TransFrameNet:Redirecting

From Sanat

divert.v

 • Trains
  Junat
  were either
  joko
  diverted
  ohjattiin
  from Worcester
  Worcesteristä
  to New Street
  New Streetille
  via Bromsgrove
  Bromsgroven kautta
  , or terminated at Stourbridge Junction.
 • The pilots
  Pilotteja
  were told
  to
  <empty>
  divert
  muuttamaan suuntaansa
  towards India
  kohti Intiaa
  but it is believed they turned north by mistake and hit the mountains.

redirect.v

 • With an effort
  Vaivoin
  he
  hän
  redirected
  suuntasi
  his thoughts
  ajatuksensa
  to the problem of what films the Palladium should show in the near future
  siihen ongelmaan, mitä elokuvia Palladiumin tulisi näyttää lähitulevaisuudessa
  .
 • The CLI command file shown below
  Alla näytetty CLI-komentotiedosto
  would
  <empty>
  redirect
  ohjaisi
  printer output
  tulostimen tulosteen
  to a file called ``pfile
  tiedostoon nimeltä "pfile"
  .
 • This is the work that will suffer if
  food aid
  ruoka-apu
  is
  <empty>
  redirected
  suunnataan uudelleen
  to the drought victims
  kuivuudesta kärsiville
  -- sowing the seeds for a new drought.
 • And
  the government
  hallituksen
  should
  pitäisi
  redirect
  suunnata uudelleen
  its spending
  ne varat,
  to infrastructure
  joita se käyttää infrastruktuuriin
  .
 • Energy with wavelengths within these window regions is not absorbed but may be subject to
  a process called scattering which
  prosessi nimeltä sironta, joka
  deflects or
  redirects
  suuntaa
  the energy
  energian muualle
  .
 • `
  We
  <empty>
  will be
  <empty>
  redirecting
  Suuntaamme
  our overseas exploration efforts
  ulkomaiset tutkimushankkeemme uudelleen
  into onshore areas where finding and developing costs are lower than equivalent offshore environments
  maa-alueille, joilla etsiminen ja rakennuskustannukset ovat matalammat kuin vastaavissa offshore-ympäristöissä
  , ``Mr Darby said.
 • The opening of the Pyramid
  Pyramidin avaaminen
  redirected
  ohjasi
  the circulation of visitors
  kävijävirran uudelleen
  , but once one had left the escalators in the Hall Napoleon behind, one was confronted with the same layout of rooms as ten years ago.
 • The Germans
  Saksalaiset
  negotiated an armistice and
  redirected
  suuntasivat
  their military effort at containing the German revolution
  sotilaalliset ponnistuksensa Saksan vallankumouksen hillitsemiseen
  .
 • You
  <empty>
  can also
  Voit myös
  redirect
  uudelleenohjata
  information
  tiedon
  to a printer
  tulostimelle
  by using the name PRN in place of the filename
  käyttämällä nimeä PRN tiedostonimen paikalla
  , as follows:
FEE 
agent (info)
cause (info)
direction (info)
goal (info)
manner (info)
means (info)
original_path 
path (info)
theme (info)
verb_chain