TransFrameNet:Becoming aware

From Sanat

descry.v

 • But her thoughts were brought to an abrupt end, as
  she
  hän
  descried
  havaitsi
  two figures
  kaksi hahmoa
  on their way up the path
  matkalla polkua pitkin
  , and knew she must vacate the viewpoint for Rosie and her Francisco.

detect.v

 • A checker that
  Tarkistin, joka
  detects
  havaitsee
  errors
  virheitä
  simply by lexical look-up
  ainoastaan leksikaalisella haulla,
  will obviously fail to spot `real world ``errors, such as wether for whether, i.e. where a misspelling has transformed one English word into another.
 • The Mann-Whitney U test
  Mann-Whitneyn U-testiä
  was used
  to
  <empty>
  detect
  havaitsemaan
  differences in continuous dependent variables (age, pack years, ounce years) between the two groups
  eroja jatkuvissa riippuvissa muuttujissa (ikä, askivuodet, unssivuodet) kahden ryhmän välillä
  .
 • This lateral line system enables
  the fish
  kalojen
  to
  <empty>
  detect
  havaita
  differences of pressure
  paine-erot
  in the water
  veden
  .
 • CANCER
  SYÖPÄ
  may
  saatetaan
  soon
  pian
  be
  <empty>
  detected
  havaita
  in its earliest stages -- even before cells begin to appear abnormal
  sen aikaisimmissa vaiheissa - jo ennen kuin solut alkavat näyttää poikkeavilta
  .
 • She thought
  she
  hän
  detected
  havaitsi
  the ghost of amusement
  huvittuneisuuden häivän
  in his blue eyes
  hänen sinisissä silmissään
  and it incensed her even more.
 • Complexes and unbound probe
  Yhdistelymät ja sitomaton koetin
  were
  <empty>
  detected
  havaittiin
  by autoradiography of dried gels
  kuivattujen geelien autoradiografialla
  .
 • Helium (He)
  heliumia (He),
  has been
  on
  detected
  havainnut
  by spacecraft
  Avaruusalus
  though it has such a weak spectral signature that its abundance has been estimated by indirect means.
 • One
  Yksilö
  can therefore
  voi siksi
  detect
  havaita
  gamma ray bursts
  Gammasäteilypurkaukset
  by looking for flashes of light in the night sky
  hakemalla valovälähdyksiä öiseltä taivaalta
  .
 • The lesion
  Vammaa
  is not
  ei
  always
  aina
  easily
  helposti
  detected
  havaita
  on endoscopic examination
  endoskooppisella tutkimuksella
  , especially when it is not actively bleeding.
 • Poison
  Myrkky
  was
  <empty>
  too easily
  liian helposti
  detected
  havaittiin
  .
 • Normally
  subjects
  kohteet
  were able
  to
  <empty>
  detect
  havaitsemaan
  the presence of this gap
  tämän raon olemassaolon
  equally well
  yhtä hyvin
  whether the square was presented to left or right of the fixation point
  oli ruutu esillä sitten katseen kiinnittymiskohdan vasemmalla tai oikealla puolella
  .
 • Because it is electrically charged
  Koska se on sähköisesti varautunut
  ,
  the beta particle
  beetahiukkanen
  can be
  voidaan
  detected
  havaita
  fairly easily
  melko helposti
  .
 • Although
  digoxin
  digoksiini
  is
  on
  easily
  helppo
  detected
  havaita
  in fresh blood
  tuoreesta verestä
  it is far more difficult to trace in fresh body tissue and harder again to detect in old samples of either flesh or blood.
 • Through all of this
  Kaiken tämän läpi
  ,
  I
  minä
  detect
  havaitsen
  a consistent and unhealthy bias
  vankkumattoman ja epäterveellisen ennakkoasenteen
  .
 • It
  Se
  detects
  havaitsee
  heat
  lämmön
  .
 • A weak probe laser
  Heikko laseranturi
  detects
  havaitsee
  the holes
  aukot
  in the same way as for the simple memory
  samalla tavalla kuin yksinkertaisen muistin kohdalla
  .
 • It
  Se
  has been
  on
  detected
  havaittu
  in a dozen systems in the US
  kymmenissä järjestelmissä Yhdysvalloissa,
  and yesterday the Swiss government announced that 75 of its computers were infected.
 • Was that
  boredom
  ikävystymistä
  she
  hän
  could
  saattoi
  detect
  havaita
  in his voice
  hänen äänessään
  ?
 • If
  you
  sinä
  can not
  et
  detect
  havaitse
  even the shallowest of breaths
  edes kevyitä henkäyksiä
  , attempt artificial respiration making sure the chest starts to rise.

discern.v

 • You're allowed to do that for a bit, as long as
  you
  sinä
  finally
  discern
  huomaat,
  that petomania is not a profession
  että pierutaide ei ole ammatti
  .
 • (
  The shape of the monkey
  Apinan muoto
  could be
  voidaan
  discerned
  havaita
  by the eye of prejudice
  ennakkoluulon silmin
  even in the Chinese and Japanese
  jopa kiinassa ja japanissa
  , as witness many a modern cartoon.)
 • Changes
  muutoksia
  can be
  voidaan
  discerned
  havaita
  in family patterns
  Perhemalleissa
  by the end of the century.
 • It is possible
  to
  <empty>
  discern
  havaita
  some international trends
  kansainvälisiä suuntauksia
  in economic policy
  talouspolitiikassa
  .
 • Negative methods of responding in marking are likely to produce sterile, cumulative consequences in a child's writing:
  pupils
  oppilaat
  quickly
  nopeasti
  discern
  huomaavat,
  what is acceptable to the teacher
  mikä on opettajasta hyväksyttävää,
  and merely aim to fulfil those expectations.
 • Listening to the speech of those around us,
  we
  me
  begin
  to
  <empty>
  discern
  huomata,
  how character reveals itself through words and also how people use words to veil themselves
  kuinka luonne paljastuu sanoista, ja kuinka ihmiset käyttävät sanoja itsensä peittämiseen
  .
 • `However, the game is not yet over and, if you'll accept my apologies,
  we
  me
  still
  can not
  emme voi
  discern
  erottaa
  friend
  ystävää
  from foe
  vihollisesta
  .
 • You
  sinä
  can sometimes
  Voit joskus
  discern
  havaita
  quality
  laadun
  in an instrument
  soittimen
  immediately
  upon picking it up
  kun nostat sen,
  and that's certainly the case here.
 • She
  Hän
  could
  saattoi
  clearly
  selkeästi
  discern
  havaita
  the outline of his form
  hänen vartalonsa ääriviivat
  in the white cloth
  valkoisessa vaatteessa
  .
 • We
  Me
  can not
  emme voi
  discern
  havaita
  a bird
  lintua
  at this altitude
  tällä korkeudella
  , but the vulture is able to survey the land for many kilometres around it, and locate a fresh kill.
 • Riven
  Riven
  looked for a path, but
  could
  voinut
  discern
  erottaa
  none
  yhtään sellaista
  through the snow and the frozen boulders
  lumen ja jäätyneiden vierinkivien läpi
  .
 • It was the number one awkward question but
  I
  minä
  discerned
  huomasin
  the faintest gleam of hope
  hyvin vähäisen toivonpilkahduksen
  ; he had spoken in the unmistakable harsh, glottal accent of my home town.
 • Another declared, `
  Sweet tastes
  makeita makuja
  can not be
  ei voi
  discerned
  havaita
  by the cat
  Kissa
  .
 • From far above the glacier looked like modern art, a canvas of grey-white curiously etched with black lines that appeared random at first sight, but in which
  a symmetry
  symmetrisyyden
  could
  saattoi
  at length
  viimein
  be
  <empty>
  discerned
  erottaa
  .
 • His clothes were later found by the side of a canal in which his body was discovered a week later;
  no clear reason
  selkeää syytä
  for his death
  could be
  ei voitu
  discerned
  havaita
  .
 • Discern
  Havaitse
  a Failing
  heikko kohta
  and forgive it too:
 • At the time, with the glasses on, she had imagined
  she
  hän
  could
  saattoi
  faintly
  heikosti
  discern
  havaita
  the shape of a skull
  kallonmuodon
  under Cheeks' plump face
  Cheekin pulleiden kasvojen alla
  .
 • The effects of greenhouse
  Kasvihuoneen vaikutuksia
  are not easy
  to
  <empty>
  discern
  havaita
  .
 • So, if the buyer does, he can not complain of
  defects which
  virheistä, jotka
  he
  hänen
  ought thereby
  to have
  pitänyt
  discerned
  havaita
  .
 • It was the conviction of Tolkien (a Roman Catholic) that
  truth
  totuus
  is
  on
  best
  paras
  discerned
  havaita
  through myth
  myytin kautta,
  which finally tipped the balance.
 • She was forever busily seeking out new gratifications, forever unaware of
  the weasel
  huijarista, jonka
  he
  hän
  always
  discerned
  havaitsi
  nestling in her skull
  käpertyneenä hänen kalloonsa
  .
 • What
  Mitä
  could
  voimme
  we
  me
  discern
  havaita
  in those folds of black on white
  noissa taitoksissa, joissa on mustaa valkoisella
  ?

