TransFrameNet:Amassing

From Sanat

accumulate.v

 • In this way
  a great volume of information
  suuri määrä tietoa
  has been
  on
  accumulated
  kasaantunut
  on the two to three thousand remedies in the homoeopathic materia medica
  homeopaattisten hoitokeinojen kokoelman kahdesta kolmeen tuhanteen hoitokeinoon
  .
 • It has been pointed out that the last type of liability is not quite the same as liability under the rule in Rylands v. Fletcher in that
  the thing
  asia
  accumulated
  kerääntyi
  on the land
  maalle
  does not itself escape.
 • The fact is that
  the Company
  yritys
  accumulated
  keräsi
  profits
  voittoja
  in reserves
  varastoon
  before embarking on the building of Churston maintenance shed of which the article makes mention
  ennen kuin se aloitti artikkelissa mainittavan Churstonin huoltohallin rakentaminen
  .
 • The resulting shallow pits and pools, often extending over many hectares
  Tuloksena olevat matalat kuopat ja lammikot, jotka usein levittäytyvät monen hehtaarin alueelle
  ,
  accumulate
  keräävät
  salts and nutrients
  suolaa ja ravinteita
  from year to year
  vuodesta toiseen
  .
 • In his 1980 title defence against Colin Jones, a white Welshman,
  he
  hän
  performed with his usual calmness,
  accumulating
  kasaten
  points
  pisteitä
  with ridiculous ease
  naurettavan helposti
  for the first eight rounds
  ensimmäisten kahdeksan kierroksen ajan
  .
 • Bogs
  Suot
  accumulate
  keräävät
  carbon
  hiiltä
  for thousands of years
  tuhansia vuosia
  ; trees may accumulate carbon more rapidly for perhaps 100 years, but the carbon will be released when the timber is harvested.
 • In these and other models, households save for future consumption (by accumulating money balances) and
  in some cases
  joissakin tapauksissa
  firms
  yritykset
  can
  voivat
  accumulate
  kartuttaa
  inventories
  varastoja
  for future sales
  tulevia myyntejä varten
  .
 • `People will not remember me for
  the amount of money
  sen rahamäärän takia, jonka
  I
  minä
  have
  olen
  accumulated
  kerännyt
  so much as the titles I have won.
 • Gore justified his demand on the grounds that
  the evidence
  todisteet
  accumulated
  kasaantuivat
  thus far
  niin pitkälle
  , albeit fragmentary and largely circumstantial, was, nevertheless, ``compelling.
 • If anything, the problem after the miners' strike was that,
  in a fast-moving sequence of events
  nopeassa tapahtumasarjassa
  ,
  the police
  poliisit
  had
  olivat
  accumulated
  keränneet
  altogether too much power
  aivan liikaa valtaa
  .
 • He scored 48,892 runs for Hampshire at an average of 48.84, and,
  in all first-class cricket
  ensimmäisen luokan kriketissä
  ,
  he
  hän
  accumulated
  keräsi
  no less than 55,061 (average 47.67)
  jopa 55,061 (keskiarvo 47,67)
  ,
  leaving him fourth in the world rankings
  jolla hän pääsi neljännelle sijalle maailmanlaajuisella ranking-listalla
  .
 • Despite
  the enormous amount of information
  valtavasta tietomäärästä jonka
  we
  me
  have
  olemme
  already
  jo
  accumulated
  keränneet
  there remains a great deal to be learned and this is one of the special pleasures of animal-watching.
 • Portsmouth
  Portsmouth
  accumulated
  keräsi
  just 55 disciplinary points
  vain 55 rangaistuspistettä
  despite the added pressure of chasing twin honours
  huolimatta kahden kunniapalkinnon tavoittelemisesta aiheutuneesta lisäpaineesta
  .
 • By contrast,
  the ulcer area
  haavauma-alueeseen
  accumulated
  kerääntyi
  about twofold more labelled bFGF
  noin kaksi kertaa enemmän nimettyä bFGF-tekijää
  in vehicle treated rats
  kuljettimella hoidettuilla rotilla
  and about threefold more in sucralfate treated animals.
 • Zero dividend preference shares, one type of capital issued by split investment trusts
  Nollaosingon kasvuosakkeet, jotka ovat yhdenlaista jaettu investointi -rahastojen jakamaa pääomaa
  , pay no income at all but instead
  accumulate
  kartuttavat
  earnings
  ansionsaantia
  to provide a capital gain on maturity
  ja varmistavat luovutusvoiton erääntymisaikana
  .
