TransFrameNet:Endangering

From Sanat

endanger.v

 • `I can only express the hope that
  you
  sinä
  've not
  et ole
  endangered
  vaarantanut
  your niece's life
  sisarentyttäresi henkeä
  by such behaviour
  kyseisellä käyttäytymisellä
  .
 • In extremely rare cases where
  the life of the mother
  äidin henki
  is
  <empty>
  endangered
  vaarantuu
  by continuation of the pregnancy
  raskautta jatkamalla
  , then competent medical advice regarding termination to save life should guide decisions.
 • I tell you this sister only that
  you
  sinua
  may be warned and not
  endanger
  vaaranna
  your dear son's health
  rakkaan poikasi terveyttä
  or put your husband to an unnecessary and useless journey.
 • This is the time when patients are assessed and nurses have an opportunity to decide whether a patient has
  particular problems which
  erityisiä ongelmia, jotka
  could
  voisivat
  endanger
  vaarantaa
  personal safety
  henkilökohtaista turvallisuutta
  .
 • Despite her efforts to have a healthy child,
  she
  hän
  had
  oli
  unwittingly
  tahattomasti
  endangered
  vaarantanut
  her baby
  vauvansa
  .
 • Today at Hereford Magistrates court Midlands Electricity admitted
  endangering
  vaarantamisen
  workers
  työntekijöiden
  by failing to maintain safety standards at the power station
  epäonnistumalla turvallisuusstandardien noudattamisessa tässä sähkövoimalassa
  .
 • She
  Hän
  was
  <empty>
  endangering
  vaaransi
  my future, my career and freedom
  tulevaisuuttani, uraani ja vapauttani
  . ”
 • The youngsters have been charged with conspiracy to commit criminal damage with intent
  to
  <empty>
  endanger
  vaarantaa
  life
  henki
  .
 • They are jointly accused of conspiring with others to cause
  an explosion
  räjähdyksen
  likely
  to
  <empty>
  endanger
  vaarantavan
  life
  henkeä
  .
 • The debt
  Velka
  endangers
  vaarantaa
  the success of Secretary-General Perez de Cuellar's diplomatic initiatives to end the Iran -Iraq war
  pääsihteeri Perez de Cuellarin diplomaattisten aloitteiden menestyksen Iranin ja Irakin välisen sodan lopettamiseksi
  .
 • Ann Paton QC, prosecuting, said
  the lives of the residents
  asukkaiden henkien
  were
  olleen
  endangered
  vaarassa
  and the consequences of the fire could have been catastrophic.

imperil.v

 • Greece insists that
  the creation of a new state by that name
  uuden valtion luominen sillä nimellä
  would
  <empty>
  imperil
  vaarantaisi
  the safety of its own northern province of Macedonia
  sen oman, Makedonian pohjoisen maakunnan turvallisuuden
  .
 • In 1346 Pope Clement VI rebuked Edward for
  a seizure which
  kaappauksesta, joka
  would
  <empty>
  imperil
  vaarantaisi
  his soul, not to mention those of the sacrilegious laymen occupying church goods
  hänen sielunsa, puhumattakaan niistä jumalattomista maallikoista, jotka pitävät hallussaan kirkon omaisuutta
  .
 • It goes without saying that
  any infringements of these new restrictions
  mikä tahansa rikkomus näitä uusia rajoituksia vastaan
  will
  <empty>
  imperil
  vaarantaa
  what is already an extremely sensitive access agreement
  sen, mikä on jo äärimmäisen arkaluontoinen käyttöoikeussopimus
  .
 • In the days when contraception was still a rarity, every husband knew, if he chose to think of it, that by sleeping with his wife
  he
  hän
  might
  saattaisi
  imperil
  vaarantaa
  her life
  hänen henkensä
  .
FEE 
agent (info)
cause (info)
endangering_act (info)
manner (info)
valued_entity (info)
verb_chain