TransFrameNet:Prevent from having

From Sanat

deny.v

 • You wanted Dinah as an attraction for your theatre;
  you
  sinä
  denied
  kielsit
  her
  häneltä
  any life of her own
  kaiken oman elämän
  .
 • He looked at them defiantly as though
  they
  he
  would
  <empty>
  deny
  eväisivät
  a man
  mieheltä
  the right to such freedom
  oikeuden sellaiseen vapauteen
  .
 • Mr Wardle promised
  a relaxation in checks which
  höllennyksen niihin tarkistuksiin, jotka
  denied
  eväsivät
  asylum
  turvapaikan
  to anyone who had first passed through another European country
  henkilöltä, joka oli aiemmin kulkenut toisen Euroopan maan kautta
  .
 • Now I would not want to live in a country where
  my ex-wife and I
  entiseltä vaimoltani ja minulta
  were
  <empty>
  denied
  evättäisiin
  the right to another chance
  oikeus toiseen mahdollisuuteen
  .
 • National security grounds will still enable
  ministers
  ministereille
  to
  <empty>
  deny
  evätä
  union rights
  ammattiyhdistysoikeudet
  to staff at GCHQ
  GCHQ:n henkilökunnalta
  in Cheltenham
  Cheltenhamissa
  .
 • Is that not just
  Eikö tämä ole vain
  one of the many human rights
  yksi niistä monista ihmisoikeuksista, jotka
  being
  on
  denied
  evätty
  to Palestinians
  palestiinalaisilta
  in the occupied territories, which have been illegally occupied by Israel for 24 years
  miehitetyillä alueilla, joita Israel on laittomasti miehittänyt 24 vuoden ajan
  ?
 • She would have let Lizzy go to the party eventually,
  she
  hän
  rarely
  harvoin
  denied
  kielsi
  the girl
  tytöltä
  anything
  mitään
  .

deprive.v

 • Only when
  she
  hän
  retired, and
  was
  <empty>
  deprived
  jäi ilman
  of her police escort
  poliisisaattuettaan
  , did she appreciate why other people find driving in London so difficult nowadays.
 • `
  Parliament
  Parlamentti
  has
  on
  deprived
  vienyt
  the courts
  oikeusistuimilta
  of any power of detention of a person of this age or what many people might think was any effective punishment for that grave crime
  vallan rankaista tämän ikäistä henkilöä tai määrätä sellaisen rangaistuksen, jota useat ihmiset pitävät soveliaana näin raskaasta rikoksesta
  .
 • The longer that
  a person
  henkilö
  is
  <empty>
  deprived
  kärsii
  of oxygen
  hapenpuutteesta,
  the bluer a person becomes.
 • These animals
  Näitä eläimiä
  were
  <empty>
  deprived
  pidettiin
  of food
  nälässä
  for 24 hours
  24 tunnin ajan
  before the start of experiment
  ennen kokeen alkua
  , but permitted of free access to drinking water.
 • In the long-run, this money illusion will disappear as workers come to realise that
  price inflation
  hintojen inflaatio
  is
  <empty>
  depriving
  tekee tyhjäksi
  them
  heidän
  of their perceived increase-in real income
  reaalitulojensa näennäisen kasvun
  .
 • Not surprisingly,
  they
  he
  felt
  deprived
  jäävänsä jostakin paitsi
  and easily resumed old eating habits, often in response to stress.
 • The abolition of the House in March 1649
  Ala- ja ylähuoneen lakkauttaminen maaliskuussa 1649
  deprived
  jätti
  him
  hänet
  of his employment
  työttömäksi
  until the Restoration
  restauraatioon saakka
  .
 • Bucharest's shops are supplying
  a population
  väestölle,
  deprived
  joka on jäänyt paitsi
  for years
  vuosien ajan
  of everything but the poorest-quality basics
  kaikesta muusta paitsi heikkolaatuisimmista perustarvikkeista
  .
 • You
  Sinä
  're
  <empty>
  depriving
  riistät
  God
  Jumalalta
  of a soul
  sielun
  .
 • For
  children
  Niille lapsille, jotka
  permanently
  pysyvästi
  deprived
  jäävät vaille
  of their natural home
  luonnollista kotia
  , adoption provides a secure alternative home.

starve.v

 • North Tyneside council says
  it
  sen
  is too
  on liikaa
  starved
  karsinut
  of funds
  varoja
  by central government
  keskushallinto
  to do much.
 • The Government's finance initiative targets
  developers which
  rakennuttajiin, jotka
  have been
  ovat
  starved
  jääneet paitsi
  of public and private sector cash
  julkisen ja yksityisen sektorin varoista
  during the recession
  laskusuhdanteen aikana
  .
 • The birth was so difficult and took so long that
  she
  hän
  was
  <empty>
  starved
  kärsi
  of oxygen
  hapenpuutteesta
  and had to be delivered by emergency caesarian.
 • Mary Moore, 17, of Chatham, Kent
  17-vuotias Mary Moore Chathamista, Kentistä,
  ,
  was
  <empty>
  starved
  kärsi
  of oxygen
  hapenpuutteesta,
  after doctors failed to diagnose her presence in the womb
  kun lääkärit eivät onnistuneet diagnosoimaan hänen läsnäoloaan kohdussa
  .
FEE 
agent (info)
containing_event (info)
duration (info)
explanation (info)
frequency (info)
place (info)
preventing_cause (info)
protagonist (info)
state_of_affairs (info)
time (info)
verb_chain