TransFrameNet:Memory

From Sanat

bethink_oneself.v

 • He
  Hän
  bethought himself
  mietti
  guiltily
  syyllisenä
  of Sergeant Crane, who might be assumed to be waiting to continue the conversation that Francesca's call had interrupted
  kersantti Cranea, jonka voisi olettaa odottavan Francescan puhelun keskeyttämää keskustelua
  , and padded down the corridor.
 • He
  Hän
  bethought him
  tuli ajatelleeksi
  of his little key
  pientä avaintaan
  and held it up bravely before him, and it put out a little sparkling light that illumined a step at a time, silvery-pale.
 • Writing out a receipt
  he
  hän
  bethought himself
  tuli ajateelleeksi
  of the verse from the Book of Proverbs
  säkeistöä Book of Proverbs -kirjasta
  : “ Eishes chayil ….
 • Anxiously
  Innokkaasti
  he
  hän
  bethought himself
  mietti,
  how he might get her in any way at all
  miten hän saisi naisen millä tahansa tavalla
  .

recall.v

 • Rincewind
  Rincewind
  hurriedly
  pikaisesti
  recalled
  muistutti,
  that a dryad was so linked to her tree that she suffered wounds in sympathy
  että puunhenki oli niin kiinnittynyt puuhunsa, että se sai sympatiahaavoja
 • Let
  us
  meidän
  first
  ensin
  recall
  muistaa,
  that the appropriate question for predicate qualifiers is how
  että sopiva kysymys predikaattimääreille on miten
  ?.
 • Looking back wistfully three decades later
  Katsoen takaisin kaihoisasti kolme vuosikymmentä myöhemmin
  ,
  he
  hän
  recalled
  muisti,
  that during the summer months the Office followed the Law Courts in observing what were called `vacation hours ``
  että kesäkuukausina toimisto seurasi oikeusistuinta ottaessaan huomioon 'lomatunnit'
  .
 • Others
  Toiset
  can't
  eivät pysty
  reliably
  luotettavasti
  recall
  muistamaan,
  what they did last week
  mitä he tekivät viime viikolla
  , let alone last year.
 • At this moment it was difficult
  to
  <empty>
  recall
  muistaa,
  how quiet, calm and determined she had been
  miten hiljainen, rauhallinen ja päättäväinen hän oli ollut
  .
 • They do know that
  afterwards
  jälkeenpäin
  no one
  kukaan ei
  can
  voi
  recall
  muistaa
  seeing him
  nähneensä häntä
  .
 • She
  Hän
  recalled
  muisti
  ripping the mask off to breathe more freely of bottled air
  repineensä naamion pois hengittääkseen vapaammin pullotettua ilmaa
  .
 • Deaf people
  Kuurot ihmiset
  , too, seem sensitive to the same patterns but
  do not
  eivät
  recall
  muista
  as effectively
  yhtä tehokkaasti
  with overt speech rehearsal
  julkisissa puheharjoituksissa
  .
 • University undergraduates
  Yliopiston opiskelijat
  listened to a list of words and were required
  to
  <empty>
  recall
  muistamaan
  as many of these words as possible in any order they wished
  mahdollisimman monta sanaa heidän haluamassaan järjestyksessä
  ,
  either immediately or after a delay
  joko välittömästi tai viiveen jälkeen
  .
 • Like actors remembered as great for just turning up,
  the moths
  yöperhoset
  are
  <empty>
  recalled
  muistetaan
  as gigantic, vivid images
  jättimäisinä, elävinä kuvina
  when they were probably just spectral smudges.
 • He was a very physical person and
  I
  minä
  recall
  muistan,
  as a child lying on his chest
  kuinka lapsena makasin hänen rinnallaan
  .
 • Subjects
  Kohteita
  were asked to rate the passage for comprehensibility and
  to
  <empty>
  recall
  muistamaan
  as much of it as they could
  siitä niin paljon kuin he pystyivät
  .
 • Hazily
  Hämärästi
  ,
  Meredith
  Meredith
  tried
  to
  <empty>
  recall
  muistaa,
  if they'd always looked so intensely inviting
  olivatko ne aina näyttäneet niin voimakkaan kutsuvilta
  .
 • And do
  you
  sinä
  happen
  to
  <empty>
  recall
  muistamaan,
  whether any of the statuettes had been removed or disarranged
  oliko mitään pienoisveistoksia viety tai siirretty
  ?
 • He
  Hän
  recalled
  muisti
  with a shudder
  vavahtaen
  his futile attempts to pull together the shreds of his old life
  tuloksettomat yrityksensä saada entisen elämänsä langat järjestykseen
  as if nothing had happened
  aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut
  , his tangled emotions, the trouble at school.
 • Yet last night, s
  fringed singer John
  hapsuinen laulaja John
  recalls
  muistaa
  with starry eyes
  kirkkain silmin
  ,
  `We sold out Leicester University
  'Me myimme Leicesterin yliopiston
  .
 • She
  Hän
  recalled
