vähäižel

From Sanat

vähäižel (adv. dem.)

 • (Written Ludic) vähäižel
 • (Southern Ludic) vähääžel
 • (Middle Ludic) vähäižel

Translations

 • (Russian) маленько
 • (Russian) немного
 • (Russian) несильно
 • (Russian) немножечко
 • (Finnish) vähäsen
 • (Finnish) vähän
 • (Finnish) hieman

Examples

 • (Written Ludic) rusketa vähäižel
 • (Russian) немного покраснеть
 • (Southern Ludic) häin vähääžel rusknop t’äma (nahk)
 • (Russian) она немного покраснеет эта (шкура)
 • (Finnish) se tulee vähäsen punaiseksi tämä (nahka)
 • (Middle Ludic) vähäižel humalas
 • (Russian) немного во хмелю
 • (Finnish) hieman humalassa

See also