discover.v

 • While admitting the enormous truth of this statement, one could at the same time say that the number of
  song writers who
  lauluntekijöiden, jotka
  never
  discover
  löydä
  themselves
  itseään
  is also enormous.
 • They
  He
  began a tour of inspection and almost immediately
  discovered
  havaitsivat
  the wrought-iron crypt gate
  takorautaisen hautaholvin portin
  swinging open
  heiluvan avoimena
  .
 • Police
  Poliisi
  had
  oli
  discovered
  löytänyt
  a mass grave
  joukkohaudan,
  containing the mutilated bodies of 50 children, aged 12-14,
  jossa oli viidenkymmenen 12-14-vuotiaan lapsen silvotut ruumiit
  near the Madre de Dios river
  lähellä Mare de Dios -jokea
  in the second week of August.
 • He
  Hän
  ran a few yards
  to
  <empty>
  discover
  löysi
  the raiders
  ryöstäjät
  reversing a stolen grey Japanese jeep through the front of Pursuit, the men's designer clothing shop in Crown Street
  peruuttamassa varastettua harmaata japanilaista maastoautoa Pursuitin, Crown Streetillä sijaitsevan miesten designvaatemyymälän, julkisivun läpi
  .
 • But
  he
  hän
  had
  oli
  discovered
  havainnut
  something surprising
  jotain yllättävää
  .
 • Mrs Allen was with Laura when
  his mother
  hänen äitinsä
  discovered
  löysi
  her husband
  aviomiehensä
  dead
  kuolleena
  in their bed
  heidän sängystään
  last week.
 • In a way she was glad, for she feared Sharpe's violence if
  he
  hän
  discovered
  havaitsisi
  Lord John Rossendale
  lordi John Rossendalen
  at the ball
  tanssiaisissa
  .
 • The problem
  Ongelma
  was
  <empty>
  discovered
  havaittiin
  last February during a final audit and the director was asked to leave.
 • We
  Me
  discover
  havaitsimme
  damp
  kosteutta
  rising from the cellar
  nousevan kellarista
  , and dismiss it as `bad luck ``.
 • In the nick of time,
  they
  he
  discovered
  löysivät
  her
  hänet
  in a state of hapless stage fright
  onnettomassa esiintymispelon tilassa
  .
 • Kedie was initially arrested on suspicion of supplying drugs when
  police
  poliisit
  discovered
  löysivät
  £2,000 in cash
  2000 puntaa käteistä
  in his house
  hänen kodistaan
  .
 • `I mean to go to Italy one day, as my brother has done, ``she told me, when
  I
  minä
  discovered
  löysin
  her
  hänet
  on a stone bench in the garden
  kivipenkiltä puutarhasta
  ,
  reading a book
  lukemasta kirjaa
  .
 • Oh, grief, she thought as
  she
  hän
  discovered
  havaitsi
  his sharp glance
  miehen vilkuilevan pistävästi
  on her
  häntä
  -- she was supposed to be a journalist, for goodness' sake!
 • I
  minä
  only
  discovered
  Havaitsin
  the truth
  totuuden
  on the first day I was able to get up.
 • Casting around
  they
  he
  discovered
  löysivät
  a deserted building with a garage attached
  asumattoman rakennuksen, jonka yhteydessä oli autotalli
  .
 • Discover
  Löydä
  the beautiful Conduit Court with its famous yew
  kaunis Conduit Court ja sen kuuluisa marjakuusi
  .
 • But in the nineteenth century, archaeology was a kind of treasure-troving erm, explorers, a kind of raid on, on the very past,
  to
  <empty>
  discover
  löysivät
  the treasure
  aarteen
  .
 • Most signals
  Suurin osa signaaleista
  have been
  on
  discovered
  havaittu
  by simply watching the behaviour of interacting animals
  yksinkertaisesti tarkkailemalla vuorovaikutuksessa olevien eläinten käytöstä
  .
 • The crime
  Rikoksen
  was
  <empty>
  discovered
  havaitsivat
  by firemen called to a blaze at a house in Bowden Road, Smethwick, West Midlands
  palomiehet, jotka oli kutsuttu tulittamaan taloa Bowder Roadilla, Smethwickissä, Länsi-Midlandsissa
  .
 • It was an hour before
  he
  hänen
  was
  <empty>
  discovered
  havaittiin
  missing
  puuttuvan,
  and we spent the rest of the afternoon searching for him in the woods and plains surrounding the house.
 • The body of Huyton-born William Ryder, 57,
  Huytonissa syntyneen William Ryderin, 57, ruumiin
  was
  <empty>
  discovered
  löysi
  on Formby beach
  Formbyn rannalta
  by a coastal ranger
  Rantavahti
  on February 27.
 • Strontium
  Strontiumia
  was first
  ensimmäiseksi
  discovered
  löydettiin
  at the type locality, Strontian, in western Scotland
  in strontianite associated with baryte
  strontianiitista, joka liittyy baryyttiin
  .
 • Broca
  Broca
  discovered
  havaitsi
  during post mortem examination of the brain of a patient who had been dysphasic
  tutkiessaan dysfaattisen potilaan aivoja kuoleman jälkeen,
  that this area, now known as Broca's area, was severely damaged
  että nykyään Brocan alueena tunnettu alue oli pahasti vaurioitunut
  .
 • He was going to take me to
  the derelict château
  ränsistyneeseen kartanoon, jonka
  he and Montaine
  hän ja Montaine
  had
  olivat
  discovered
  löytäneet
  in a clearing in one of the forests
  yhden metsän aukiolta
  .
 • She was now all amiability --
  a quality
  ominaisuus, jota
  none of them
  kukaan heistä ei
  had looked
  to
  <empty>
  discover
  havaitsevansa
  in her
  hänessä
  .
 • The facts
  faktat
  you
  <empty>
  discovered
  havaitsemasi
  in the last paragraph
  Edellisessä kappaleessa
  are very important and should be learnt.
 • `
  Bruges
  Brugge
  is a place
  to
  <empty>
  discover
  löydettävä
  on foot, as you'll find out.
 • Comet IRAS-Araki-Alcock is widely claimed to be
  the first comet
  ensimmäinen pyrstötähti
  discovered
  havaitsema
  by an orbiting observatory
  kiertävän havaintoaseman
  -- the Infrared Astronomical Satellite, IRAS.
 • Thus
  the Moluccas
  Molukit
  discovered
  havaitut
  by going eastabout
  itään mennessä
  would, by the logic of some explorers, belong to Portugal.
 • All the same
  she
  hän
  was mortified
  to
  <empty>
  discover
  havaitessaan
  on returning much later to the apartment
  that the detested clothes were waiting for her in her room
  että hänen inhoamansa vaatteet odottivat häntä hänen huoneessaan
  .
 • What private letters from an artist can do best is to elucidate what was uppermost in an artist's mind at the time, often
  artistic aims which
  taiteelliset tavoitteet, joita
  would be difficult
  to
  <empty>
  discover
  havaita
  otherwise
  muuten
  .