  muisti
  with a sense of shock
  järkyttyneenä
  the queen-dowager's words, her uneasy reference to Richard of Gloucester, when commanded to relinquish her younger son
  leskikuningattaren sanat, hänen vaikean viittauksensa Richard of Gloucesteriin, kun hänet oli määrätty luopumaan nuoremmasta pojastaan
  .
 • Nevertheless, he was not an enthusiast for the work of the WEA and
  Jacques
  Jacques
  recalled
  muisteli
  only one exchange in their discussion
  vain yhtä sananvaihtoa heidän keskustelussaan
  with any pleasure
  mielihyvällä
  :
 • He
  Hän
  recalls
  muistaa,
  in his teens being summoned to Cherwell for dinner parties when a Cabinet minister might say to Lord Beaverbrook: `What do you think of Germany?
  kuinka hänet teini-ikäisenä kutsuttiin Cherwelliin päivällisille, joissa hallituksen ministeri voisia sanoa lordi Beaverbrookille: 'Mitä mieltä olet Saksasta?'
 • There was no longer any carpet underfoot -- merely drugget,
  a material
  materiaali, jonka
  he
  hän
  recalled
  muisti
  from nineteenth-century novels dealing with servants' quarters
  1800-luvun romaaneista, jotka käsittelivät palvelijoiden asuntoja
  .
 • Margaret
  Margaret
  recalled
  muisti
  the name from her carpet book
  nimen mattokirjastaan
  : `Only to be visited if money is no object and you know exactly what you are looking for.
 • We just sat and nattered, about
  various Christmas holidays
  erilaisista joululomista, joita
  we
  me
  recalled
  muistimme
  from our individual childhoods
  omista lapsuuksistamme
  .
 • I
  Minä
  vaguely
  heikosti
  recall
  muistan
  the event
  tapahtuman
  , but I didn't take much notice.
 • They notice that, even more puzzlingly,
  a child
  lapsi
  may stumble in reading aloud and yet
  recall
  muistaa
  with accuracy and insight
  tarkasti ja oivaltaen
  .
 • I
  Minä
  can't even
  en edes
  recall
  muista,
  how I ended up with Derek
  miten päädyin yhteen Derekin kanssa
  -- if that was his real name.
 • One point was computed for each
  letter that
  kirjaimelle, joka
  was
  <empty>
  correctly
  oikein
  recalled
  muistettiin
  in the correct place
  oikeassa paikassa
  .
 • At least,
  the bits that
  pätkät, jotka
  I
  minä
  recalled
  muistin
  in the morning
  aamulla,
  were about Anne, but behind the dreams, somewhere at the edges of my mind, an image of Poppy seemed to be lurking.
 • Both recall and recognition for the central colour detail was unaffected by condition, but
  the peripheral detail
  lisätiedot
  was
  best
  parhaiten
  recognized and
  recalled
  muistettiin
  in the neutral condition
  neutraalissa tilanteessa
  and
  worst
  huonoiten
  in the arousal condition
  kiihtyneessä tilassa
  .
 • Many Conservatives
  Monet konservatiivit
  still
  edelleen
  recalled
  muistivat
  the disarray into which the Macmillan administration had plunged after its striking election victory in 1959
  sekasorron, johon Macmillanin hallinto oli syöksynyt vuoden 1959 hämmästyttävän vaalivoittonsa jälkeen
  .
 • Basil Peacock
  Basil Peacock
  recalls
  muistaa,
  him having a specially made iron club which fixed into his partial right arm, and was adjustable for loft by manipulation between his feet
  että hänellä oli erityinen rautamaila, joka kiinnitettiin hänen osittaiseen oikeaan käteensä ja jota pystyi säätämään lyöntiä varten jalkojen välissä
  .
 • Then finally, Paul Reichmann saw the opportunity he had been waiting for in London,
  a city
  kaupungissa, jonka
  he
  hän
  fondly
  kiintyneesti
  recalled
  muisti
  from the days when he studied there as a young man
  päiviltä, jolloin hän nuorena miehenä opiskeli siellä
  .
 • That fancy soon passed when
  he
  hän
  recalled
  muisti,
  why he was there
  miksi hän oli siellä
  .
 • As he went over the events of last Saturday night once more
  Kun hän kävi läpi viime lauantai-illan tapahtumat vielä kerran,
  he
  hän
  recalled
  muisti
  the complex thudding of the expertly played drum, and his rush into the derelict asylum out-building
  osaavasti soitetun rummun monimutkaisen rummutuksen ja kiireensä ränsistyneeseen turvapaikkarakennukseen
  .
 • Can
  Pystyykö
  anybody
  kukaan
  recall
  muistamaan
  ?
 • As for Carol herself,
  she
  hän
  was quite prepared
  to
  <empty>
  recall
  muistamaan
  the incident
  tapauksen,
  if it meant that it would help to convict the rapist
  jos se tarkoitti, että se auttaisi tuomitsemaan raiskaajan
  .

