TransFrameNet:Cause to perceive

From Sanat

show.v

 • But it is known that it was used as an initiation ritual among
  friends and peers
  ystävät ja toverit
  ,
  to
  <empty>
  show
  osoittavat
  solidarity and allegiance
  solidaarisuutta ja uskollisuutta
  to a particular barrio
  tietylle kaupunginosalle
  .
 • The emperor flatly turned him down but thanked him for
  showing
  osoittamisesta
  such ``submissive loyalty
  tällaisen "nöyrän lojaaliuden
  in sending this tribute mission
  kunnianosoituslähetystön keinoin
  .
 • This way when we go out to ask for community support and are asked about our board giving level,
  we
  me
  can
  voimme
  show
  osoittaa
  our in-house commitment
  sitoutumisemme taloon
  through 100% board participation
  osallistumalla lautakuntaan 100 %:sti
  .
 • Today
  Tänään
  ,
  besides some (real) Huron Indians
  (todellisten) Huron-intiaanien rinnalla
  ,
  costumed students
  esiintymisasuihin pukeutuneet oppilaat
  show
  esittelevät
  you
  teille
  how the community functioned with priests, carpenters, gardeners, and blacksmiths
  kuinka yhteisö toimi pappien, puuseppien, puutarhurien ja seppien kanssa
  .
 • The second scene
  Toinen kohtaus
  shows
  esittää
  Dad holding the ball for a place kick
  isää pitelemässä palloa potkua varten
  .
 • 2 This variety is portrayed in
  Table 3.1
  taulukossa 3.1
  ,
  which
  joka
  shows
  esittää
  the number of SKUs provided annually by different types of retailers over the course of a year
  vuosittaisten varastointiyksiköiden lukumäärän erityyppisten jälleenmyyjien mukaan vuoden aikana
  .
 • BBC 1 and ITV
  BBC 1 ja ITV
  will
  <empty>
  generally
  tavallisesti
  show
  esittävät
  films uncut
  lyhentämättömät elokuvat
  after 10 pm
  klo 22 jälkeen
  ; BBC 2 and Channel 4 after 9. When films are shown before those hours there is a danger that the viewer might be confused by abrupt cuts and bleeps.
 • BBC 1 and ITV will generally show films uncut after 10 pm; BBC 2 and Channel 4 after 9. When
  films
  elokuvia
  are
  <empty>
  shown
  esitetään
  before those hours
  ennen kyseistä kellonaikaa,
  there is a danger that the viewer might be confused by abrupt cuts and bleeps.
 • It
  Se
  now
  nykyään
  shows
  esittää
  more than 1000 films
  yli 1 000 elokuvaa
  each year
  joka vuosi
  including many outdoor screenings and other artistic performances in the summer.
 • In so doing,
  he
  hän
  shows
  osoittaa
  us
  meille,
  that a great deal of sadism, animality, and outright lust can lurk behind people's anodyne professions that they just want to ``uphold the law or ``maintain a level of decency
  että suuri osa sadismista, eläimellisyydestä ja suorasta himosta voi piillä ihmisten mitäänsanomattomien ammattien takana, jota he ylläpitävät "säilyttääkseen lainmukaisuuden" tai "pitäytyäkseen säädyllisyyden rajoissa"
  .
 • A real gentleman, meanwhile, might have protected Stone from
  showing
  esittämästä
  so much flesh
  liikaa paljasta pintaa
  to so little effect
  niin vähällä vaikutuksella
  .
 • Dark-haired girls could dye their hair blond, but
  no trace of the original color
  jälkeäkään alkuperäisestä väristä ei
  was permitted
  to
  <empty>
  show
  näyttää
  .
 • In an economy where many products are hand-made, each item has a different value depending on
  the quality of workmanship
  työn laadusta
  it
  sen
  shows
  osoittamasta
  .