discovery.n

 • Recent
  fossil
  fossiili-
  discoveries
  löydöt
  , though, shed light on the environments in which the various groups of hominoid emerged and, it is hoped, on their evolution.
 • LASMO is one of the three companies which has made a
  gas
  kaasu-
  discovery
  löydön
  about six miles east of Scarborough off the Yorkshire coast.
 • The stair carpet didn't begin until the floor below the attic -- another
  discovery
  havainto,
  she
  jonka
  had made
  about the lifestyle of servants
  palvelijoiden elämäntyylistä
  .
 • Though he had enjoyed his little investigations and masquerades,
  his
  hänen
  only real
  discovery
  löytönsä
  was
  that Nigel Steen had tried to disguise the fact of driving down to Streatley on the night of Saturday 8th December.
  että Nigel Steen oli yrittänyt salata sen, että hän oli ajanut Streatleytä pitkin lauantain 8. joulukuuta iltana.
 • The parson rode away, half regretting that he had told Durbeyfield of
  his
  hänen
  discovery
  havainnostaan
  .
 • The book was open at
  Pythagoras'
  Pythagoraan
  discovery
  havainnon
  about the relative lengths of the sides of a right-angled triangle
  suorakulmaisen kolmion sivujen suhteellisista pituuksista
  , and Hobbes was amazed by Euclid's proof of this complex idea.
 • The mind of the human observer is endowed with creative imagination; this allows
  the scientist
  tiedemiehen
  not only to make
  discoveries
  löytöjä
  about the laws of nature
  luonnonlaeista,
  but to tamper with them and exploit them to his own advantage.
 • This programme capitalises on recent
  discoveries
  havaintoja
  about the nature of urban change
  urbaanin muutoksen luonteesta
  .
 • Nevertheless, if
  we
  me
  are ever to make new
  discoveries
  havaintoja
  about intonation
  intonaatiosta
  , it will be as a result of studying what people actually say rather than inventing examples of what they might say.
 • Recent
  discoveries
  löydöt
  by Cambridge University paleontologists
  Cambridgen yliopiston paleontologien
  have revealed that the prehistoric creatures that roamed the primeval oceans were even stranger and more varied than we can imagine.
 • Unless
  their
  niiden
  discovery
  löytäminen
  by their own employers
  heidän omien työnantajiensa tekemä
  might cause the Firm real problems
 • This calculation was made possible by the recent
  discovery
  havainto
  by nutritionists
  ravintofysiologien tekemä
  of the relationship between diet and health
  ruokavalion ja terveyden välisestä suhteesta
  .
 • One of
  Booth's
  Boothin
  first
  discoveries
  havainnoista
  from his study of East London
  hänen Itä-Lontoon tutkimuksessaan
  was
  the extent of poverty in old age
  köyhyyden määrä vanhalla iällä
  .
 • However, the field approach was to surpass the action at a distance approach with
  Faraday's
  Faradayn
  discovery
  havainnon
  of electromagnetic induction
  sähkömagneettisesta induktiosta
  and his invention of the electric motor, the dynamo and the transformer in the 1830s.
 • The lifting of a kettle lid by the steam from boiling water may have led Watt to the
  discovery
  löytämiseen
  of steam power
  höyryvoiman
  .
 • The results, with one notable exception, were to make improvements to earlier
  discoveries
  löytöihin
  like radar and jet propulsion
  kuten tutkaan ja suihkumoottoriin
  , rather than to create totally new techniques or weapons.
 • Now scientists working at the John Radcliffe Hospital in Oxford believe
  they
  he
  've made a significant
  discovery
  havainnon
  in how asthma is passed down the family tree
  siitä, kuinka astma kulkee sukupuussa
  .
 • Another time he had seen
  a tourist
  turistin
  , a non-English speaker, make the
  discovery
  havaitsevan,
  that his wallet had been taken, with his passport and everything he had
  että häneltä oli viety lompakko sekä passi ja kaikki, mitä hänellä oli
  .
 • What is important
  is the
  on
  discovery
  havainto
  that saying these things can actually make us feel better, but only if we say them with sincerity.
  siitä, että näiden asioiden sanominen voi todella saada meidät tuntemaan itsemme paremmiksi, mutta vain, kun sanomme ne vilpittömästi
 • The
  discovery
  havainto,
  that it is true
  että se on totta,
  can be a frightening and instructive process.
 • Hubble's
  Hubblen
  discovery
  havainto,
  that the universe was expanding, and the realization of the insignificance of our own planet in the vastness of the universe,
  että maailmankaikkeus oli laajenemassa ja meidän planeettamme vähäpätöisyyden toteaminen maailmankaikkeuden laajuudessa
  were just the starting point.
 • This
  is the great
  on se merkittävä
  discovery
  havainto,
  that
  Rutherford and his erm collaborators
  Rutherford ja hänen yhteistyökumppaninsa
  made forty/fifty years ago.

encounter.v

 • The process of CD
  CD:n käsittely
  encounters
  kohtaa
  particular problems
  tiettyjä ongelmia
  in the context of health care
  terveydenhuollon yhteydessä
  .
 • If
  the computer
  tietokone
  encounters
  kohtaa
  DEF
  DEF:n
  during execution of the program
  ohjelman suorittamisen aikana
  , the rest of the line is ignored.
 • The residual force of this traditional view was one of the main reasons why
  PNP coordinators
  PNP-koordinaattorit
  so often
  niin usein
  encountered
  kohtasivat
  anxiety and resistance
  ahdistuneisuutta ja vastaanhangoittelua
  .
 • You
  <empty>
  've probably
  ole todennäköisesti
  never
  Et koskaan
  encountered
  kohdannut
  opposition
  vastustusta
  before
  aiemmin
  ,
  because you've deliberately gone after the weak who couldn't fight back
  koska olet tarkoituksella yrittänyt saada kiinni heikkoja, jotka eivät voi puolustautua
  .
 • Here
  Tässä
  we
  me
  once more
  jälleen kerran
  encounter
  kohtaamme
  the recognition that at a conceptual level the idea of history can not be taken further
  havainnon, että historian käsitteellisen tason ideaa ei voi viedä pidemmälle
  : rather it can only be addressed through a tension in the writing itself.
 • Because
  males and females of this species
  tämän lajin urokset ja naaraat
  encounter
  kohtaavat
  each other
  toisiaan
  so infrequently
  niin harvoin
  , when they do meet they will remain stuck together for several months.
 • Christina
  Christina
  had only
  oli vain
  encountered
  kohdannut
  it
  sen
  once
  kerran
  before when he was hell-bent on buying Crystal Springs
  ennen kuin hän oli vakaasti päättänyt ostaa Crystal Springsin
  .
 • It is
  a phenomenon
  ilmiö,
  one
  jota
  encounters
  tapaa
  continually
  jatkuvasti
  in Eastern Europe
  Itä-Euroopassa,
  , but most blatantly when one has to have any dealings with state-run organisations.
 • First,
  the child
  lapsi
  rarely
  harvoin
  encounters
  kohtaa
  major difficulties in such reading
  suuria ongelmia sellaisessa lukemisessa
  ,
  as the readability level of the text is supposedly geared to his or her stage of development
  koska tekstin luettavuuden taso on oletettavasti suunnattu hänen kehitystasolleen
  .
 • All these
  Kaikki nämä
  are likely
  to
  <empty>
  encounter
  kohtaavat
  dementia
  dementiaa
  in the course of their work
  työnsä aikana
  .
 • The kind of things that they make may reflect
  ideas that
  ideoita, joita
  they
  he
  encounter
  kohtaavat
  in stories, rhymes or visits
  tarinoissa, loruissa tai rupatteluissa
  .
 • Jo
  Jo
  first
  ensi kerran,
  encountered
  kohtasi
  photography
  valokuvausalan
  when she joined the North London commercial agency, Photo Coverage as a secretary
  kun hän pestautui sihteeriksi Pohjois-Lontoon kaupallisen edustustoon, Photo Coverageen
  .
 • Few salmon
  vain vähän lohta
  are
  <empty>
  encountered
  tavataan
  in Loch Doon
  Loch Doonissa
  these days
  näinä päivinä
  , but brown trout abound and some huge fish have been caught in recent years.
 • We
  Me
  have
  olemme
  encountered
  kohdanneet
  them
  heidät
  throughout the book
  koko kirjan ajan
  .
 • The federal authorities reported that
  JNA troops
  JNA-joukot
  encountered
  kohtasivat
  numerous roadblocks
  lukuisia tiesulkuja
  and met heavily armed resistance, but reached the borders by 9 p.m.
 • The third patient
  kolmas potilas
  ,
  encountered
  tavattu
  the following morning
  Seuraavana aamuna
  , was a young actor whose face had swollen to the size of a football.