recollect.v

 • I
  Minä
  well
  hyvin
  recollect
  muistan
  that night at Doune
  sen yön Dounessa
  .
 • He paused to take a sip of wine as
  he
  hän
  recollected
  muisteli
  the distant years
  kaukaisia vuosia
  .
 • He stiffened suddenly as if in sudden pain, as
  he
  hän
  recollected
  muisteli
  the incident
  tapausta
  .
 • Ferguson
  Ferguson
  recollected
  muisteli,
  what happened
  mitä tapahtui
  .
 • John Wesley
  John Wesley
  recollected
  muisti,
  how when he read Holy Living and Holy Dying at the age of twenty-two `instantly I resolved to dedicate all my life to God, all my thoughts and words and actions ``
  miten hän oli lukenut Holy Living and Holy Dying -teosta kahdenkymmenenkahden vuoden iässä 'välittömästi päätin omistaa kaiken elämäni Jumalalle, kaikki ajatukseni ja sanani ja tekoni'
  .
 • People
  Ihmiset, jotka
  recollecting
  muistelevat
  the picnic
  eväsretkeä
  in later years
  myöhempinä vuosina,
  remembered the surprises and how each surprise had surprised.
 • Nobody
  Kukaan ei
  recollected
  muistanut
  seeing them
  nähneensä heitä
  .

