TransFrameNet:Judgment direct address

From Sanat

admonish.v

 • Peregrine
  Peregrine
  interrupted her with a languid chortle and
  was
  <empty>
  properly
  asianmukaisesti
  admonished
  häntä nuhdeltiin
  .
 • Having already been
  Saatuaan jo
  severely
  vakavat
  admonished
  nuhteet
  by his father
  isältään
  , the young man despaired of finding any sympathy or understanding from his immediate family, always, however, with the exception of his mother.
 • She
  Hän
  caught sight of the children and, in a sudden paroxysm of words, tried
  to
  <empty>
  admonish
  nuhdella
  them
  heitä
  in her own language interspersed with Arabic
  oman kielensä ja arabian sekoituksella
  , while announcing breakfast to me in English.
 • Then
  she
  hän
  would feed them, talking to them,
  admonishing
  nuhdellen
  them
  heitä
  for their greed
  ahneudesta
  , cackling at their antics to be the first to be fed.
 • Di Leonardo
  Di Leonardo
  shook his finger as though
  admonishing
  nuhtelisi
  a backward pupil
  kovapäistä oppilasta
  .
 • Lord Cameron
  Lordi Cameron
  admonished
  nuhteli
  him
  häntä
  on that charge
  siitä syystä
  .
 • He
  Häntä
  had been
  oli
  admonished
  nuhdeltu
  over the incident, which happened in August 1991 near his home
  onnettomuudesta, joka tapahtui elokuussa 1991 lähellä hänen kotiaan
  .

admonishment.n

 • Cobalt shook his head, which might have meant he didn't know or
  might have been
  olisi voinut olla
  admonishment
  varoitus
  for Oliver who was still holding the bottle of wine
  Oliverille, joka piteli yhä viinipulloa
  .
 • With frequent
  admonishments
  kehoituksia
  to Hector -- who not unnaturally found enormous pleasure in exploring the overgrown gardens
  Hectorille - joka luonnollisesti nautti valtavasti villiintyneiden puutarhojen tutkimisesta
  --
  to keep close
  pysyä lähellä
  , she strolled to the back of the house where a huge stable block stood almost empty.
 • Besides the fines,
  Ito
  Ito
  drafted an
  admonishment
  nuhteet,
  to the jury
  jurylle
  in which he will say the defense was too late in submitting to the prosecution the tape of the July 29 interview with Lopez
  joissa hän sanoo puolustuksen olleen liian myöhässä toimittaessaan syyttäjälle nauhan 29. heinäkuuta tapahtuneesta Lopezin haastattelusta
  .
 • Slobodan Milosevic's
  Slobodan Milosevicin
  admonishments
  nuhteet
  came amid reports from inside Serbian Television that 110 employees have signed a petition demanding media freedom and the ouster of their director.
 • ``As far back as Plato and Socrates, Frederickson said, ``there were
  admonishments
  kehotuksia
  for people to spend time with animals and nature for their health
  ihmisille viettää aikaa eläinten ja luonnon parissa oman terveytensä vuoksi
  .
 • Neither side seemed to heed the
  admonishment
  varoituksista
  .

admonition.n

 • He remembered
  Katherine's
  Katherinen
  admonition
  varoituksen
  about Berlin being like a cage, and how animals often go crazy in captivity
  siitä, että Berliini oli kuin häkki, ja että eläimet usein tulevat hulluiksi vankeudessa
  .
 • Their approaches to Pope Boniface VIII and the resulting
  admonitions
  nuhteet,
  from the Pope
  paavilta saadut
  condemning English invasions of the Papal fief of Scotland
  joissa hän tuomitsi Englannin hyökkäyksen Skotlannin paavilliseen lääniin,
  had incensed Edward and driven him to some of his more savage oppressions.
 • Meanwhile, Lil takes on a sort of coaching role, hissing
  admonitions
  varoituksia
  from her seven sets of lips
  seitsemien huultensa takaa
  .
 • There was the experience for Daniel of falling in the water at a very early age, followed by the frequent
  admonitions
  nuhteet
  of his anxious parents
  hänen huolestuneiden vanhempiensa
  .
 • For once, her imagination had failed her, stifled by the chorus of predictable questions, the exclamations of wonder and admiration, the
  admonitions
  varoitukset
  of anxious parents
  huolestuneiden vanhempien
  to
  over-venturesome children
  liian uhkarohkeille lapsille
  .
 • The famous Lisbon earthquake of 1755, which had faint reverberations as far north as Scotland, led
  George II
  Yrjö II:n
  to issue a
  solemn
  vakavat
  admonition
  nuhteet
  to his people
  ihmisilleen
  to the effect that `the manifold Sins and Wickedness of these Kingdoms have most justly deserved heavy and severe Punishments from the Hand of Heaven
  sanoen, että 'näiden kuningaskuntien moninaiset synnit ja ilkeys ovat oikeutetusti ansainneet kovat ja ankarat rangaistukset taivaan kädestä
  .
 • He had fled abroad when Mary Tudor succeeded, and had passed the time writing letters of consolation to English Protestants, and, in 1554, a savage attack on the English government, the
  Admonition
  nuhteet
  to England
  Englannille
  .
 • He passed on
  Miss Jekyll's
  neiti Jekyllin
  admonition
  varoitukset
  to his client.
 • The Hancock Half Hours seemed to be finally at an end and both Ken and his public were ready for something in which `Stop messing about ``would mean something more than an
  admonition
  kehotukselta
  to an actor
  näyttelijälle
  to concentrate on his script
  keskittyä omaan käsikirjoitukseensa
  .

berate.v

 • No longer
  berating
  haukkunut
  herself
  itseään
  for being an imperfect mother
  epätäydelliseksi äidiksi
  ,
  she
  hän
  will be satisfied simply to be good enough.
 • Heath
  Heath
  was even led to castigate, in his famous phrase, the `unacceptable face of capitalism ``, and to
  berate
  sättiä
  industrialists
  teollisuusjohtajia
  for failing to take up industrial investment opportunities
  siitä, että he olivat epäonnistuneet ottamaan vastaan teollisuuden investointimahdollisuuksia
  .
 • Just occasionally the tensions spilled over, such as when
  she
  hän
  berated
  haukkui
  Moira
  Moiraa
  publicly
  julkisesti
  about the way she was feeding her first child
  siitä, miten hän ruokki ensimmäistä lastaan
  .
 • The wife
  Vaimo
  berates
  haukkuu
  the bisexual lover
  biseksuaalista rakastajaa
  as a murderous villain
  murhanhimoiseksi rikolliseksi
  .
 • So all of a sudden
  my supposed victim
  oletettu uhrini
  's
  <empty>
  berating
  haukkuu
  me
  minua
  for my absence
  poissaolostani
  .
 • You
  Sinä
  are
  <empty>
  berating
  haukut
  them
  heitä
  for their audacity
  heidän röyhkeydestään
  .
 • When the maid returned upstairs
  Mrs Putt
  rouva Putt
  was
  <empty>
  berating
  sätti
  her son
  poikaansa
  in a near-hysterical voice
  lähes hysteerisellä äänellä
  , the predominant words being, `Why?
 • The vacancy must be filled within three days, and for those three days
  Aunt Louise
  Louise-täti
  berated
  sätti
  me
  minua
  almost without pause
  lähes tauotta
  .
 • The author recalls a visit to the German Bundestag where
  the British
  brittejä
  were roundly
  painokkaasti
  berated
  haukuttiin
  for being `little Englanders ``
  'pikku englantilaisiksi'
  .
 • Lesser players
  Heikommat pelaajat
  can try the same tack but run the risk of
  being
  joutua
  berated
  haukkumiksi
  by their amateur partners
  amatöörikumppaneidensa
  for being unfriendly or even unprofessional
  epäystävällisyydestä tai jopa epäammattimaisuudesta
  .
 • A leading figure in this agitation was
  Captain André Cipriani, a French Creole, who
  kapteeni André Cipriani, Ranskan kreoli, joka
  through his prominence as mayor of Port of Spain continuously
  berated
  haukkui
  the Crown Colony Government
  kruununsiirtomaan hallitusta
  .
 • The debate, which was watched by 8,000,000 people, was characterized by ill-tempered sparring, with
  the contenders
  kilpailijoiden
  choosing to spend more time
  berating
  sättien
  each other
  toisiaan
  than attacking the record of President Bush.
 • Instead,
  he
  hän
  berates
  haukkuu
  her
  tätä
  and describes the misery she might expect as a beggar.
 • Their possessing familiars are
  sharp-tongued vipers which
  teräväkielisiä kyitä, jotka
  berate
  sättivät
  the women's husbands
  naisten aviomiehiä
  in a fashion that no self-respecting man could tolerate directly from his wife
  tavalla, jota kukaan itseään kunnioittava mies ei sietäisi vaimoltaan
  .
 • `
  Don't
  Älä
  berate
  hauku
  yourself
  itseäsi
  , man, ``the doctor answered gruffly.