 • If
  that income
  kyseinen tulo
  is
  on
  lawfully
  laillisesti
  accumulated
  kerätty
  in an irrevocable settlement
  peruuttamattomalla suorituksella
  it can not be taxed on the settlor.
 • A second source of information may be the holdings of
  museums which
  museoiden, jotka
  have tried
  to
  <empty>
  accumulate
  kerätä
  coins
  kolikoita
  from their relevant collecting areas
  niiden asiaankuuluvilta keräilyalueilta
  .
 • Some
  Jotkut
  are
  <empty>
  reluctantly
  vastahakoisesti
  accumulating
  keräävät
  properties
  omaisuutta
  in the hope that prices will firm up later this year
  siinä toivossa, että hinnoista sovitaan myöhemmin tänä vuonna
  ; others are taking the best prices they can get, without waiting.
 • Dr Crelinsten, a criminologist from Ottawa University
  Tohtori Crelinsten, Ottawan yliopiston kriminologi
  ,
  had
  oli
  accumulated
  kerännyt
  the information
  tietoa
  from victims, tortures and their supervisors
  uhreista, kiduttajista ja heidän valvojistaan
  .
 • In Swindon's council parks and gardens
  Swindorin kunnan puistoissa ja puutarhoissa
  ,
  ponds in hot houses
  kasvihuoneiden lammet
  have been
  ovat
  accumulating
  keränneet
  an unwanted collection of the American reptiles; large and small
  ei-toivotun kokoelman amerikkalaisia matelijoita, pieniä ja suuria
  .
 • The source of the sand raises an interesting question, because it is difficult to see how
  such amounts
  sellaisia määriä
  could have been
  olisi voinut
  accumulated
  kasata
  by the wind
  tuuli
  .
 • Alternatively, it's possible
  to
  <empty>
  accumulate
  kerätä
  credits
  opintoviikkoja
  from each of the class options you choose
  kaikista valitsemistasi kursseista
  .
 • He
  Hän
  then set about
  accumulating
  keräämään
  client records
  asiakastietoja
  for use should he leave
  käytettäväksi siltä varalta, että hän lähtisi
  .
 • This currency
  Valuuttaa
  could be
  voisi
  accumulated
  kartuttaa
  by holding, for example, the proceeds of foreign trade sold for foreign currency
  esimerkiksi pitämällä hallussaan ulkomaankaupan tuottoja, jotka on myyty ulkomaan valuutalla
  .
 • Companies in
  the countries which
  maissa, jotka
  were
  olivat
  accumulating
  rikastumassa
  rapidly
  nopeasti
  were investing much more than their retained profits -- borrowing the rest from the banks or money market.
 • They
  Ne
  are prone
  to
  <empty>
  accumulate
  keräämään
  more nutrient than is good for them
  enemmän ravinteita, kuin oli hyväksi niille
  ; and, of course, they tend also to accumulate toxins.
 • Income from an overseas bank deposit
  Ulkomaisten pankkitalletusten tuotto
  arises in the overseas accumulation trust and
  is
  <empty>
  validly
  pätevästi
  accumulated
  karttuu
  .

amass.v

 • In contrast to the homespun approach of Chiles,
  Martinez
  Martinezin
  was believed
  to have
  <empty>
  amassed
  keränneen
  some $7,000,000 to spend on his November campaign
  noin 7 000 000 $ käytettäväksi hänen marraskuun kampanjaansa
  , and was expected to use negative tactics.
 • During the 1980s these quasi-government agencies became a convenient means of off-balance-sheet financing; so much so that
  they
  ne
  have
  ovat
  now
  nyt
  amassed
  keränneet
  nearly $1 trillion-worth of obligations underwritten by the American taxpayer
  lähes biljoonan dollarin arvosta amerikkalaisten veronmaksajien allekirjoittamia obligaatioita
  .
 • After being ignored by streams of tight-lipped Brits
  Sen jälkeen kun vähäsanaisten brittien virrat olivat jättäneet heidät huomioimatta
  ,
  the Goldsmiths graduate
  Goldsmithista valmistuneet
  finally
  lopulta
  amassed
  keräsivät
  almost 400 portraits, a selection of which are on display at the Marconi Gallery in Milan this month
  lähes 400 muotokuvaa, joista osa on näytteillä Marconi-galleriassa Milanossa tässä kuussa
  .
 • I have always been deeply suspicious of
  Roddick
  Roddickin suhteen
  and her cliche-ridden slogans and highly-publicised efforts to save the world, while
  quietly
  hiljaa
  amassing
  kerää
  a fortune
  omaisuuden
  on the side
  siinä sivussa
  .
