TransFrameNet:Becoming

From Sanat

become.v

 • The process went so far in Algeria earlier this year that the army cancelled the results of general elections when it
  became
  tuli
  clear
  selväksi,
  that the Islamic Salvation Front would win an overwhelming victory
  että Islamilainen pelastusrintama voittaisi ylivoimaisesti
  .
 • The lengths to which he is prepared to go
  Se, kuinka pitkälle hän on valmis menemään
  will
  <empty>
  become
  tulee
  clear
  selväksi,
  when he and Esau meet
  kun hän ja Esau tapaavat
  .
 • Undecided and still bent over towards her
  he
  hän
  became
  tuli
  aware of the patter of running feet, approaching fast
  tietoiseksi juoksevien jalkojen kopinasta, joka lähestyi nopeasti
  .
 • The Nunnery Lane convent
  Nunnery Lane -luostari
  became
  tuli
  involved in plans for the Carmelite convent at Mafeking
  mukaan Mafekingin karmeliittaluostarin suunnitelmiin
  after the German sisters were approached by the South African Bishop of Kimberley and got in touch with Darlington
  sen jälkeen, kun eteläafrikkalainen Kimberleyn piispa lähestyi saksalaisia siskoja ja otti yhteyttä Darlingtoniin
  .
 • In the UK
  Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
  it
  became
  tuli
  increasingly apparent
  yhä selvemmäksi,
  that organisational change in schools was not sufficient to guarantee change in established social attitudes
  että koulujen organisaatiomuutos ei ollut riittävä takaamaan muutosta vakiintuneissa sosiaalisissa asenteissa
  .
 • The chosen method which has been implemented
  Käyttöön otettu valittu menetelmä
  is described below, and
  became
  tullut
  known as the `backwards ``, or `inverted look-up
  tunnetuksi "nurinkurisena" tai "päinvastainena hakuna"
  .
 • But I understand the cricket committee voted 4-1 to nominate West Indies batsman Richardson for a one-year contract to fill the vacancy until
  Craig McDermott
  Craig McDermott
  becomes
  tulee
  available
  saataville
  in 1994
  vuonna 1994
  .
 • His brow
  Hänen otsansa
  became
  tuli
  more deeply furrowed
  ryppyisemmäksi
  as he made decisions in reaction to circumstances, rather than taking control of situations
  kun hän teki päätöksiä reaktiona olosuhteisiin sen sijaan, että olisi ottanut tilanteet hallintaan
  .
 • … atmospheric pollution has been with us since the creation;
  it
  siitä
  became
  tuli
  much worse
  paljon pahempaa
  with the Garden of Eden
  Eedenin puutarhan myötä
  and
  infinitely worse
  loputtoman paljon pahempaa
  following the mechanical ingenuity of James Watt
  James Wattin mekaanisen nerouden seurauksena
  .
 • After this
  Tämän jälkeen
  ,
  he
  hänestä
  became
  tuli
  a nicer cat
  miellyttävämpi kissa
  , + wasn't so proud of himself all the time.
 • When they do it
  Kun he tekevät sen
  ,
  their life on the court
  heidän elämästään kentällä
  becomes
  tulee
  much easier
  paljon helpompaa
  .
 • From being marginally more expensive than nuclear power
  Aiemmin marginaalisesti ydinvoimaa kalliimmasta
  ,
  coal
  hiilestä
  suddenly
  yhtäkkiä
  became
  tuli
  markedly cheaper
  selvästi halvempaa
  .
 • In the last few weeks
  Viimeisten muutaman viikon aikana
  she
  hänestä
  became
  tuli
  a local radio presenter
  paikallisradion juontaja
  .
 • LIVERPOOL 'S soccer stars
  LIVERPOOLIN jalkapallotähdet
  have lined up
  to
  <empty>
  become
  ryhtyäkseen
  bone marrow donors
  luuytimenluovuttajiksi,
  in a bid to save a young fan
  jotta voisivat pelastaa nuoren fanin
  .
 • Fink, not surprisingly, gets writer's block and
  at some stage
  jossain vaiheessa
  the film
  elokuvasta
  becomes
  tulee
  his fevered imaginings
  hänen kuumeisia kuvitelmiaan
  .
 • Endill and the Bookman
  Endillista ja Bookmanista
  became
  tuli
  great friends
  loistavia ystäviä
  .
 • By 1985
  Vuoteen 1985 mennessä
  between 10000 and 15000 software packages
  10 000 - 15 000 ohjelmistopakettia
  will
  become
  tulee
  available for the owners of personal computers
  mikrotietokoneiden omistajien saataville
  in Japan
  Japanissa
  , according to estimates.
 • Sara switched on a lamp and
  Lizzie
  Lizzie
  became
  tuli
  visible
  näkyviin
  .
 • Torture of political detainees