castigation.n

 • Rune enquired gently, apparently in no way put out by
  her
  hänen
  castigation
  arvostelunsa
  .
 • Rather sadly, Mr Scargill's reward for his caring contribution has been a further 837 pit closures and lifelong
  castigation
  arvostelua
  by a large section of the national media
  monilta kansallisilta tiedotusvälineiltä
  .

chastise.v

 • Dr Shotton pours scorn on
  mothers
  äideille,
  who
  chastise
  rankaisevat
  their offspring
  jälkeläisiään
  for playing video games
  videopelien pelaamisesta
  : `It's far healthier than watching TV.
 • A European woman
  Eurooppalainen nainen
  might at least
  ainakin
  chastise
  ojentaisi
  him
  häntä
  about his drinking
  juomisen vuoksi
  !
 • He was not planning to chastise her with a blow or two, as
  he
  hän
  might
  voisi
  chastise
  moittia
  his wife
  vaimoaan
  for disobedience
  tottelemattomuudesta
  .
 • It would be the same answer she gave him when she forbade
  him
  häntä
  to
  <empty>
  chastise
  moittimasta
  Ellie
  Ellietä
  on account of her newly-styled hair
  hänen uuden hiustyylinsä vuoksi
  .
 • I
  <empty>
  said so, and
  was
  <empty>
  chastised
  nuhteli minua
  by its producer
  sen tuottaja
  .
 • While Louise Newman's cataloguing continues set the standard for European auctions,
  Christie's Plc
  Christien Plc:tä
  should be
  pitäisi
  chastised
  nuhdella
  for not producing a single owner catalogue that will become a standard reference
  siitä, ettei se ole tuottanut yhtään omistajakuvastoa, josta tulisi standardiviite
  .
 • This behaviour, observed by many owners when
  their pets
  heidän lemmikkejään
  have been
  on
  chastised
  nuhdeltu
  or corrected in some way, is usually referred to as a dignified sulk.
 • It occurs in Henry IV, Part I. Falstaff and the Prince are having a high old time by pretending in turn to be
  the King
  kuningas, joka
  chastising
  rankaisee
  Hal
  Halia
  for his association with Falstaff
  hänen yhteydestään Falstaffiin
  .
 • Blushing, guiltily,
  I
  minä
  chastised
  nuhtelin
  her
  häntä
  and prepared to re-attach the lead.
 • She
  Hän
  summoned him to court,
  chastised
  nuhdellen
  him
  häntä
  ferociously
  ankarasti
  and slapped his face before the entire assembly.
 • By being angry at our mistakes and
  mentally
  henkisesti
  chastising
  rankaisemalla
  ourselves
  itseämme
  we do not learn anything about why we fall.
 • These were the Overseer's men, Chang Yan and Teng Fu;
  big, brutal men who
  suuria, raakoja miehiä, jotka
  were not slow
  to
  <empty>
  chastise
  rangaista
  their workers
  työntekijöitään
  and beat them if they fell behind with quotas.
 • It wasn't just
  his appalling naivety in going to the press
  hänen hirveä naiiviutensa lehdistön eteen menemisessä
  ,
  for which
  josta
  he
  hän
  was
  chastising
  rankaisi
  himself
  itseään
  , it was the craven and cowardly attitude he had adopted to his whole bloody life.
 • By
  chastising
  rankaisemalla
  a horse
  hevosta
  , we only make a tense situation worse.

chastisement.n

 • There are other exceptions besides consent: lawful
  chastisement
  nuhtelu
  of a child
  lapsen
  , force used to effect an arrest, reasonable force in self-defence or to prevent crime.
 • By the terms of his enrolment, there is little doubt that the provision of regular review assessment panels helped him by offering support, encouragement and occasionally
  chastisement
  nuhtelua
  for letting himself down
  itsensä pettämisestä
  .
 • Had he been, he would have made
  Michael Codron's
  Michael Codronin
  chastisement
  nuhtelun
  seem like a love paean.
 • `Cadet: be advised to beware which obscenities you scream during punishment, lest you rate further
  chastisement
  nuhtelua
  .

chide.v

 • When the real Travers returns his
  wife
  vaimonsa
  chides
  haukkuu
  him
  häntä
  for being so forgetful
  siitä, että hän on ollut niin hajamielinen
  , from which Travers deduces what has happened.
 • It was
  Peters who
  Peters, joka
  chided
  sätti
  him
  häntä
  about his frail physique
  heikon fysiikan vuoksi
  , which led to his regular attendance at August's Gymnasium, which was in the basement of Apley Hall.
 • Postscript: I have had a note from
  George Cowley
  George Cowleyltä
  ,
  who
  joka
  chides
  haukkuu
  David Morton
  David Mortonia
  for his entry in no 3224
  osallistumisestaan numeroon 3224
  .
 • She
  Hän
  felt bitter about this, but
  chided
  sätti
  herself
  itseään
  for it
  siitä
  .
 • Fie,
  Mr Brittlebank
  Herra Brittlebank
  , for
  chiding
  haukkumisesta
  Miss Phillips
  neiti Phillipsin
  on her perfectly correct, and indeed elegant, use of the subjunctive mood
  hänen täydellisen oikean ja elegantin konjunktiivin käyttönsä vuoksi
  .
 • The mandarin
  Mandariini
  chided
  sätti
  his younger son
  nuorempaa poikaansa
  in rapid Annamese
  nopeasti vietnamiksi
  and immediately the giggling stopped.
 • Now
  the furious businessman
  raivokas liikemies
  is to take his pork pies elsewhere after
  being
  häntä on
  chided
  haukuttu
  for over-familiarity
  liiallisesta tungettelevuudesta
  .
 • Gerald
  Geraldia
  was always being
  aina
  chided
  haukuttiin
  for something or other
  yhdestä jos toisestakin asiasta
  : his wife had never entirely lost her Portuguese liking for matriarchal discipline, order and cleanliness -- qualities that were not often found among the Husseys.
 • Michael Slater
  Michael Slater
  , in the latest issue of Microprocessor Report,
  chides
  haukkuu
  us all
  meidät kaikki
  for being mean to MIPS Computer Systems Inc and the ACE Initiative
  siitä, että olemme ilkeitä MIPS Computer Systems Incille ja ACE-aloitteelle
  .
 • Richard Ryder is now
  a `trouble-shooter ``
  'sovittelija'
  , licensed
  to
  <empty>
  chide
  sättiä
  those who cause party splits in the run-up to the general election
  heitä, jotka aiheuttavat puolueen jakautumisen ennen yleisvaaleja
  .
 • He
  Hän
  went on
  to
  <empty>
  chide
  sättimistä
  the Fifth Army
  viidennen armeijan
  :
 • Don't
  Älä
  chide
  hauku
  me
  minua
  , Alfred, try to understand.