 • `
  He
  Hän
  amassed
  keräsi
  wealth
  rikkauksia
  in his travels
  matkoillaan
  , ``Sir Fulke snapped back.
 • Nevertheless, this happened to many, but I would question if
  anyone in the Command
  kukaan johdossa
  had
  onko
  amassed
  kerännyt
  the experience of Fraser Barron
  Fraser Barronin kokemusta
  in such a relatively short time
  suhteessa niin lyhyessä ajassa
  .
 • Reportedly
  the division
  osasto
  has
  on
  amassed
  kerännyt
  a wealth of productivity tools
  runsaasti tuottavuustyökaluja
  from independent software vendors
  itsenäisiltä ohjelmistomyyjiltä
  in support of the programme which in turn supports IBM mainframes, AS/400s, VAXes, Sparcs, PCs and perhaps eventually Macs
  niiden ohjelmien tueksi, jotka puolestaan tukevat järjestelmiä kuten IBM:n mainframes, AS/400, Spar, PC:itä ja mahdollisesti joskus Mac-koneita
  .
 • By the time I was 16
  Siihen mennessä kun olin 16
  ,
  I
  minä
  was winning major contests,
  amassing
  keräsin
  a few quid
  muutaman punnan
  in the bank
  pankkiin
  as a part-time model
  osa-aikaisena mallina
  and walking as though I had a brush handle up my arse.
 • In the subsequent years
  Seuraavina vuosina
  England
  Englanti
  had
  oli
  amassed
  kerännyt
  149 points
  149 pistettä
  to Ireland's 32,
  winning the try count 22-4
  voittaen maalein 22-4
  .
 • With the best nine scores counting
  Kun lasketaan mukaan yhdeksän parasta pistemäärää
  ,
  Aberdeen
  Aberdeen
  amassed
  keräsi
  272 pts
  272 pistettä
  to the visitors' 238 pts.
 • Springfield
  Springfield
  amassed
  keräsi
  160 for 8
  160 kahdeksaa kohti
  ,
  mainly through Mortimer, Jeffrey and Dance
  enimmäkseen Mortimerin, Jeffreyn ja Dancen avulla
  ,
  although Dearmer and Williams both took a couple of wickets cheaply
  vaikka Dearmer ja Williams kumpikin otti muutaman hilan halpamaisesti
  .
 • An auction of
  antique silver and paintings
  antiikkihopean ja -maalausten
  amassed
  keräämä
  by Marcos
  Marcosin
  while in power
  vallassa ollessaan
  , was held on behalf of the Philippines government in New York on Jan. 10-11.
 • Thanks to the depressed economy and general slump in the art market
  Lamassa olevan talouden ja taidemarkkinoiden yleisen taantuman ansiosta
  ,
  Cooper
  Cooper
  soon
  pian
  amassed
  keräsi
  the most comprehensive and complete representation of works by these four leading Cubists
  kaikkein kattavimman ja täydellisimmän kokoelman näiden neljän johtavan kubistin töistä
  .
 • He was the man who held the drawstrings to
  the Shah's own private fortune
  shaahin omaan yksityiseen omaisuuteen,
  ,
  amassed
  kerätty
  at home and abroad
  kotimaassa ja ulkomailla
  since the Shah had found himself penniless in his first exile in 1953
  sen jälkeen, kun shaahi oli ollut rahattomana ensimmäisessä maanpaossaan vuonna 1953
  .
 • It was also alleged that
  he
  hän
  amassed
  keräsi
  wealth
  rikkauksia
  by exploiting his high credit with the Palmyra court, accepting douceurs from citizens wanting favours
  käyttämällä hyväkseen hyvää mainettaan Palmyran hovissa ja ottamalla vastaan lahjoja kansalaisilta, jotka halusivat palveluksia
  .
 • Thereafter Sutton was overshadowed by
  his ambitious, avaricious, and energetic second son
  hänen kunnianhimoisen, ahneen ja tarmokkaan toisen poikansa
  ,
  who
  jonka
  was
  to
  määrä
  amass
  kerätä
  a fortune
  omaisuus
  by publicizing and exploiting the Suttonian method of inoculation
  tekemällä tunnetuksi ja hyödyntämällä suttonilaista rokotusmenetelmää
  .
 • He
  Hän
  amassed
  keräsi
  great wealth
  suuren omaisuuden
  with his success
  menestyksellään
  ,
  sending his pack horses with wool and cloth to London and Southampton, where they were shipped to Holland and the Low Countries
  ja lähetti kuormahevosiaan villan ja kankaiden kanssa Lontooseen ja Southamptoniin, mistä ne laivattiin Hollantiin ja muihin maihin
  .
