TransFrameNet:Mention

From Sanat

mention.v

 • The transfer
  Siirto
  was
  <empty>
  mentioned
  mainittiin
  a couple of times
  muutamia kertoja
  in passing
  ohimennen
  ,
  in later years
  myöhempinä vuosina
  ,
  during conversation
  keskustelun aikana
  , but the papers were never produced at the time.
 • The idea of the still image is
  one which
  sellainen, joka
  has
  on
  already
  jo
  been
  <empty>
  mentioned
  mainittu
  several times
  useita kertoja
  both in this and in the preceding chapter
  sekä tässä että edeltävässä luvussa
  .
 • Like
  the books
  kirjat
  mentioned
  mainitut
  above
  yllä
  , its specific content will be superseded in a few years; but in meantime the book may be able to rescue some future Nobel laureates from becoming otherwise lost in cyberspace.
 • But
  Paddy
  Paddy
  mentions
  mainitsee
  her
  hänet
  now and again
  silloin tällöin
  when he's writin'
  kirjoittaessaan
  .
 • I
  Minä
  have
  olen
  already
  jo
  mentioned
  maininnut
  the need for systematic training of bilingual service providers
  tarpeen kaksikielisten palveluntarjoajien järjestelmälliselle koulutukselle
  .
 • EARLIER
  AIEMMIN
  I
  minä
  mentioned
  mainitsin,
  that there is no substitute for good planning
  että hyvää suunnittelua ei korvaa mikään
  .
 • It
  was
  <empty>
  mentioned
  mainittiin,
  earlier
  Aiemmin
  that one must distinguish between economic efficiency and cost-cutting
  että on erotettava toisistaan taloudellinen tehokkuus ja kustannusten leikkaaminen
  .
 • No, I'd never heard
  Hilary
  Hilaryn
  mention
  mainitsevan
  him
  häntä
  , ``said Mrs Frome.
 • Radio
  Radio
  was
  <empty>
  only rarely
  vain harvoin
  mentioned
  mainittiin
  in the columns of the daily press
  päivittäisten lehtien kolumneissa
  .
 • The king
  Kuningas
  is
  but rarely
  vain harvoin
  mentioned
  mainitaan
  even in the archive tablets, where the preoccupation is with lists of offerings and the deities and sanctuaries to which they were dedicated
  edes arkistokivissä, joissa kiinnostus kohdistuu tarjontaluetteloihin sekä jumaliin ja pyhätöihin, joille ne oli omistettu
  .
 • Mentioning
  Mainitessaan
  this
  tämän
  once
  kerran
  to his mother
  äidilleen
  she was speedily put right: Pen was all his father, lacked entirely the characteristics of those other Barrett males.
 • You
  Sinä
  mention
  mainitset
  in your commentary on African democracy
  Afrikan demokratiaa koskevassa kommentissasi,
  (
  March 2nd
  2. maaliskuuta
  )
  that Botswana is the only democratic former British colony in Africa
  että Botswana on ainoa demokraattinen Britannian entinen siirtomaa Afrikassa
  .
 • I'll post news if
  anything
  mitään
  is
  <empty>
  mentioned
  mainitaan
  on the 5 o'clock news
  viiden uutisissa
  .
 • Certificates
  Todistukset
  were
  <empty>
  mentioned
  mainittiin
  again
  uudelleen
  on 29 April 1819
  29. huhtikuuta 1819
  , but diplomas appeared on 7 July 1819.
 • As
  we
  me
  mention
  mainitsemme
  in the section on Concentration
  keskittymistä käsittelevässä osiossa
  ,
  a good time-table of study can take the place of motivation until such motivation develops of its own accord
  hyvä opiskeluaikataulu voi korvata motivaation, kunnes motivaatio kehittyy itsestään
  .
 • When
  Cawthorne
  Cawthorne
  was
  <empty>
  mentioned
  mainittiin
  by name
  nimeltä,
  she put her forefinger and thumb together in a circle and made the universal sign for self-abuse.
 • Three of the initial four wordings
  Kolme neljästä alkuperäisestä sanamuodosta, jotka
  mentioned
  mainitsi,
  by Gaius
  Gaius
