TransFrameNet:Execute plan

  From Sanat

  implement.v

  • The parties
   Puolueet
   produce manifestos and
   when elected in a majority
   tultuaan valituksi enemmistöäänin
   seek
   to
   <empty>
   implement
   panemaan täytäntöön
   their policies
   menettelyjään
   .
  • Earlier m the century
   Aikaisemmin tällä vuosisadalla
   the select vestry in West Ham had
   valittu kirkonkokous West Hamissa oli
   implemented
   pannut täytäntöön
   measures to deal with a perceived crisis in relief which were singularly effective in reducing relief and reasserting authoritarian values
   sellaisia toimenpiteitä havaitun kriisin hoitamiseksi, jotka olivat tavattoman tehokkaita avustuksen vähentämisessä ja autoritaaristen arvojen vahvistamisessa
   .
  • The National Insurance Act, 1946
   Kansaneläkelaki vuodelta 1964
   ,
   implemented
   toteutti
   the Beveridge plan
   Beveridge-suunnitelman
   ,
   though with some modification
   joskin joidenkin muutosten kera
   .
  • Creating an understanding of the challenges of
   management
   johtajiston
   in
   implementing
   toteutuksessa
   business strategies
   liiketoimintastrategioiden
   within a changing environment
   muuttuvassa ympäristössä
   .
  • The principal vehicle for
   implementing
   toteutuksessa
   change
   muutoksen
   was the dissemination of the company plan mapping out the route to cost competitiveness through work reorganization.
  • The text of the resolution was forwarded to Lithuania's President Vytautas Landsbergis, accompanied by a telegram from Soviet President Mikhail Gorbachev demanding within three days a report on
   measures
   toimenpiteistä
   to
   <empty>
   implement
   toimeenpanemiseksi
   the Congress decisions
   kongressin päätösten
   .
  • I want
   community care
   avohuollon
   to be
   olevan
   properly
   oikein
   implemented
   toteutettu
   and funded,
   with nurses prescribing as a part of their work in the care of people living at home
   niin että sairaanhoitajat määräävät osana työtään hoitoa kotona asuville ihmisille
   .
  • Techniques for
   effectively
   tehokkaaseen
   implementing
   toteutukseen
   a lexical check
   leksikaalisen tarkistuksen
   by machine
   koneella
   are discussed and compared.
  • These requirements
   Näitä vaatimuksia
   were never
   ei koskaan
   fully
   täysin
   implemented
   pantu täytäntöön
   .
  • At the time of my retirement in 1983
   Jäädessäni eläkkeelle vuonna 1983
   the new scheme
   uusi suunnitelma
   was being
   <empty>
   fully
   kokonaan
   implemented
   toteutettiin
   with our officers being enrolled at the Warsash school of Navigation
   virkailijoidemme ilmoittautuessa Warsashin merenkulkukouluun
   .
  • The foregoing both explains why Wulfstan's legal texts have such a homiletic tone, and raises considerable doubts whether they were really the means by which
   Æthelred's government
   Æthelredin hallitus
   implemented
   toimeenpani
   its decisions
   päätöksensä
   .
  • The government
   Hallitus
   implemented
   toteutti
   its reforms
   reforminsa
   without commissioning any evaluative or pilot studies
   teettämättä arviointi- tai pilottitutkimuksia
   and the experience of similar developments in the American health care system provided only limited comparisons.
  • In April 1988
   huhtikuussa 1988
   ,
   in this Parliament
   tässä parlamentissa
   ,
   the Government
   hallitus
   implemented
   toteutti
   the changes pushed through when the Prime Minister was a Minister at the Department of Social Security
   muutoksia, jotka puskettiin läpi, kun pääministeri oli ministerinä sosiaaliministeriössä
   .
  • He later produced
   the Blackburn Report on the reform of Licensing Law in Northern Ireland which
   Blackburn-raportin Pohjois-Irlannin lisensointilain uudistuksesta, jonka
   the Government
   hallitus
   implemented
   toimeenpani
   throughout the 1980s
   1980-luvun aikana
   .
  • Not a single authority
   Mikään yksittäinen viranomainen ei
   implemented
   toteuttanut
   Maud's `Cabinet style ``solution
   Maudin kabinettityylistä ratkaisua
   in its entirety
   kokonaisuudessaan
   ; nevertheless, many streamlined their committee structures and some even established policy co-ordinating committees.
  • In France
   Ranskassa
   the Directive
   direktiiviä
   has not been
   ei ole
   implemented
   toteutettu
   in order to further nature conservation
   luonnon säästämiseksi
   -- that it has done so results by default rather than by design.
  • Members are aware that
   the Banks
   pankit
   are endeavouring
   to
   <empty>
   implement
   toteuttamaan
   earlier opening hours
   aikaisempia aukioloaikoja
   in some locations
   joissakin paikoissa
   .
  • They
   Ne
   're alive and
   implemented
   toteutettu
   in Digital's Network Application Support (NAS)
   Digitalin Network Application Supportin (NAS) avulla
   .
  • It
   Sen
   would undoubtedly cost a lot on money
   to
   <empty>
   implement
   toteuttaminen
   in the short run, as would some of the more conventional changes proposed by that Frenchman who claims to run the sport with an impartial hand.
  • We
   Me
   can actually
   voimme itse asiassa
   implement
   toteuttaa
   it
   sen
   very efficiently
   hyvin tehokkaasti
   in hardware
   laitteistona
   .
  • Though
   other practices
   muut käytännöt
   may interpret and
   implement
   toteuttaa
   the community care reforms
   avohuollon uudistuksia
   in different ways
   eri tavoin
   , I hope that some of the lessons we have learnt will be useful.
  • In the U K
   Yhdistyneessä kuningaskunnassa
   the improvement plans we've been working on for the last two years
   parannussuunnitelmat, joita olemme työstäneet viimeiset kaksi vuotta,
   have been
   on
   very successfully
   hyvin onnistuneesti
   implemented
   pantu täytäntöön,
   but they've been overtaken by the U K recession.
  • The Prussian government passed legislation designed to Germanise landholdings in the border districts, but
   these laws
   nämä lait
   were so badly framed and
   so crudely
   niin karkeasti
   implemented
   pantu täytäntöön,
   that they had exactly the reverse effect from that intended.
  • Neither alternative
   Kumpaakaan vaihtoehtoa ei
   was
   ollut
   anywhere near
   läheskään
   implemented
   pantu täytäntöön
   by 1926, let alone in 1922
   vuoteen 1926 mennessä, saati vuonna 1922
   .
  FEE 
  agent (info)
  circumstances (info)
  degree (info)
  manner (info)
  means (info)
  medium (info)
  outcome (info)
  place (info)
  plan (info)
  purpose (info)
  time (info)
  verb_chain