 • All those years
  Kaikkina noina vuosina
  I
  minä
  amassed
  kartutin
  it
  sitä
  , and polished it with my mind: for the Jews' teeth.
 • Over the years
  Vuosien kuluessa
  Skarsnik
  Skarsnik
  has
  on
  amassed
  kerännyt
  a large collection of Dwarf beard scalps which he displays on long wooden stakes driven into the mountain side
  suuren kokoelman kääpiöiden partanahkoja, joita hän pitää esillä vuorenrinteeseen isketyissä pitkissä puisissa seipäissä
  .
 • By 1815
  Vuoteen 1815 mennessä
  ,
  with the help of junior partners in Marshall and Co.
  Marshall and Co. -yhtiön junioriosakkaiden avulla
  ,
  he
  hän
  had
  oli
  amassed
  kerännyt
  a fortune
  omaisuuden
  and gained fame
  as an astute businessman
  taitavana liikemiehenä
  .
 • The winner's
  the player who
  pelaaja, joka
  amasses
  kerää
  enough points to create what the rulebook calls a trance-like state
  riittävästi pisteitä saavuttaaksen hurmostilan, kuten sääntökirja sitä kutsuu
  .
 • For twenty-five years
  Kahdenkymmenenviiden vuoden ajan
  he
  hän
  painstakingly
  huolellisesti
  amassed
  kasasi
  evidence to support it
  todisteita sen tueksi
  .
 • Under the old system
  Vanhassa järjestelmässä
  many women
  monet naiset
  amass
  keräävät
  secret savings
  salaisia säästöjä,
  unbeknown to their husbands
  joista heidän aviomiehensä eivät tiedä
  .
 • To complement this wonderful collection of textiles
  tämän upean tekstiilikokoelman täydennykseksi
  the Gordon Reece Gallery
  Gordon Reece -galleria
  has
  on
  amassed
  kerännyt
  over a thousand old and rare examples of jewellery
  yli tuhat vanhaa ja harvinaista korua
  from many of the great Tribal craft traditions of the world
  monista maailman merkittävistä heimokäsityöperinteistä
  .
 • An Anglican and Liberal (later Liberal Unionist),
  he
  hän
  amassed
  keräsi
  a large fortune
  suuren omaisuuden
  and his influence in the north-east was considerable.
 • From nothing
  tyhjästä
  he
  Hän
  amassed
  keräsi
  a fortune estimated at close to a million pounds
  arviolta lähes miljoonan punnan arvoisen omaisuuden
  by a combination of sustained hard work and practical technical ability
  yhdistämällä jatkuvaa ahkeran työn ja käytännön teknisen osaamisen
  .
 • He
  Hän
  had, according to Bowdler Sharpe,
  amassed
  kerännyt
  a fortune of £17,000
  17 000 punnan omaisuuden
  from his publications
  julkaisuillaan
  by the time he left for Australia
  siihen mennessä, kun hän lähti Australiaan
  .
 • They
  He
  amassed
  keräsivät
  shells, English portraits, Indian miniatures, blue-and-white china and artists' letters
  näkinkenkiä, englantilaisia muotokuvia, intialaisia miniatyyrejä, sinivalkoisia posliiniesineitä ja taiteilijoiden kirjeitä
  with the same degree of expertise with which they collected pictures, drawings and prints
  samalla asiantuntemuksella, kuin millä he keräsivät kuvia, piirustuksia ja painotuotteita
  .
 • Prince Andrew's former love KOO STARK, 36,
  Prinssi Andrew'n entisen rakkauden KOO STARKin, 36,
  is said
  to have
  <empty>
  amassed
  keränneen
  £4.2 million
  4,2 miljoonaa puntaa
  ,
  largely from a divorce settlement from Green Shield stamp heir Tim Jeffries
  pääasiassa Green Shield Stampsin perijän Tim Jeffriesin kanssa tehdystä avioerosopimuksesta
  .
 • Partly in the course of his business, partly out of a personal interest
  osittain liiketoimintansa myötä, osittain henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi
  ,
  Julian Hayman
  Julian Hayman
  had
  oli
  amassed
  kerännyt
  over the years
  vuosien aikana
  a remarkably comprehensive archive of criminals of every kind
  huomattavan kattavan arkiston kaikenlaisista rikollisista
  .
 • Here Gehlen collected up the
  thousands of spools of microfilm that
  tuhannet mikrofilmirullat, jotka
  over the years
  vuosien aikana
  he
  hän
  had
  oli
  painstakingly
  huolellisesti
  amassed
  kerännyt
  as part of his record of Russian intelligence
  osana Venäjän tiedustelupalvelun uraansa
  .