compliment.n

 • He knew Blanche was nervous by her uncharacteristic air of distraction and tried to calm her with
  compliments
  kohteliaisuuksilla
  about her appearance
  hänen esiintymistään koskevilla
  .
 • They
  He
  received a rare
  compliment
  kohteliaisuuden
  from the enemy
  viholliselta
  themselves.
 • She
  Hän
  was not used to receiving
  compliments
  kohteliaisuuksia
  from men
  miehiltä
  in public.
 • She has decided that
  pretty
  kauniit
  compliments
  kohteliaisuudet
  from members of the opposite sex
  vastakkaisen sukupuolen edustajilta
  are what, after all, is important in this life.
 • (When Leonard came to write his second novel,
  he
  hän
  paid
  MacLennan
  MacLennanille
  the
  finest
  hienoimman
  compliment
  kohteliaisuuden
  of all -- and the riskiest -- by imitating his theme, as we shall see.)
 • Flattery conceals greed, and marriage will bring a hard realization to women who readily believe the
  compliments
  kohteliaisuuksia
  of their suitors
  kosijoidensa
  or, indeed, their promises of fidelity.
 • Chomping a guarana chewing gum,
  he
  hän
  bashfully accepts the
  compliments
  kohteliaisuudet
  of a rather old-looking female fan
  hiukan vanhannäköisen naisfanin
  .
 • This isn't a complaint, it
  's a
  on
  compliment
  kohteliaisuus
  on the new look
  uudesta ulkonäöstä
  .
 • She
  Hän
  respected her stepdaughter's position as Princess of Wales, always curtsied and paid
  her
  hänelle
  compliments
  kohteliaisuuksia
  on her looks and her outfits
  hänen ulkonäöstään ja vaatteistaan
  .
 • He
  Hän
  passed one or two cool and entirely acceptable
  compliments
  kohteliaisuuden
  on her appearance
  hänen ulkonäöstään
  , and contrived to make her feel a charming and desirable woman without in any way ruffling her sensibilities by an excess of ardour.
 • He found that
  he
  hän
  could pay a
  compliment
  kohteliaisuuden
  to Charles Raven, from whom he was so sadly sundered in spirit
  Charles Ravenille, joka oli jakanut hänet niin surullisesti henkisesti
  ,
  for his book on Religion and Science
  hänen uskontoa ja tiedettä käsittelevästä kirjastaan
  .
 • It
  's a
  on
  great
  suuri
  compliment
  kohteliaisuus
  to her
  hänelle
  .
 • Cultured gents, identified for me by Mackie as being the Himalayan peaks of the Jockey Club,
  Hienostuneet herrasmiehet, joiden Mackie kertoi olevan Jockey Clubin Himalajan huippuja,
  paid
  compliments
  kohteliaisuuksia
  to Tremayne
  Tremaynelle
  from an adjacent table and bowed low to the sponsor.
 • Indeed a tremendous
  compliment
  kohteliaisuus
  to the band
  yhtyeelle
  , and manager Scott Piering welcomed the exercise.
 • But perhaps the
  most kindly and satisfying
  ystävällisimmän ja tyydyttävimmän
  compliment
  kohteliaisuuden
  to the Cornish
  cornwallilaisille
  was paid
  by one of the earliest tourists, John Taylor,
  yksi aikaisemmista matkailijoista, John Taylor,
  in 1649 …
 • My
  <empty>
  compliments
  Kiitokset
  , child,
  on your cooking
  ruoasta
  .
 • `After all, you already know just how rare
  my
  minun
  compliments
  kohteliaisuuteni
  are, don't you, Robyn?
 • Samantha
  Samantha
  takes the
  compliments
  kiitokset
  with a shrug and a giggle.
 • Milton
  Milton
  is paying
  to Eden
  Edenille
  the highest
  compliment
  kohteliaisuuden
  in his power.
 • Shelley gave him a smile that deflated
  his
  hänen
  compliment
  kohteliaisuutensa
  without being ungracious.
 • The
  greatest
  suurin
  compliment
  kohteliaisuus, jonka
  Mark Knopfler
  Mark Knopfler
  ever paid
  me
  minulle
  was in a magazine when he was asked to list the members of Dire straits.
 • “ I'll take that as a
  compliment
  kohteliaisuutena
 • People
  Ihmiset
  can be very shy about giving
  compliments
  kiitoksia
  .
 • He
  Hän
  wasn't paying
  her
  hänelle
  a
  compliment
  kohteliaisuuksia
  .
 • `That sounds a
  back-handed
  epäsuoralta
  compliment
  kohteliaisuudelta
  !

compliment.v

 • Dear Guitarist
  I
  minä
  am writing
  to
  <empty>
  compliment
  onnitellakseni
  you
  sinua
  on an almost unbeatable magazine
  lähes lyömättömästä kasetista
  .
 • Being English,
  she
  hän
  thought that a sure way of bestowing pleasure on strangers was
  to
  <empty>
  compliment
  kehua
  them
  heidän
  on their dogs
  koiriaan
  .
 • It's
  men who
  miehet, joita
  are
  complimented
  kehutaan
  for being `cocky ``
  näsäviisaudesta
  , who thrive on that kind of vanity and self-assurance.
 • Well, I do 'appen to 'ave good legs, and
  I
  <empty>
  've been
  minua on
  complimented
  kehuttu
  on me knees
  jaloistani
  too.
 • The Frenchman treated me like a son; his wife was a little more distant and cool so
  I
  minä
  complimented
  kehuin
  her
  häntä
  and brought her small gifts, wooing her as if she was the maid.
 • All our sketches
  Kaikki sketsimme
  are much approved of and highly
  complimented
  kehuvat niitä
  by our friends
  ystävämme
  .

harangue.v

 • This time Allen and Dicks were cautioned, Allen fortunate not to be shown a red card as
  he
  hänen
  harangued
  saarnattuaan
  the referee
  erotuomarille
  .
 • Moments after an address by a Church Army officer,
  Taylor
  Taylor
  ran down the aisle and, seizing a microphone from the prison chaplain, began
  haranguing
  saarnata
  inmates
  asukkaille
  about the system
  järjestelmästä
  .
 • They
  He
  then
  harangued
  saarnasivat
  their audience
  yleisölle
  with long and complex arguments about the exploitative nature of capitalism and the need for working-class unity which no one, apart from themselves, wanted to hear
  pitkillä ja monimutkaisilla argumenteilla kapitalismin riistävästä luonteesta ja työväenluokan tarvitsemasta yhteydestä, joista kukaan muu kuin he itse eivät halunneet kuulla
  .
 • Israel
  Israelille
  was
  <empty>
  harangued
  saarnasivat
  by Reagan and the UN
  Reagan ja YK
  with calls for withdrawal
  ja käskivät sitä perääntymään
  .
 • They
  were all at the Falcon Gate, banners and placards, with
  olivat kaikki Falcon Gatella, julisteet ja plakaatit,
  the Transport and General Workers Union convenors
  liikennealan ja yleisen työntekijäunionin toimitsijoiden
  haranguing
  saarnatessa
  them
  heille
  over loudspeakers
  kovaäänisten avulla
  .
 • He
  Hän
  harangues
  saarnaa
  his followers
  kannattajilleen
  in prose
  proosamuodossa
  , yet is deflated by mocking asides from them, Shakespeare leaving us in no doubt what to think of his pretensions (2 Henry VI, IV.ii.31ff.).
 • As people bustled around him
  the Doctor
  tohtori
  had
  oli
  harangued
  saarnannut
  them
  heille
  frantically
  raivokkaasti
  with all the strength that was left to him
  kaikilla jäljellä olevilla voimillaan
  .

jeer.n

 • There were
  jeers
  pilkkahuutoja,
  when Stephanie McKenzie-Hill argued that the North Down association should be asked for a commitment to support the party manifesto
  kun Stephanie McKenzie-Hill sanoi, että North Down -yhdistystä pitäisi pyytää sitoutumaan puolueen manifestin tukemiseen
  , including the agreement.
 • As someone destroyed daily by the taunts and
  jeers
  pilkan
  of others
  muiden
  he would now have the ability to destroy someone else in his turn.
 • It
  was a favourite prisoners'
  oli suosikkivankien
  jeer
  pilkkaa
  at the guards
  vartijoille
  , though unfair in view of the relative safety of the prisoners' position.
 • The tumbril awaited, pulled by a white horse, and to the accompaniment of continual abuse and
  jeers
  pilkan
  from the mob
  väkijoukon
  , she mounted the cart and the procession set off for the Tuileries Gardens.

jeer.v

 • The humiliated Pernia never played for Argentina again and
  the normally partisan crowd
  yleensä puolueellinen joukko
  jeered
  pilkkasi
  at the referee
  erotuomaria
  for dismissing Johnson
  Johnsonin hylkäämisestä
  .
 • The crowds
  Joukko
  jeered
  pilkkasi
  and mocked, not knowing that he was the king of the universe and the deliverer of the captives.
 • The Soviet people who once cheered him on
  Neuvostoliittolaiset, jotka kerran hurrasivat hänelle,
  now
  jeer
  ilkkuvat
  at him
  häntä
  .
 • The bald star had been left in tears earlier when
  fans
  fanit
  jeered
  pilkkasivat
  her
  häntä
  for ripping up a picture of the Pope on a US chat show
  hänen revittyään paavin kuvan amerikkalaisessa keskusteluohjelmassa
  .
 • They
  He
  jeered
  pilkkasivat
  police
  poliisia
  , gave banned Hitler salutes and chanted: `Foreign pigs -- we'll get you all.
 • THE Shamen
  Shamenia
  were booed and
  jeered
  pilkkasivat
  by football fans
  Jalkapallofanit
  when they performed at half-time at Arsenal's home game against Manchester City on Monday night.
 • He
  hänelle
  was booed and
  jeered
  ilkkui
  by 16,000 spectators
  16 000 katsojaa
  for not walking promptly after giving a desperately hard-to-judge return catch
  siksi, ettei hän kävellyt pikaisesti annettuaan epätoivoisen ja vaikeasti tuomittavan palautuksen
  .
 • Just as his late father was reviled in Forres for siding with the Boers fourteen years before, so
  John
  Johnia
  was mocked and
  jeered
  ivattiin
  for speaking up for peace
  rauhan puolustamisesta
  .
 • COUNCILLORS in St Helens
  ST. Helensin kaupunginvaltuutettuja
  were
  <empty>
  jeered
  pilkattiin
  last night as they made their way through a crowd of angry protesters.

