TransFrameNet:Activity ongoing

From Sanat

continue.v

 • `In no way is it a finishing line, ``said
  Hugh
  Hugh
  ,
  who
  joka
  intends
  to
  <empty>
  continue
  jatkaa
  working
  työskentelyä
  as long as possible
  niin pitkään kuin mahdollista
  .
 • The other player answers `Smee ``, and
  they
  he
  continue
  jatkavat
  searching
  etsimistä
  .
 • The staff of the Unit
  Yksikön henkilökunta
  continues
  jatkaa
  largely unchanged
  pitkälti muuttumattomana
  , though we have been pleased to have had four postdoctorals associated with our activities over the past year or so.
 • The atmosphere was not exactly lively but
  I
  <empty>
  continued
  jatkoin
  to have lunch there
  siellä lounastamista
  for a long time
  pitkään
  because she was extremely kind and the food was good
  sillä hän oli erittäin kiltti, ja ruoka oli hyvää
  .
 • All ambulance crews
  Kaikki sairaankuljettajat
  would
  <empty>
  continue
  jatkaisivat
  to stand by at their stations
  valmiudessa olemista asemillaan
  for 999 calls
  hätäpuheluiden varalta
  .
 • Life is too short
  to
  <empty>
  continue
  <empty>
  hating anyone
  kenenkään vihaamiseen
  for a long time
  pitkään
  .
 • It
  Se
  continues
  jatkaa
  to turn
  kääntymistä
  ,
  moving now towards the Cabinet Office
  liikkuen nyt kohti hallituksen osastoa
  .
 • If
  we
  me
  continue
  jatkamme
  supplying the Reds
  punaisille toimittamista
  , we will be helping them more than the Blues.
 • This chapter
  Tämä kappale
  continues
  jatkuu
  with the topic of monarchy, an issue about which British people can talk readily and lengthily
  aiheenaan monarkia, aihe, josta brittiläiset puhuvat mielellään ja pitkään
  .
 • We
  <empty>
  continue
  Jatkamme
  our drive towards Hollywood
  matkaamme kohti Hollywoodia
  in silence
  hiljaisuuden vallitessa
  , because there's nothing else to say about Dudley Moore.
 • It says that
  Labour
  työväenpuolue
  will ``
  <empty>
  continue
  jatkaa
  devolution of management to unions within health boards
  hallinnan siirtämistä liitoille terveyslautakunnissa
  .
 • The West Midlands
  Länsi-Midlandsin
  continued
  <empty>
  to decline as a manufacturing region
  tuotantoalue rappeutui
  throughout the period
  koko ajanjakson ajan
  , for instance.
 • Margaret
  Margaret
  continued
  <empty>
  to cope fairly well
  selvisi edelleen suhteellisen hyvin
  during the next year
  seuraavan vuoden ajan
  .
 • `However,
  we
  me
  will
  <empty>
  continue
  jatkamme
  to monitor the association
  liiton tarkkailua
  very closely
  tiiviisti
  and will meet regularly with the ABA.
 • Until 1939
  Vuoteen 1939 asti
  he
  hän
  continued
  <empty>
  to teach medieval history
  opetti keskiajan historiaa
  , giving tutorials that often lasted for a couple of hours.
 • He
  Hän
  continued
  <empty>
  to read voraciously
  luki ahnaasti
  throughout the 1790s
  koko 1790-luvun
  , and there seems no reason to doubt Coleridge' s belief that Wordsworth was eminently equipped to write philosophical poetry.

keep.v

 • John Surtees
  John Surtees
  kept
  piti
  the British flag flying
  Britannian lipun liehumassa
  in 1964
  vuonna 1964
  ,
  before Clark won his second title a year later
  ennen kuin Clark voitti toisen mestaruutensa vuotta myöhemmin
  .
 • Don't
  Älä
  keep
  <empty>
  painting over chipped or worn polish
  maalaa kolhiutuneen tai kuluneen hionnan päältä
  .
 • He
  Hän
  kept
  <empty>
  thinking of the girl in Mu Chua's House of the Ninth Ecstasy
  mietti edelleen tyttöä Yhdeksännen hekuman Mu Chuan talossa
  ; the singsong girl, White Orchid, who had looked so much like Vesa.
 • I
  <empty>
  kept
  Pidin
  my hands clasped tightly
  käteni tiukasti ristissä
  to avoid the habitual gesture of hiding myself from sight
  jotta en tyypilliseen tapaani piiloutuisi katseilta
  .
 • I said after last Tuesday's game that if
  we
  <empty>
  kept
  jatkaisimme
  working
  työskentelyä
  our luck would turn.
 • Living artists
  Elävät taiteilijat
  would
  <empty>
  keep
  <empty>
  adding to it
  lisäisivät sitä
  by making contributions from their works
  lahjoittamalla töistään
  .
FEE 
activity (info)
agent (info)
depictive (info)
duration (info)
event_description (info)
explanation (info)
manner (info)
means (info)
purpose (info)
subevent (info)
time (info)
verb_chain