 • This Trog, character
  Tämä Trog-hahmo
  should be
  tulisi
  shown
  esittää
  worshiping Joan Crawford
  palvomassa Joan Crawfordia
  .
 • On Lakeview Drive is the Diefenbaker Homestead, brought here from near Saskatoon to give a vivid insight into the simple country life led by Saskatchewan's most famous son before
  he
  hän
  went off to Ottawa ``
  to
  <empty>
  show
  näyttääkseen
  them Yanks and Ruskies
  jenkeille ja venäläisille
  a thing or two
  pari juttua
  .
 • Not so its cousin, time warp (fathered by Walter M. Miller in 1954: ``
  They
  He
  showed
  näyttivät
  me
  minulle
  a dozen pictures of moppets with LTR-guns, moppets in time-warp suits, moppets wearing Captain Chronos costumes
  tusinan verran kuvia lapsista LTR-aseiden kanssa, lapsista aikavääristyneissä asuissa, lapsista Kapteeni Kronos -puvuissa
  .
 • Newsweek
  Newsweek
  shows
  esittää
  them
  heille
  ``the secret life of teens,
  "teinien salaiset elämät"
  while Time tells them how to protect Web-surfing kids from online perils.
 • Many of the famous vineyards are open to visitors, but tasting is strictly for
  serious customers who
  vakavasti otettaville asiakkaille, jotka
  show
  ilmaisevat
  a clear intention to buy
  selvästi ostoaikeensa
  .
 • In the second room,
  sacrificial objects unearthed in ancient tombs
  muinaisista haudoista esiin kaivettuja uhriesineitä
  are
  on
  shown
  näytteillä
  alongside pots, a plow, and armor
  ruukkujen, auran ja haarniskan rinnalla
  .
 • [
  Pictures of lush land, with mountains in the background
  kuvia reheväkasvuisesta maasta, taustalla on vuoristoa
  are
  <empty>
  shown
  Esitetään
  , then police officers in riot gear forcibly ousting the men,] ``.. whom the government calls invaders, as well as their cattle.
 • Different hybridization and wash conditions were tested (
  data
  tietoja
  not
  shown
  esitetä
  ).
 • Within the cloister, in the north gallery, is
  a striking fresco of the Triumph of Death (1360)
  huomiota herättävä fresko Triumph of Death (1360)
  showing
  esittää,
  how a humble person and an aristocrat face the same destiny
  kuinka sekä alempiarvoisella ihmisellä että aristokraatilla on sama kohtalo
  .
 • A second inner pylon
  Toisessa sisemmässä pylonissa
  shows
  esitetään
  Ptolemy XIII paying homage to Isis who is flanked by her husband Osiris and Horus
  Ptolemaios XIII osoittamassa kunnioitusta Isikselle, jota reunustavat aviomies Osiris ja Horus
  .
 • In recent years
  Viime vuosina
  ,
  the IRA
  IRA
  has
  on
  shown
  osoittanut
  a greater interest in solutions short of reunification
  suurempaa kiinnostusta ratkaisuihin, joihin ei liity yhtenäisyyden palauttaminen
  .
 • When corporations moved in with more stringent departmental accounting procedures
  Kun korporaatiot siirtyivät kohti tiukempaa osastokohtaista kirjanpitotapaa
  ,
  every sector of a hotel-casino
  hotelli-kasinojen jokaisen sektorin
  had to
  täytyi
  show
  osoittaa
  success
  onnistumisensa
  .
 • At this time, we also turn to friends like you, asking
  you
  sinua
  to
  <empty>
  show
  osoittamaan,
  that you share in our sense of pride
  että jaat meidän ylpeydentunteemme
  by continuing to support the School's Annual Fund
  jatkamalla koulun vuosirahaston tukemista
  .
 • In the adjoining St. Patrick' s Park is
  a marker
  merkki
  showing
  osoittava
  the site of St. Patrick' s Well
  St. Patrickin lähteen paikan
  .
