TransFrameNet:Launch process

From Sanat

launch.v

 • A major investigation
  suuri tutkinta
  has
  on
  now
  nyt
  been
  <empty>
  launched
  käynnistetty
  into the smuggling of keys from the jail to UDA elements outside
  Avainten salakuljetuksesta vankilasta ulkopuolisille UDA:n jäsenille
  .
 • A MAJOR investigation
  suuri tutkinta
  has been
  on
  launched
  käynnistetty
  in Ulster
  Ulsterissa
  into a team of businessmen allegedly behind a carpet and furniture VAT scam
  liikemiehistä, joiden syytetään olevan mattojen ja huonekalujen ALV-huijauksen takana
  .
 • But
  an inquiry
  tutkimus
  was
  <empty>
  launched
  aloitettiin
  into the handling of the case by West Mercia Police
  siitä, miten West Mercian poliisi käsitteli tapausta
  after this video tape came to light
  videonauhan tultua julki
  .
 • Germany now had its separate peace with Russia, and
  three weeks later
  kolme viikkoa myöhemmin
  it
  se
  launched
  aloitti
  a new Western offensive
  uuden läntisen hyökkäyksen
  .
 • Hezbollah forces
  Hizbollahin joukot
  launched
  aloittivat
  at least three attacks
  vähintään kolme hyökkäystä
  in Israel's ``security zone
  Israelin 'turvallisuusvyöhykkeellä'
  during early July
  heinäkuun alun aikana
  .
 • Discarded by England for their tour of the West Indies
  Kun Englanti oli hylännyt hänet Länsi-Intian kierroksen vuoksi
  ,
  Botham
  Botham
  has
  on
  launched
  aloittanut
  an alternative and considerably more lucrative winter career, a grandly titled `Lecture Tour ``of Britain
  vaihtoehtoisen ja todennäköisesti kannattavamman talviuran, joka on nimetty komeasti Britannian 'esitelmäkierrokseksi'
  .
 • Chester's latest park and ride scheme
  Chesterin uusimman puisto- ja ratsastussuunnitelman
  was
  <empty>
  officially
  virallisesti
  launched
  julkaisi
  by the Mayor of Chester Coun John Randall
  Chesterin pormestari, Coun John Randall,
  yesterday
  eilen
  .
 • In June 1988
  Kesäkuussa 1988
  ACET
  ACET
  was
  <empty>
  officially
  virallisesti
  launched
  perustettiin
  as a registered charity
  rekisteröitynä hyväntekeväisyysyrityksenä
  .
 • Microsoft Corp
  Microsoft Corp
  formally
  virallisesti
  launched
  julkaisi
  its widely-previewed Windows NT operating system
  laajalti esikatsellun Windows NT -käyttöjärjestelmänsä
  at the Comdex-attached Windows World in Atlanta, Georgia
  Comdexin yhteydessä pidetyssä Windows Worldissa Georgian Atlantassa
  ,
  yesterday
  eilen
  .
 • At a national convention
  Kansallisessa puoluekokouksessa
  on April 9
  9. huhtikuuta
  ,
  a new opposition New Democratic Union (NDU)
  uusi New Democratic Union (NDU) -oppositiopuolue
  was
  <empty>
  formally
  virallisesti
  launched
  perustettiin
  under the leadership of Kim Dae Jung
  Kim Dae Jungin alaisuudessa
  .
 • The campaign
  Kampanja
  was
  <empty>
  launched
  käynnistettiin,
  because studies have revealed that 60 pc of accidents causing injuries involve a combination of driving too close and misjudging speed and distance
  koska tutkimukset ovat osoittaneet, että 60 prosenttiin vammoja aiheuttavista onnettomuuksista liittyy ajaminen liian lähellä sekä nopeuden ja etäisyyden arvioiminen väärin
  .
 • This month
  tässä kuussa
  the Suzy Lamplugh Trust
  Suzy Lamplughin säätiö
  is
  <empty>
  launching
  julkaisee
  a training scheme for companies
  yrityksille koulutussuunnitelman,
  so that staff can learn how to deal with potentially dangerous situations
  jonka avulla henkilöstö voi opetella toimimaan mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa
  .
 • The Club
  Kerho
  plans
  to
  <empty>
  launch
  aloittavansa
  an appeal for funds
  varojenkeruun
  this year
  tänä vuonna
  to build an urgently needed climbing wall in the Sports Centre
  rakentaakseen kipeästi tarvitun kiipeilyseinän urheilukeskukseen
  .
 • The Scottish Quality Management System (SQMS)
  Scottish Quality Management System (SQMS) -järjestelmän
  was
  <empty>
  officially
  virallisesti
  launched
  julkaisi
  by the Secretary of State for Scotland
  Skotlannin ulkoministeri
  in March
  maaliskuussa
  .
 • But he was so moved by the film that
  he
  hän
  launched
  perusti
  a campaign to raise the money
  kampanjan kerätäkseen rahaa
  at the place where he worked
  paikassa, jossa hän työskenteli
  .
 • If
  one
  joku
  understands by this an explicit order
  to
  <empty>
  launch
  aloittaa
  an invasion