recollection.n

 • Perhaps more bizarre
  is
  on
  Ms Haddad's
  neiti Haddadin
  recollection
  muistikuva
  that her husband `spanked ``her `22 times on her `22nd birthday ``
  siitä, että hänen aviomiehensä 'läimäytti häntä 22 kertaa hänen 22-vuotissyntymäpäivillään'
  .
 • Such inconsistencies make it clear that the age-regressed person is not actually functioning at the suggested age level, nor
  is
  ole
  his
  hänen
  recollection
  muistikuvansa
  truly accurate
  täysin tarkka
  .
 • Two other grandmothers who came on regular visits, one `very generous and the other an eloquent `martinet ``, died too soon to leave more than a
  dim
  heikon
  recollection
  muistikuvan
  .
 • In appearance everything had been altered since then, and -- so far as looks went -- much for the better, but nearly everything he cared about most was enshrined in these
  earliest
  aikaisimpiin
  recollections
  muistikuviin
  .
 • She looked up and stared at Melissa in
  sudden
  yllättäen
  recollection
  muistaessaan
  .
 • I have naturally been very careful not to discover anything about it, but I have a feeling that she has commissioned little tributes from friends and
  childhood
  lapsuus-
  recollections
  muistoja
  from my sisters
  siskoiltani
  .
 • Recollection
  muistaminen
  of grandparents
  Isovanhempien
  thus appears strongest between women: granddaughters remembering grandmothers.
 • I wanted to take an event, an experience from my own past, and re-examine it through the
  recollection
  muistikuvan
  of someone else
  jonkun muun
  .
 • My
  Minun
  most vivid
  elävin
  recollection
  muistikuvani
  is a gesture he made when getting me to describe my fiancée.
 • Perhaps illness had dulled
  his
  hänen
  recollection
  muistonsa
  .
 • I haven't the
  slightest
  pienintäkään
  recollection
  muistikuvaa
  of anything like it
  mistään sellaisesta
  .
 • I have a
  vague
  heikko
  recollection
  muistikuva siitä,
  that Donald Wilson at first sniffed at Verity Lambert's `independent ``ways.
 • Gedge disagrees with
  Catt's
  Cattin
  recollection
  muistikuvasta
  of the letter
  kirjettä koskevasta
  .
 • With a
  sudden
  yllättäen
  recollection
  muistaen
  of the morning's operation
  aamuisen toiminnan
  , Jean wondered at the number of things Caesar had named after him.

