR
  NCR
  has
  on
  restructured
  järjestellyt uudelleen
  its OEM Marketing & Sales Group
  OEM:n markkinointi- ja myyntiryhmänsä
  to provide a single point of contact and foster strategic partnerships
  tarjotakseen yhden kontaktipisteen ja vaaliakseen strategisia kumppanuuksia
  .
 • The research aims to assess the extent and ways in which
  such companies
  tällaiset yritykset
  have
  ovat
  restructured
  uudelleenjärjestelleet
  their activities
  toimintojaan
  in response to the volatile international economy of the last fifteen years
  vastauksena viimeisten viidentoista vuoden epävakaaseen kansainväliseen taloustilanteeseen
  .
 • The purchaser
  Ostaja
  may also wish
  to
  <empty>
  restructure
  uudelleenjärjestellä
  the new group
  tämän uuden ryhmän
  ,
  making it difficult to identify the earnings solely attributable to the original target company
  mikä tekee vaikeaksi tunnistaa ansiot, jotka ovat peräisin yksinomaan alkuperäisestä kohdeyrityksestä
  .
 • On June 22,
  West Germany
  Länsi-Saksa
  agreed
  to
  <empty>
  restructure
  uudelleenjärjestelemään
  over a 14-year period
  14 vuoden aikana
  a debt of DM3,000 million due for payment by March 1991
  3 000 miljoonan DEM:n velan, joka erääntyy maaliskuussa 1991
  .
 • It
  Se
  issued a call for an immediate ceasefire, and
  restructured
  uudelleenjärjesteli
  the existing ceasefire monitoring group
  nykyisen tulitauon seurantaryhmän
  under 15 Nigerian and 15 Zaïrean officers
  15 nigerialaisen ja 15 zairelaisen upseerin alaisuuteen
  .
 • It
  Se
  has hived off its peripherals business as an independent company, Lexmark, got out of desktop applications software altogether,
  restructured
  uudelleenjärjesteli
  the rest of the company
  loput yrityksestä
  into semi-autonomous divisions
  puoliksi autonomisiin osastoihin
  , and shed thousands of staff.
 • The Better Business Scheme
  Better Business Scheme
  was
  <empty>
  restructured
  uudelleenjärjesteltiin
  during the year
  vuoden kuluessa
  ,
  with additional support being offered to companies threatened by the depressed economic climate
  ja lisätukea tarjottiin yrityksille, joita talouden taantuva ilmapiiri uhkasi
  .
 • With careful planning
  Huolellisella suunnittelulla
  ,
  groups that include `1929 holding companies ``
  ryhmät, joihin sisältyy "vuoden 1929 holding-yhtiöitä",
  may be
  voidaan
  restructured
  järjestellä uudelleen,
  so they obtain the benefits available to `1990 holding companies
  jotta ne saavat itselleen "vuoden 1990 holding-yhtiöiden" edut
  .
 • Previously organised along functional lines
  Aiemmin toiminnallisiin linjoihin organisoitu
  ,
  Bow Valley (in which British Gas has a 54% stake)
  Bow Valley (josta British Gas omistaa 54 % osuuden)
  restructured
  uudelleenjärjesteltiin
  into separate business units, each an autonomous profit centre
  erillisiin liiketoimintayksiköihin, joista kukin on autonominen tulosyksikkö
  .
 • The Guild sees a need for
  MAFF
  MAFF:n
  to be
  <empty>
  restructured
  uudelleenjärjestelylle
  so that food comes first
  siten, että ruoka on etusijalla
  .
 • The GEF
  GEF joka
  ,
  restructured
  uudelleenjärjesteltiin
  in response to Third World criticism of the dominant role played by western donor countries
  vastauksena kolmannen maailman kritiikille, joka koski länsimaisten lahjoittajamaiden hallitsevaa roolia
  , will now be ``transparent and accountable to contributors and beneficiaries alike.
 • Thus,
  radical reform
  radikaali uudistus
  restructures
  muuttaa
  rape offences
  raiskausrikoksia
  in ways that it is hoped will facilitate the prosecution process without jeopardising the interests of the accused
  tavoilla, joiden toivotaan helpottavan syytösprosessia vaarantamatta syytetyn etuja
  .
 • The works
  Teoksista
  become part of the site and
  restructure
  uudistavat
  the organisation of the site
  paikan järjestystä
  both conceptually and perceptually
  sekä käsitteellisesti että hahmottamisen kannalta
  .
 • As for the representative level
  Edustajatasolla
  I
  <empty>
  would
  <empty>
  restructure
  järjestelisin uudelleen
  the county championship
  kreivikunnan mestaruuskilpailut
  .
 • There is a strong argument for extending the offence of rape to cover these other sexual indignities, or for
  restructuring
  uusimisesta
  the law
  lain
  so that there are degrees of sexual assault
  siten, että seksuaalisessa väkivallassa on eri asteita
  .
 • The new Cabinet
  Uusi kabinetti
  held its first session on June 28, and agreed on proposals
  to
  <empty>
  restructure
  järjestellä uudelleen
  the government
  hallitus
  ,
  in particular by merging a number of specialized ministries into a Ministry of Economy
  etenkin yhdistämällä joukko erikoistuneita ministeriöitä talousministeriöksi
  .