  could be so described: rogo, peto, and volo all have the flavour of a wish of the deceased communicated to the trustee.
 • The view
  näkökulmaa
  mentioned
  mainitsemaa
  by the hon. Gentleman
  Arvoisan herran
  has never been put to me and I did not see the article to which he referred.
 • Hadn't
  Eikö
  Lisa
  Lisa
  mentioned
  maininnut
  laryngitis as one of the symptoms
  kurkunpäätulehduksen yhdeksi oireeksi
  ?
 • On this occasion
  Tässä tapauksessa
  I
  minä
  would like
  to
  <empty>
  mention
  mainita,
  your Guild is only 14 years younger than the Diocese itself
  että kiltasi on vain 14 vuotta nuorempi kuin hiippakunta itse
  .
 • She
  Hän
  would
  <empty>
  mention
  mainitsisi
  it
  sen
  tactfully
  hienotunteisesti
  to Mervyn
  Mervynille
  some time
  joskus
  .
 • `
  I
  Minä
  'll
  <empty>
  mention
  mainitsen
  it
  sen
  to Detective Furness
  etsivä Furnessille
  .
 • No need
  to
  <empty>
  mention
  mainita
  it
  sitä
  to Father
  isälle
  , though.
 • So unlike the attitude of his equally famous French contemporary
  Toisin kuin hänen yhtä kuuluisan ranskalaisen aikalaisensa asenne
  :
  nine years earlier
  yhdeksän vuotta aikaisemmin
  ,
  Boswell
  Boswell
  `
  mentioned
  mainitsi
  our design
  suunnitelmamme
  to Voltaire
  Voltairelle
  .
 • You
  Sinä
  never
  et koskaan
  mentioned
  maininnut
  his real dad
  hänen oikeaa isäänsä
  in front of Luke
  Luken edessä
  .
 • Public sector workers in France and the United Kingdom
  Ranskan ja Ison-Britannian julkisen sektorin työntekijät
  have
  on
  already
  jo
  been
  <empty>
  mentioned
  mainittu
  .
 • Don't
  Älä
  mention
  mainitse
  it
  sitä
  .
 • The media campaign
  mediakampanja
  mentioned
  mainittu
  yesterday
  Eilen
  should be put in into operation immediately.
 • The poem
  Runossa
  mentions
  mainitaan
  the tolling of a bell
  kellon soiminen
  ; we say that a bell `tolls ``when it sounds one repeated single note.
 • Not
  to
  <empty>
  mention
  Mainitsematta
  a change of clothing
  vaatteidenvaihtoa
  .
 • The fasting
  paasto
  mentioned
  Mainittu
  can not have been the national fast on the Day of Atonement for all Jews kept this fast.
 • When
  she
  hän
  had
  oli
  casually
  huolettomasti
  mentioned
  maininnut,
  that they were in the forest to hunt for the unicorn
  että he olivat metsässä metsästääkseen yksisarvista,
  he had flung Allen into the stream.
 • At this point, do not edit
  any field
  mitään kenttiä, joita
  not
  explicitly
  erikseen
  mentioned
  mainittu
  below
  alla
  .
 • I
  Minä
  mentioned
  mainitsin
  you among the people she should contact
  sinut niiden henkilöiden joukossa, joihin hänen pitäisi ottaa yhteyttä
  , simply that.
 • Two reports from Oberammergau heavily criticized the German leadership, implicitly including Hitler even though
  his name
  hänen nimeään
  was not
  ei ollut
  directly
  suoraan
  mentioned
  mainittu
  .
 • As
  mentioned
  mainittu
  above
  yllä
  ,
  at the mouth of the river Ems, coalification obviously is not yet in equilibrium with the present depths and rock temperatures, it is still going on
  Ems-joen suulla hiillytys ei selvästi ole vielä tasapainossa nykyisten syvyyksien ja kivilämpötilojen kanssa, se etenee edelleen
  .
 • They
  He
  had not
  eivät olleet
  mentioned
  maininneet
  Kiwi fruit, nor
  the avocado
  avokadoa
  and they definitely hadn't warned him about the pine kernels.
FEE 
addressee (info)
circumstances (info)
communicator (info)
containing_event (info)
depictive (info)
frequency (info)
iterations (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
message (info)
particular_iteration (info)
specified_content (info)
time (info)
verb_chain