Rapola:Lähdeluettelo sekundaarilähteet

From Sanat
Viite
Aleksis Kiven muisto. Toim. V. Tarkiainen. Helsinki 1919.
Anttila, Aarne 1931: Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta. I. Helsinki.
Bergholm, A. H. 1899: Abraham Poppius. Elämäkerta ja runot. Suomi III 17. Helsinki.
Heikinheimo, Ilmari 1933: Kaarle Aksel Gottlund. Elämä ja toiminta. 1. osa. Porvoo.
Kohtamäki, Ilmari 1936: Juhana Fredrik Granlund. Elämä ja kirjalliset sepitelmät. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 4, s. 107–211.
Koskimies, A. V. 1924: Huomioita suomenkielen uudissanaston alalta. Kieli- ja kansatieteellisiä tutkielmia. Juhlakirja prof. E.N. Setälän kuusikymmenvuotispäiväksi 27.2. 1924. SUST LII s. 105–115. Helsinki.
Koskimies, Rafael 1944–1949: Elävä kansalliskirjallisuus I–III. Helsinki.
Metsikkö, Taimi 1931: Murteiden taistelun ajan maallisen kirjalli­suuden uudissanat. Julkaisematon laudaturkirjoitus.
Metsikkö, Taimi 1951: Kirjasuomen opetus- ja koulusanastoa Agrico­lasta vuoden 1866 kansakouluasetukseen. Helsinki.
Mikkola, J. J. 1939: Hämärän ja sarastuksen ajoilta. Porvoo.
Minä elän. Aleksis Kivi ajan kuvastimessa. Toim. V. Tarkiainen & al. Helsinki 1945.
Nurmio, Yrjö 1947: Taistelu suomen kielen asemasta. Porvoo.
Ruutu, Martti 1939: Savo-karjalaisen osakunnan historia. 2. 1857–1887. Porvoo.
Salokas, Eino 1923: Maallinen arkkirunoutemme Ruotsin vallan aikana. Helsinki.
Setälä, E. N. 1921: Kielentutkimus ja oikeakielisyys. Helsinki.
Suomen kansalliskirjallisuus. Valikoima Suomen kirjallisuuden huomattavimpia tuotteita. Osat XI–XII, XIV. Toim. E.N. Setälä, V. Tarkiainen ja V. Laurila. Helsinki 1932–1933, 1931. [Lyh. SKK]
TalviOja, Kuuno 1915: Jaakko Juteini ja hänen kirjallinen toimintansa. Heinola.
Tarkiainen, W. & Brummer, O. J. 1913/1930/1938/1947: Poimintoja vanhemmasta suomalaisesta kirjallisuudesta koulujen tarpeiksi. Jyväskylä. [3.–5. p. 1930–1947.]
Waris, Heikki 1939: Savo-karjalaisen osakunnan historia. 1. 1833–1852. Porvoo.