TransFrameNet:Agriculture

From Sanat

cultivate.v

 • The economy has a weak base, and
  only 7 per cent of the land
  vain seitsemää prosenttia maasta
  is
  <empty>
  cultivated
  viljellään
  , most being under rough grazing (Turnock 1974).
 • It is not enough to enlarge a peasant's piece of land,
  he
  hänellä
  must have the wherewithal
  to
  <empty>
  cultivate
  viljelyyn
  it
  sen
  .
 • Night Goblins
  Yöpeikot
  cultivate
  viljelevät
  different kinds of fungus and moulds
  erilaisia sieniä ja homeita
  in their meandering caves and tunnels
  kiemuraisissa luolissaan ja tunneleissaan
  .
 • We
  Me
  cultivated
  viljelemme
  maize and water melons
  maissia ja vesimeloneita
  and the crops were just about ripe when the army came one night without warning and destroyed everything.
 • It is thought that
  rice
  riisiä
  was
  <empty>
  first
  ensimmäisenä
  cultivated
  viljeltiin
  in India and Indo-China
  Intiassa ja Indo-Kiinassa
  , but it is now grown extensively throughout the Far East.
 • Consequently a great deal of fulling, spinning, weaving and dyeing was carried out at domestic level, with
  plants
  kasveja
  probably
  being
  <empty>
  deliberately
  tarkoituksella
  cultivated
  viljeltiin
  to provide dyes
  tuottamaan värejä
  .
 • Land that
  Maahan, jota
  is
  cultivated
  viljellään
  or grazed
  intensively
  tehokkaasti
  near the croft
  lähellä torppaa,
  is often referred to as inbye to distinguish it from common grazings and more distant fields.
 • By the first century AD
  Ensimmäiseen vuosisataan jKr. mennessä
  , however,
  the Romans
  roomalaiset
  were
  <empty>
  cultivating
  viljelivät
  the vine
  viiniköynnöstä
  in Northern Gaul
  Pohjois-Galliassa
  .
 • Coppices of oak
  tammivesakoita
  were
  <empty>
  cultivated
  viljeltiin
  in the area
  alueella
  for the provision of charcoal
  Puuhiilen hankkimiseksi
  .
 • All told two-thirds of the land
  maan verotettavaa kahta kolmasosaa
  was
  <empty>
  cultivated
  viljelivät
  by subtenants
  Alivuokralaiset
  .
 • When
  properly
  kunnolla
  cultivated
  viljelemä
  and controlled
  by men
  ihmisten
  ,
  the earth by her nature yields a bounteous harvest
  maa antaa luonnostaan yltäkylläisen sadon
  .
 • At one time
  Aikoinaan
  they
  niitä
  were
  <empty>
  very much
  erittäin paljon
  cultivated
  viljeltiin
  in Provence
  Provencessa
  and are still popular there.
 • Many growers
  Monet kasvattajat
  ,
  not only in Champagne but throughout France
  ei ainoastaan Champagnen maakunnassa vaan koko Ranskassa
  , still
  innocently
  tietämättöminä
  cultivate
  viljelevät
  Pinot Blanc Vrai
  Pinot Blanc Vraita
  believing it to be Chardonnay, although anyone with doubts need only look at the leaves on the vine.
 • On the whole, though,
  triticale
  ruisvehnää
  is hardier than wheat and
  can be
  voi
  cultivated
  viljellä
  more easily
  helpommin
  in harsh environments
  karuissa olosuhteissa
  .
 • Some bamboos
  Joitakin bambuja
  are
  <empty>
  cultivated
  viljellään
  , some cared for, others gathered from the wild, e.g. Bambusa wrayi, a montane species, which is much favoured: clumps are owned by particular Temiar groups.
 • There was a garden surrounding the villa and
  it
  sitä
  had been
  oli
  cultivated
  viljelty
  before the war
  ennen sotaa
  .
 • He
  Hän
  's spent 12 months planning and
  carefully
  huolellisesti
  cultivating
  viljellen
  what he hopes will be prize blooms
  kukkia, joiden hän toivoo voittavan palkinnon
  .
 • A SCOTTISH botanist who
  SKOTLANTILAINEN kasvitieteilijä, joka
  has devoted his life to
  cultivating
  viljelyyn
  rare South Sea orchids
  harvinaisten Etelämeren orkideojen
  in Britain
  Britanniassa,
  has won public recognition for his work -- thanks to the Royal Mail
  on saanut julkista kiitosta työstään - kiitos Royal Mailille
  .