 • She
  Hän
  has
  on
  amassed
  kerännyt
  a £94 million fortune
  94 miljoonan punnan omaisuuden
  through her family's food, hotel and banking chain
  perheensä ruoka-, hotelli- ja pankkiketjun avulla
  ,
  making her the nation's 13th richest woman
  mikä tekee hänestä maan 13. rikkaimman naisen
  .

stockpile.v

 • Ivory collected from these elephants
  näistä elefanteista kerätyn norsunluun
  is
  <empty>
  stockpiled
  varastoi
  by the government
  Hallitus
  .
 • U.N. officials
  YK:n virkailijat
  were clearly using the lull in fighting
  to
  <empty>
  stockpile
  varastoidakseen
  for the future
  tulevaisuuden varalle
  , bringing 54 tons of fuel into Sarajevo on Saturday.
 • They obtained
  some 2 million packages of U.S. Army field rations, each package with enough to feed 10 soldiers, that
  noin kaksi miljoonaa pakkausta Yhdysvaltojen kenttämuonaa, kussakin pakkauksessa riittävästi ruokaa 10 sotilaan ruokkimiseen, jota
  had been
  oli
  stockpiled
  varastoitu
  for an invasion of the Japanese mainland that never came
  Japanin maahanhyökkäystä varten, mikä ei koskaan toteutunut
  .
 • WASHINGTON (AP) --- The United States and Russia unveiled an experimental remote-control monitoring system Friday that eventually may help safeguard
  tons of weapons-grade plutonium and uranium
  tonneittain aselaatuista plutoniumia ja uraania, joka on
  stockpiled
  varastoitu
  in Russia
  Venäjälle
  .
 • But there was no immediate fear of food shortage since
  two-month supplies
  kahden kuukauden varasto
  are always
  on aina
  stockpiled
  varastoituna
  in the peninsula
  niemimaalle
  , said the officials who spoke on condition of anonymity.
 • Tehran
  Teheraniin
  probably
  has
  on
  stockpiled
  varastoitu
  between several hundred and 2,000 tons of various chemical weapons
  joistakin sadoista tonneista kahteen tuhanteen tonniin eri kemiallisia aseita
  and is believed to have a biological weapons program, the report said.
 • U.N. officials privately say
  some food
  jonkin verran ruokaa
  is
  on
  stockpiled
  varastoitu
  at the airport
  lentokentälle
  but can not reach the city because the airport road is closed.
 • The rebels
  Kapinalliset
  carved out pits in the floor
  to
  <empty>
  stockpile
  varastoidakseen
  food and water
  ruokaa ja vettä
  for a siege
  piiritystä varten
  .
 • Many wholesalers
  Monien tukkumyyjien
  are reported
  to have
  <empty>
  stockpiled
  varastoineen
  sugar and wheat flour
  sokeria ja vehnäjauhoja
  and resold it to retailers at a very high margin.
 • In 1986, Vanunu provided the Sunday Times of London with photographs and information showing
  Israel
  Israel
  had
  oli
  secretly
  salaa
  stockpiled
  varastoinut
  nuclear weapons
  ydinaseita
  at the Dimona facility in the Negev desert in southern Israel
  Etelä-Israelissa sijaitsevassa Negevin autiomaassa olevaan Dimonan laitokseen
  .
 • In late November, Belgium began dismantling
  more than 21,000 gas shells
  yli 21 000 kaasuammusta, joita oli
  stockpiled
  pidetty varastossa
  since an international treaty outlawed ocean dumping in 1980.
 • The more
  talent
  kykyjä
  they
  heillä
  stockpiled
  oli
  , however, the more their financial commitment grew.
 • ``Various countries have been trying to write in exemptions to protect
  mines
  miinoja, joita
  they
  niillä
  have
  on
  stockpiled
  varastoituna
  , said Jody Williams, coordinator of the International Campaign to Ban Landmines.
 • But the soldiers did not go to
  the top of Dona Marta
  Dona Martan huipulle
  ,
  where
  minne
  the drug lords and their henchmen
  huumeparonien ja heidän kätyreidensä
  are known
  to
  <empty>
  stockpile
  varastoivan
  most of their weapons and drugs
  suurimman osan aseistaan ja huumeistaan
  .
FEE 
circumstances (info)
duration (info)
manner (info)
mass_theme (info)
means (info)
place (info)
purpose (info)
reason (info)
recipient (info)
result (info)
role (info)
source (info)
time (info)
verb_chain