remember.v

 • `I'm a Time Lord,
  remember
  muistatko
  ? ``he whispered back, keen to make sure none of the others overheard him.
 • `If she could sniff something she would, ``
  'Jos hän voisi impata jotakin, hän tekisi niin,'
  remembers
  muistaa
  Brian Crowley, Kirsty's foster dad
  Brian Crowley, Kirstyn kasvatusisä
  .
 • Is
  their
  heidän
  failure
  to
  <empty>
  remember
  muistaa
  dreams
  unia
  on waking up in the morning
  herätessään aamulla
  because they ``really don't dream, or is it because they fail to remember them?
 • All answers
  Kaikki vastaukset
  had to be
  oli
  remembered
  muistettava
  in the mothers' own words
  äidin omin sanoin
  .
 • Many of these men
  Monista näistä miehistä
  became local characters, if only
  remembered
  heidät muistettiin
  for their nicknames and their prowess in drinking
  lempinimistään ja kyvystään juoda
  .
 • It can be surprisingly hard
  to
  <empty>
  remember
  muistaa
  quite obvious things
  melko itsestäänselviä asioita
  afterwards
  jälkeenpäin
  .
 • I talked and talked that night
  Puhuin ja puhuin sinä yönä
  ,
  I
  minä
  remember
  muistan
  ,
  about all sorts of things
  kaikenlaisista asioista
  .
 • The drive was much longer than
  she
  hän
  remembered
  muisti
  , and by the time she reached the lane, her sandals had grit in them, and her hair was quite wet.
 • I
  Minä
  still
  edelleen
  remember
  muistelen
  that walk
  sitä kävelyä
  with pleasure
  mielihyvällä
  .
 • As it turned out, the police officer concerned told us that, provided
  the details
  yksityiskohdat, jotka
  Carol
  Carol
  remembered
  muisti
  under hypnosis
  hypnoosissa,
  tallied precisely with the details she had given immediately after the crime, there would be no problem.
 • It was
  the next hour or two that
  seuraava tunti tai kaksi, jotka
  he
  hän
  remembered
  muisti
  with such intensity
  erittäin tarkasti
  .
 • His father was the same, and his father before him, as
  I
  minä
  remember
  muistan
  it
  sen
  .
 • When the cup was broken,
  they
  he
  would
  <empty>
  remember
  muistaisivat
  it being on the table
  sen olleen pöydällä
  , but when it was on the table, they would not remember it being on the floor.
 • She said: “
  I
  minä
  remember
  muistan
  it
  sen
  very clearly
  hyvin selvästi,
  because they were such a beautiful couple
  koska he olivat niin kaunis pari
  .
 • From this period onwards
  she
  hän
  adopted a distinctive dress and
  was
  hänet
  always
  aina
  remembered
  muistettiin
  for her lace mantilla, her plain sandals, and her austerely simple clothes
  hänen pitsihunnustaan, yksinkertaisista sandaaleistaan ja vaatimattoman yksinkertaisista vaatteistaan
  .
 • We
  Meidän
  must
  on
  always
  aina
  remember
  muistettava,
  what people will have to pay
  mitä ihmisten on maksettava
  .
 • I
  Minä
  always
  aina
  remember
  muistan,
  like I were only little
  kuin olisin vasta pieni,
  but I remember these things you know.
 • If
  I
  minä
  remember
  muistan
  rightly
  oikein,
  West Brom should have thrashed Stoke really (based on their current form).
 • I
  Minä
  do
  remember
  muistan,
  we did a few gigs
  että teimme muutamia keikkoja
  .
 • `
  Remember
  Muistatko,
  when we were kids
  kun olimme lapsia
  ?
 • `
  I
  Minä
  can not
  en pysty
  remember
  muistamaan,
  where the money went
  mihin rahat menivät
  , ``Saadoum quoted the official as saying.
 • `Your age has nothing to do with it, ``
  George
  George
  said, and
  then
  sitten
  remembered
  muisti
  to add, `Not that you look it.
  lisätä 'Ei sillä, että näyttäisit siltä.'
 • `Did
  you
  sinä
  remember
  Muistitko
  to feed him
  syöttää hänet
  ? ``asked Jean.
 • Remember
  Muista
  to save it as plain text
  tallentaa se pelkkänä tekstinä
  -you will get all sorts of interesting error messages if you don't.
 • One of them
  Yksi heistä
  clearly
  selkeästi
  remembered
  muisti
  listening to George Robey
  kuunnelleensa George Robeytä
  .
 • The memory of that game brought Ginny back to Johnny Redburn:
  the last time
  viimeinen kerta, kun
  Ginny
  Ginny
  remembered
  muisti
  playing it
  soittaneensa sitä,
  was when he and his wife came to stay in August 1964.
 • We fly across the world without a thought for Orville Wright, and
  whoever
  kuka tahansa
  remembers
  muistaa
  Daguerre
  Daguerren
  when taking their holiday snaps
  ottaessaan lomasnapsejaan
  ?
 • (For example,
  if you dream of having a novel published
  jos unelmoit saavasi romaanin julkaistua
  ,
  remember
  muista
  yourself scribbling away as an adolescent, or having a poem published in the school magazine, or simply reading novels
  itsesi kirjoittelemassa nuorena, runosi julkaisemisen koulun lehdessä tai itsesi vain lukemassa romaaneja
  .
 • As one who knew her and her husband only a little
  Hänet tunteneena ihmisenä ja aviomiehenään
  ,
  I
  minä
  remember
  muistan