farm.v

 • Crocodiles are being preserved in some parts of the world by
  farming
  kasvattamalla
  them
  niitä
  , because that means that it is not so worthwhile to go out and kill the wild ones.
 • `So
  you
  sinä
  're off
  olet poissa
  farming
  kasvattamassa
  stock
  karjaa
  ?
 • Ten years later
  Kymmenen vuotta myöhemmin
  Richard
  Richard
  was
  <empty>
  farming
  viljeli
  12 acres in Allerthorpe
  12 eekkeriä Allerthorpessa
  and his family had grown to seven children; his parents were now living alone on another smallholding of 14 acres.
 • He proposed encouraging ranching and
  farming
  viljelyä
  on non-Indian land
  ei-intiaanien maalla
  .
 • Life down on the farm is kiddie-sized in Niedersachen, German, where Thorsten, Manuela and Kornnelia Pape have been treated to a mini tractor by
  their father Klaus
  heidän isänsä Klaus
  ,
  who
  joka
  farms
  viljelee
  land around the village
  maata kylän ympärillä
  .
 • The land
  Maata
  is
  on
  already
  jo
  farmed
  viljelty
  organically
  luonnonmukaisesti
  .
 • Many of these plots
  Monia näistä viljelmistä
  were
  <empty>
  farmed
  viljeltiin
  intensively
  tehokkaasti
  ,
  supplying produce for the market, for cash
  toimittaen tuotanto markkinoille rahaa vastaan
  .
 • The cossacks
  Kasakoille
  were given allotments of land and
  farmed
  viljelivät
  there
  siellä
  as the wooden fortifications gradually rotted away.
 • He
  Hän
  wants
  to
  <empty>
  farm
  kasvattaa
  beef cattle
  lihakarjaa
  `
  as a paying hobby
  rahaa tuottavana harrastuksena
  ``and, with his wife Annie, convert outbuildings into holiday homes.
 • The majority of holdings in the uplands of Great Britain
  Suurinta osaa Iso-Britannian ylänköjen vuokratiloista
  are
  <empty>
  farmed
  viljelevät
  by owner-occupiers
  omistaja-haltijat
  with an ageing population of farmers
  maanviljelijäväestön ikääntyessä
  .
 • Newhouse
  Newhousea
  is
  <empty>
  farmed
  viljelee
  by John Cullimore
  John Cullimore
  .
 • Only a little over one third of the area
  Vain hieman yli kolmasosaa alueesta
  farmed
  viljellystä
  was owned by the farmers.
 • He
  Hän
  farmed
  kasvatti
  his pigs
  sikojaan
  with the help of a man from the village
  kylästä olevan miehen avustuksella
  .
 • `
  You
  Sinä
  need a fortune
  to
  <empty>
  farm
  viljelläksesi
  with those
  noilla
  , some people have all the luck.
 • They
  He
  began
  farming
  viljellä
  three years ago
  kolme vuotta sitten
  ,
  when loans were easy to get and their bank was happy to lend them all they needed
  kun lainaa oli helppo saada ja pankki lainasi mielellään kaiken, mitä he tarvitsivat
  .
 • Their land
  Heidän maataan
  is
  <empty>
  farmed
  viljellään
  very intensively
  erittäin tehokkaasti
  .
 • Traditionally
  reared organic lamb
  luonnonmukaisesti kasvatettua lammasta
  ,
  farmed
  viljellyllä
  on land entirely free from artificial chemicals
  maalla kokonaan ilman keinotekoisia kemikaaleja
  , is harder to find.
 • Bernard
  Bernard
  had been
  oli
  farming
  viljellyt
  the manor
  aluetta
  on a 21-year lease
  21 vuoden sopimuksella
  since at least 1536
  ainakin vuodesta 1536 asti
  , and paying £9. 10s. a year for it.
 • Potatoes
  Perunoita
  are
  <empty>
  farmed
  viljellään
  in Britain
  Britanniassa
  in three basic seasonal groups
  kolmessa kausittaisessa perusryhmässä
  : EARLIES, SECOND EARLIES, and MAINCROP.
 • Captain Farquhar
  Kapteeni Farquhar
  ,
  who
  joka
  farms
  viljelee
  at Tormarton
  Tormartonissa
  ,
  near Badminton, Avon
  lähellä Badmintonia, Avonissa
  , split from his wife towards the end of 1991.
 • Forster, who committed suicide, was much hated by
  the other colonists
  toisten uudisasukkaiden
  ,
  who
  joilla
  had a hard life trying
  to
  <empty>
  farm
  viljellä
  in the remote swamps plagued by insects
  kaukaisilla hyönteisten riivaamilla soilla
  .
 • A single piece of land may have rice growing in water,
  fish
  kalaa
  farmed
  kasvatetaan
  amongst the rice
  riisin seassa
  , and ducks swimming on top eating the parasites that prey on rice.
 • Nineteen farms were visited -- only
  one
  yhdellä
  was
  <empty>
  farmed
  viljeltiin
  full-time
  kokoaikaisesti
  and eighteen were farmed part-time.
 • Poul Christensen
  Poul Christensen
  has
  oli
  farmed
  viljellyt
  in Oxfordshire
  Oxfordshiressa
  for 25 years
  25 vuoden ajan
  ; a time when the European landscape has changed dramatically.
 • Down itself comes from the breasts of birds as a by-product --
  they
  niitä
  're
  <empty>
  farmed
  kasvatetaan
  mainly
  in China
  Kiinassa
  for food
  ruoaksi
  .
 • Both marine and freshwater varieties of fish
  Sekä merien että järvien kaloja
  are
  <empty>
  farmed
  kasvatetaan
  .
 • He suggested
  I
  Minä
  stay and
  farm
  viljelen
  the land
  maata
  .