  hyökkäys
  , the answer would appear to be no.
 • Founded in 1972 by Agha Hasan Abedi, previously head of the United Bank in Pakistan
  jonka perusti vuonna 1972 Agha Hasan Abedi, Pakistanin United Bank -pankin entinen johtaja
  ,
  BCCI
  BCCI:n,
  was
  <empty>
  launched
  perustamis-
  with initial capital of $2,500,000
  pääoma oli 2 500 000 dollaria
  and claimed to have assets of $20,000 million by 1980.
 • On their behalf
  heidän puolestaan
  ,
  a local radio station
  Paikallinen radioasema
  has
  on
  launched
  käynnistänyt
  a campaign to keep him at the County Ground
  kampanjan pitääkseen hänet County Groundissa
  .
 • The authorities
  Viranomaiset
  launched
  käynnistivät
  a widespread anti-pornography campaign
  laajalle levinneen pornografian vastaisen kampanjan
  during 1990
  vuonna 1990
  .
 • And they have joined
  a national campaign
  kansalliseen kampanjaan, jonka
  launched
  käynnisti
  in London
  Lontoossa
  yesterday
  eilen
  by Re-Solv, the national society for the prevention of solvent abuse
  Re-Solv, liuottimien väärinkäyttöä vastustava kansallinen yhdistys
  .
 • An A$700,000 appeal
  700 000 Australian dollarin keräyksen,
  was
  <empty>
  launched
  käynnisti
  by Prime Minister Paul Keating
  Pääministeri Paul Keating
  during the opening ceremony
  avajaisseremonian aikana
  to provide an aid and assistance package to the National Museum of Cambodia
  jonka tavoitteena on tarjota apua ja avustuspakkaus Kambodzan kansallismuseolle
  .
 • It's now easier to check if the house you are planning to buy is `green ``, thanks to
  a new rating scheme
  uuden arvostelusuunnitelman
  launched
  käynnistämän
  by the National Energy Foundation
  National Energy Foundationin
  .
 • An investigation
  tutkimukset
  has been
  on
  launched
  aloittanut
  by the Health and Safety Executive
  Terveys- ja turvallisuusviranomainen
 • Yet when
  the project
  projekti
  was
  <empty>
  launched
  käynnistettiin
  in 1985
  vuonna 1985
  , Darlington's rail corridor was filled with derelict buildings, rubble and rubbish a view of the town enjoyed by seven million travellers every year.
 • An inquiry
  Tutkimukset
  was
  <empty>
  launched
  käynnistettiin
  after Leo MacDonald, 52, died on the doorstep of the Market Tavern in North Ormesby
  sen jälkeen, kun Leo MacDonald, 52, kuoli Market Tavernin ovelle North Ormesbyssä
  .
 • We
  Me
  launched
  aloitimme
  our offensive
  hyökkäyksemme
  just as the meeting was supposed to have started
  juuri, kun kokouksen olisi pitänyt alkaa
  .
 • The town
  Kaupunki
  launches
  käynnistää
  its City Challenge bid
  City Challenge -yrityksensä
  on Wednesday
  keskiviikkona
  with 1,000 heart-shaped balloons launched from Christ Church
  lähettämällä 1 000 sydämen muotoista ilmapalloa Kristuksenkirkolta
  .
 • A NEW fund raising drive
  uuden rahankeruukampanjan,
  has been
  on
  launched
  käynnistänyt
  by Darlington Community Radio
  DARLINGTON Community Radio
  in a bid to ensure the station goes on the air in June
  jonka tavoitteena on varmistaa, että asema voi aloittaa lähetykset kesäkuussa
  .
 • ``Arriba is
  a brand new fruit juice and spring water drink
  aivan uusi hedelmämehua ja lähdevettä sisältävä juoma, jonka
  just
  on juuri
  launched
  tuonut markkinoille
  by Panda Drinks
  Panda Drinks
  .
 • These
  Nämä
  were
  <empty>
  launched
  julkaistiin
  a year ago
  vuosi sitten
  and implemented for all new capital expenditure projects from September 1992.
 • This
  Tämä
  was
  <empty>
  launched
  julkaistiin
  at the meeting
  kokouksessa
  .
 • Launched
  Se julkaistiin
  in the UK
  Isossa-Britanniassa
  just three years ago
  vain kolme vuotta sitten
  ,
  it
  ja se
  now claims a 20 per cent share of the premium sector -- and a very distinctive image.
 • Every year
  Joka vuosi
  ,
  nearly 100 new roses
  lähes 100 uutta ruusua
  are
  <empty>
  launched
  tuodaan markkinoille
  .
 • Sometimes
  Joskus
  they
  he
  even
  launched
  aloittivat
  expeditions to other continents
  tutkimusmatkoja muille mantereille
  to aid the Dwarfs and humans
  auttaakseen kääpiöitä ja ihmisiä
  .
FEE 
agent (info)
beneficiary (info)
circumstances (info)
co_timed_event 
containing_event (info)
depictive (info)
epistemic_stance 
event_description (info)
explanation (info)
frequency (info)
medium (info)
place (info)
process (info)
purpose (info)
time (info)
verb_chain