rebuke.n

 • The British Antarctic Survey (BAS)
  British Antarctic Survey (BAS)
  received a
  public
  julkiset
  rebuke
  moitteet
  last week from the government's financial watchdog for its handling of several capital projects during the past few years.
 • She had intended this to be no more than a
  comradely
  toverillinen
  rebuke
  nuhtelu
  .
 • The Independent of April 2 described the amendment as a ``
  humiliating
  nöyryyttävänä
  rebuke
  nuhteluna
  for Li
  Lille
  .
 • She let the
  rebuke
  moitteiden
  slide over her.
 • Thy
  Sinä
  just
  rebuke
  moitit
  I'll bear.
 • Tasker was bewildered by
  her
  hänen
  quiet
  rebuke
  moitteistaan
  and looked across to Inspector Mitchell and Dexter for an explanation.
 • They exchanged a long look as they both thought of the kisses they had shared, and
  Shelley's
  Shelleyn
  furious
  raivokkaita
  rebuke
  moitteita
  .
 • She administered herself a swift mental
  rebuke
  moitteen
  for nervousness
  hermostuneisuudesta
  .
 • Ethics committee
  Etiikkakomitea
  rebuke
  moittii
  for senator
  senaattoria
 • Mr Morrison will also meet the Alliance Party today -- despite a
  rebuke
  moitti
  for him and his colleagues
  häntä ja hänen kollegoitaan
  yesterday
  by the party chairman, Dr Philip McGarry
  puolueen johtaja, tohtori Pholip McGarry
  .
 • This conviction brought forth the
  rebuke
  moitteet
  from Michael Powell
  Michael Powellin
  that Balcon was `suburban ``
  siitä, että Balcon oli 'esikaupunkilainen'
  , but it was the sense of purpose Balcon gave to his employees that distinguished Gaumont-British from other local studios.
 • Company directors are now uneasily aware, therefore, that a
  rebuke
  moitteet
  from the Panel
  paneelin
  could lead both to some unpleasant press coverage and a dip in the share price.
 • By way of retaliation,
  Hugh
  Hugh
  threatened them all with deposition, and received a
  severe
  vakavat
  rebuke
  moitteet
  from Gregory VII
  Gregorius VII:ltä
  for his pains
  vaivannäöstään
  .
 • During 1991 his position was undermined by a series of minor scandals concerning his use of government aircraft and cars for private business,
  a practice which
  tapa, joka
  earned
  him
  hänelle
  a
  public
  julkiset
  rebuke
  nuhteet
  from Bush
  Bushilta
  .
 • This
  mild
  lievät
  rebuke
  nuhteet
  of the attitude of some missionaries to Indian thought and tradition
  joidenkin lähetyssaarnaajien asenteesta Intian ajatuksia ja perinteitä kohtaan
  corresponds to his criticism of orthodox Christianity, which he believed had distorted the message of Jesus.
 • The Chinese Foreign Ministry, which had been informed of the change only two hours before Baker's announcement, issued a guarded
  rebuke
  moitteet
  of the move on July 19
  siirrosta 19. heinäkuuta
  .
 • The
  public
  julkiset
  rebuke
  moitteet
  of Sununu
  Sununun
  was also widely interpreted as a deliberate attempt to undercut some of the authority of his powerful Chief of Staff.
 • Perhaps it was an omen when the woman on television's Sport In Question last week, who had joined in the
  rebuke
  moitteisiin
  of his kicking against the French
  hänen potkustaan Ranskaa vastaan
  , sent him a good luck telegram on Saturday.
 • `I didn't think I was speculating ``she said in a
  rebuke
  moittien
  to the Government's attitude towards the advertised high-return, low-risk investment offered by Barlow Clowes
  hallituksen asennetta mainostettua tuottoisaa ja vähäriskistä, Barlow Clowesin tarjoamaa sijoitusta kohtaan
  .
 • Any
  public
  julkisten
  rebuke
  moitteiden
  to the BBC
  BBC:n saamien
  , still more any action, will need to be based on watertight evidence.
 • Leapor finds in her menstrual pains a bond with Aurelia, even if the poem
  is largely a
  on pääasiassa
  gentle
  hyväntahtoinen
  rebuke
  moite
  to her friend
  hänen ystävälleen
  for malicious talk
  pahantahtoisista puheista
  .
 • Another passage which is often misrepresented is the account of
  Christ's
  Kristuksen
  rebuke
  nuhteista
  to Thomas
  Tuomakselle
  : `Because you have seen me you have found faith.
 • In a substantial `Postscript ``Warton includes a
  rebuke
  nuhteet
  to Pope
  paaville
  for mocking the attention Theobald gave in editing Shakespeare
  hänen pilkattuaan huomiota, jota Theobald antoi Shakespearen muokkaamiselle
  to:
 • But he planted this gaol in the middle of Buckingham as a sort of
  rebuke
  moitteiksi
  to the townspeople
  kaupunkilaisille
  .

rebuke.v

 • He
  Hänen
  is supposed to have stated, when
  rebuked
  nuhteli häntä
  by his chaplain
  hänen kappalaisensa
  , `When I swear, I swear not as a bishop but as a country gentleman and a baronet ``.
 • They were shooed away by
  the Sheikha
  sheikki
  ,
  who
  joka
  rebuked
  nuhteli
  them
  heitä
  for being naughty
  tuhmuudesta
  and greeted me almost in the same breath.
 • He
  Hän
  rebuked
  moitti
  me
  minua
  for liking it
  siitä, että pidin siitä
  .
 • Julia Bard
  Julia Bard
  (`The priests have it ``, 1 May)
  rebukes
  moittii
  anti-racists
  antirasisteja
  for turning a blind eye to religious fundamentalism
  sokean silmän kääntämisestä kohti uskonnollisia fundamentalisteja
  , and cites a recent issue of the Runnymede Trust Bulletin to illustrate her argument.
 • Kalchu was ashamed of his drunkenness and
  Chola
  Chola
  grumbled and
  rebuked
  moitti
  him
  häntä
  for it
  siitä
  .
 • The Mayor
  Pormestari
  rebuked
  moitti
  him
  häntä
  in warm terms
  lämpimin sanoin
  , whereupon the elegant creature said, hotly: `Who are you to talk to me like that?
 • Mrs Scrivener
  rouva Scriveneriä
  was sharply
  terävästi
  rebuked
  moitti
  , not least
  by the Commission President, Jacques Delors
  Komission presidentti, Jacques Delors
  , and she has been instructed to stand firm against the governments' proposal today and tell ministers to think again.
 • US Air Force
  USA:n ilmavoimia
  rebuked
  syytetään
  over rape trial
  raiskauskäsittelyssä
 • It was ironical that
  the man
  mies, jota
  she
  hän
  had just
  oli juuri
  rebuked
  moittinut
  should be the only one who had shown interest in her as a woman during the fifteen months she had been on the station.
 • We
  Meitä
  were convinced we had witnessed a terrible accident and hurried to the police station at Lochcarron to report the incident, there to be reassured that there had not been a crash, and gently
  rebuked
  moitittiin
  for assuming there had been
  siitä oletuksesta
  .
 • We have no evidence that Vial provided, or indeed could have provided, a three-year course (apart from that,
  he
  häntä
  was at one point
  yhdessä vaiheessa
  rebuked
  moitti
  by the governors
  hallitus
  for not paying enough attention to his teaching duties
  siitä, ettei hän ollut keskittynyt opetusvelvollisuuksiinsa riittävästi
  ).
 • The runners found
  themselves
  itseään
  unfairly
  rebuked
  syytettävän
  for the market-makers' errors, and for their whimsical misquotes or bid-only quotes that could ruin a deal
  markkinatakaajien virheistä ja arvaamattomista vääristä tarjouksista tai huutokauppatarjouksista, jotka voisivat pilata sopimuksen
  .
 • When he sets out from Rivendell
  Boromir
  Boromiria
  blows his horn, the family heirloom, and
  is
  <empty>
  rebuked
  moittii
  by Elrond
  Elrond
  for doing so
  siitä
  ; but he takes no notice.
 • He
  Hän
  rebuked
  moitti
  me
  minua,
  because I'd apparently stepped in too quickly with the next question before he'd finished answering the last one
  koska olin ilmeisesti siirtynyt liian nopeasti seuraavaan kysymykseen ennen kuin hän oli ehtinyt vastata edelliseen
  .
 • He
  Hän
  rebuked
  moitti
  me
  minua
  again.
 • President Chaim Herzog
  Presidentti Chaim Herzog
  rebuked
  moitti
  Mellor
  Melloria
  and a lunch in his honour at Israel's parliament was cancelled.