  Poliittisten vankien kiduttamisesta
  became
  tuli
  widespread and systematic
  yleistä ja järjestelmällistä
  after the assassination of President Sadat in October 1981
  presidentti Sadatin salamurhan jälkeen lokakuussa 1981
  .
 • It
  was
  oli
  becoming
  tulossa
  difficult
  vaikeaa
  to put together a Gentlemen's eleven worthy of the name
  koota Herrasmiesten joukkuetta, joka olisi nimensä veroinen
  .
 • In his Climate and Evolution of 1914 Matthew argued that,
  since the last cold spell began in the Eocene
  sen jälkeen kun edellinen kylmä kausi alkoi eoseenin aikana
  ,
  northern Asia
  Pohjois-Aasiasta
  had
  oli
  become
  tullut
  the main centre for mammalian evolution
  nisäkkäiden evoluution keskipiste
  .
 • No wonder that
  the thin 40 kg (851 b) Spectra
  ohuesta 40 kilogramman (851 b) Spectrasta
  has
  become
  tullut
  universal
  yleinen
  for the plethora of medium-size stunters
  lukuisien keskikokoisten moottoripyörätemppuilijoiden parissa
  .
 • Rulings in February by the supreme appeal court in Rome, presided over by magistrate Corrado Carnevale, meant that
  a number of Mafia leaders convicted of murder, drug-trafficking and other offences
  joukosta murhasta, huumekaupasta ja muista rikoksista tuomittuja mafiapomoja
  became
  tuli
  eligible for release
  vapautuskelpoisia
  .
 • With practice
  Harjoituksen myötä
  ,
  the assignment of vibrations to symmetry species
  vibraation jakamisesta symmetrialajeihin
  quickly
  becomes
  tulee
  automatic
  automaattista
  , particularly for common point groups having only one or two symmetry elements.
 • Unknowingly
  Tietämättämme
  ,
  we
  meistä
  become
  tulee
  dreadfully out of balance
  kauhistuttavan tasapainottomia,
  when divorced from the nurture of the living Earth
  kun sanoudumme irti elämän maan hoivasta
  .
 • By the end of the eighteenth century
  1700-luvun loppuun mennessä
  ,
  Lane
  Lanesta
  had
  oli
  become
  tullut
  wealthy
  rikas
  by profits from them and from military activities
  niistä ja sotilastoimista saatavien tulojen ansiosta
  .
 • They saw the lights of the village, sparse and dimmed, and
  a lit window on the extreme western edge which
  valaistun ikkunan kauimmaisella länsireunalla, josta
  had
  become
  tullut
  famous
  kuuluisa
  in rumour
  huhupuheissa
  .
 • During the last three years
  Viimeisten kolmen vuoden aikana
  I
  minusta
  've
  olen
  become
  <empty>
  accustomed to refinement
  tottunut hienostuneisuuteen
  .
 • Small-scale and localized in the early nineteenth century
  1800-luvun alun pienimuotoisesta ja paikallisesta
  ,
  it
  <empty>
  became
  tuli
  large-scale and increasingly concentrated in several main trawler ports
  suurimittainen ja yhä enemmän useaan päätroolisatamaan keskitetty
  as the century wore on
  vuosisadan kuluessa
  .
 • Thoreau
  Thoreausta
  becomes
  tulee
  a boy
  poika
  again
  in woods
  metsissä
  ; they are his natural element.
 • The word, `secondary ``had entered my vocabulary and
  its meaning
  sen merkitys
  had
  oli
  become
  tullut
  clear
  selväksi
  .
 • Timothy Gedge
  Timothy Gedge
  had
  oli
  become
  tullut
  drunk
  humalaan
  in the Abigails' bungalow
  Abigailin bungalowissa
  .
 • some 30 to 40 large fig trees
  noin 30-40 suurta viikunapuuta
  have
  on
  become
  <empty>
  naturalised
  kotiutettu
  on the banks of the River Avon at the heart of the city
  Avon-joen rannoille kaupunkin ytimessä
  .
 • During that time
  Sinä aikana
  Spain
  Espanjasta
  became
  tuli
  a cultural bridgehead between East and West
  idän ja lännen välinen kulttuurinen sillanpääasema
  .
 • He criticised the Prime Minister of Pakistan, Benazir Bhutto, saying
  she
  hänestä
  had
  become
  tullut
  `a cover ``for continuing the war in Afghanistan
  Afganistanin sodan jatkamisen "suoja",
  by providing military help and training to the mujahedin
  koska hän oli tarjonnut sotilaallista apua ja koulutusta mujahideen-taistelijoille
  .
 • He could get no real grip on the situation, and the more he pondered,
  the more confused
  sitä sekavampaa
  his thinking
  hänen ajattelustaan
  became
  tuli
  .
 • What else
  Mitä muuta
  can
  voi
  I
  minusta
  become
  tulla
  ?

