TransFrameNet:Agree or refuse to act

From Sanat

agree.v

 • He says that they spoke to Mr Morley and
  he
  hän
  agreed
  suostui
  to come out
  tulemaan ulos
  .
 • But I believe until now
  he
  hän
  's
  ole
  never
  ei koskaan
  even
  edes
  agreed
  suostunut
  to hold a full-scale exhibition of his work
  pitämään täysimittaista näyttelyä töistään
  ?
 • In 1912
  Vuonna 1912
  the Labour Party
  Työväenpuolue
  overcame its caution sufficiently
  to
  <empty>
  agree
  suostuakseen
  at least
  to inquire into the feasibility of such a strike
  tutkimaan sellaisen lakon käyttökelpoisuutta
  .
 • When Sunderland arrived
  Kun Sunderland saapui
  their coach, Craig Lynch
  heidän valmentajansa Craig Lynch
  ,
  agreed
  suostui
  to play in the absence of spectators
  pelaamaan katsojien puuttuessa
  .
 • However,
  they
  he
  agreed
  suostuivat
  at the last moment
  viime hetkellä
  to participate
  osallistumaan
  .
 • The Senate majority leader, George J. Mitchell, described the decision as a ``historic vote, noting that
  the Senate
  senaatti
  had
  ollut
  never
  ei koskaan
  agreed
  suostunut
  to put any limits on nuclear testing before
  asettamaan rajoituksia ydinkokeille
  .

decline.v

 • Fenn
  Fenn
  declined
  kieltäytyi
  the offer to buy
  ostotarjouksesta
  with a bemused wave of his hand
  hämmentyneellä kädenheilautuksella
  .
 • West Midlands Police and West Yorkshire Police
  Länsi-Midlandsin poliisi ja Länsi-Yorkshiren poliisi
  yesterday
  eilen
  declined
  kieltäytyivät
  to comment
  kommentoimasta
  .
 • Parliament
  Parlamentti
  reconvened at York in late January 1333, and
  once again
  jälleen kerran
  declined
  kieltäytyi
  to offer Edward any positive support for action in Scotland
  tarjoamasta Edwardille myönteistä tukea Skotlannin taistelussa
  .
 • Hence it was not surprising that
  Britain
  Britannia
  declined
  kieltäytyi
  the invitation to join the proposed coal and steel structure
  kutsusta liittyä ehdotettuun hiili- ja terässtruktuuriin
  ,
  ostensibly because it was unwilling to accept beforehand the principle of a new and binding supranational authority
  ilmeisesti koska se oli haluton hyväksymään etukäteen periaatetta uudesta ja sitovasta ylikansallisesta auktoriteetista
  .
 • Mr Spicer
  Herra Spicer
  declined
  kieltäytyi
  to disclose details
  paljastamasta yksityiskohtia
  .
 • Caroline
  Caroline
  declined
  kieltäytyi
  the coffee
  kahvista
  but accepted a magazine.
 • Nutty
  Nutty
  declined
  kieltäytyi
  the offer
  tarjouksesta
  ,
  knowing that what disappeared into the depths of Gloria's handbag was not likely to surface again in a hurry
  tietäen, että Glorian käsilaukun syvyyksiin katoava asia ei todennäköisesti tulisi esiin ihan heti
  .