farming.n

 • ``The results have included inadequate replacement of renewable resources … and the displacement of
  subsistence
  kotitarpeeseen
  food
  ruoan
  farming
  viljelyn
  and pastoralism onto more marginal lands, which then deteriorate further, the report concludes.
 • The Wealden mixed agriculture encouraged both owners and tenants of farms of modest size often combining the hard work of
  farming
  viljelyn
  on clay
  savimaan
  with other occupations.
 • Private
  Yksityinen
  farming
  kasvattaminen
  was relegalized by government decree on Feb. 19.
 • The acceptance of technological innovation in
  hill
  kukkuloilla
  farming
  viljelyssä
  in Scotland
  Skotlannin
  is not notably apparent, there being little evidence of many farmers following in the footsteps of the industry's progressive innovators.
 • We believe that
  farming
  viljely
  in the UK
  Yhdistyneissä kuningaskunnissa
  can meet these challenges.
 • However, it remained a luxury food item, available only to the rich, until the 1950s when
  turkey
  kalkkunan
  farming
  kasvatusta
  was developed on a much greater scale.
 • Welsh sheep
  Walesin lampaiden
  farming
  kasvatus
  needs a properly structured finished stock-marketing organisation, says Food from Britain.
 • Some
  US
  Yhdysvaltojen
  dairy
  lypsykarjan
  farming
  kasvatus
  organizations have been urging the FDA to ban BST for some time.
 • These crops are grown on a system of
  contract
  sopimus-
  farming
  viljelyllä
  , with fixed prices and outside specialists contracted to spray and harvest them.
 • As far as one can foresee at the moment, the IDP will make a valuable contribution to the development or
  fish
  kalan
  farming
  kasvatuksen
  , which is one of the natural growth industries for the area.
FEE 
agriculturist (info)
circumstances (info)
degree (info)
duration (info)
event_description (info)
food (info)
ground (info)
instrument (info)
manner (info)
means (info)
outcome (info)
particular_iteration (info)
place (info)
purpose (info)
time (info)
type (info)
verb_chain