reprimand.n

 • But if the Section Sergeant goes in for any necessary purpose, the Inspector comes in,
  he
  hänestä
  is reported and gets a
  severe
  vakavat
  reprimand
  moitteet
  from his superiors
  esimiehiltään
  for idling his time in the Station
  siitä, että hän vietti aikaansa asemalla
  .
 • He
  Hän
  gave
  Captain Lake
  kapteeni Lakelle
  a
  severe
  vakavat
  reprimand
  moitteet
  for his brutality
  raakuudesta
  and ordered him to return to Sombrero to see if Jeffrey were alive and, if so, to rescue him.
 • Batley and Sheffield Eagles
  Batley ja Sheffield Eagles
  received a
  severe
  vakavat
  reprimand
  moitteet
  yesterday
  eilen
  for the fighting which took place during their first-round Yorkshire Cup tie
  tappelusta, joka tapahtui Yorkshire Cupin osakilpailun ensimmäisellä kierroksella
  .
 • He
  Hän
  got a
  good-natured
  sävyisät
  reprimand
  nuhteet
  from Mona
  Monalta
  for not setting a good example to the lower classes
  siitä, ettei hän ollut näyttänyt hyvää esimerkkiä alemmille luokille
  .
 • Despite an
  immediate
  välittömistä
  reprimand
  moitteista
  from Chamorro
  Chamorron
  , Godoy's statements during the strike reportedly encouraged the formation of right-wing armed groups.
 • I
  minä
  even got a
  reprimand
  moitteita
  from my creep of a Minister
  ministeriksi pyrkimisestäni
  .
 • Others
  Muut
  suffer
  reprimands
  moitteita
  while the Cowes Organising Committee themselves face a structure review.
 • The House
  Hallitsijoilla
  also has the power to admonish or issue a
  reprimand
  moitteita
  to those in contempt
  halveksutuille
  .
 • Later there came a
  reprimand
  moitteita
  for a breach of rules
  sääntöjen rikkomisesta
  and, not long after, a six month suspension for a further misdemeanour.
 • Jefferies' excuse was accepted and, after a
  reprimand
  nuhdeltua
  from John Martin
  John Martinin
  for not behaving like a man
  häntä siitä, ettei hän käyttäytynyt miehen tavoin
  , he was asked to sit down.
 • Just as we were about to leave
  Juuri kun aioimme lähteä
  ,
  Frank Dick
  Frank Dick
  called me to one side and gave
  me
  minulle
  a
  blistering
  purevat
  reprimand
  moitteet
  .
 • The statement
  Lausunto
  was a
  oli
  veiled
  peitelty
  reprimand
  moite
  .
 • There's a
  reprimand
  moitteita
  on his record
  Asiakirjassa
  for improper treatment of a prisoner of war
  sotavankien asiattomasta kohtelusta
  .

reprimand.v

 • The girls exchanged nervous glances, thinking that it must be
  Miss Hardbroom
  neiti Hardbroom, joka
  come
  to
  <empty>
  reprimand
  nuhtelemaan
  them
  heitä
  for being out of bed
  siitä, etteivät he olleet sängyssä
  .
 • In February
  it
  se
  publicly
  julkisesti
  reprimanded
  moitti
  the insurer
  vakuutusyhtiötä
  for failing to be tough enough with its agents
  siitä, että se ei ollut pystynyt olemaan tarpeeksi tiukka edustajiensa kanssa
  .
 • Later the European Athletic Association wrote
  a letter to the British team management
  kirjeen Britannian tiiminjohtajalle
  reprimanding
  ja moitti
  me
  minua
  for wearing the flag on the rostrum and covering my tracksuit
  lippuun pukeutumisesta palkintokorokkeella ja verryttelypukuni peittämisestä
  .
 • And
  Dr Kent
  tohtori Kentin
  should
  pitäisi
  reprimand
  nuhdella
  her
  häntä
  for it
  siitä
  .
 • It shows she was unjustly treated and I think that society is wrong to judge; if she has broken a bond made by God, then he should be
  the only one
  ainoa, joka
  to
  <empty>
  reprimand
  moittii
  her
  häntä
  for it
  siitä
  .
 • `Oh, it's got nothing to do with business, ``Alison replied with
  a laugh that
  naurulla, joka
  ever so gently
  reprimanded
  moitti
  me
  minua
  for my mercantile preoccupations
  kaupallisista päähänpinttymistäni
  .
 • As he watched his dealers from above, in the comfort of his own office,
  Tom Wilmot, the chairman
  Tom Wilmotin, toimitusjohtajan
  , has been known
  to
  <empty>
  reprimand
  moittineen
  his staff
  henkilökuntaansa
  via a loudspeaker
  kovaäänisen avulla
  .
 • He
  Häntä
  was fined £500 for each offence and
  reprimanded
  varoitettiin
  .
 • A senior civil servant, Trevor Brown, a chemist at Aldermaston Atomic Weapons Research Establishment
  Vanhempaa virkamiestä Trevor Brownia, Aldermaston Atomic Weapons Research Establishment -laitoksen kemistiä
  ,
  was
  <empty>
  severely
  vakavasti
  reprimanded
  moitittiin
  for publicly voicing his concern about health and safety standards there
  hänen ilmaistuaan julkisesti huolensa laitoksen terveys- ja turvallisuustandardeista
  .
 • The volatile wicketkeeper
  Häilyvä hilavahti, jota
  ,
  reprimanded
  moitti
  by match referee Clyde Walcott
  ottelun tuomari Clyde Walcott
  for frenzied appealing at Headingley last Sunday
  raivokkaasta houkuttelusta Headingleyssä viime sunnuntaina
  , looked set to face another investigation into his behaviour.
 • These children
  näitä lapsia
  are often nagged and
  reprimanded
  moittivat
  by their mothers
  Äidit
  even when they are behaving well.
 • He
  Häntä
  was duly
  odotetusti
  reprimanded
  nuhdeltiin
  for his arrogance
  ylimielisyydestä
  , providing him years later with another memory that would help make him a sympathetic captain.
 • Yachts
  Jahteja
  have been fined for neglecting to fly one in Turkey, and
  reprimanded
  moitittu
  for a torn one in Greece
  yhden repimisestä Kreikassa
  .
 • Lightman ordered that
  Kruger
  Krugeria
  be
  olisi
  publicly
  julkisesti
  reprimanded
  moitittava
  on two counts
  kahdesta kohdasta
  .
 • Mr Prior, at the Department of Employment
  herra Prioria, työministeriön jäsentä
  ,
  was
  <empty>
  publicly
  julkisesti
  reprimanded
  moitti
  by her
  Hän
  , and her dissatisfaction with particular policies is usually well known.
 • According to the police evidence (which the judge at the voir dire preferred) Francis agreed to plead guilty and sign the notes;
  the solicitor
  asianajaja
  advised him not to and
  was
  <empty>
  reprimanded
  syytti häntä
  by the police
  poliisi
  .
 • She
  Hän
  reprimanded
  syytti
  herself
  itseään
  sharply
  terävästi
  .
 • All he seems to do is make sure that players don't misbehave and if they do,
  he
  hän
  is there
  to
  <empty>
  reprimand
  moittimassa
  them
  heitä
  .

reproach.v

 • Sometimes Soutine, who was living in the village, came over to enjoy a good chicken dinner, and
  after eating their fill
  syötyään kyllikseen
  the two artists
  kaksi taiteilijaa
  reproached
  syytti
  their host
  isäntäänsä
  for living in such luxury.
  siitä, että tämä eli niin yltäkylläisesti
 • An old man
  Vanha mies
  then
  sitten
  reproaches
  moittii
  Faustus
  Faustia
  for selling his soul
  sielunsa myymisestä
  and counsels repentance which Faustus inclines towards.
 • Middlesbrough were portrayed as extravagant young upstarts (the club had only been in the Football League since 1899), and
  Sunderland
  Sunderlandia
  were
  <empty>
  reproached
  moitittiin
  for daring to ask for such a sum
  siitä, että se uskalsi pyytää sellaista summaa
  .
 • She stood by him,
  she
  hän
  never
  reproached
  moittinut
  him
  häntä
  for his failings
  epäonnistumisesta
  , and at times he felt even worse because she was so forbearing.
 • Biting her lip
  Amabel
  Amabel
  reproached
  soimasi
  herself
  itseään
  thoroughly and sincerely
  perinpohjaisesti ja vilpittömästi
  for not having forced her to wear those whalebone stays all night when she had been growing up
  siitä, ettei ollut pakottanut häntä käyttämään sitä valaanluista korsettia öisin, kun hän oli ollut kasvavassa iässä
  .
 • If so,
  you all
  te kaikki
  reproach
  moititte
  me
  minua
  with your cheerful resilience
  iloisella lannistumattomuudellanne
  .
 • He
  Hän
  could
  voisi
  reproach
  moittia
  her
  tyttöä
  with it
  siitä
  .
 • He was about to ask her what in the world she was doing in the East End when
  he
  häntä
  was
  <empty>
  reproached
  moitti
  by an angry Sally-Anne
  vihainen Sally-Anne
  .
 • They
  He
  chivvy and
  reproach
  soimaavat
  each other
  toisiaan
  as we eat.
 • And
  you
  sinä
  were right
  to
  <empty>
  reproach
  moittiessasi
  me
  minua
  over McAllister
  McAllisterille
  .
 • By the time Sister returned
  Wendy
  Wendy
  had removed the rest of the baby's wrapping, and
  was
  <empty>
  reproached
  häntä soimattiin
  for so doing
  siitä
  .
 • You and Fred
  Sinulla ja Fredillä
  have
  nothing
  mitään,
  to
  <empty>
  reproach
  voisitte syyttää
  yourselves
  itseänne
  with
  mistä
  .
 • Even
  the pope
  paavi
  recently
  äskettäin
  reproached
  moitti
  local politicians
  paikallisia poliitikkoja
  on a visit to Naples
  vieraillessaan Napolissa
  for their self-interest and neglect of their constituents
  itsekkyydestä ja äänestäjiensä laiminlyönnistä
  .
 • They
  He
  can feel hurried and driven, critical and
  quick
  kärkkäitä
  to
  <empty>
  reproach
  moittimaan
  .