end up.v

 • A substantial achievement for
  a company that
  yhtiölle, joka
  might have
  ended up
  päätyä
  dead
  tuottamattomaksi
  less than two years ago
 • The bonds linking the brothers
  Veljeksiä yhdistävistä siteistä
  ended up
  tuli
  stronger than they had ever been
  vahvempia, kuin ne olivat koskaan olleet
  .
 • As heavier females win the fights
  Koska raskaammat naaraat voittavat tappelut
  ,
  they
  heidän
  should
  pitäisi
  end up
  päätyä
  with higher quality males
  yhteen laadukkaampien koiraiden kanssa
  .
 • When we die
  Kun me kuolemme,
  the work stops, the temperature differential starts to disappear, and
  we
  me
  end up
  päädymme
  the same temperature as our surroundings
  samaan lämpötilaan, kuin ympärillämme on
  .
 • Its colour
  Sen väri
  was of brilliant red on the left hand side, but dispersing as it went to the right
  ending up
  päätyen
  a pale green colour
  vaaleanvihreän väriseksi
  .
 • The three basic methods are gas and air, which many had used, some so enthusiastically that
  they
  heistä
  ended up
  tulee
  either very sleepy, or as one said, ``as high as a kite
  joko hyvin uneliaita tai, kuten joku sanoi, "pilvessä kuin leija"
  .
 • Anyway,
  professional people
  ammatti-ihmiset
  can
  voivat
  end up
  päätyä
  homeless
  kodittomiksi
  just like anyone else
  siinä missä kuka tahansa muukin
  .
 • I'm also loath to take off stitches instead in case
  the garment
  vaatteesta
  ends up
  tulee
  too small
  liian pieni
  .
 • If you are a royal official or a Tory MP
  Jos olet kuninkaallinen virkamies tai konservatiivien kansanedustaja,
  you
  sinä
  end up
  saat
  with a knighthood
  ritarin arvon
  .
 • When our third partner left we lost his basic practice allowance, and
  because of the cost of employing locums
  sijaisten palkkaamisesta aiheutuvien kulujen vuoksi
  we
  me
  will
  <empty>
  end up
  päädymme
  substantially out of pocket
  huomattavasti tappiolle
  .
 • Some companies
  Jotkin yhtiöt
  could
  voisivat
  end up
  päätyä
  losers
  häviäjiksi
  from the move
  toimenpiteen vuoksi
  as much of the tax has, up to now, been offset in this way
  yhtä paljon kuin vero on tähän asti hyvittänyt tällä tavalla
  .
 • It's possible, mathematically, that
  Hartlepool
  Hartlepool
  will
  <empty>
  end up
  päätyy
  in the Second Division
  toiseen lohkoon
  next season
  ensi kaudella
  .
 • Nine of these broke down,
  five
  viidestä
  ended up
  tuli
  ,
  like beetles on their backs
  kuin selällään olevia kovakuoriaisia
  ,
  immobilized in shell craters
  toimintakyvyttömiä räjähdyskraattereissa
  , and only nine managed to operate fully with the infantry.
 • My poor husband
  Aviomiesparkani
  ,
  who
  josta
  wanted only to help,
  ended up
  tuli
  as their victim
  heidän uhrinsa
  .
 • Feud win
  Doc
  Doc
  ends up
  päätyy
  loser
  häviäjäksi