espy.v

 • When he struggled out
  he
  hän
  espied
  havaitsi
  a happy couple
  onnellisen pariskunnan
  engaged in skinny-dipping
  naku-uinnilla
  in the shelter of an overhanging sycamore
  yli ulottuvan vuorivaahteran suojassa
  and went on his way muttering something like `without the benefit of suitable drawers ``.
 • She
  Hän
  espied
  huomasi
  her daughter
  tyttärensä
  rounding the corner from Berkeley Square
  kiertämässä Berkeley Squaren kulmaa
  .
 • It explained why, earlier in the afternoon,
  he
  hän
  had
  oli
  espied
  havainnut
  a chest
  arkun
  by the side of the track
  polun laidalla
  while riding through this benighted forest
  ratsastaessaan tämän pimeyden peittämän metsän läpi
  .
 • The Baronne's gathering frown dispersed almost magically as
  she
  hän
  espied
  havaitsi
  a flat be-ribboned box
  matalan nauhoilla koristetun laatikon
  on the tray
  tarjottimella
  .
 • But the Barbarians were all right, something to be remembered when
  you
  sinä
  espy
  huomaat
  pot-bellied, spikey-haired British youth
  möhömahaisia, pystytukkaisia brittiläisiä nuoria
  this Friday
  tänä perjantaina
  .

find.v

 • Thus
  they
  he
  are naturally predisposed
  to
  <empty>
  find
  löytämään
  what they are looking for
  sen, mitä he hakevat
  .
 • The only thing that was quite extraordinary was
  what
  mitä
  I
  minä
  found
  löysin,
  when I got as far as the back premises.
  kun pääsin taustatiloihin asti
 • Hunt down traitors and
  find
  selvitä,
  what the King wants
  mitä kuningas haluaa
  .
 • You
  sinä
  might
  Saatat
  find
  löytää
  what you're looking for
  etsimäsi
  .
 • Sudhir Kakar, trained as a psychoanalyst in the West
  Psykoanalyytikoksi lännessä kouluttautunut Sudhir Kakar
  ,
  finds
  löytää
  much to admire
  paljon ihasteltavaa
  in his work
  työstään
  .
 • Looking at all the, at the stuff but the trouble is
  you
  sinun
  've got ta
  find
  löytää
  somewhere to put it all
  paikka, minne laitat ne kaikki
  haven't you?
 • I
  minä
  turned
  to
  <empty>
  find
  löysin
  the young Mr Cardinal
  nuoren kardinaalin
  beaming happily at me
  hymyilemässä iloisesti minulle
  .
 • Spanish police
  Espanjan poliisia
  had been asked
  to
  <empty>
  find
  löytämään
  Ms Gibson
  neiti Gibson
  to tell her about her daughter's being taken into care
  ja kertomaan hänelle, että hänen tyttärensä otetaan huostaan
  .
 • `
  You
  sinä
  found
  Löysit
  an opportunity to lie
  mahdollisuuden valehdella
  and seized on it avidly.
 • I
  minä
  went there to try and
  find
  löytää
  you
  sinut
  to see if you knew anything about Oliver
  nähdäkseni, tiedätkö mitään Oliverista
  , but you'd already left.
 • Robbie had wondered if
  they
  he
  would be able
  to
  <empty>
  find
  löytää
  the path
  polun
  at night
  yöllä
  .
 • You
  sinä
  will
  <empty>
  find
  Löydät
  their number
  heidän numeronsa
  at the end of this book
  tämän kirjan lopusta
  .
 • He
  Hän
  growled, groped his way
  down the pitch dark corridor
  pilkkopimeää käytävää pitkin
  and
  found
  löysi
  her
  hänet
  almost by instinct
  lähes vaistonvaraisesti
  .
 • She
  Hän
  found
  löysi
  Adam
  Adamin
  by the bar
  kapakan luota
  , munching on a sausage roll, his plate piled high with tempting savouries.
 • It was clear that
  she
  hän
  had not expected
  to
  <empty>
  find
  löytävänsä
  him
  häntä
  in the room
  huoneesta
  .
 • When police arrived minutes later
  they
  he
  found
  löysivät
  the barely-alive victim
  uhrin hädin tuskin elossa
  inside the Red Hall estate flat
  Red Hallin asuma-alueen huoneistosta
  .

find_out.v

 • When they were in the corridor, she said tartly, `
  I
  minä
  can
  <empty>
  find
  löydän
  my own way
  tieni
  out
  ulos
  .
 • Only then, from that, does he infer that there really is honey; and this is what really distinguishes being told the truth from
  finding
  selvittämisestä
  it
  sen
  out
  <empty>
  in other ways
  muilla tavoilla
  .
 • If an author says that a third of the present holders of dukedoms in Britain have been divorced we want to know how
  he
  hän
  found
  sai
  this
  tämän
  out
  selville
  .
 • Finding
  selvittäminen
  this
  Tämän
  out
  <empty>
  is not a matter of one or two studies but can take many years.
 • `I did not want
  you
  sinun
  to
  <empty>
  find out
  saavan selville
  like this
  tällä tavalla
  , ``he said, more gently.
 • Sent off for my tickets for the aforementioned match on Monday, only
  to
  <empty>
  find out
  saadakseni selville
  on Tuesday
  tiistaina,
  that it's been postponed
  että sitä on siirretty
  (effin Bright).
 • Never been able
  to
  <empty>
  find out
  saamaan selville,
  where the smell comes from
  mistä haju tulee
  .
 • Are
  you
  sinun
  supposed
  to
  <empty>
  find out
  selvittää,
  who killed Hereward or where Amy is
  kuka tappoi Herewardin vai Amyn sijainti
  ?
 • Something dreadful happened to Adolph and
  I
  minä
  'm going
  to
  <empty>
  find out
  selvittää,
  what it was
  mitä se oli
  !
 • And she did not want
  anyone
  kenenkään
  to
  <empty>
  find out
  saavan selville,
  what she had done
  mitä hän oli tehnyt
  .
 • After
  I
  minä
  found out
  sain selville
  , I wasn't so certain.
 • I
  minä
  found out
  sain selville
  by accident
  vahingossa
  . ”
 • `To be fair, Kitty told us you were listed as killed on the Marne and by the time
  anyone
  kukaan
  found out
  sai selville
  the truth
  totuuden
  it was too late.
 • Children pick up on our worries and stress, so try
  to
  <empty>
  find out
  selvittää,
  what's bothering her
  mikä häntä vaivaa,
  and take time to reassure her.