reproof.n

 • `This then, ``he said, staring with
  mild
  hiukan
  reproof
  moittivasti
  at the impassive faces of Regan and Harrison, `is all the information we have on the Irish Republican Brotherhood?
 • In several incidents in the eastern part of Germany over the past two months
  the Russians
  venäläiset
  have continued to act like occupiers -- and drawn only
  mild
  hiukan
  reproof
  moitteita
  from the German government
  Saksan hallitukselta
  .
 • I
  minä
  got a
  reproof
  moitteita
  from Dr Kelleher
  tohtori Kelleheriltä
  when I facetiously said I'd grow geraniums in my gas mask.
 • `Where's 'e come from an' what's 'is experience? ``he demanded,
  reproof
  moitetta
  in his tone.
 • She never noticed if Alexandra was fully dressed or had stumbled straight from sleep in her night clothes but would welcome her always with the sweetest of smiles and a
  gentle
  hyväntahtoisella
  reproof
  moitteella
  for leaving her alone
  siitä, että oli jättänyt tämän yksin
  .
 • The Ashleys fully appreciated how much they owed to Sybille and treated her with great respect and kindness; faux pas, which from other members of staff would have met with
  icy
  jäisillä
  reproofs
  moitteilla
  , went scarcely noticed.
 • `There's no need to be so independent, ``
  he
  hän
  said with
  mild
  hiukan
  reproof
  moittivasti
  .
 • `No thanks to you, ``said
  Mrs Vaughan
  rouva Vaughan
  in
  dry
  kuivan
  reproof
  moittivasti
  .

reprove.v

 • Charles
  Charles
  reproved
  nuhteli
  her
  häntä
  for rushing on ahead of his story
  siitä, että hän kiirehti edelle tarinassa
  , and told her about this Sergeant lurking within like a spider waiting for a juicy fly.
 • Sometimes
  he
  hän
  reproved
  nuhteli
  her
  tyttöä
  weakly
  heikosti
  about the shirts
  paitojen vuoksi
  .
 • A scientist who had the temerity to ask at Philadelphia for one
  Tiedemiestä, jolla oli uskallusta pyytää Philadelphialta yhtä,
  was
  <empty>
  severely
  ankarasti
  reproved
  moitittiin
  .
 • He was among
  the Wiltshire justices
  Wiltshiren tuomareihin, joita
  reproved
  moitittiin
  for obstructing royal purveyors of timber for the navy in 1637
  heidän estäessään kuninkaallisia hovihankkijoita viemästä puuta laivastolle vuonna 1637
  and he refused a contribution to the expenses of the bishops' war two years later.
 • Conrad
  Conrad
  was accordingly taken to task for not reporting to Rome and
  was (wrongly)
  häntä (väärin)
  reproved
  moitittiin
  for taking part in the assembly
  osallistumisesta kokoukseen
  .
 • The first week I was at the school,
  I
  <empty>
  attempted to climb a tree, and
  was
  minua
  reproved
  nuhteli
  by a horrified prefect
  kauhistunut tukioppilas
  .
 • Polly
  Polly
  reproved
  nuhteli
  him
  häntä
  sharply
  terävästi
  .
 • Approaching the car I was driving,
  he
  hän
  reproved
  nuhteli
  me
  minua
  , saying that a padre ought to know better.
 • He shot a
  reproving
  moittivan
  glance
  katseen
  at Bull O'Malley
  Bull O'Malleyhin
  .

scold.v

 • Scolding
  nuhteleminen
  a child
  Lapsen
  for being `a bad boy ``or `a dirty girl
  tuhmaksi pojaksi tai huonoksi tytöksi
  is not educative; telling a child to do something `because I say so ``teaches her nothing useful.
 • He
  Hän
  scolds
  toruu
  me
  minua,
  for leaving the flat
  koska poistuin asunnosta
  .
 • Renata Adler
  Renata Adler
  sat down at her typewriter at the New York Times and
  scolded
  haukkui
  Nicholson
  Nicholsonia
  for a `dreadfully written script ``
  'kammottavasti kirjoitetusta käsikirjoituksesta'
  .
 • In the ensuing pandemonium the young musicians played on, but
  Matron
  emäntä
  came and took Anna away,
  scolding
  nuhteli
  her
  häntä
  gently
  varovasti
  for bad behaviour which would not be tolerated once she was settled in
  huonosta käytöksestä, jota ei hyväksyttäisi, kun hän olisi kotiutunut
  .
 • Tom himself was barely responsive to Faye's mood, and when
  the artist
  taiteilija
  scolded
  sätti
  her brother
  hänen veljeään
  about it
  siitä
  , he only growled, `I'm tired.
 • Lavinia
  Lavinia
  , still
  scolding
  toruen
  , wiped the crumbs from their cardigans.
 • Because
  Joe and I
  Joe ja minä
  were in the same position of
  being
  jouduimme
  scolded
  sättimäksi
  by Mrs Joe
  rouva Joen
  , we were good friends, and Joe protected me from her anger whenever he could.
 • She
  Häntä
  had
  to be
  oli
  scolded
  toruttava
  .
 • Now she looked almost like
  a child
  lapselta, jota
  about
  to be
  <empty>
  scolded
  torua
  for some minor misdemeanour
  jostain pienestä rikkomuksesta
  .
 • If they come,
  you
  sinua
  'll be
  <empty>
  scolded
  torutaan
  for not working
  siitä, ettet tee töitä
  .
 • Four children
  Neljää lasta
  were
  <empty>
  scolded
  haukuttiin
  on buses and smacked.
 • He so detested the word `Enterprise ``, with its ring of commerce, that at Poindexter's trial
  he
  hän
  scolded
  torui
  the prosecutor
  syyttäjää
  every time he used it.
 • I'm just sorry
  she
  hän
  scolds
  toruu
  you
  sinua
  as well, Pip, and hits you with the stick.