 • After failing to raise new equity and facing $120m in bond repayments
  Epäonnistuttuaan uuden osakepääoman keräämisessä ja joutuessaan maksamaan takaisin 120 miljoonan dollarin arvosta obligaatioita
  ,
  GPA
  GPA
  has abandoned its current efforts
  to
  <empty>
  restructure
  järjestellä toimintaansa uudelleen
  .
 • Over the previous two years
  Viimeisten kahden vuoden aikana
  the lower-school IS work
  alakoulun IS-työt
  had been
  on
  restructured
  uudistettu
  to incorporate new elements and an increased use of project work
  tuomalla mukaan uusia elementtejä ja lisäämällä projektityön käyttöä
  .
 • The minister
  Ministeri
  ,
  who
  joka
  had
  oli
  radically
  radikaalisti
  restructured
  uudistanut
  French research and technology
  ranskalaista tutkimusta ja teknologiaa
  , actually handed in his resignation on 2 February after a clash with President Francois Mitterrand -- but it only became public last week.
 • A business rate will also be levied, but
  both these two components of local authority finance will
  molemmat näistä paikallisviranomaisen talouden komponenteista
  be
  <empty>
  radically
  radikaalisti
  restructured
  uudistetaan
  .
 • Bayer and MAN
  Sekä Bayer että MAN
  both
  restructured
  tekivät uudelleenjärjestelyjä
  privately
  yksityisesti
  .
 • Equally, if
  the board of directors
  hallitus
  could be
  voitaisiin
  restructured
  uudistaa
  so that it effectively monitored the executive managers of the company
  siten, että se tosiasiassa valvoisi yrityksen toimitusjohtajia
  , who would monitor the board itself?
 • But leaving this to one side, Pearlin and Schooler do deal with some methods of
  mentally
  mentaaliseen
  restructuring
  uudistamiseen
  the meaning of the difficulty
  vaikeuden merkityksen
  that are commonly used to reduce distress.
 • An ANC statement on March 1 had criticized
  the Law and Order Minister, Adriaan Vlok
  laki- ja järjestysministeri Adriaan Vlokia
  , for
  unilaterally
  yksipuolisesta
  restructuring
  uudelleenjärjestelystä
  the police force
  poliisivoimien
  without reference to recent proposals made to the government by the ANC
  ilman, että hän olisi ottanut huomioon ANC:n hallitukselle tekemiä viimeaikaisia ehdotuksia
  .
 • Unfortunately for them, the theory remains unproven for there is no evidence that
  the central nervous system of any human being
  kenenkään ihmisen keskushermosto
  has ever
  olisi
  restructured
  koskaan uudistanut
  itself
  itseään
  in the manner suggested
  sillä tavoin
  .
 • Will
  it
  se
  be ready to accept demilitarisation, adopt a neutral status, and
  fundamentally
  perustavalla tasolla
  restructure
  uudelleenjärjestelemään
  its economic and other relations with Eastern Europe
  taloudellisia ja muita suhteitaan Itä-Eurooppaan
  ?
 • The example was quoted of
  the Social Work Department
  sosiaalityön virastoa
  being
  oltiin
  extensively
  kattavasti
  restructured
  uudistamassa
  to meet the requirements of the Community Care legislation and to bring the service closer to the consumer
  yhteisöhoitolain vaatimusten mukaiseksi ja palvelun tuomiseksi lähemmäs kuluttajaa
  .
 • By contrast, capital consists of units of money and is thus
  a malleable entity
  mukautuvainen entiteetti
  ,
  easily
  joka helposti
  restructured
  voidaan järjestää uudelleen
  into larger aggregations
  suuremmiksi kokonaissummiksi
  .
 • It has some
  2,100 commercial system integrators, OEMs, master resellers and value-added resellers
  2 100 kaupallisten järjestelmien yhdistäjää, OEM:ää, pääjälleenmyyjää ja lisäarvoa tarjoavaa jälleenmyyjää,
  restructured
  jotka on uudelleenjärjestelty
  into those four categories
  näihin neljään kategoriaan
  .
 • As you will see from this issue of AEA Times, there has been an enormous response to the announcement that
  we
  <empty>
  are
  to
  <empty>
  restructure
  uudelleenjärjestäytyä
  into three divisions
  kolmeen osastoon
  from 1 April next year
  ensi vuoden huhtikuun 1. päivästä lähtien
  .
 • Opus Systems Inc, of Fremont, California
  Fremontissa, Kaliforniassa sijaitseva Opus Systems Inc
  ,
  which
  joka
  has now emerged
  restructured
  uudelleenjärjesteltynä
  from a brief encounter with Chapter 11 bankruptcy protection
  kohdattuaan lyhyesti Chapter 11 -konkurssisuojan
  , has started shipping OpusFS resource sharing software to its SparcCard add-in board users.
FEE 
agent (info)
cause (info)
circumstances (info)
degree (info)
duration (info)
entity (info)
event_description (info)
explanation (info)
final_category (info)
initial_category (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
purpose (info)
re-encoding 
time (info)
verb_chain