TransFrameNet:Endangering

  From Sanat

  endanger.v

  • `I can only express the hope that
   you
   sinä
   've not
   et ole
   endangered
   vaarantanut
   your niece's life
   sisarentyttäresi henkeä
   by such behaviour
   kyseisellä käyttäytymisellä
   .
  • In extremely rare cases where
   the life of the mother
   äidin henki
   is
   <empty>
   endangered
   vaarantuu
   by continuation of the pregnancy
   raskautta jatkamalla
   , then competent medical advice regarding termination to save life should guide decisions.
  • I tell you this sister only that
   you
   sinua
   may be warned and not
   endanger
   vaaranna
   your dear son's health
   rakkaan poikasi terveyttä
   or put your husband to an unnecessary and useless journey.
  • This is the time when patients are assessed and nurses have an opportunity to decide whether a patient has
   particular problems which
   erityisiä ongelmia, jotka
   could
   voisivat
   endanger
   vaarantaa
   personal safety
   henkilökohtaista turvallisuutta
   .
  • Despite her efforts to have a healthy child,
   she
   hän
   had
   oli
   unwittingly
   tahattomasti
   endangered
   vaarantanut
   her baby
   vauvansa
   .
  • Today at Hereford Magistrates court Midlands Electricity admitted
   endangering
   vaarantamisen
   workers
   työntekijöiden
   by failing to maintain safety standards at the power station
   epäonnistumalla turvallisuusstandardien noudattamisessa tässä sähkövoimalassa
   .
  • She
   Hän
   was
   <empty>
   endangering
   vaaransi
   my future, my career and freedom
   tulevaisuuttani, uraani ja vapauttani
   . ”
  • The youngsters have been charged with conspiracy to commit criminal damage with intent
   to
   <empty>
   endanger
   vaarantaa
   life
   henki
   .
  • They are jointly accused of conspiring with others to cause
   an explosion
   räjähdyksen
   likely
   to
   <empty>
   endanger
   vaarantavan
   life
   henkeä
   .
  • The debt
   Velka
   endangers
   vaarantaa
   the success of Secretary-General Perez de Cuellar's diplomatic initiatives to end the Iran -Iraq war
   pääsihteeri Perez de Cuellarin diplomaattisten aloitteiden menestyksen Iranin ja Irakin välisen sodan lopettamiseksi
   .
  • Ann Paton QC, prosecuting, said
   the lives of the residents
   asukkaiden henkien
   were
   olleen
   endangered
   vaarassa
   and the consequences of the fire could have been catastrophic.

  imperil.v

  • Greece insists that
   the creation of a new state by that name
   uuden valtion luominen sillä nimellä
   would
   <empty>
   imperil
   vaarantaisi
   the safety of its own northern province of Macedonia
   sen oman, Makedonian pohjoisen maakunnan turvallisuuden
   .
  • In 1346 Pope Clement VI rebuked Edward for
   a seizure which
   kaappauksesta, joka
   would
   <empty>
   imperil
   vaarantaisi
   his soul, not to mention those of the sacrilegious laymen occupying church goods
   hänen sielunsa, puhumattakaan niistä jumalattomista maallikoista, jotka pitävät hallussaan kirkon omaisuutta
   .
  • It goes without saying that
   any infringements of these new restrictions
   mikä tahansa rikkomus näitä uusia rajoituksia vastaan
   will
   <empty>
   imperil
   vaarantaa
   what is already an extremely sensitive access agreement
   sen, mikä on jo äärimmäisen arkaluontoinen käyttöoikeussopimus
   .
  • In the days when contraception was still a rarity, every husband knew, if he chose to think of it, that by sleeping with his wife
   he
   hän
   might
   saattaisi
   imperil
   vaarantaa
   her life
   hänen henkensä
   .
  FEE 
  agent (info)
  cause (info)
  endangering_act (info)
  manner (info)
  valued_entity (info)
  verb_chain