take to task.v

 • At one point Eva turned and gesticulated towards me, as if
  she
  hän
  were
  olisi
  taking
  halunnut
  him
  häntä
  to task
  moittia
  for something he'd done to me
  jostakin, mitä hän oli tehnyt minulle
  .
 • Le Cerf
  Le Cerfiä
  was rightly
  oikeutetusti
  taken to task
  moitittiin
  for his selective criticisms of Bononcini
  valikoivasta kritiikistään Bononcinin suhteen
  , 3 but the tonal oddness of Quando ridi is by no means exceptional in Italian music of the period.
 • The atmosphere is hardly lightened when
  guitarist Alex Lee
  kitaristi Alex Lee
  takes
  <empty>
  a pissed stagediver
  kännissä olevaa lavasukeltajaa
  to task
  moittii
  , but one suspects that this is precisely the kind of turmoil Strangelove get their kicks from.
 • `My dear Miss Kyte, ``said Lady Danby's voice, interrupting her reverie, `
  I
  minä
  am certainly going
  to
  <empty>
  take
  <empty>
  you
  sinua
  to task
  nuhdella
  for leaving my party so early
  siitä, että poistuit juhlistani niin aikaisin
  .
 • I
  Minä
  could have
  olisin voinut
  taken
  <empty>
  him
  häntä
  to task
  nuhdella
  about how he was defining `agree ``and `honest
  siitä, miten hän määritteli 'hyväksymisen' ja 'rehellisen'
  , but just somehow didn't.
 • Karajan (DG)
  Karajania (DG)
  has
  on
  often
  usein
  been
  <empty>
  taken to task
  moitittu
  from making an adagio meal of Shostakovich's andante here
  siitä, että hän teki Shostakovichin andantesta adagion
  , but Flor turns it into a snail's banquet (beautiful Concertgebouw wind playing notwithstanding).
 • He
  Hän
  would
  certainly
  varmasti
  conclude that she was up to some adolescent mischief and
  take
  <empty>
  her
  häntä
  to task
  nuhtelisi
  again
  uudelleen
  .
 • Your editors
  Toimittajasi
  have been kind to me,
  ovat olleet mukavia minulle,
  seldom
  harvoin
  taking
  <empty>
  me
  minua
  to task
  moittineet
  -- (or for that matter to lunch).
 • Last Friday
  Viime perjantaina
  ,
  Meat Trade Suppliers
  Meat Trade Suppliersia
  was
  <empty>
  taken to task
  kritisoitiin
  for `seriously misleading ``shareholders over a hostile offer
  osakkeenomistajien 'vakavasta harhaanjohtamisesta' vihamielisen tarjouksen suhteen
  .
 • `There is no doubt in my mind the took that decision because
  Castlereagh Borough Council
  Castlereagh Boroughin neuvosto
  took
  <empty>
  it
  sitä
  to task
  moitti
  over its figures
  sen luvuista
  , ``he said.
 • In July 1200
  Heinäkuussa 1200
  Conrad of Mainz
  Conrad of Mainzia
  was
  <empty>
  taken to task
  kritisoitiin
  for not having sent report to Rome about plans for the tribunal to decide on an emperor
  siitä, ettei hän ollut lähettänyt Roomaan raporttia tribunaalin suunnitelmista valita keisari
  .
 • Landlords
  Vuokraisäntiä
  are
  <empty>
  taken to task
  kritisoidaan
  over standards
  standardeista
 • Conrad
  Conradia
  was
  <empty>
  accordingly
  vastaavasti
  taken to task
  kritisoitiin
  for not reporting to Rome
  siitä, ettei hän ollut raportoinut Roomaan
  and was (wrongly) reproved for taking part in the assembly.
 • LANDLORDS
  OMISTAJIA
  were
  <empty>
  taken to task
  kritisoitiin
  today
  tänään
  for running `dirty, grubby and unfriendly ``pubs
  'likaisten, epäilyttävien ja epäystävällisten' pubien hoitamisesta
  .
 • This time
  Siihen aikaan
  Seitz
  Seitz
  ,
  in an otherwise logical column
  muuten loogisessa kolumnissa
  ,
  took
  <empty>
  Norman
  Normania
  to task
  kritisoi
  for going to a sports psychologist and suggested that Levi was `probably ``a better `all-round player
  siitä, että hän meni urheilupsykologille ja väitti, että Levi oli 'todennäköisesti parempi yleispelaaja'
  .
 • Another reader
  Toinen lukija
  takes
  <empty>
  Christine Sutton
  Christine Suttonia
  to task
  kritisoi
  on a semantic point
  semanttisesta asiasta
  .
 • The irony is that
  the Dutch
  hollantilaiset
  ,
  after nearly fifty years
  lähes viidenkymmenen vuoden jälkeen
  ,
  still
  yhä
  take
  <empty>
  the Germans
  saksalaisia
  to task
  kritisoivat
  ,
  albeit jokingly
  vaikkakin leikkimielisesti
  ,
  for having confiscated thousands of bicycles during the occupation
  siitä, että he olivat takavarikoineet tuhansia polkupyöriä miehityksen aikana
  .
 • Professor Ronald H Girdwood, the chairman of the Scottish Blood Transfusion Association
  Professori Ronald H Girdwood, Scottish Blood Transfusion -yhdistyksen johtaja
  ,
  took
  <empty>
  me
  minua
  to task
  kritisoi
  in a letter
  kirjeessä
  at the end of last month
  viime kuun lopussa
  .
 • Irwin Gabathuler of the University of Liverpool
  Irwin Gabathuler Liverpoolin yliopistosta
  took
  <empty>
  theorists
  teorikkoja
  to task
  kritisoi
  at a meeting at the Royal Society in London last month
  Lontoon Royal Societyn tapaamisessa viime kuussa
  .
 • Anyone who tried this line of argument
  kaikkia, jotka yrittivät argumentoida tällä tavalla
  would be
  <empty>
  taken to task
  kritisoisivat
  by the pollsters, who have a commercial interest in resisting such reasoning
  Mielipidetutkijat, joilla on kaupallisia syitä vastustaa tällaisia perusteluja,
  .

tell off.v

 • He
  Hän
  just
  told
  nuhteli
  you
  sinua,
  off
  <empty>
  for being a pain
  koska olet kiusankappale
  , I bet!
 • And
  I
  minua
  got
  <empty>
  told off
  läksytettiin
  for it
  siitä
  .
 • He
  Hän
  very quickly
  hyvin nopeasti
  told
  nuhteli
  me
  minua,
  off
  <empty>
  because I was a bit absentminded
  koska olin hiukan hajamielinen
  .
 • She
  Häntä
  very rarely
  erittäin harvoin
  got
  told off
  nuhdeltiin
  and when she did it upset her.
 • I'm never late for things, I try really hard to be late, but I just can't be because
  we
  meitä
  were
  <empty>
  told off
  nuhdeltiin
  so much
  niin kovasti
  about it
  siitä
  .
 • I
  minua,
  get
  told off
  läksytti
  by my girlfriend
  Tyttöystäväni
  because I wake up in the morning and the first thing I say is, `Flippin' heck, have you sent those newsletters off yet?
  koska herätessäni aamulla sanon ensimmäiseksi 'Helkkari, oletko jo lähettänyt ne tiedotteet?
  .
 • So it's unusual and
  I
  minua
  get
  told off
  nuhdeltiin
  for giving you a choice but what do you think?
  siitä, että annoin sinun valita, mutta mitä mieltä olet?
 • Ricky
  Ricky
  got
  sai
  told off
  nuhteet
  .
 • I
  Minä
  got
  sain
  told off
  nuhteet
  by the ref
  tuomarilta
  -- I was a bit wild then -- and Ian began moaning as though he was crying.
 • And
  Mum
  äiti
  's
  <empty>
  always
  aina
  telling
  nuhtelee
  me
  minua
  off
  <empty>
  for doing things wrong.
  siitä, että teen asiat väärin
 • I
  Minä
  finned madly for the surface, and
  was
  minua
  told off
  nuhdeltiin
  very severely
  erittäin vakavasti
  for making an ascent like a pricked balloon
  noustuani kuin puhkaistu ilmapallo
  .
 • Mummy's voice was colder, as if she thought
  Rebecca
  Rebecca
  had meant
  to
  <empty>
  tell
  nuhdella
  her
  häntä
  off
  <empty>
  .
 • Whatever they could stick their noses into they would, like
  telling
  nuhtelemisesi,
  you
  sinun
  off
  <empty>
  if you had more than eight photos on your pin board
  jos ilmoitustaulullasi oli yli kahdeksan kuvaa
  .
 • You
  Sinä
  expect
  to be
  saavasi
  told off
  nuhteet
  and you're not.

telling off.n

 • Eh — ” she laughed ” — I remember, I put a headscarf over the lamp, and
  your Dad
  isäsi
  gave
  me
  minulle
  such
  sellaisen
  a
  telling off
  läksytyksen
  .

thank.v

 • In obvious good humour,
  she
  häntä
  was commiserated with, patted on the back,
  thanked
  kiitti
  by the little girl's father
  pienen tytön isä
  , offered half the prize money, which she refused, and looked around for Feargal.
 • In response Silas said, `
  Thank
  Kiitos
  you
  teille
  , ladies.
 • `
  Thank
  Kiitos
  you
  <empty>
  for being honest
  rehellisyydestä
  , you
 • Alright, well
  thank
  kiitoksia
  you
  <empty>
  very much
  paljon
  for doing that
  siitä, että teit sen
  .
 • A heavily US-financed campaign did the trick and
  Blaize
  Blaize
  , with a 14-1 majority, took over and
  thanked
  kiitti
  God
  Jumalaa
  for sending the Americans to save Grenada
  siitä, että hän oli lähettänyt amerikkalaiset pelastamaan Grenadan
  .
 • Open your children's eyes and minds to the world of books in The Red House -- it could be
  the start
  alku,
  they
  he
  'll always
  aina
  thank
  kiittävät
  you
  sinua
  for
  josta
  .
 • One of the most welcome sights around Hailing which
  Yksi tervetulleimmista näyistä Hailingin lähellä, joista
  we
  me
  can
  voimme
  thank
  kiittää
  the Romans
  roomalaisia,
  for
  <empty>
  are the pheasants, it is reckoned they were first introduced by them and were quickly established here in Kent.
 • `
  What
  Mistä
  are
  <empty>
  you
  sinä
  thanking
  kiität
  God
  Jumalaa
  for
  <empty>
  ? ``he growled.
 • I didn't go to Lourdes for a miracle but Lourdes makes
  me
  minut
  appreciate each day and
  thank
  kiittämään
  God
  Jumalaa
  for Zoe
  Zoesta
  .
 • She
  Hän
  thanked
  kiitti
  him
  tätä
  without warmth
  ilman lämpöä
  and stuffed the notes casually into her bag.
 • Of course, they did not and now when
  I
  minä
  wake up in the morning and
  thank
  kiitän
  God
  Jumalaa
  that I'm a lesbian
  siitä, että olen lesbo
  , I remember to thank myself as well.
 • `
  Thank
  kiitos
  goodness
  Luojan
  that barking's stopped
  se haukkuminen loppui
  , ``said his Mum.
 • I
  Minä
  thank
  kiitän
  and congratulate
  my hon. Friend the Member for Shrewsbury and Atcham (Mr. Conway)
  kunnianarvoisaa ystävääni, Shrewsburyn ja Atchamin jäsentä (herra Conwaytä)
  for giving the House an opportunity to cover this important ground
  siitä, että hän antoi edustajainhuoneelle mahdollisuuden esittää tämän tärkeän perustelun
  .
 • The young people who sleep rough in the streets of London
  Nuoret, jotka nukkuvat Lontoon kovilla kaduilla,
  have
  the Prime Minister
  pääministeriä
  to
  <empty>
  thank
  kiittää
  for having only £31 a week income support
  siitä, että heidän tulotukensa ovat vain 31 £ viikossa
  .
 • It is a special occasion as it coincides with a lovely Flower Celebration and
  we
  me
  have
  Canon Harney
  Canon Harneytä
  to
  <empty>
  thank
  kiittää
  very much
  suuresti
  for allowing this to happen in our lovely Cathedral
  siitä, että hän antoi tämän tapahtua ihanassa katedraalissamme
  .
 • I
  Minun
  have
  Louise
  Louisea
  to
  on
  thank
  kiitettävä
  for that
  siitä
  .
 • He
  Hän
  succeeded Pym in control of the ordnance, and
  was
  <empty>
  thanked
  kiittivät
  by the House
  hallitsijat
  for deciphering intercepted letters
  häntä siepattujen kirjeiden tulkitsemisesta
  .
 • The speaker
  puhujaa
  was
  <empty>
  thanked
  kiitti
  by Freda Morris
  Freda Morris
  ,
  for a wealth of helpful hints and ideas which had proved `a real inspiration ``to flower club members
  monista hyödyllisistä vinkeistä ja ideoista, jotka olivat osoittautuneet 'todelliseksi inspiraatioksi' kukkakerhon jäsenille
  .
 • At the end of an interview
  the informant
  tiedonantajaa
  will be
  <empty>
  thanked
  kiitetään
  for co-operating
  yhteistyöstä
  and left feeling satisfied after what was an interesting and worthwhile discussion.
 • Professor Lacey
  Professori Lacey
  left of his own accord and
  was
  <empty>
  thanked
  häntä kiitettiin
  for his valuable contribution
  arvokkaasta työstä
  .
 • So here we are at the end of 1992 and
  I
  minun
  should like
  to
  on
  thank
  kiitettävä
  you all
  teitä kaikkia
  for the tremendous hard work you have put into it
  valtavan kovasta työstä, jota olette tehneet sen eteen
  .
 • You will be pleases to know that altogether we have raised £1,314.53 during 1987 and
  we
  me
  take great pleasure in
  thanking
  kiittäessämme
  you
  sinua
  all most sincerely.