learn.v

 • The perfectionist
  Täydellisyydentavoittelijan
  has
  to
  <empty>
  learn
  saada selville,
  that Jesus was `poor in spirit
  että Jeesus oli "hengessään köyhä
  ``.
 • As time proceeds
  Kun aikaa kuluu,
  they
  he
  will
  <empty>
  learn
  oppivat
  from their mistakes
  virheistään
  .
 • We
  Meidän
  've just got
  to
  <empty>
  learn
  oppia
  from the experience
  kokemuksista,
  and I said to my players afterwards `welcome to European football ``.
 • In addition, they promised,
  we
  me
  'd
  <empty>
  at last
  vihdoin
  learn
  saisimme tietää
  the real reason why Bobby Orton walked off the field against Burnhope
  todellisen syyn, miksi Bobby Orton käveli pois kentältä pelissä Burnhopea vastaan
  .
 • Dawn's parents
  Dawnin vanhemmat
  learned
  saivat tietää
  of the accident
  onnettomuudesta
  some three hours later
  noin kolme tuntia myöhemmin
  , went immediately to the hospital, and spent much of the rest of the night waiting for information.
 • We
  Me
  learned
  saimme tietää,
  that they were on their summer holidays
  että he olivat kesälomallaan
  , taking their kayak round the outer reaches of the Arctic.
 • I have developed a theory to explain recent incidents in the light of what
  I
  minä
  have
  olen
  learned
  saanut selville
  about you
  sinusta
  .
 • He
  Hän
  was shocked
  to
  <empty>
  learn
  saadessaan tietää
  about the loan
  lainasta
  .
 • For example,
  a chimp
  simpanssi
  may
  saattaa
  learn
  havaita
  an association between poking a stick into termite mounds and extracting a stick covered with edible termites
  yhteyden siinä, että työntää tikun termiittikasaan ja vetää ulos syömäkelpoisten termiittien peitossa
  .

locate.v

 • It only took
  her
  häneltä
  moments
  to
  <empty>
  locate
  havaita
  the spy-fly roosting in a shadow
  varjossa piileksivä vakoilukärpänen
  , to aim her digital laser and evaporate the tiny surveillance device.
 • He
  Hän
  groped his way through the shadows at the foot of the stairs,
  located
  paikansi
  the large brass handle
  suuren pronssisen kädensijan
  and turned it with both hands.
 • The dogs
  Koirat
  locate
  paikansivat
  the bait
  syötin
  easily
  helposti
  by smell
  hajun perusteella
  , but the native Galapagos animals, which seek food primarily by sight, do not manage to find it.
 • In addition,
  it
  se
  can
  voi
  locate
  paikantaa
  prey
  saaliin
  by smell alone
  pelkän hajun perusteella
  , scenting blood from well over half a kilometre away.
 • One such indication is the readiness with which some philosophers talk of
  a person
  henkilöistä, jotka
  locating
  paikantavat
  a pain
  kivun
  in another person's body, or in an article of furniture
  toisen henkilön kehossa tai huonekalussa
  .
 • He
  Hän
  quickly
  nopeasti
  located
  paikansi
  his man
  miehensä
  in the deep doorway where he had positioned himself
  syvässä oviaukossa, johon tämä oli asettautunut
  ,
  by the intermittent glow of his cigarette
  tämän tupakan ajoittaisen hehkun perusteella
  .
 • The archive was thus virtually unusable since it was impossible
  to
  <empty>
  locate
  määrittää paikkaa
  all the material on any given topic
  minkä tahansa aiheen kaiken materiaalin
  .
 • Bees
  Mehiläiset
  navigate using the sun, and for millions of years they have used polarised light
  to
  <empty>
  locate
  paikantamaan
  their guide
  tiennäyttäjän
  on cloudy days.
 • He
  Hän
  was just over three hours late to meet his guide,
  locating
  paikansi
  him
  hänet
  at last
  lopulta
  on the edge of a ruck of Army drivers
  armeijan kuljettajien joukon reunalta
  ,
  forlorn in Air Force blue
  yksinäisenä ilmavoimien sinisessä
  .
 • They
  He
  flew out fast,
  located
  paikansivat
  the target
  kohteen
  with the aid of their radar equipment
  tutkalaitteistonsa avulla
  , dropped their coloured indicators to show the heavy boys where to go, and then nipped smartly back to base.
 • Bury a 5p, 10p, 50p and one pound coin an inch or two below ground, and then
  locate
  paikanna
  them
  ne
  with your machine
  koneellasi
  .
 • Solitary feeding also has its cost, since
  the animal
  eläin
  can not
  ei voi
  then
  sitten
  locate
  paikantaa
  food
  ruokaa
  by congregating at food sites discovered by others
  kerääntymällä muiden löytämille ruokapaikoille
  .
 • Trumpet fish
  Trumpettikala
  may even
  voi jopa
  locate
  paikantaa
  their prey
  saaliinsa
  by listening out for fish's calls
  kuulostelemalla kalan kutsua
  .
 • One important Communist still eluding capture was Jose Weibel, Secretary General of the Young Communists, and
  the Joint Command
  Yhteiskomento
  decided to try and
  locate
  paikantaa
  him
  hänet
  through his brother Ricardo, a bus driver
  hänen veljensä Ricardon, bussikuljettajan, kautta
  .
 • She
  Hän
  had tried
  to
  <empty>
  locate
  paikantaa
  him
  häntä
  for over two years
  yli kaksi vuotta
  ,
  in both America and Canada, where John had been living and working for a number of years
  sekä Amerikassa että Kanadassa, missä John oli asunut ja työskennellyt useita vuosia
  .
 • The restaurant where she had arranged to meet Piers was close to the Palais Lascaris, an old, breathtakingly beautiful town house, and
  she
  hän
  located
  paikansi
  it
  sen
  without too much difficulty
  ilman liian suuria vaikeuksia
  .
 • I
  minä
  stumbled around a while
  then finally
  sitten lopulta
  located
  paikansin
  the car
  auton
  .
 • From approximately 10 months
  the baby
  vauva
  progressively overcomes this error and
  will
  <empty>
  successfully
  onnistuneesti
  locate
  paikantaa
  the target
  kohteen
  .
 • Since the relevant ones will be concentrated in one area of the inverted tree
  they
  ne
  can be
  voidaan
  quickly
  nopeasti
  located
  paikantaa
  by moving from the root downwards and along the correct branches
  siirtymällä juuresta alaspäin ja oikeita haaroja pitkin
  , without ever having to search the whole database.
 • When
  the Titanic
  Titanic
  was
  <empty>
  finally
  vihdoin
  located
  paikannettiin
  on t he sea-bed
  merenpohjasta,
  a crew went down in a tiny submarine to explore the wreckage.
 • We were convinced that
  we
  me
  had
  olimme
  located
  paikantaneet
  ,
  by accident
  vahingossa
  ,
  the last resting place of HMS Impregnable
  HMS Impregnable -laivan viimeisen leposijan
  .
 • It was suggested she'd gone to live at Newport in Gwent, but
  she
  häntä
  was
  <empty>
  never
  ei koskaan
  located
  paikannettu
  .
 • A badger will stand its ground, so if
  you
  sinä
  locate
  paikannat,
  where it is
  missä se on,
  you can dig it up and need only one net. ”