  her as a vivacious lady of beauty and charm who worked throughout her life for many good causes
  hänet vilkkaana, kauniina ja charmikkaana naisena, joka työskenteli koko elämänsä ajan useiden hyvien tarkoitusten hyväksi
  .
 • But
  Bristol students
  Bristolin opiskelijat
  will
  <empty>
  remember
  muistavat
  him
  hänet
  most
  parhaiten
  for his teaching
  häen opetuksestaan
  .
 • I
  Minä
  remember
  muistan
  him
  hänet
  from his hearing tests
  hänen kuulotesteistään
  --
  a quiet man
  hiljainen mies
  .
 • There must be
  dozens of people still alive who
  kymmeniä edelleen elossa olevia ihmisiä, jotka
  remember
  muistavat
  the transmissions
  kuljetukset
  from their youth or childhood in the early 1920s
  nuoruudestaan tai lapsuudestaan 1920-luvun alusta
  .
 • [
  Remember
  Muista
  this definition
  tämä määritelmä
  by ``equating sf T with in your mind
  'yhdistämällä' sf T mielessäsi
  .
  }
 • I
  Minä
  remember
  muistan
  this sign
  tämän merkin,
  for when a small boy, I was puzzled as to what Tylees could have to do with the sea
  koska ollessani pieni poika ihmettelin, mitä tekemistä Tyleesillä voi olla meren kanssa
  .
 • I
  Minä
  remember
  muistan
  you
  sinut
  from when I was a kid
  lapsuudestani
  , back in the days when you don't remember me.
 • Jack too felt a painful void -- `
  one
  joku
  remembers
  muistelee
  his old happy days, especially his puppyhood
  entisiä onnellisia päiviänsä, etenkin hänen nuoruuttaan
  ,
  with an ache
  kaivaten
  ``, and for Minto it was grief `as if for a human being.
 • In the UK
  Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
  the pre-take off checks
  ennakkoshekit
  are standardised and
  remembered
  muistetaan
  by the mnemonic CBSIFTCB
  muistijonolla CBSIFTCB
  .
 • It
  sen
  is chiefly
  etupäässä
  remembered
  muistaa
  by the SAS
  SAS
  because they could swim in `Cleopatra's Pool ``, a large basin supplied by a spring
  siksi, että he saivat uida 'Kleopatran altaassa', suuressa altaassa, johon tuli vettä lähteestä
  .
 • His late father Gordon Wood
  hänen edesmenneen isänsä Gordon Woodin
  ,
  will be
  <empty>
  well
  hyvin
  remembered
  muistaa
  by an earlier generation
  Edellinen sukupolvi
  .
 • Keld
  Keld
  , like Thwaite, is a sleepy little place and
  will be
  <empty>
  forever
  ikuisesti
  remembered
  muistan
  by me
  minä
  as the milkless village
  maidottomana kylänä
  .
 • 1992
  vuoden 1992
  will be
  <empty>
  remembered
  muistaa
  by the consultancy arm
  Konsultointiosasto
  for many projects, including the successful completion of the aircraft hangars at St Athan, Cardiff, and the buildings at Lower Shakespeare Cliff for TML
  monista projekteista, kuten onnistuneesta lentokonehallien valmistumisesta Cardiffin St Athanissa, ja TML:n rakennuksista Lower Shakespeare Cliffissä
  .
 • I
  Minä
  can't
  en
  remember
  muista
  everything
  kaikkea
  exactly
  tarkasti
  -- there are already large gaps in the tying in of facts and diagnosis.
 • Remember
  Muista,
  the value of getting to know your lender and keeping them informed
  mitä arvoa on sillä, että opit tuntemaan luotonantajasi ja pidät hänet ajan tasalla
  .
 • I
  Minä
  just seem
  to
  <empty>
  remember
  muistavan
  vaguely
  heikosti,
  that she's about twenty-five or six, about five five, hundred and fifteen pounds all where they're supposed to be, hair that looks like somebody grabbed a handful of stardust and smoothed it over her head
  että hän on noin kaksikymmentäviisi tai -kuusi, noin 1,6 metriä pitkä, 53 kiloa juuri oikeissa kohdissa, hiukset näyttävät siltä, kuin joku olisi ottanut kourallisen tähtipölyä ja tasoittanut sen hänen päänsä ympärille
  .
 • He
  Hän
  remembers
  muistaa
  vaguely
  heikosti
  about all this
  kaiken tämän
  from when he was living in the country
  ajalta, jolloin hän asui maassa
  .

retain.v

 • Each planner
  Jokainen suunnittelija
  obtains and
  retains
  säilyttää
  information
  tietoja
  in his own way
  omalla tavallaan
  .
 • You may rest assured
  I
  minä
  shall
  <empty>
  retain
  säilytän
  every least word, written or spoken, and all other things too
  jokaisen sanan, kirjoitetun tai puhutun, ja myös kaikki muut asiat
  ,
  in the hard wax of my stubborn memory
  itsepäisessä ja kovassa muistissani
  .
 • It is surely preferable to retain some defined elements of musical form, so that
  the music
  musiikin
  can be
  voi
  retained
  säilyttää
  in the memory
  muistissa
  .
 • And yet still
  he
  hän
  retained
  säilytti
  memories of that time
  muistoja siitä ajasta
  .
 • The student with a very poor memory, for instance, may need to create more detailed notes than
  the student who
  opiskelijan, joka
  retains
  säilyttää
  facts
  faktoja
  easily
  helposti
  .
FEE 
circumstances (info)
cognizer (info)
content (info)
degree (info)
depictive (info)
duration (info)
experience (info)
explanation (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
reason (info)
time (info)
topic (info)
verb_chain