thanks.n

 • We do appreciate all your prayers and have seen
  answers to them
  vastaukset niihin
  ,
  for which
  mistä
  we
  me
  give
  God
  Jumalaa
  thanks
  kiitämme
  ; please continue to pray for us.
 • Thanks
  Kiitos,
  for thinking of it
  kun ajattelit sitä
  ,
  Jin
  Jin
  .
 • `We'll be back during the day, Harold, and
  our
  meidän
  deepest
  syvimmät
  thanks
  kiitoksemme
  for offering us shelter tonight
  siitä, että tarjosit meille suojan yöksi
  .
 • Ian White, Director of Social Services
  Ian White, sosiaalipalveluiden johtaja
  ,
  thanks
  kiitos,
  for joining us
  että liityit seuraamme
  .
 • My
  minulta
  grateful
  Suurimmat
  thanks
  kiitokseni
  go
  to them all
  kaikille heille
  .
 • Agrimony -- gratitude; please accept
  my
  minun
  thanks
  kiitokseni
 • Also — a card was signed and sent with flowers to greet Janice Glen on her birthday and Janice later telephoned the Office to ask for
  her
  hänen
  thanks
  kiitoksensa
  to be given
  to you all
  teille kaikille
  .
 • Accept this WWF pen with
  our
  meidän
  thanks
  kiitoksemme
  for your donation of £18 or more
  18 punnan tai sitä suuremman summan lahjoittamisesta
  .
 • Thanks
  Kiitos
  for your fax of 13 June regarding approval for us to use Dire Straits' `Walk of Life ``for our Project Video programme
  13. kesäkuuta lähetetystä faksistasi, joka koski lupaa käyttää Dire Straitsin Walk of Life -kappaletta Project Video -ohjelmassamme
  .
 • Before the veteran entertainer went home for the emotional Christmas Day reunion with his family,
  Leslie and Jean
  Leslie ja Jean
  had together given
  thanks
  kiittäneet
  for his recovery at a short Communion service in the hospital chapel
  hänen paranemisestaan lyhyessä seurakuntapalveluksessa sairaalan kappelissa
  .
 • We
  Meidän
  have to give
  thanks
  kiitettävä
  for the magnificent giving to the Camphill Project
  upeasta lahjoituksesta Camphill-projektille
  .
 • Thanks
  Kiitos
  for your time
  ajastasi
  .
 • It seemed to me that I had become what my parents had wanted me to be, and I was getting no
  thanks
  kiitosta
  from either of them
  kummaltakaan
  for my efforts
  saavutuksistani
  .
 • With
  thanks
  Kiitokset
  from us all
  meiltä kaikilta
  .
 • Fifteen hours a day of dispensing help and affection have earned Madeleine a Help the Aged Golden Award and the
  thanks
  kiitoksen
  of the organisation's patron, the Princess of Wales
  organisaation suojelijalta, Walesin prinssiltä
  .
 • Could we convey the
  thanks
  kiitokset
  of the members of this committee
  komitean jäsenten
  to the property services and the chief executive's department
  kiinteistöpalveluille ja pääjohtajan osastolle
  ,
  for their efforts in effecting sales and gaining large scale capital receipts for the county
  heidän vaivannäöstään kauppojen toteuttamiseksi ja suurten pääomatulojen saamiseksi maalle
  .
 • ``Forasmuch as it hath pleased Almighty God of his goodness to give you safe deliverance, and to preserve you in the great danger of childbirth;
  you
  sinun
  shall therefore give hearty
  thanks
  kiitokset
  unto God
  Jumalalle
 • The whole Godhead is involved in the rescue and restoration of mankind, and so we read of
  Paul
  Paavalia, joka
  giving
  thanks
  kiittää
  over Christians
  kristittyjä
  , for `God chose you from the beginning to be saved ``.
 • It is gratifying that the initial residents have built up a very happy family atmosphere, and have expressed
  their
  heidän
  thanks
  kiitoksensa
  to the Association
  järjestölle
  for providing them with what they now regard as their home
  siitä, että he ovat tarjonneet heille sen, mitä he nyt pitävät kotinaan
  .
 • At last, and no
  thanks
  ansiostasi
  to you
  sinun
  .
 • `Now, if you'll excuse me, I'll join Adam and Ace to find out just exactly
  how much damage
  kuinka paljon vahinkoa
  ,
  thanks
  ansiostasi
  to you
  sinun
  ,
  he's suffered
  hän on kärsinyt
  !

upbraid.v

 • Sam
  Samilla
  had a mental vision of a handful of ants thrown at a charging bull, but
  upbraided
  hän syytti
  himself
  itseään
  for cowardice
  pelkuruudesta
  .
 • He's also
  the man who
  mies, joka
  last March
  upbraided
  syytti
  BR
  BR:ää
  for its argument that ten minutes either way was `on time.
  sen väitettyä, että kymmenen minuuttia suuntaan tai toiseen oli 'ajallaan'
 • She
  Hän
  also
  upbraids
  nuhtelee
  me
  minua
  about the work I am engaged in at Schloss Hartheim
  työstä, jota teen Schloss Hartheimissa
  .
 • Mr Fennell was worried because he thought nobody came to meet you, ``he said, and she knew by his expression that
  the ancient tyrant
  muinainen tyranni
  had been
  oli
  upbraiding
  syyttänyt
  him
  häntä
  on this account
  sen vuoksi
  .
 • I
  <empty>
  was in no mood
  to be
  että olisin halunnut kuulla
  upbraided
  moitteita
  about my stupidity
  tyhmyydestäni
  .
 • At the main gate they came across
  a sentry who
  vartiomiehen, jota
  was
  <empty>
  upbraided
  moitti
  by Maclean
  Maclean
  for his slovenly appearance
  epäsiististä ulkoasusta
  and ordered to call the guard commander.
 • The very next day
  he
  häntä
  was
  <empty>
  upbraided
  moitti
  by the professor
  professori
  for giggling out loud in Gross Anatomy
  kikattelemisesta ääneen Grossin anatomian tunnilla
  : Rolf and Rudolph were making jokes about the new female corpse.
 • There was no disputing the hard truth behind his words -- someting for which
  she
  hän
  had already severely
  oli jo vakavasti
  upbraided
  moittinut
  herself
  itseään
  .
 • It was in evidence now as
  Tina
  Tina
  upbraided
  syytti
  him
  häntä
  .
FEE 
addressee (info)
communicator (info)
degree (info)
expressor (info)
frequency (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
place (info)
reason (info)
role (info)
time (info)
topic (info)
verb_chain