note.v

 • Note
  Huomioi,
  what you eat, how often you take any of the four zero foods
  mitä syöt, kuinka usein jotain jotakin neljän nollan ruoista
  .
 • I
  minä
  asked Millet,
  noting
  pannen merkille,
  how the young man was very much the worse for drink
  kuinka juovuksissa nuori mies oli
  .
 • I
  minä
  noted
  Havaitsin
  him working on the machinery
  hänet käyttämässä koneita,
  while we were waiting to ascend.
 • In Ata'i
  one
  joku
  might
  saattaisi
  note
  panna merkille
  the careers of six scholars as exceptions
  kuuden stipendiaatin urat poikkeuksellisina
  , in three of which the subjects changed careers under rather special circumstances, while in the other three Ata'i merely notes the change without comment.
 • Subjects
  Kohteita
  were asked
  to
  <empty>
  note
  huomioida
  any pain
  kipua
  during the study.
 • We
  Me
  have
  olemme
  noted
  havainneet
  changes
  muutoksia
  in procedural legislation
  prosessioikeudellisessa lainsäädännössä
  , as well as changes in the actual nature of policing in previous chapters.
 • It was interesting
  to
  <empty>
  note
  havaita
  a complete change
  totaalinen muutos
  in the timbre and resonance
  äänenvärissä ja sointuvuudessa,
  when the bird moved to another song-perch.
 • It was a rough curse in Malti, as
  he
  hän
  noted
  havaitsi
  the red weals
  punaisista juomuista
  on her skin
  hänen ihollaan
  .
 • On 3 February he was brought before
  a judge who
  tuomarin, joka
  noted
  huomasi
  bruises
  mustelmia
  on his chest
  hänen rinnassaan
  and ordered a medical examination.
 • Note
  Huomaa
  the flagpoles
  lipputangot
  on the houses
  talojen
  .
 • People
  Ihmiset
  will
  <empty>
  note
  kiinnittävät huomiota
  that fact
  siihen asiaan
  with interest
  kiinnostuneina
  .
 • He needed a haircut, too
  Hänkin tarvitsi hiustenleikkauksen
  ,
  noted
  huomasi
  Leonora
  Leonora
  with misgiving
  mietteliäänä
  , and from the look in his eyes he was in a foul mood.
 • At the outset
  we
  me
  may
  saatamme
  note
  havaita
  the following
  seuraavaa
  about the practice and theology of the early church
  alkukirkon käytännöistä ja teologiasta
  .
 • Note
  Huomaa
  the black background
  musta tausta
  above the lift
  hissin yläpuolella
  : a help to the inlay operator whose equipment will give the illusion of the lift moving.
 • I
  minä
  noted
  Havaitsin
  a new aspect
  uuden puolen
  to Niki
  Nikistä
  at the end of I975, which he concluded with a fine victory at Watkins Glen.
 • But
  the Serbs
  serbien
  should
  pitäisi
  note
  havaita
  a change
  muutos
  .
 • Phase 1: initial tolerance
  The deviation
  poikkeavuuden
  is
  <empty>
  noted
  havaitsevat
  by members of the group
  Ryhmänjäsenet
  .
 • A boy with pool cue in hand is hoping that
  his presence
  hänen läsnäoloaan
  in the games room
  pelihuoneessa
  will not be
  ei
  noted
  havaitse
  by the staff
  henkilökunta
  .
 • The species has declined considerably in winter since
  peak counts of 2,000-5,000 birds
  2000-5000 linnun huippulukemia
  were
  <empty>
  noted
  havaittiin
  regularly
  in Rye Bay
  Rye Bayssä
  between 1947 and 1956.
 • It
  should be
  pitäisi
  noted
  huomata
  in all these changes
  kaikista näistä muutoksissa,
  that an underlying Government objective is to pass on much of the cost of training to the industry
  että hallituksen perimmäinen tavoite on siirtää iso osa koulutuksen kustannuksista teollisuudelle
  .
 • `Indeed, ``said
  Henry
  Henry
  ,
  noting
  havaiten
  with the appreciation of an expert
  asiantuntijan arvostuksella
  the inspector's choice of words
  tarkastajan sanavalinnan
  .
 • And
  Charles
  Charles
  noted
  huomasi
  with relief
  helpottuneena,
  how Alex was rising to the challenge
  kuinka Alex vastasi haasteeseen
  .
 • There are
  two things
  kaksi asiaa
  to
  <empty>
  note
  merkille pantavaksi
  at once
  about the remit
  Vastuualueessa
  .

notice.v

 • You
  sinä
  will
  Tulet
  notice
  huomaamaan
  that there is,
  in the wording of that letter
  tuon kirjeen sanamuodoissa
  ,
  something curious
  jotain omituista
  .
 • Notice
  Huomaa
  the street names
  katujen nimet
  in the centre of Bristol
  Bristolin keskustassa
  .
 • Nobody
  Kukaan ei
  even
  noticed
  huomannut,
  I was in the room!
  että olin huoneessa
 • `Did
  you
  sinä
  notice
  huomasitko
  any knives
  veitsiä
  lying about
  lojumassa
  ?
 • Then
  I
  minä
  noticed
  huomasin
  Alec
  Alecin
  at the other end of the bench
  penkin toisessa päässä
  .
 • Notice
  Huomaa
  sounds
  äänet
  from the world around
  kaikkialta maailmasta
  .
 • Out walking this morning
  I
  minä
  noticed
  huomasin
  Dr Greenslade
  tohtori Greensladen
  on his rounds
  kierroksillaan
  .
 • I
  minä
  notice
  Huomaan
  a greasy smear
  rasvatahran
  on my glass
  lasissani
  .
 • Jules
  Jules
  apparently
  noticed
  pani merkille
  him
  hänet
  for the first time.

perceive.v

 • The public
  Kansa
  perceived
  huomasi
  enormous Conservative stress on defence
  konservatiivien puolustuksen painottamisen
  in the Pre-Campaign Wave and again in the latter half of the campaign
  esikampanjan aallossa ja jälleen kampanjan jälkipuoliskolla
  , but much less in the first half of the campaign.
 • Thus engineers should learn about how
  the public
  yleisö
  perceives
  havaitsee
  risk
  riskin
  and makes risk decisions.
 • The Collector
  Keräilijä
  had
  oli
  already
  jo
  perceived
  havainnut,
  that all was not well with the Doctor
  että tohtorilla ei ollut kaikki hyvin
  .
 • Whether it is true or not that good teachers are born, not made,
  they
  he
  accurately
  oikein,
  perceived
  havaitsivat
  that bad teachers, at least in many cases, are made, not born
  että huonot opettajat tehdään, ainakin monessa tapauksessa, heitä ei synny
  .
 • Apart from the worry over The Family Reunion,
  I
  minä
  perceived
  havaitsin,
  that lie was under considerable strain
  että valhe oli huomattavalla koetuksella
  .
 • Hence,
  Congress
  kongressi
  immediately
  välittömästi
  perceived
  huomasi
  the practicality of creating a physical link between them
  käytännöllisyyden fyysisen yhteyden luomisessa niiden välille
  , and approved the necessary funds.
 • Tawney
  Tawney
  perceived
  havaitsi
  the same problem
  samaa ongelmaa
  throughout his career of commentary on the education system
  koko koulutusjärjestelmän kommentoinnin uransa ajan
  .
 • From their lowly status
  Alhaisesta asemastaan huolimatta
  they
  he
  were
  still
  edelleen
  able to
  perceive
  huomaamaan,
  who was who in the Rowdies hierarchy and which subunits were worth making a try for
  kuka oli kuka Rowdiesin hierarkiassa, ja mitkä alayksiköt olivat yrittämisen arvoisia
  .
 • It
  is
  on
  perceived
  havaittu,
  that researchers wish to dot the i's and cross the t's
  että tutkijat haluavat olla huolellisia ja yksityiskohtaisia
  .