 • The results
  tulokset
  shown
  esitetyt
  here
  Tässä
  demonstrate that inhibition of MEK with U0126 quantitatively inhibits both ERK phosphorylation and AA release in MDCK cells in response to [Ca 2+] i mobilization.
 • A typical marker for men's pants
  Tyypillinen merkki miesten housuissa
  is
  <empty>
  shown
  esitetään
  in Figure 8.1
  kuvassa 8.1
  (page 137).
 • His 1885 work The Potato Eaters
  Hänen työnsä nimeltä Perunansyöjät vuodelta 1885
  shows
  esittää
  the hard lives endured by the rural poor among whom Van Gogh lived at this time
  kovaa elämää köyhien maalaisten keskuudessa, joiden kanssa Van Gogh eli tuohon aikaan
  .
 • Several of the windows
  Monet ikkunoista
  show
  esittävät
  Bible scenes
  Raamatun tapahtumia
  on a majestic scale
  majesteettisessa laajuudessa
  , but look also for the simple red door above which is written the advice ``marry in haste, repent at leisure.
 • It may have been a mea culpa, but there wasn't
  much culpa
  paljoa tuottamusta
  to
  <empty>
  show
  osoittamiseen
  for it
  sen
  .
 • It ran contrary both to his upbringing and personal code of behaviour that
  men
  miesten
  should
  tulisi
  show
  osoittaa
  emotion
  tunteita
  .
 • The designer who
  Suunnittelija, joka
  today
  tänään
  shows
  osoittaa
  so little emotion
  niin vähän tunnetta,
  was devastated and he still keeps a mural of revered fashion figures (Mary Quant and Vivienne Westwood are two of his heroines) with Galeotti at the centre situated behind the enormous, clutter-free desk that's one more powerful statement.
 • Similarly,
  infants as young as 6 weeks of age
  6 viikon ikäiset pikkulapset
  consistently
  jatkuvasti
  show
  osoittavat
  preferences for familiar as compared to unfamiliar faces
  mieltymyksiä tuttuja kasvoja kohtaan tuntemattomiin verrattuna
  .
 • I
  minä
  just
  showed
  Näytin
  Fred
  Fredille
  a diagram of it
  siitä diagrammin
  , and he's worked it out from that.
 • I have no intention whatsoever of rejecting
  any of the designs that
  mitään suunnitelmista, joita
  you
  sinä
  've just
  olet juuri
  shown
  näyttänyt
  me
  minulle
  .
 • County council vice-chairman Lilian Greenfield said: `This is a first-class opportunity for
  Essex companies
  Essexin yrityksille
  to
  <empty>
  show
  osoittaa,
  how good they are
  kuinka hyviä ne ovat,
  and to boost sales and hopefully jobs in the county.
 • Quite often the artist, whose job is to develop rough pictorial ideas
  to
  <empty>
  show
  osoittaakseen,
  how an advertisement would work
  kuinka mainonta toimisi
  , will not ever produce any very finished “ art ” for you.
 • Keegan said: `Franz thought
  he
  hänen
  should be in the team
  to
  <empty>
  show
  osoittaakseen,
  what he could do
  mitä hän voisi tehdä
  .
 • They
  Heille
  are given the induction pack and are taken round the home and
  shown
  esitetään
  the layout
  pohjapiirustus
  .
 • By the second half of the 1950s, thanks to foreign loans,
  the economy
  talous
  was
  <empty>
  showing
  osoitti
  signs of recovery
  elpymisen merkkejä
  , and Spain had been admitted as a member of the United Nations, in December 1955.
 • The next day a Palestinian was shot dead by a soldier in the West Bank village of Salifit after
  he
  hän
  had refused
  to
  <empty>
  show
  näyttämästä
  his identity card
  henkilökorttiaan
  .
FEE 
actor (info)
agent (info)
co_participant (info)
entity (info)
frequency (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
perceiver (info)
phenomenon (info)
place (info)
purpose (info)
time (info)
verb_chain