get.v

 • He poured scorn on the Conservatives' pre-election assurances on their low-tax policy, describing the Government as `
  political cheats who
  poliittisiksi huijareiksi, jotka
  have
  ovat
  got
  tulleet
  into power
  valtaan
  by sheer dishonesty and by defrauding the electorate
  pelkällä epärehellisyydellä ja äänestäjien petkuttamisella
  ``.
 • WHEN she isn't flying back and forth from England to Australia, Sarah Key helps
  the rich and famous
  rikkaita ja kuuluisia
  to
  <empty>
  get
  pääsemään
  into shape
  kuntoon
  .
 • In these early days
  Näinä aikaisina päivinä
  I
  <empty>
  got
  <empty>
  overwhelmed
  nujerruin
  very easily
  hyvin helposti
  .
 • `Because
  when you bottle things up
  kun patoat asioita
  , Sis,
  you
  sinusta
  get
  tulee
  very tense and unhappy
  kireä ja onneton
  , and that doesn't help you or the baby or anyone else!
 • Also if abscesses come up in sites other than between the lower jaw antibiotics should be used as
  these abscesses
  näistä paiseista
  can
  get
  tulla
  very large
  hyvin suuria
  without treatment
  ilman hoitoa
  .
 • `Did he change after
  he
  hän
  got
  meni
  married
  naimisiin
  ?
 • Generally, people become more worried about these matters as
  they
  heistä
  get
  tulee
  older
  vanhempia
  .
 • It's not such a magnificent thing that
  I
  minä
  've
  <empty>
  got
  tulin
  pregnant
  raskaaksi
  , it's just I'm the only one that's kept it.
 • And somehow
  in that cold and confused spring
  sinä kylmänä ja sekavana keväänä
  ,
  somewhere in some loveless and last sexual act
  jossakin, jonkin rakkaudettoman ja viimeisen seksuaalisen aktin aikana
  ,
  Phoebe
  Phoebe
  got
  tuli
  pregnant
  raskaaksi
  .
 • South of Guildford
  Guildfordin eteläosassa
  he
  hän
  got
  jäi
  stuck behind a road-train of three steam traction engines hauling a low bogey
  jumiin kolmella höyrykoneella varustetun rekka-auton taakse, jossa oli matala kääntöteli
  .
 • The prescription is expected: lay off the climbing and
  get
  aloita
  stuck into physiotherapy
  fysioterapia
  .
 • In fact the prospect of hosting a dinner party was so fraught with terrors that
  she
  hän
  'd probably started
  to
  <empty>
  get
  tulla
  drunk
  humalaan
  for it
  sitä varten
  the night before
  edellisenä iltana
  .
 • But
  the problem
  ongelma
  continued to
  get
  <empty>
  worse
  pahenemistaan
  and a series of surveys in the 1950s, 1960s and 1970s established the main characteristics of these single, homeless people.
 • Then,
  the surface of my skin
  ihoni pinta
  began
  to
  <empty>
  get
  tulla
  hotter and hotter
  kuumemmaksi ja kuumemmaksi
  .
 • Since we moved here
  Sen jälkeen kun muutimme tänne,
  the asthma
  astma
  has
  on
  got
  muuttunut
  worse
  pahemmaksi
  .
 • What bothered him most was that
  the past
  menneisyys
  seemed
  to
  <empty>
  get
  tulevan
  closer and closer to the present
  yhä lähemmäksi nykyisyyttä
  .
 • Since the end of the Second World War
  Toisen maailmansodan lopusta lähtien
  people
  ihmisistä