recognize.v

 • And the reason why
  she
  hän
  had been so slow
  to
  <empty>
  recognise
  tunnistanut
  him
  hänet
  was that on the ship he had looked so much older.
 • He was walking into Queen Charlotte's Alley before
  he
  hän
  recognized
  tunnisti
  where he was
  missä oli
  .
 • His aunt
  Hänen tätinsä
  recognised
  tunnisti
  him
  hänet
  immediately
  välittömästi
  as the well-known local `drug squad ``detective
  tunnetuksi paikalliseksi "huumejaoston" etsiväksi
  .
 • They
  He
  recognized
  tunnistivat
  it
  sen
  by his ring
  hänen sormuksensa perusteella
  .
 • Ilse Huber
  Ilse Huber
  recognized
  tunnisti
  him
  hänet
  at once
  heti
  from his file photo
  hänen arkistokuvansa perusteella,
  as she stood at the barrier beside the security police.
 • She
  Hän
  hadn't
  ei ollut
  recognised
  tunnistanut
  him
  häntä
  from the back
  takaa
  , and now she stared at him in surprise.
 • `
  We
  Me
  recognise
  tunnistamme
  you
  sinut
  from your portrait
  henkilökuvasi perusteella
  , ``said Melissa.
 • She
  Hänellä
  had time
  to
  <empty>
  recognize
  tunnistaa
  the face
  kasvot
  on Third Avenue
  Third Avenuella
  , then the man was upon her.
 • To start with you must teach
  the computer
  tietokonetta
  to
  <empty>
  recognise
  tunnistamaan
  your writing
  käsialasi
  by giving it examples of the way you write individual letters
  antamalla sille esimerkkejä siitä, miten kirjoitat eri kirjaimet
  .
 • But, as she recognised him from yesterday, so she knew that
  he
  hän
  had
  oli
  recognised
  tunnistanut
  her
  hänet
  too.
 • People passing through
  Läpi kulkevat ihmiset
  recognize
  tunnistavat
  it
  sen
  from afar
  kaukaa
  ,
  by the clouds of coal dust darkening the air
  ilmaa tummentavien hiilipölypilvien perusteella
  .
 • I
  minä
  barely
  Tuskin
  recognised
  tunnistin
  him
  hänet
  .
 • `
  I
  Minun
  should
  pitäisi
  recognize
  tunnistaa
  him
  hänet,
  when I see him
  kun näen hänet
  -- we were playmates.
 • You
  sinä
  wouldn't
  Et
  recognise
  tunnistaisi
  me
  minua,
  if you met me in the bath
  jos tapaisit minut kylpyhuoneessa
  .
 • I'd like to be sure there's
  no one there whom
  ei ketään, jonka
  you
  sinä
  recognise
  tunnistat
  from the past
  menneisyydestä
  .
 • Callahan picked on
  one
  yhden, jonka
  he
  hän
  recognized
  tunnisti
  from photos
  valokuvista
  .
 • A lot of them
  Monet heistä
  I
  minä
  recognized
  tunnistin
  from school
  koulusta
  : they were in the pub every night, with their dads, and would be there for ever, never going away.
 • Leopold Mozart was totally devoted to
  his brilliant son
  nerokkaalle pojalleen
  ,
  whose extraordinary talents
  jonka poikkeukselliset kyvyt
  he
  hän
  recognized
  huomasi
  from the start.
  heti alusta
 • The Bishop said grace in a Latin form which Julia thought
  she
  hän
  recognised
  tunnistavansa
  from Trinity High Table
  Trinityn illallisilta
  .
 • Instantly
  välittömästi
  ,
  she
  Hän
  recognised
  huomasi
  from his voice
  tämän äänestä,
  that there was something seriously wrong with her brother
  että hänen veljellään oli jotakin pahasti vialla
  .
 • These symptoms
  Nämä oireet
  may be difficult
  to
  <empty>
  recognize
  huomata
  in a patient
  potilaassa
  after anaesthesia
  nukutuksen jälkeen
  .
 • He
  Hän
  had
  <empty>
  smugly
  itseriittoisesti
  recognized
  havaitsi
  in Patricia
  Patriciassa
  symptoms of what he was pleased to term an adolescent crush on himself
  oireita, joita hän huvittuneesti kutsui murrosikäisen ihastukseksi häneen itseensä
  .
 • One type of albino child
  Yhdentyyppinen albiinolapsi
  is very easy
  to
  <empty>
  recognise
  tunnistaa
  because of his very fair hair, paler skin and the pinkish appearance of the eyes
  hänen hyvin vaaleiden hiustensa, kalpean ihon sekä silmien pinkihtävän ulkoasun perusteella
  .
 • These fossils constitute
  the second group
  toisen ryhmän
  recognized
  havaitun
  here
  täällä
  , the Kenyapithecini.

register.v

 • But
  we
  me
  may well have seen them without
  registering
  huomaamatta
  that fact
  sitä seikkaa
  ; perhaps a film is set in a particular location and we are so involved in the plot that the background scenery enters only our subconscious mind.
 • Ten years later
  Kymmenen vuotta myöhemmin
  ,
  the Imperium
  Imperium
  registered
  huomasi,
  that Karkason had lapsed into heresy
  että Karkason oli langennut harhaoppiin
  .
 • It took a moment or two before
  he
  hän
  registered
  tajusi,
  who she was
  kuka hän oli
  , then he said heavily, `Good of you to look in like this, Ruth.
 • She
  Hän
  looked out of the window but
  hardly
  tuskin
  seemed
  to
  <empty>
  register
  huomaavan,
  what she saw
  mitä hän näki
  .
 • Yet, rounding the bend,
  her novelist's imagination
  hänen kirjailijan mielikuvituksensa
  registered
  rekisteröi
  Cosmo striking Hubert violently in the face
  Cosmon lyövän Hubertia kovaa kasvoihin
  .
 • She
  Hän
  registered
  rekisteröi
  the blood
  veren
  on the white telephone
  valkoisessa puhelimessa
  .
 • She
  Hän
  registered
  rekisteröi
  his sardonic nod
  hänen ivallisen nyökkäyksensä
  with dismay
  tyrmistyneenä
  .
 • Getting back home to Armscott Manor was a mechanical necessity, but
  she
  hän
  hardly
  tuskin
  registered
  huomasi
  the journey
  matkaa
  .

