TransFrameNet:Execute plan

From Sanat

implement.v

 • The parties
  Puolueet
  produce manifestos and
  when elected in a majority
  tultuaan valituksi enemmistöäänin
  seek
  to
  <empty>
  implement
  panemaan täytäntöön
  their policies
  menettelyjään
  .
 • Earlier m the century
  Aikaisemmin tällä vuosisadalla
  the select vestry in West Ham had
  valittu kirkonkokous West Hamissa oli
  implemented
  pannut täytäntöön
  measures to deal with a perceived crisis in relief which were singularly effective in reducing relief and reasserting authoritarian values
  sellaisia toimenpiteitä havaitun kriisin hoitamiseksi, jotka olivat tavattoman tehokkaita avustuksen vähentämisessä ja autoritaaristen arvojen vahvistamisessa
  .
 • The National Insurance Act, 1946
  Kansaneläkelaki vuodelta 1964
  ,
  implemented
  toteutti
  the Beveridge plan
  Beveridge-suunnitelman
  ,
  though with some modification
  joskin joidenkin muutosten kera
  .
 • Creating an understanding of the challenges of
  management
  johtajiston
  in
  implementing
  toteutuksessa
  business strategies
  liiketoimintastrategioiden
  within a changing environment
  muuttuvassa ympäristössä
  .
 • The principal vehicle for
  implementing
  toteutuksessa
  change
  muutoksen
  was the dissemination of the company plan mapping out the route to cost competitiveness through work reorganization.
 • The text of the resolution was forwarded to Lithuania's President Vytautas Landsbergis, accompanied by a telegram from Soviet President Mikhail Gorbachev demanding within three days a report on
  measures
  toimenpiteistä
  to
  <empty>
  implement
  toimeenpanemiseksi
  the Congress decisions
  kongressin päätösten
  .
 • I want
  community care
  avohuollon
  to be
  olevan
  properly
  oikein
  implemented
  toteutettu
  and funded,
  with nurses prescribing as a part of their work in the care of people living at home
  niin että sairaanhoitajat määräävät osana työtään hoitoa kotona asuville ihmisille
  .
 • Techniques for
  effectively
  tehokkaaseen
  implementing
  toteutukseen
  a lexical check
  leksikaalisen tarkistuksen
  by machine
  koneella
  are discussed and compared.
 • These requirements
  Näitä vaatimuksia
  were never
  ei koskaan
  fully
  täysin
  implemented
  pantu täytäntöön
  .
 • At the time of my retirement in 1983
  Jäädessäni eläkkeelle vuonna 1983
  the new scheme
  uusi suunnitelma
  was being
  <empty>
  fully
  kokonaan
  implemented
  toteutettiin
  with our officers being enrolled at the Warsash school of Navigation
  virkailijoidemme ilmoittautuessa Warsashin merenkulkukouluun
  .
 • The foregoing both explains why Wulfstan's legal texts have such a homiletic tone, and raises considerable doubts whether they were really the means by which
  Æthelred's government
  Æthelredin hallitus
  implemented
  toimeenpani
  its decisions
  päätöksensä
  .
 • The government
  Hallitus
  implemented
  toteutti
  its reforms
  reforminsa
  without commissioning any evaluative or pilot studies
  teettämättä arviointi- tai pilottitutkimuksia
  and the experience of similar developments in the American health care system provided only limited comparisons.
 • In April 1988
  huhtikuussa 1988
  ,
  in this Parliament
  tässä parlamentissa
  ,
  the Government
  hallitus
  implemented
  toteutti
  the changes pushed through when the Prime Minister was a Minister at the Department of Social Security
  muutoksia, jotka puskettiin läpi, kun pääministeri oli ministerinä sosiaaliministeriössä
  .
 • He later produced
  the Blackburn Report on the reform of Licensing Law in Northern Ireland which
  Blackburn-raportin Pohjois-Irlannin lisensointilain uudistuksesta, jonka
  the Government
  hallitus
  implemented
  toimeenpani
  throughout the 1980s
  1980-luvun aikana
  .
 • Not a single authority
  Mikään yksittäinen viranomainen ei
  implemented
  toteuttanut
  Maud's `Cabinet style ``solution
  Maudin kabinettityylistä ratkaisua
  in its entirety
  kokonaisuudessaan
  ; nevertheless, many streamlined their committee structures and some even established policy co-ordinating committees.
 • In France
  Ranskassa
  the Directive
  direktiiviä
  has not been
  ei ole
  implemented
  toteutettu
  in order to further nature conservation
  luonnon säästämiseksi
  -- that it has done so results by default rather than by design.
 • Members are aware that
  the Banks
  pankit
  are endeavouring
  to
  <empty>
  implement
  toteuttamaan
  earlier opening hours
  aikaisempia aukioloaikoja
  in some locations
  joissakin paikoissa
  .
 • They
  Ne
  're alive and
  implemented
  toteutettu
  in Digital's Network Application Support (NAS)
  Digitalin Network Application Supportin (NAS) avulla
  .
 • It
  Sen
  would undoubtedly cost a lot on money
  to
  <empty>
  implement
  toteuttaminen
  in the short run, as would some of the more conventional changes proposed by that Frenchman who claims to run the sport with an impartial hand.
 • We
  Me
  can actually
  voimme itse asiassa
  implement
  toteuttaa
  it
  sen
  very efficiently
  hyvin tehokkaasti
  in hardware
  laitteistona
  .
 • Though
  other practices
  muut käytännöt
  may interpret and
  implement
  toteuttaa
  the community care reforms
  avohuollon uudistuksia
  in different ways
  eri tavoin
  , I hope that some of the lessons we have learnt will be useful.
 • In the U K
  Yhdistyneessä kuningaskunnassa
  the improvement plans we've been working on for the last two years
  parannussuunnitelmat, joita olemme työstäneet viimeiset kaksi vuotta,
  have been
  on
  very successfully
  hyvin onnistuneesti
  implemented
  pantu täytäntöön,
  but they've been overtaken by the U K recession.
 • The Prussian government passed legislation designed to Germanise landholdings in the border districts, but
  these laws
  nämä lait
  were so badly framed and
  so crudely
  niin karkeasti
  implemented
  pantu täytäntöön,
  that they had exactly the reverse effect from that intended.
 • Neither alternative
  Kumpaakaan vaihtoehtoa ei
  was
  ollut
  anywhere near
  läheskään
  implemented
  pantu täytäntöön
  by 1926, let alone in 1922
  vuoteen 1926 mennessä, saati vuonna 1922
  .
FEE 
agent (info)
circumstances (info)
degree (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
outcome (info)
place (info)
plan (info)
purpose (info)
time (info)
verb_chain