  have been
  on
  getting
  tullut
  fatter
  lihavampia
  .
 • Planners in Sweden and India think
  their countries
  heidän maansa
  can meet their energy needs, cut emissions of greenhouse gases and
  get
  tulla
  richer
  rikkaammiksi
  by the end of the century
  vuosisadan loppuun mennessä
  Debora MacKenzie
 • Even in normal situations
  Jopa normaaleissa olosuhteissa
  animals
  eläimistä
  can
  voi
  get
  tulla
  smaller rather than bigger
  pienempiä eikä suurempia
  : the modern tiger, descended from the genus of the sabre-toothed tiger, is now much smaller.
 • I
  Minusta
  'm
  <empty>
  getting
  tulee
  higher
  hilpeämpi
  by the minute
  hetki hetkeltä
  on the fruits of the jungle
  viidakon hedelmien vuoksi
  .
 • Colleagues
  Kollegat
  , too, were moving on, leaving WTN, being posted abroad,
  getting
  menivät
  married
  naimisiin
  .
 • No matter how often you clean
  Riippumatta siitä, kuinka usein puhdistat
  them
  they
  niistä
  get
  tulee
  dirty
  likaisia
  within minutes
  minuuttien sisällä
  .
 • Doing a job like this
  Tällaista työtä tehdessä
  ,
  you
  sinusta
  get
  tulee
  imaginative
  kekseliäs
  .
 • THERE are some Conservative voters who, believe it or not, are hoping for a Labour victory, on the simple logic that `
  it
  tilanteen
  has to
  get
  tultava
  worse
  pahemmaksi
  before it gets better
  ennen kuin se voi parantua
  ``.
 • He added: `It's very important at any stage of the season not
  to
  <empty>
  get
  jäämättä
  too adrift of the top
  liikaa jälkeen huipusta
  .
 • In some countries
  Joissakin maissa
  things
  asiat
  are
  <empty>
  getting
  <empty>
  worse rather than better
  pahenevat paranemisen sijaan
  -- for instance, the current epidemic of schistosomiasis in Senegal is characterised by the emergence of unexpectedly severe disease and the alarming failure of praziquantel.
 • As Wimbledon again approaches
  Samalla kun Wimbledon jälleen lähestyy
  ,
  the arguments about why British tennis is so poor
  väittelyt siitä, miksi brittiläinen tennis on niin heikkoa
  still rage on, and
  are
  <empty>
  getting
  tulee
  even more heated
  entistä kiivaampia
  .
 • Max Jacob was delighted to discover `
  an English poetess who
  englantilaisen naisrunoilijan, joka
  gets
  tulee
  drunk
  humalaan
  alone with a bottle of whisky
  yksin viskipullon kanssa
  ``.
 • On the other hand,
  the electromagnetic and weak forces
  sähkömagneettisista ja heikoista voimista
  ,
  which
  jotka
  are not asymptotically free,
  get
  tulee
  stronger
  vahvempia
  at high energies
  korkeilla energioilla
  .
 • `We were doing horn-led, jump blues and
  after five years of doing that stuff
  kun olin tehnyt sitä viisi vuotta
  ,
  I
  <empty>
  got
  <empty>
  tired of it
  kyllästyin siihen
  .
 • Their plea follows reports of
  walkers
  kävelijöistä
  getting
  <empty>
  lost
  eksyneistä
  while clutching an old copy of Wainwright
  , jotka ovat puristaneet Wainwrightin vanhaa painosta
  ; or insisting on crossing private land “ because the book says so … ”