refusal.n

 • His idea found a ready audience among those, not least
  the Republicans
  republikaanien
  ,
  who
  joita
  were angered by the
  constant
  jatkuva
  refusal
  kieltäytyminen
  of the Royal government
  kuninkaallisen hallituksen
  to contemplate even an extension of the very limited franchise which prevailed
  harkita edes vallitsevan erittäin rajoitetun äänioikeuden laajentamista
  .
 • The Law Society announced today that it would appeal to the Court of Appeal against
  the Divisional Court's
  korkeimman oikeuden osaston
  refusal
  hylkäävästä päätöksestä
  of its application for a declaration that the Lord Chancellor's proposed standard fee scheme was unlawful
  sen anomukseen julkistaa, että lordikanslerin ehdottama vakiomaksusuunnitelma oli lainvastainen
  .
 • They are not due for release until 1992, and are among some 400 young men held in Greek prisons for
  their
  heidän
  refusal
  kieltäytymisestään
  on religious grounds
  uskonnollisista syistä
  to perform military service
  suorittaa asepalvelusta
  .
 • On Dec. 11 the Supreme Court refused to review the unanimous
  refusal
  hylkäävää päätöstä
  on Sept. 8
  8. syyskuuta
  by the Court of Appeals
  valitustuomioistuimen
  to reconsider the earlier decision
  harkita uudelleen aiempaa päätöstä
  .
 • Democrats also responded with incredulity when Thomas justified
  his
  hänen
  refusal
  kieltäytymisensä
  to comment on Roe v. Wade
  kommentoida Roe v. Wade -tapausta
  on the grounds that he had never previously discussed this historically significant decision during his entire legal career
  sillä perusteella, ettei hän ollut koskaan aiemmin koko lakiuransa aikana keskustellut tästä historiallisesti merkittävästä päätöksestä
  .
 • He referred in a May 8 press conference to the
  refusal
  kieltäytymiseen
  of Gibraltar's Chief Minister José (Joe) Bossano
  Gibraltarin pääministerin José (Joe) Bossanon
  to allow Spain access to Gibraltar's international airport (as agreed in 1987)
  päästää Espanjaa Gibraltarin kansainväliselle lentokentälle (kuten vuonna 1987 oli sovittu)
  .
 • This could also be the motive behind the
  Creole
  kreolien
  refusals
  kieltäytymiseen
  of requests which were discussed earlier
  pyynnöistä, joista oli keskusteltu aiemmin
  .
 • Ballater
  Ballater
  sensed
  obstinate
  peräänantamattoman
  refusal
  kieltäytymisen
  rather than a willingness
  to bargain
  neuvotella
  .
 • If there was a single reason, thought Henry, why he was once again determined to poison her, it was probably
  her
  naisen
  stubborn
  itsepäinen
  refusal
  kieltäytyminen
  to go along with his earlier attempt
  edetä hänen aiemman yrityksensä mukaan
  .
 • Editors sometimes justify
  their
  heidän
  refusal
  kieltäytymisensä
  to publish letters by victims of attacks in their newspapers
  julkaista hyökkäysten uhrien kirjeitä lehdissään
  ,
  on the grounds that they contain passages libellous of their journalists
  sillä perusteella, että ne sisältävät heidän toimittajiensa kunniaa loukkaavia kohtia
  .
 • The sister of Derek Bentley, hanged 40 years ago for encouraging an accomplice to shoot a policeman, was today launching a High Court challenge to
  the Home Secretary's
  sisäministerin
  refusal
  kieltävään päätökseen
  of a posthumous pardon
  kuolemanjälkeisestä armahduksesta
  .
 • The High Court imposed the fine for contempt of court for
  refusal
  kieltäytymisestä
  to obey an order to name the informants who told of links between the RUC and Loyalist gangs
  totella käskyä nimetä tietolähteet, jotka kertoivat yhteyden RUC:n ja lojalistien joukkojen välillä
  .
 • Luke's
  Luken
  refusal
  kieltäytyminen
  to tell
  kertomasta
  enraged him.
 • The relative failure of cricket as a popular spectacle lay `in the
  deliberate
  tarkoituksellisessa
  refusal
  kieltäytymisessä
  of its administrators
  sen ylläpitäjien
  to modernize
  nykyaikaistua
  .
 • A mere failure to respond, within the 14-day time limit or at all, does not necessarily amount to an
  unreasonable
  kohtuuttomaan
  refusal
  kieltäytymiseen
  .

refuse.v

 • He
  Hän
  refused
  kieltäytyi
  to send his horses to be shod at our smithy
  lähettämästä hevosiaan kengitettäviksi pajaamme
  after that
  sen jälkeen
  ; for once the smith's verdict got around it would be difficult for him to sell the mare.
 • They
  He
  refused
  kieltäytyivät
  to join forces and issue a UK paperback of The Satanic Verses
  yhdistämästä voimiaan ja julkaisemasta brittipokkaria Saatanallisista säkeistä
  .
 • He
  Hän
  has
  oli
  so far
  toistaiseksi
  refused
  kieltäytynyt
  to indicate whether he intends to appeal
  ilmoittamasta, aikooko hän valittaa
  .
 • They
  He
  are
  ovat
  refusing
  kieltäytyneet
  adamantly
  itsepäisesti
  even
  to investigate thin slab technology
  ottamasta selvää ohutlevytekniikasta
  .
 • TREVOR FRANCIS
  TREVOR FRANCIS
  last night
  viime yönä
  refused
  kieltäytyi
  to bring down the curtain on his playing career
  lopettamasta peliuraansa
  , even though Sheffield Wednesday chairman Dave Richards has begged him to bow out.
 • First, she said, he offered her a puff from a `funny cigarette ``, which
  she
  hän
  refused
  kieltäytyi
  .
 • At first
  Aluksi
  all
  kaikki
  refused
  kieltäytyivät
  and then Miss Knox agreed on condition her two friends would follow.
FEE 
explanation (info)
frequency (info)
interlocutor (info)
manner (info)
particular_iteration (info)
proposed_action (info)
speaker (info)
subevent (info)
time (info)
verb_chain