spot.v

 • As his 12-seater plane makes an unscheduled stop at a tiny atoll in the Marshall Islands,
  he
  hän
  spots
  havaitsee,
  that there are no tin roofs
  että siellä ei ole peltikattoja,
  and lets the plane go on without him.
 • Fluorescent and reflective clothing make
  children
  lapsista
  easier
  helpompia
  to
  <empty>
  spot
  havaita
  both during day and night time.
 • It was during the regional link-ups with Nationwide in London that
  she
  hänen
  was
  <empty>
  spotted
  havaittiin
  as a young broadcaster with great potential
  olevan nuori televisiokasvo, jossa on paljon potentiaalia
  .
 • Dumpy, down-to-earth Nellie faced facts and realised
  people
  ihmiset
  would
  <empty>
  spot
  huomaisivat
  the difference in age between herself and Robert
  hänen ja Robertin ikäeron
  , so decided to confuse them all by calling him her adopted son.
 • Spot
  Huomaa
  the difference between the Fabians and Ashdown
  ero Fabiansin ja Ashdownin välillä
  .
 • They
  Heidät
  were
  <empty>
  quickly
  nopeasti
  spotted
  havaitsi
  by a police patrol
  poliisipartio,
  who ushered them off the motorway and down the A41 slip road.
 • John Fenn, prosecuting, said
  Youds
  Youdsin
  was
  <empty>
  spotted
  havaitsi
  by police
  poliisi
  as he drove his G-registration Vauxhall Cavalier along the westbound carriageway of the A45.
 • Can
  Pystytkö
  you
  sinä
  spot
  havaitsemaan
  the old Irish jigs
  vanhat irlantilaiset giguet
  a mile off
  mailin päästä
  ?
 • You
  sinä
  will
  Tulet
  quickly
  nopeasti
  spot
  huomaamaan,
  which plants produce their favourite seeds
  mitkä kasvit tuottavat heidän lempisiemeniään
  .
 • If she didn't move suddenly,
  nobody
  kukaan ei
  could
  voisi
  spot
  havaita
  anything unusual
  mitään poikkeavaa
  .
 • Their ordeal ended when
  a bank security guard
  pankin vartija
  spotted
  havaitsi
  something suspicious
  jotain epäilyttävää
  on a television monitor
  television ruudulta
  and raised the alarm.
 • She
  Hän
  spotted
  huomasi
  them
  heidät
  at the door
  ovella
  and waved them over.
 • They
  Ne
  spot
  havaitsevat
  their prey
  saaliinsa
  from the air
  ilmasta
  and, having successfully visited the pool, continue to do so until all the sizeable fish have been taken.
 • Within fifteen minutes
  he
  hän
  spotted
  havaitsi
  it
  sen
  again
  in his rearview mirror
  taustapeilistään
  , lurking behind a large French container lorry.
 • At least five polar bears
  Ainakin viisi jääkarhua
  were
  <empty>
  spotted
  havaittiin
  last month
  in the Prudhoe Bay and Endicott oil fields
  Prudhoe Bayn ja Endicottin öljykentillä
  .
 • A few minutes late,
  I
  minä
  slipped into the half-full auditorium,
  spotted
  huomasin
  Sergei
  Sergein
  near the back
  lähellä takaosaa
  , and sat beside him.
 • I thought
  I
  minä
  spotted
  huomanneeni
  some magazines
  joitain lehtiä
  on that shelf
  sillä hyllyllä
  .
 • However, by the time
  we
  me
  had
  olimme
  spotted
  havainneet
  the first speck
  ensimmäisen pisteen
  through our high-powered binoculars
  tehokkaiden kiikareidemme läpi
  , the vulture was already descending.
 • He
  Hän
  spotted
  huomasi
  her
  hänet
  through the steam-smeared glass
  höyryn tahraaman lasin läpi
  , sitting at the bar lost in thought.
 • I
  minä
  spotted
  huomasin
  an Altecean
  altecealaisen
  burrowing under the tablecloth
  painautuneena pöytäliinan alle
  .
 • One experienced game tracker claimed that it was possible to get to within 40 or 50 yards before
  spotting
  huomaamista
  a zebra
  seepran
  under these conditions, and even then it only gave itself away by a small movement such as the swish of its tail or the sudden turn of its head.
 • Then in his foolish exhilaration
  he
  hän
  had leaped into a tree and
  spotted
  havainnut
  them
  heidät
  with his binoculars
  kiikareillaan
  .
 • You
  sinä
  will easily
  helposti
  spot
  huomaat
  them
  ne
  by carrying out the title/verso exercise
  tekemällä nimi/takakansiharjoituksen
  .
 • He
  Hän
  can
  <empty>
  spot
  huomaa
  any interlopers
  kaikki tunkeilijat
  among the stars
  tähtien keskellä
  immediately
  välittömästi
  .
 • ``All this blood, she said, in just the same voice she'd have used if
  she
  hän
  'd
  olisi
  spotted
  huomannut
  chocolate
  suklaata
  round my mouth
  suuni ympärillä
  .
 • We
  Me
  spotted
  huomasimme
  you
  sinut
  from above -- we're in the circle.
 • Twice, with a thump,
  she
  hän
  spotted
  huomasi
  him
  hänet
  , in the set of a man's shoulders, the tilt of a head, a patch of uniform, then found it was someone else.
 • Then
  we
  me
  spot
  huomaamme
  a tall, blonde woman
  pitkän, vaalean naisen
  striding up the street in our direction
  harppomassa katua meidän suuntaamme
  .
 • After all, you never know,
  I
  minut
  could still be
  voitaisiin edelleen
  spotted
  huomata
  .
 • Trying to find her way back out was obviously a nonstarter but staying here
  she
  hänet
  would probably be
  todennäköisesti
  spotted
  huomattaisiin
  fairly quickly
  melko nopeasti
  .
 • Above-average yields
  keskivertoa parempia tuottoja
  can sometimes be
  Joskus on mahdollista
  spotted
  havaita
  on the convertibles of companies
  sellaisten yritysten vaihdoissa,
  that are going through a bad patch, and these more risky recovery situations appeal to speculators.
 • With a thrill of triumph
  he
  hän
  spotted
  havaitsi
  a youth's hand
  nuoren käden
  under a girl's skirt
  tytön hameen alla
  ; but her low, appallingly pleased giggle hollowed out his solar plexus.
 • `
  He
  Hän
  's
  <empty>
  spotting
  katselee
  for their batteries
  niiden paristoja
  .
 • Spot
  Paikka
  for us
  meille
  .
 • His car
  Hänen autoaan
  was not
  ei ollut
  spotted
  huomattu
  in the area
  alueella
  that morning
  sinä aamuna
  and he was not identified as being there.
 • He said hardly anything, I knew he really didn't want to be with us (with Caroline) but he'd caught us up;
  he
  hän
  can't have
  ei ole voinut
  spotted
  havaita
  from behind
  takaa,
  who we were
  keitä me olimme
  , he was obviously going the same way.
 • Soldered joints
  Juotoksia
  are often difficult
  to
  <empty>
  spot
  havaita
  visually
  visuaalisesti
  , but radiography is helpful for detecting them if the solder is denser than the rest of the object or if there is a cavity at the joint.
 • And
  the more problems
  mitä enemmän ongelmia
  you
  sinä
  spot
  havaitset
  , the more money you'll save.
 • Also there were cries of `Judas ``as
  David Batty
  David Batty
  was
  <empty>
  spotted
  havaittiin
  taking his seat to the right of the kop
  istuutumassa fanijoukon oikealle puolelle
  .
 • `Because he is grey
  he
  häntä
  may not be easy
  to
  <empty>
  spot
  huomata
  and will probably look like a pigeon from a distance.

tell.v

 • It's easy
  to
  <empty>
  tell
  huomata,
  that they are not
  että ne eivät ole
  : Printed patterns don't penetrate fully to the other side, while the real batik will show thin veins of color where the dye runs along tiny cracks in the wax (printed versions may try to simulate this).
 • For instance, the way
  to
  <empty>
  tell
  huomata,
  if a person is a witch
  onko henkilö noita,
  is to stick two needles in the form of a cross into the sill above a door; if the person in the room is a witch, she won't be able to leave the room.
FEE 
circumstances (info)
cognizer (info)
degree (info)
evidence (info)
explanation (info)
frequency (info)
ground (info)
instrument (info)
manner (info)
means (info)
particular_iteration (info)
period_of_iterations (info)
phenomenon (info)
purpose (info)
state (info)
time (info)
topic (info)
verb_chain