go.v

 • She would have to keep the child's arms covered, because
  Roy
  Roy
  would
  <empty>
  go
  tulisi
  crazy
  hulluksi
  if he thought his little angel had been whipped
  jos hän kuvittelisi, että hänen pientä enkeliään on piiskattu
  .
 • French actress Juliette Binoche plays Michele,
  an artist from a wealthy family who
  rikkaasta perheestä tulevaa taiteilijaa, joka
  is
  on
  going
  tulossa
  blind
  sokeaksi
  and lives rough out of choice.
 • Since
  cultures
  kulttuureilla
  tend
  to
  <empty>
  go
  mennä
  sour
  mönkään
  after about two or three weeks when they are best thrown out
  noin kahden tai kolmen viikon jälkeen, jolloin ne on parasta hylätä
  , it is best to start a new culture every ten days or so.
 • For most of the journey to Barnswick Ruth deliberately tried to think of nothing, to let
  her mind
  mielensä
  go
  <empty>
  blank
  tyhjentyä
  .
 • One of the screens
  Yksi näytöistä
  went
  meni
  blank
  pimeäksi,
  as he hit a Counsellor
  kun hän osui neuvonantajaan
  .
 • The weather
  Sää
  has
  on
  suddenly
  yhtäkkiä
  gone
  muuttunut
  cold
  kylmäksi
  again.
 • Back over on Emmerdale (9.64 million)
  only the ducks
  vain ankat
  have
  ovat
  gone
  muuttuneet
  quackers
  kaakattajiksi
  !
 • Last year
  Viime vuonna
  the Entertainment Corporation, Russian ballet's most devoted promoter
  Entertainment Corporation, Venäjän baletin omistautunein tukija
  ,
  went
  meni
  bust
  nurin
  .
 • YOUR investment is safe in the sense that
  Fidelity
  Fidelity
  is a very large investment business and extremely unlikely
  to
  <empty>
  go
  tekemään
  broke
  vararikon
  .

grow.v

 • Colin Wilson, however, may have been justified in remarking years later that he has never been angry about anything and
  Kingsley Amis
  Kingsley Amista
  has
  on
  grown
  tullut
  angry
  kiukkuinen
  by growing conservative and old
  konservatiiviseksi ja vanhaksi tulemisen myötä
  .
 • The former soldier
  Entisestä sotilaasta
  grew
  tuli
  even angrier
  yhä vihaisempi,
  when he tried to cut through the metal with the hacksaw but failed
  kun hän yritti leikata metallin läpi metallisahalla, mutta epäonnistui
  .
 • The family
  Perheestä
  grew
  tuli
  still larger
  yhä suurempi
  with the birth of my sister Anita
  sisareni Anitan syntyessä
  .
 • Back and forth their bodies went, like a pair of dancers connected by an invisible bond,
  a bond that
  siteellä, josta
  grew
  tuli
  stronger
  vahvempi
  each time it was tested
  aina kun sitä koetettiin
  .
 • `And they see us -- and
  seeing us garbed thus
  nähdessään meidät pukeutuneena siten
  ,
  they
  heistä
  grow
  tulee
  ever more surly
  vieläkin pahantuulisempia
  ,
  refusing now to carry out all but the most basic tasks
  ja he kieltäytyvät nyt suorittamasta muita kuin aivan perustehtäviä
  .
 • It was still hot and
  the seats
  istuimista
  grew
  tuli
  more uncomfortable
  epämukavampia
  as the night wore on
  yön aikana
  .
 • Most of the nobility were dreaming of
  classical temples in their parks, or other architectural fantasies from foreign climes, which
  klassisista temppeleistä puistoissaan tai muista vieraiden seutujen arkkitehtuurisista fantasioista, joista
  through the eighteenth century
  1700-luvun aikana
  grew
  tuli
  ever more complicated
  yhä monimutkaisempia
  .
 • Startled by the systematic destruction of the force they had helped the Iraqis to build
  Järkytyttyään järjestelmällisestä tuhosta, joka kohdistui armeijaan, jonka rakentamisessa he olivat auttaneet irakilaisia
  ,
  the military critics
  sotakriitikoista
  have
  on
  since
  sittemmin
  grown
  tullut
  bolder
  rohkeampia
  .
 • STERLING hung like a pall over
  commodity markets which
  tavarapörssien, joista
  have been
  on
  growing
  tullut
  more gloomy
  lohduttomampia
  for their own reasons
  omista syistään
  in recent months
  viime kuukausina
  .
 • She
  Hän
  grew
  tuli
  instantly
  välittömästi
  concerned
  huolestuneeksi
  and retraced her steps to where she had tethered Swimmer of Lakes.
 • `Gary can only answer by performing in
  the style
  tyylillä,
  we
  johon me
  have
  olemme
  grown
  <empty>
  accustomed to
  tottuneet
  for the last few seasons
  muutaman viime kauden aikana
  .
 • Emmeline
  Emmeline
  grew
  muuttui
  pale
  kalpeaksi
  ,
  both from horror at Bastide's plight and her own
  sekä Bastiden että oman ahdinkonsa kauhistuttavuudesta
  .
 • Her cheeks
  Hänen poskistaan
  grew
  tuli
  pink
  punaiset,
  at the thought of even trying
  kun hän edes ajatteli yrittämistä,
  and Marguerite looked at her curiously, mistaking her expression.
 • Just as viewers of cop programmes become immune to scenes of violence
  Aivan kuten poliisiohjelmien katsojista on tullut immuuneja väkivaltakohtauksille
  ,
  NFL fans
  NFL-fanit
  have
  ovat
  grown
  <empty>
  used to the procession of injured players leaving games
  tottuneet siihen, että loukkaantuneet pelaajat poistuvat peleistä
  .
 • His memory
  Hänen muistoistaan
  had
  oli
  grown
  tullut
  into a series of fading snapshots
  sarja haalenevia tilannekuvia
  .

