TransFrameNet:Change event duration

From Sanat

prolong.v

 • The units have
  a built in prefilter
  sisäänrakennettu esisuodatin
  to
  <empty>
  prolong
  pidentämään
  the life of the reverse osmosis
  käänteisosmoosin kestoa
  membrane and nuclear deionisation, organic adsorption, ultra-filtration and ultra-violet sterilisation and also available depending on the purity of water required.
 • Superoxide dismutase
  Superoksididismutaasi
  prolongs
  pidentää
  the half life of NO
  NO:n puoliintumisaikaa
  whereas oxyharmoglobin traps free NO.
 • Confidence was increasing that
  men
  miehet
  ,
  through foresight and effective action
  kaukokatseisuudellaan ja tehokkaalla toiminnallaan
  , could ameliorate their existence and even
  prolong
  pidentää
  their lives
  elämäänsä
  .
 • The Spaniards
  Espanjalaiset
  were persuaded
  to
  <empty>
  prolong
  pitkittämään
  their stay
  oleskeluaan
  ,
  ostensibly to stay safe from the French
  näennäisesti pysyäkseen turvassa ranskalaisilta
  ,
  until secret arrangements had been made to seize their treasures
  kunnes salaiset järjestelyt heidän aarteidensa kaappaamiseksi olisi tehty
  .
 • That's one which defines, while you are totally fit, whether you want
  your life
  elämääsi
  artificially
  keinotekoisesti
  prolonged
  pitkitettävän,
  should you be struck down by an incapacitating illness or accident
  jos menet toimintakyvyttömäksi sairauden tai onnettomuuden vuoksi
  .
 • By separating the sodium bicarbonate from the other components
  Erottamalla natriumbikarbonaatin muista ainesosista
  ,
  the shelf-life of the packets
  pakkausten säilyvyysaikaa
  was
  <empty>
  prolonged
  pidennettiin
  .
 • She obviously needed him
  Nainen selvästi tarvitsi häntä
  , and so
  the awkwardness
  kiusallisuutta
  must be
  täytyi
  prolonged
  pitkittää
  .
 • This effect
  Tämä vaikutus
  lasted up to four hours with a dose of 20 µg per animal but
  was
  <empty>
  prolonged
  piteni
  for up to six hours
  jopa kuuteen tuntiin
  with a dosage of 40–80 µg per animal
  annostuksella 40–80 µg eläintä kohti
  .
 • Bad weather
  Huono sää
  has
  on
  prolonged
  pitkittänyt
  the tension
  jännitystä
  by half an extra day
  puolella lisäpäivällä
  .
 • For instance,
  which of us
  kumpi meistä
  has not
  ei ole
  prolonged
  pitkittänyt
  an atmosphere of hostility
  vihamielisyyden ilmapiiriä
  by keeping the coals smouldering within
  pitämällä hiilet hehkuvina
  ?
 • Resistance
  Vastarinta
  was
  <empty>
  prolonged
  pitkitettiin
  from December
  joulukuusta
  to February 1947
  helmikuuhun 1947
  when at length Sukarno secured approval for the change by putting his position to the test: if they refused, they must find a new president.
 • The nucleation time
  Ytimenmuodostusaikaa
  was
  <empty>
  prolonged
  pitkitettiin
  from 1.5 days
  1,5 päivästä
  to 12.2 and 13.2 days
  12,2 ja 13,2 päivään
  after the addition 2.5 µmol of synthetic lecithins
  sen jälkeen, kun oli lisätty 2,5 µmol synteettisiä lesitiinejä
  .
 • When he came to Rosa
  Kun mies tuli Rosan luo,
  he
  hän
  prolonged
  pitkitti
  the handshake
  kättelyä
  for what seemed to her a long time
  ajan, joka vaikutti hänestä pitkältä
  , while looking into her eyes.
 • As seen in Table II
  these disaturated synthetic lecithins
  kyllästämättömät synteettiset lesitiinit
  prolonged
  pitkittivät
  the nucleation time
  ytimenmuodostusajan
  to 20 days
  20 päivään
  as compared with four to six days
  verrattuna 4 - 6 päivään
  with the monosaturated lecithins.
 • Pretreatment with L-NAME
  Esihoito L-NAME:lla
  significantly
  merkittävästi
  prolonged
  pidensi
  the response to CCK-8
  vastetta CCK-8:aan
  at all doses studied.
 • A recurring comment was that
  some patients
  jotkut potilaat
  deliberately
  tietoisesti
  prolong
  pitkittävät
  treatment
  hoitoa
  .
 • In Fig. 6.10
  deceleration can be initiated
  hidastus voidaan aloittaa
  by
  prolonging
  pidentämällä
  the excitation time of phases A-B-
  vaiheiden A - B aktivointiaikaa
  for approximately two step intervals
  suunnilleen kahden vaiheen välein
  .
 • Previously
  Aikaisemmin
  ,
  companies in violation of rules on labelling
  merkintämääräyksiä rikkovat yritykset
  were able
  to
  <empty>
  prolong
  pitkittämään
  negotiations
  neuvotteluja
  over years
  vuosia
  .
 • There are
  several factors which
  useita tekijöitä, jotka
  help
  to
  <empty>
  prolong
  pidentämään
  this period
  tätä jaksoa
  to perhaps three or four times that in the male
  ehkä kolmin- tai nelinkertaiseksi uroksella
  .
FEE 
agent (info)
cause (info)
degree (info)
event (info)
initial_duration 
manner (info)
means (info)
new_duration (info)
purpose (info)
time (info)
verb_chain