turn.v

 • Meadow
  Niitty
  turned
  muuttui
  to marsh
  suoksi
  .
 • The problem
  Ongelmasta
  turned
  tuli
  into an advantage
  etu
  .
 • Love
  Rakkaus
  is
  on
  already
  jo
  turning
  muuttumassa
  into hate
  vihaksi
  .
 • The walls
  Seinät
  have
  ovat
  turned
  muuttuneet
  a gruesome red-brown
  kammottaman puna-ruskeiksi
  from the urine which has also eaten away at the wooden structure of one of the portals
  virtsasta, joka on syövyttänyt myös yhden portin puisen rakenteen
  .
 • Above us
  the sky
  taivas
  is beginning
  to
  <empty>
  turn
  muuttua
  from black
  mustasta
  to purple
  purppuranpunaiseksi
  , and the walls of the canyon are faintly visible as immense dark shapes looming overhead.
 • So
  children
  lapset
  turned
  muuttuivat
  from an asset
  edusta
  into a liability
  rasitteeksi
  and, in academic parlance, a `demographic transition ``took place as high rates of death and birth were replaced by low ones.
 • The air of the house
  Talon ilmapiiri
  turned
  muuttui
  sour
  happamaksi
  .
 • She
  Hän
  turned
  muuttui
  bright pink
  kirkkaan pinkiksi
  .
 • Later
  Myöhemmin
  their feet
  heidän jalkansa
  turn
  muuttuivat
  orange
  oransseiksi
  .
 • Excitement
  Innostus
  turned
  muuttui
  to terror
  kauhuksi
  .
 • If foreign advisers don't realise this,
  Hungary
  Unkari
  will be
  <empty>
  turned
  muutetaan
  into a giant screwdriver operation, entailing massive lay offs and -- ultimately -- massive resentments
  jättimäiseksi ruuvitalttaoperaatioksi, joka tuo mukanaan massiivisia lomautuksia ja ennen kaikkea valtavasti mielipahaa
  .
FEE 
cause (info)
circumstances (info)
duration_of_final_state (info)
entity (info)
final_category (info)
final_state (info)
group (info)
initial_category (info)
initial_state (info)
manner (info)
place (info)
reason (info)
time (info)
transitional_period 
verb_chain